NIE Magazine
МЕСЕЧНО СПИСАНИЕ ЗА ПОЛИТИКА, ИСТОРИЯ И КУЛТУРА
 Година шеста Брой 5, 2002 

ТЕМА ОТ КОРИЦАТА 
Зад популисткия патос и уж дясната риторика на неколцина новоюзлюпени псевдонационалисти, се крият сериозни леви очаквания за ново силово преразпределяне на “благата”
Изчерпването на българския политическия модел създаде огромен вакуум, който днес се опитват да запълнят всевъзможни субекти. Доколко контролируем е този процес?
Забраните и анатемосването на несъстоялата се българска крайна десница само подхранват интереса към нея

БЪЛГАРИЯ 
Ако управляващите не преосмислят радикално социалната си политика, за България просто няма да имя място в Европа
Днес въпросите на националната ни сигурност, както и средствата за постигането и придобиват съвършено нови измерения
Опитите за превръщането на България в мултинационална държава няма да ни направят Швейцария на Балканите, но със сигурност ще ни докарат големи неприятности
Основният проблем пред страната ни е пълното незачитане правилата на “новата икономика”
една рубрика на Димитър Илиев

PRO MEMORIA 
Нека не забравяме, че ако нашите прадеди се бяха пробудили по-отрано, народното ни битие не щеше да е в такова положение

СВЕТЪТ 
Очакваната силова акция на САЩ в Персийския залив може да сложи край на шумно прокламираната преди месеци световна антитеростична коалиция
Намерението на Турция да оглави умиротворителната мисия на ООН в Афганистан ще и даде възможност да убие с един изстрел няколко заека

ИДЕИ 
Доколко приложим е опитът на източноазиатските "тигри" и "дракони" за преодоляването на собственото ни изоставане?

http://www.nieweb.cjb.net
сп. "НИЕ" бр. 05/2002 г.

бр. 5, май 2002 г.

 ИСТОРИЯ
Само за няколко месеца, през 1934-1936, страната ни преминава през три различни политически режима – парламентарен, военен и монархически

 КУЛТУРА
Макар че патриотичната тема доминира в творчеството и на тримата балкански литературни гении, измеренията и често са съвършено различни

 ДРУГИ ГЛАСОВЕ
Относителният успех на водача на Националния фронт и последвалото му маргинализиране, отвори пътя в голямата политика за френската крайна левица

 МУЗИКА
Благодарение на огромния си многостранен талант Борис Ковач е сред малцината, успяващи с лекота да творят в "зоната на здрача", където се докосват модерната европейска музика и традиционния балкански фолк

 ГЕОСТРАТЕГИЯ
Кои са възможностите и препятствията пред реализацията на националните ни интереси на Балканите

 ГЕОИКОНОМИКА
Необходима ни е комплексна програма за оптимално използване ресурсния потенциал на река Дунав

 ОСНОВИ НА ГЕОПОЛИТИКАТА
Познаването на фундаменталните геополитически закономерности има голямо практическо значение за външнополитгическото поведение на държавите и решаване на глобалните и регионални проблеми на човечеството

 КНИГИ
Какво представлява "балканския манталитет" и каква е връзката между идентичност и модернизация?
Кръстопътното положение може да бъде важно предимство, но може да се окаже и проклятие за държавата и за нейната нация

СТАТИИ И МАТЕРИАЛИ, ПУБЛИКУВАНИ В "НИЕ"

НИЕ Интернет


© Фондация "Българска идея", със съдействието на Национален консервативен форум, Българско геополитическо дружество, Институт за европейски и балкански изследвания, TEAM - Лондон, SIPRI - Стокхолм, American Cause - Маклийн, Вирджиния
София 1301, ул."Пиротска" N5; Tел. 986 12 82; E-mail nie_pisma@hotmail.com; ISSN 1311-0446