Hemsidan
Historia

Karl XII:s död: inledning till vittnesmålen

 

Maigrets brev

A Paris le 23 Xbre 1723
a 8 heures du soir

Je uiens Monsieur et cher Comte de receuoir la lettre que vous m'auez fait l'honneur de m'ecrire.

Pour y respondre I'auray celuy de vous dire que le Roy estant dans la tranchée entre sept et huit heures du soir; il monta sur le parapet a demi corps decouuert pour uoir les trauailleurs et le grand feu de mousquetrie et de canon que l'on faisoit de la place et des fortes; jestois au dessous de luy ayant la teste entre les deux talons de ses bottes Et Couillebase estoit a ma droite; A peine y fut il monté que Sicre passa et me demanda ce que le Roy faisoit, je luy respondit que n'estoit pas moy qui l'aouit placé, Sicre s'en fut, et je cherchay quelque pretexte pour luy donner occasion de décendre; Cependant que je meditois en moy même ce que je luy dirois, il recüt un coup de canon au dessus de l'oreille gauche et sortant de l'autre costé tout prést de l'oreille; La balle estoit comme un gros oeuf de pigeon; En receuant sa blessure il ne dit pas un mot, les pieds luy glisserent et resta appuyé sur le parapet. Le coup donnant dans la teste fit le bruit d'une pierre qu'on jette auec violence dans la boüe; A ce bruit l'adjutant Couillebasse med dit: le Roy est blessé, Je luy respondit qu'il estoit mort; il me dit il faut voir, jadjoutay que cela n'estoit que trop vray. Nous auertimes le General de tranchée et nous fismes un peu retirer les soldates pourt leur en oster la connoissance; On l'emporta aux batteries couuert de som mateau sous le nom d'un Ingenieur de sa grandeur que lon dit auoir esté tué. On ne peut point "soupconner que ce soit une personne de son armee qui l'ait tué" car L'arme qui a tiré la bale ne peut point estre porté par un homme si fort qu'il soit; Ceux qui l'ont visité apres sa mort conuinrent de cet verité. Ce qui en accuse la personne que vous marquez ont apparement des raisons pour tacher de le persuader au peuple Voila au uray Mon cher comte l'histoire de ce grand Prince qu'il faut auoir connu pour scauoir jusqu a quel point il mesprisoit le peril et la mort. Ce jour là qui estoit un dimanche, il auoit esté a son office, auoit changé de linge et auoit pris un habillement tout neuf. Il arriua même a la trancheé d'un humeur fort gay, me fit appeller, et causa assez long temps auec moy des affaires du siege. Iay lhonneur destre

Monsieur et cher Comte
Vostre tres humble et tres
obeissant serviteur

Maigret

 

Noter:

I Brings översättning

 

Paris den 23 december 1723
klockan åtta på kvällen

Min bäste Grefve! Jag har nyss emottagit det bref, hvarmed Ni har behagat hedra mig.

För att svara därpå, har jag äran meddela, att då Konungen var i tranchéen mellan klockan 7 och 8 på kvällen, steg han upp på bröstvärnet med halfva kroppen obetäckt för att se på arbetarna och den starka musköt- och kanonelden från fästningen och dess skansar. Jag befann mig nedanför honom med hufvudet mellan hans stöfvelklackar och Couillebase [= Kaulbars] befann sig på min högra sida. Knappt hade han stigit upp, förrän Sicre gick förbi och frågade mig, hvad konungen gjorde. Jag svarade honom, att det icke var jag, som placerat honom där. Sicre skyndade bort, och jag funderade på någon förevändning för att förmå honom stiga ned. Under det jag tänkte för mig själv, hvad jag skulle säga, fick han ett skott från en kanon ofvanför vänstra örat, som gick ut på andra sidan nära örat. Kulan var som ett stort dufägg. Då skottet träffade, sade han icke ett ord, fötterna gledo ned men han blef liggande kvar på bröstvärnet. Skottet, som träffade hufvudet, gjorde samma ljud, som när man häftigt kastar en sten i gyttja. Vid detta buller sade adjutanten Couillebasse [= Kaulbars] till mig: Konungen är sårad. Jag svarade, att han var död. Han sade till mig att vi måste se efter. Jag tillade att det var alltför sant. Vi anmälde saken för den general, som förde befälet i tranchéen, och vi läto soldaterna draga sig något tillbaka för att de ej skulle erhålla kännedom om hvad som hänt. Man förde honom till batterierna, öfvertäckt af en kappa, under namn af en ingeniör af hans storlek, som man föregaf hafva blifvit skjuten. Man kan absolut icke "misstänka att någon i hans armé har dödat honom", ty vapnet hvarmed kulan blifvit afskjuten, kunde icke bäras af någon man, huru stark han än vore. De, som besiktigat honom efter hans död, äro öfvertygade om denna sanning: de som anklaga den person, som ni utpekar, hafva förmodligen sina skäl att försöka öfvertyga folket därom. Här har nu nu, min käre grefve, berättelsen om denne store furste, som man måste hafva känt för att veta, till hvilken grad han föraktade faran och döden. Densamma dagen, som var en söndag, hade han bevistat gudstjänsten, bytt om linne och tagit på sig alldeles nya kläder. Han kom äfven i ganska muntert lynne till tranchéen, lät kalla mig och talade ganska länge med mig om allt som rörde belägringen.

Min käre grefve,
jag har äran vara Eder mycket ödmjuke och
hörsamme tjänare

Maigret


Källa: Bring, S., Bidrag till frågan om Karl XII:s död // KFÅ. - 1920, s. 196-255

Denna berättelse tillkom i en tid då mordryktena var intensiva. Huvudmisstänkt var Sicre och Maigret söker visa omöjligheten av att denne avlossat skottet: mordvapnet kunde inte bäras av någon enskild person. Maigret ger i varje fall här intrycket av att ha varit bergfast övertygad om att det rörde sig om en fientlig kula. Om detta var hans ärliga övertygelse är svårt att veta. Om man för ett ögonblick antar att Maigret kunde tänka sig ett mord, men inte trodde Sicre var den skyldige, finns möjligheten att hans avvisande av mordteorin skett i förvissning att varje tvekan på den punkten skulle rikta misstankarna mot Sicre. För att vara säker på att fria denne skulle Maigret följaktligen ha känt sig nödsakad att helt avvisa mordteorin.   

Vad man i alla fall kan notera är att för Sicres del måste Maigrets vittnesmål anses som nästan värdelöst. I det ögonblick då skottet träffar ska Sicre ha varit försvunnen och att kulan skulle varit stor som ett duvägg motsades direkt av storleken på hålet i hatten. Tvärtom är det så att mycket av osäkerheten om varifrån den dödande kulan kom bottnar i att den, utifrån den beräknade storleken, skulle kunna ha varit placerad såväl i en kartesch/skråsäck som avskjutits direkt ur en musköt.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: 2003-06-15 21:00