Ankstybasis nepypčioja   Eilės

11/23/04

Žemaitukas

 

Home
Apie mane
Prozos kūriniai
Nuotraukos
Eilės  

Žemaitiškos eiles

 

Tekstai įrašyti Word 2002  sistemoje, šriftas Times New Roman

 

 

Kiemas

 

Devynaukštis įvirto į debesį

Ir apsiklojo lietum

Žmonės susėdę stebisi

Ir pasišlaksto alum

 

Raudonos kelnės suplyšusios

Žaidžia mažyliai šalia

Prie jų sustoję mylisi

Tarsi minkštam patale

 

Katinas rainas kaip ašaka

Užvaro smėly srutas

Žmogaus vidinė atšaka

Kaip namas — visai sugriauta

 

 

Patarimai

 

Iš tų pačių, iš tų rudų

Supilk, suminkyk ir iškepk

Nesimatys tikrų randų

Visi save lengviau pakęs...

 

Tegu ragauja paeiliuj

Lai šnirpščia nosim ir galais

Pasišvaistyk aštriu peiliu

Tik neįskobk perdaug giliai...

 

Nusistovės tokia tvarka

Saulėtų rytmečių šviesos

Šventadieniniame švarke

Lopai ir raukšlės nevėsuos...

 

Galėsi moteris mylėt,

Pabraukti kartais prieš šerius

Atbėgus kieminė kalė

Subjaurios polėkius švarius...

 

 

            Žemė

 

Apvalumai kraštais išsižioję

Tarsi ryja vieni kitus —

Šitaip Žemė įsivažiuoja

Orbitoje į pietus...

 

Spindi rausvamėlės erdvės keistai

Bijosi akys ir kūnas

Tarsi upėj seniai užkeiktoj

Pasilaigo, suskyla ir  griūna...

 

Rutuly išopėjusios duobės

Mėlio klanais nusišypso

Lyg grybšnis čiurlioniškos drobės,

Ar laikas nulūžęs nuo visko...

 

 

Sapnas

 

Du visai visai kitoki —

Baltaspūkis su ragais

Ir plunksnuotas tarsi lokė,

Tuoj palesti įsigeis...

 

Akmenuota žemė smaigsto

Kojas, kūnus ir sapnus

Šiluma skani, kaip maistas

Jie visi kartu užsnūs...

 

Juk pasaulyje netrūksta

Įžymybių didelių —

Su oželiais ir su stručiais

Aš pievelėje guliu...

 

 

Kaimo žmogus

 

Suaugęs su liūdesio blakėm

Darbų ir purvynu žeme

Nežino, kad paukščiai lekia,

Kaip vasarą keičia žiema...

 

Nuo darbo prie darbo keliauti

Turėti viską po ranka

Ilgai ir kantriai laukti

Strėle pasivertus lanke

 

Ir žvilgsniu vergišku rištis,

Ir smerkti ir guosti drauge

Išlikti sriuba vakarykšte

Ar žyme įspausta rage...

 

Ir glostyt sugrubusiom rankom

Ir mirtį, ir džiaugsmą kartu

Ar Dievo pasauliui užtenka

Jo džiaugsmo akių užverktų?

 

Ir rausia tą įpročio urvą

Karta, o po jos ir kita...

Tarp žydinčių gojų ir purvo

Nuo laiko tėkmės atskirta

 

 

Prisiminimų pievelė

 

Liepų numirimais

Takas išskaptuotas

Ilgesys nurimęs

Nuvarvėjo skruostais...

 

Akimis juodžiausiom

Baras pasižiūri

Skalbinius čia džiaustėm,

Mėtėmės kepurėm

 

Išretėjęs žalis

Po šešėliais virpa

Atminimais gelia

Medžio sausas virbas

 

Stovi ilgo laiko

Pamirštos kopėčios

Čia dienelės plaikstės

Bitinėlių spiečiais

 

Kaip kvepėjo liepom

Paskaitos ir pietūs

Paliktos palėpės

Verkia palytėtos

 

Atkaltės suolelio

Taip žemai nusviro —

Užmarštim sugėlė

Keistas laiko yris

 

  

Home | Apie mane | Prozos kūriniai | Nuotraukos | Eilės |Namai | Į pradžią

                                             Paspauskite čia ir galėsite man parašyti

This site was last updated 11/23/04