Lich Trinh Sinh Hoat

Home Thuyet Phap TTDongChanh99 Tho, Van ... Hoi Vien Gia Dinh Phat-Tu English Sutras Diem Sach Book Review Dharma Talks Diem Bao NEFBA Feedback Our Members Our Activities Ngoai Dien Kinh Tieng Viet Sinh Hoat Hoi PGDBF Tin Tuc Phat-Giao

bullet

TT Thch-ong-Chanh, Tong-vu-trng Tong-vu Nghi-le Giao-hoi Phat-giao Vie-nam Thong-nhat tai Hoa-ky, tru tr chua Thng-Quang, Columbus, Ohio, se quang-lam chua Hai-c, chng-minh cho cac gii-t tho Bat Quan Trai ngay Th Bay 30 thang 6 nam 2001, chu le Cau An va thuyet-phap 11 gi sang ngay Chu Nhat 1 thang 7 nam 2001.  Gii-t muon tho Bat Quan Trai phai ghi ten, lay noi-quy trc ni H Hoi-trng.  Xem chi tiet trang TT Thch ong Chanh.

bullet

Thch-Minh-Quang se en chua Hai-c thuyet phap toi Th Bay 18 thang 8 nam 2001, hoi 7:30 toi, va chu le Cau An va thuyet phap tra Chu Nhat 19 thang 8 nam 2001, hoi 11 gi.  Xin tham d ong ao.

bullet

HT Thch-Tr-Chn se chu le Vu Lan 2545 va thuyet phap tra Chu Nhat 9 thang 9 nam 2001, nham ngay 22 thang Bay Tan T, hoi 11 gi tra.  Sau buoi le vathuyet phap la ba cm chay than mat.

bullet

HT Thch-Tr-Chn se chu le Ha Nguyen 2545 va thuyet phap tra Chu Nhat 2 thang 12 nam 2001, nham ngay 18 thang Mi nam Tan T.  Knh mi quy v hoan h tham d!

Trang con ang thiet lap,

xin vui long tr lai!