Historia

Innehåll

 

Kristinas regeringstid

Horns krig 1644-1645

 

Karl XI:s regeringstid

Skånska kriget 1675-1679

1690-talets konvojresor

 

Karl XII:s regeringstid

Det karolinska enväldet: kungamakt och statsförvaltning under Karl XII. Del 1. Kungamakten

Greve Anders Torstenson och den besvärlige gästgivaren i Everlöv

Hade Karl XII Aspergers syndrom?

Carl von Roland och hans berättelse

Ernst Brunners "Carolus Rex" - en granskning

 

Det stora nordiska kriget 1700-1721

 

Gustav III:s regeringstid

Ryska kriget 1788-1790

 

1900-talet

Inledning

Ända sedan jag som liten såg programserien "Då går vi till Maxim", som gick  någon gång i mitten av 60-talet, har jag varit intresserad av historia. Programmen bestod huvudsakligen av kortare stumfilmsfarser, men i åtminstone en av omgångarna avslutades programmen av avsnitt ur filmerna "Gustaf Wasa" och "Gustaf Wasas äventyr i Dalarna", från 1928. Detta väckte mitt intresse och jag hittade på min morfars vind gamla läroböcker i historia. Jag läste om Gustav Vasa, Gustav II Adolf och Karl XII och blev fast.

För några år sedan kom jag att läsa Arnold Munthes bok om Gustaf von Psilander, ursprungligen publicerad 1899. I en not nämner Munthe att han förgäves sökt efter en engelsk skildring av Psilanders bekanta strid  vid Orford Ness i juli 1704. För en bibliotekarie var detta en utmaning och rätt snart hade jag också hittat en sådan skildring. Med nutidens datoriserade bibliotekskataloger, rika flora av bibliografier och snabba elektroniska kommunikationer är det också mycket lättare än på Munthes tid.

Eftersom Internet är ett utmärkt medium för att publicera texter - man kan hela tiden omarbeta och utvidga materialet - så beslöt jag mig för att använda mig av det. Under arbetets gång har jag kommit att snubbla över andra intressanta texter, vilka jag också kommer att publicera här. En guldgruva är Linköpings stifts- och landsbiblioteks äldre samlingar innehållande bland annat handskrifter och äldre svensk och utländsk litteratur. Där kan man hitta en hel del av de propagandaskrifter som utgavs i samband med Sveriges krig. Korta relationer över slagen vid Narva, Kliszów, Fraustadt och andra av de mera kända bataljerna från Karl XII:s tid. Några av dem hittar du längst upp till vänster.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2007-09-19 22:46