books01.gif (17176 bytes)

Brigdewoordenboek !!

Aannemen:ingaan op een uitnodiging(invite) van partner om met enige overwaarde een manch/slem uit te bieden.(Tegengestelde:Afwijzen)
Aansignaal:bijgespeelde kaart(volgens afspraak een hoge,een lage of een oneven)die aangeeft dat de bezitter een bepaalde kleur graag aan/doorgespeeld wil hebben.
(Tegengestelde:
Afsignaal)
Achterhand:de positie van de speler die in een bepaalde slag als laatste mag spelen. Een voordeel omdat al drie keer is bij gespeeld en de slag meestal relatief goedkoop genomen kan worden.
Advance cuebid:controlebod dat door de partner pas later als zodanig kan worden herkend.West weet pas 4harten.gif (112 bytes) dat oost 3schoppen.gif (111 bytes) niet bedoeld heeft als eigen kleur of als stop in 3 Sa, maar als controlebod met een hartenfit.(Zie voorbeeld)

West Noord Oost Zuid
1harten.gif (112 bytes) pas 2klaver.gif (113 bytes) pas
3harten.gif (112 bytes) pas 3schoppen.gif (111 bytes)* pas
3Sa pas 4harten.gif (112 bytes) pas

* Advance cuebid de bieding word nu 4harten.gif (112 bytes)!!, na verder pas.
Afdraaien:uitspelen van hoge of vrije kaarten in een kleur, meestal in de hoop dat de tegenstander in afgooi problemen komt.
Alerteren:tegenpartij attenderen(met een blauw kaartje uit de bidding box of door een tik op de tafel) op onverwachte, niet per sé onnatuurlijke betekenis van bod van partner. Sommige niet-natuurlijke biedingen zijn vrijgesteld van alerteren:Stayman, Jacoby transfer(2/3ruiten.gif (109 bytes), 2/3harten.gif (112 bytes)) na een 1/2Sa-opening.
Appeal:protest bij hogere instantie tegen beslissing van de arbiter.

Bakkleur:een voor de tegenpartij verborgen gehouden lange kleur die naast de troefkleur ook voor de nodige slagen kan zorgen.
Balancen(beschermen):het bieden openhouden, meestal gebaseerd op puntenkracht die partner verondersteld wordt te hebben.
Barometer:een wedstrijd waarbij alle paren per ronde dezelfde spellen spelen. Na afloop van de ronde kan dan direct de uitslag bekend worden gemaakt.
Barrage(ook preëmptief bod):een sprongbod(opening, antwoord of volgbod) op een lange kleur en weinig honneurkracht dat veel biedruimte wegneemt. De tegenpartij wordt daardoor gehinderd in het vinden van het juiste contract.
Beul(ook: beuk, bunker, dijk, loei, kanon, os, wereldkaart):enorm sterke hand.Tegengestelde: Rag)
Biedplicht:
een situatie waarin niet gepast mag worden. Zoals in een mancheforcing situatie of na een informatiedoublet van partner, als antwoorder onvoldoende kracht in de geopende kleur heeft voor een "strafpas".
Biedruimte:aantal biedingen dat beschikbaar is om tot het juiste contract te komen. Met een barrage of preëmptief bod kan de tegenpartij veel biedruimte wegnemen.
Blokkade:situatie waarin de kaarten van de kleur zo verdeeld zijn dat de slagen in die kleur niet achter elkaar opgeraapt kunnen worden. Voorbeeld :
harten.gif (112 bytes)AHV32        
harten.gif (112 bytes)10987
Hef de blokkade op door b.v. een harten van oost af te gooien op een andere kleur

Canapé:(meestal) manier van het bieden waarbij de 4-kaart in de hoge kleur voorrang krijgt boven een 5-laag.
Carry-over:deel van de score die wordt meegenomen naar de volgende ronde.
Claim:woord of gebaar van een speler waarmee hij stelt dat verder spelen zinloos is. De verdeling van de resterende slagen ligt volgens hem vast.
Communicatie:mogelijkheid om tijdens het afspel de ene of andere hand van een partij aan slag te brengen.
Controlebod:bod in een kleur,anders dan de vastgestelde troefkleur, om aan te geven dat in die kleur het aas of een renoce(eerste controle), de heer of een singleton(tweede controle) aanwezig is
Conventie:bod dat geen informatie geeft over de geboden kleur, maar volgens afspraak van een paar iets specifieks aangeeftof naar iets specifieks vraagt.
Cross-ruff:(heen en weer troeven):speelwijze waarbij de leider slagen maakt door over en weer in te troeven. Natuurlijk kunnen de tegenspelers dat ook.
Cuebid:bod in de kleur van de tegenpartij.Meestal om naar een stop te vragen of om het bieden aan de gang te houden.Soms wordt het ook een controlebod genoemd(zie boven).

Datumscore:gemiddelde NZ over de gehele zaal.In een butlerwedstrijd vergelijkt ieder paar zijn score met de datumscore, net als in een viertallenwedstrijd in MP
Distributiepunten:punten die bij de honneurpunten mogen worden geteld als er een fit gevonden is,bijvoorbeeld een singleton,renoce of een 2e kleur.
Double dummy:met alle handen open.Soms is door de bieding en de al gespeelde kaarten duidelijk hoe de resterende kaarten zitten. Dan kan de leider of tegenspeler double dummy spelen.
Dubbelerenoce:kleur naast de troefkleur zowel de leider als de dummy geen kaarten meer heeft.Spelen in de dubbelrenoce kost meestal een slag omdat de leider in de ene hand kan troeven en in de andere hand een vuiltje kan weg gooien.
Dummy reversal:speelwijze waarbij de leider de dummy hoog speelt en in het algemeen zijn lengte in troef om introevers te maken.De troeven worden later getrokken met de troeven van deaanvankelijke korte kant.
Dupliceren:van een bepaald spel een duplicaat maken voor het gemak van de spelers. Ook:handen tegenover elkaar die dezelfde verdeling hebben en dus aftroefwaarde missen.
Dwangpositie:situatie waarin een speler gedwongen wordt een vitale hoge kaart bij te spelen zodat de tegenpartij ten minste één slag meer maakt.

                                                                           vervolg woordenboek E t/m J

 

home | agenda | bridge o.h. intern. | bridgeprobleem | alert | speeltips | arbitrage | stayman en jacoby | hand v/d week | vertaling Nl-Eng | arbitragehoek | bridgegame | quiz | bridge jpg's| bridgeconventies| NL boeken| Linkpage| Biedermeier|Bridge Software|minibridge|Bridgewoordenboek|

mailto:sissy@introweb.nlboek1.gif (14922 bytes)