Tin Tuc Phat-Giao

Home Thuyet Phap TTDongChanh99 Tho, Van ... Hoi Vien Gia Dinh Phat-Tu English Sutras Diem Sach Book Review Dharma Talks Diem Bao NEFBA Feedback Our Members Our Activities Ngoai Dien Kinh Tieng Viet Sinh Hoat Hoi PGDBF Tin Tuc Phat-Giao

bullet

Thong T gi cac cap Giao Hoi cua HT Thch Quang o ve chuyen i Quang Ngai on HT Thch Huyen Quang ve Sai gon va yeu cau cac chua to chc Cau An ...

bullet

Khoa Tu Hoc Chua Nh Lai thang 7 nam 2001 do Tong Vu Hoang Phap to chc ...

bullet

Khoa Tu Hoc 300 Phat T ngay 5, 6, 7 thang 7 tai chua Nh Lai, Denver; Li Keu Goi Dan Chu  ... XEM TIN

bullet

Ngay 25 thang 7 nam 2001, hn 30 tang ni va 100 c s bieu tnh trc tien nh Quoc Hoi Hoa Ky ...  XEM TIN

bullet

Ngay 26 thang 7 nam 2001,TT Phc Vien Hue gi th cho Manh, Khai: Dung Phat Giao lam cong cu chnh tr li nhat thi nhng che o se o ... XEM TIN

bullet

Ngay 28 thang 7 nam 2001 Dan bieu Ngh vien Chau Au Olivier Dupuis cung GS Vo Van Ai va Co Penelope Faulkner (Y Lan) thuoc Phong Thong Tin Phat Giao Quoc Te a nhan li mi cua cac hoi oan tranh dau cho t do va nhan quyen tai California a en tham quan Cam ... XEM TIN

bullet

Ngay 9 thang 8 nam 2001, Lien Hiep Quoc tuyen bo HT Thch Huyen Quang la "tu nhan lng tam" b bat b trai phep ... XEM TIN

bullet

Thong iep Vu-Lan 2545 cua HT Thch-Huyen-Quang, x ly thng vu Vien Tang Thong Giao-Hoi Phat-Giao Viet-Nam Thong-Nhat ...

bullet

Vao luc 4 gi 30 sang ngay Ram thang 7 Tan T, tc ngay 2.9.2001, Huynh trung Gia nh Phat t Viet Nam Ho Tan Anh a t thieu tai Cong vien Tng ai Me Dung s Thanh Khe thuoc thanh pho a Nang ... XEM TIN

bullet

Tam Th HT Ho Tan Anh gi ong bao.

bullet

Tam Th HT Ho Tan Anh gi Tang Ni Giao Hoi Phat Giao VN (quoc doanh).

bullet

Cong an a Nang khong cho gia nh nhan thi hai Huynh trung Ho Tan Anh va em vui chon Go Ca pha Tay a Nang T Saigon Hoa thng Thch c Nhuan nhan danh Vien Hoa ao tan than tinh than Vo uy va e ngh to chc Le Cau sieu e neu cao tam gng ai hung ai lc cua Phat t Ho Tan Anh; tai Hai ngoai Hoa thng Thch Ho Giac cung ra Thong t khan yeu cau tng t ... XEM TIN

bullet

Ngay 8 thang 9 nam 2001, tai chua Pho a, California, cac Huynh Trng va oan Sinh Gia nh Phat T Viet Nam tho tang HT Ho Tan Anh ... XEM TIN 

bullet

ai-hoi nhiem-ky 3, khoa 1, cua Giao-hoi Phat-giao Viet-nam Thong-nhat tai Hoa-ky, van phong 2 Vien Hoa-ao, tai California ... trong ngay 6 thang 10, H ban ve Gia nh Phat T va tra li bao ch ve li tuyen bo cua thien s Nhat Hanh rang quan oi My a bo bom tieu huy 300000 ngoi nha tai Ben Tre ... XEM TIN

bullet

QUYET NGH cua ai hoi thng nien lan th nhat, nhiem ky III, Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat Hai ngoai tai Hoa Ky, Van phong II Vien Hoa ao, tai Tu vien PhapVng San Diego, bang California, t ngay 5 en 7-10-2001... XEM TIN

bullet

Phai oan Van phong II Vien Hoa ao (Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat Hai ngoai tai Hoa Ky) en Canada van ong Chnh gii, va to chc Hoi luan ve Li keu goi cho Dan chu Viet Nam cua Hoa thng Thch Quang o t ngay 21 en ngay 28 thang 10 nam 2001 ... XEM TIN

Xin vui long tr lai thng xuyen oc tin tc mi!

 

Up Thuyet Phap TTDongChanh99 Tho, Van ... Hoi Vien Gia Dinh Phat-Tu English Sutras Diem Sach Book Review Dharma Talks Diem Bao NEFBA Feedback Our Members Our Activities Ngoai Dien Kinh Tieng Viet Sinh Hoat Hoi PGDBF Tin Tuc Phat-Giao