PCC cars
Niet Misselijk Het B2 Draaistel Smalspoor Draaistellen Enkele Varianten Het B3 Draaistel De Eerste Amerikanen Het BN Draaistel Het Düwag Draaistel Wielen En Elektriek Toepassingen Van Nu Techniek Draaistellen Samenvatting Bronnen

 

Foto Gerard Scheltens

PCC-cars en hun trucks: 

NIET MISSELIJK

door Gerard Scheltens

Dit artikel is een doorlopend verhaal dat het best kan worden gelezen in de volgorde van de hoofdstukken. Klik op de balkjes met de hoofdstuktitels. Het wordt regelmatig bijgewerkt en/of van nieuwe afbeeldingen voorzien.

Een naschrift Techniek Draaistellen werd geschreven door ir. H. Hondius. Daarin wordt de ontwikkeling geschetst van tramdraaistellen in het algemeen, gevolgd door een overzicht van de specifieke PCC-draaistellen.

Deze "voorlopig-definitieve" versie dateert van Sunday 04 August 2002 .

Met mijn hartelijke dank aan Johan Blok, Allan T. Condie, Freddy Coussens, dr. Frits van Dam, ir. J.K. Diekhuis, Kenny S. Ericson, Dirk Eveleens Maarse, James B. Holland, ir. Harry Hondius, mr. Herman van 't Hoogerhuijs, Jack May, Carlos Van den Ostende, Willy Pattyn, Scott Ruffinen, Robert B. Ryan, Fred W. Schneider III, Leo Sullivan, Ragnar Thörnblom, Anthony Tieuli, André van der Togt, Maurits van den Toorn, W.J. Wyse (†) en het Haags Openbaar Vervoer Museum (Peter Scheepmaker).

Foto Gerard Scheltens

This is an article about PCC-cars and their riding qualities, starting in the Dutch city of Den Haag (a.k.a. The Hague) in the early fifties, when passengers got sick while travelling by PCC. It is an attempt to categorize the various types of PCC-trucks. Sorry, the article is in Dutch only.

Foto H. Hondius

Website gewijzigd: Sunday 04 August 2002 .

© G.J. Scheltens, Leiden, The Netherlands, 2000.

Uw reacties graag aan: gerard@schltns.demon.nl

Nedstat Counter  

 

Sign My Guestbook Get your own FREE Guestbook from htmlGEAR View My Guestbook

Dutch Railway Webring

Web Sites Ring
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Previous
skip previous
5 previous
Next
skip next
5 next
Random site
site index
Join the Ring

Círculo de Páginas da Web
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Anterior
salta anterior
5 anteriores
Seguinte
salta seguinte
5 seguintes
Aleatório
Lista de páginas
Adira ao Círculo
This Web Ring is owned by Emídio Gardé é o responsável por este Círculo