HT Ho Tan Anh Tu Thieu

Home ] Thuyet Phap ] TTDongChanh99 ] Tho, Van ... ] Hoi Vien ] Gia Dinh Phat-Tu ] English Sutras ] Diem Sach ] Book Review ] Dharma Talks ] Diem Bao ] NEFBA Feedback ] Our Members ] Our Activities ] Ngoai Dien ] Kinh Tieng Viet ] Sinh Hoat Hoi PGDBF ] Tin Tuc Phat-Giao ]


 
BUREAU INTERNATIONAL D'INFORMATION BOUDDHISTE INTERNATIONAL BUDDHIST INFORMATION BUREAU
PHONG THONG TIN PHAT GIAO QUOC TE
C quan Thong tin va Phat  ngon cua Vien Hoa ao, Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat
 48, rue Parmentier - 94450 Limeil-Brevannes (France) 
Tel.: Paris (331) 45 98 30 85; Fax : Paris (331) 45 98 32 61; E-mail : ubcv.ibib@buddhist.com

THONG CAO BAO CH LAM TAI PARIS NGAY 3.9.2001


4 gi 30 sang ngay 2.9.2001: Huynh trng Gia nh Phat t Ho Tan Anh t thieu tai a Nang cho Hoa bnh the gii va phan oi Nha cam quyen cong san giam gi nh v Hoa thng Thch Huyen Quang, Thch Quang o, an ap khoc liet Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat. Anh e lai yeu sach 12 iem gi LHQ, cac Chnh phu va cac to chc Nhan quyen quoc te 13 Huynh trng khac a ghi danh va se lan lt t thieu.

Vao luc 4 gi 30 sang ngay Ram thang 7 Tan T, tc ngay 2.9.2001, Huynh trung Gia nh Phat t Viet Nam Ho Tan Anh a t thieu tai Cong vien Tng ai Me Dung s Thanh Khe thuoc thanh pho a Nang. Nam nay anh 61 tuoi, Phap danh Hanh Minh, Huynh trung cap Tn Gia nh Phat t Viet Nam, hien gi chc vu Pho Th ky Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat Quang Nam a Nang va ai dien Ban Hng dan Gia nh Phat t Quang Nam tai huyen Duy Xuyen.

Trc khi t thieu, anh a chuyen sang Phong Thong tin Phat giao Quoc te tai Paris 4 bc th nh chuyen at en cac c quan Giao hoi va Quoc te. Bc th th nhat gi ai lao Hoa thng Thch Huyen Quang, Hoa thng Thch Quang o va Hoa thng Thch c Nhuan. Bc th hai gi c Dalai Lama. Bc th ba gi Ong Tong Th ky Lien Hiep Quoc, Cao uy Nhan quyen LHQ, Uy ban Nhan quyen cua cac nc thuoc Lien minh Au chau, Uy ban Nhan quyen thuoc Bo Ngoai giao Hoa Ky, Ong Chu tch Uy ban Bao ve Quyen lam Ngi Viet Nam tai Phap, va Quy Ngai lanh ao cac Chnh phu va Nhan dan the gii. Bc th t gi Ch ton Hoa thng, ch Thng toa, ai c Tang, Ni thuoc Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat Tha thien Hue, Saigon va Quang Tr.

Trong bc th nh Phong Thong tin Phat giao Quoc te loan tai khap the gii, Huynh trung Ho Tan Anh neu ro a iem t thieu va cho biet anh cung 13 Huynh trng thuoc Gia nh Phat t Quang Nam phat nguyen t thieu e bao ve Chanh phap, va anh la ngi i au.

Tnh hnh an ap Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat ngay cang tinh vi, khoc liet, va s kien bao quanh ngay 7.6.2001 c Huynh trng Ho Tan Anh mo ta tng tan trong th gi Ong Tong th ky LHQ, cac to chc Nhan quyen va cac Chnh phu trong the gii:

Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat la mot Giao hoi ke tha cac bac lch ai To s tren 2000 nam lch s. Nam 1975, Cong san chiem mien Nam a thc hien chu ngha Vo than, lay chua lam kho cha lua, cha phan, lam chuong heo, ap tng Phat, Bo tat. Tang Ni b bc bach phai ra i, giet chet nhng ai chong lai s bao tan cua che o. Nh Hoa thng Thch Thien Minh, Co van Hoi ong Vien Hoa ao b giet trong tu, giam cam Hoa thng Thch Huyen Quang, Hoa thng Thch Quang o, Hoa thng Thch c Nhuan va nhieu Tang, Ni, ong bao Phat t. Cong san a an ap ac liet lam 12 ngi phai t thieu tap the tai Can Th nam 1978 (ung phai la ngay 2.11.1975, PTTPGQT chu).

Nam 1981 ang va Nha nc a chuyen qua mot sach lc nham tieu diet Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat mot cach tinh vi hn. Dung mot chieu bai goi la thong nhat Phat giao ca nuc   do ang ap at. o la Giao hoi Phat giao Viet Nam (Giao hoi Nha nc).

Hoa thng Thch Huyen Quang, Hoa thng Thch Quang o b bat, giam cam khap ni, Hoa thng Thch Huyen Quang b a en tnh Quang Ngai. Hien nay Hoa thng b giam gi tai chua Quang Phc, huyen Ngha Hanh, suot 20 nam ma khong biet ngai co toi g? ang, Nha nuc luon tuyen bo vi quoc te la khong giam gi ngai. Chung toi la nhng ngi thng vao tham ngai, cung b Cong an kiem soat chat che (ci ao lot quan) bat ke nam hay n, gia hay tre. Ai i vao tham ngai ve en nha eu b cong an goi en c quan hoac en nha xet hoi u ieu. Hoa thng Thch Huyen Quang nam nay a tren 80 tuoi, sc khoe a yeu e rang ngai khong u sc e chu ng s an ap da man va rat tinh vi cua cong san.

Hoa thng Thch Quang o, Vien trng Vien Hoa ao cung vi phai oan cua Vien en Quang Ngai cung thnh Hoa thng Thch Huyen Quang ve Saigon e cha bnh, va e ngai c song thoai mai hn nhng ngay con lai. Nhng ang Cong san Viet Nam lai am mu an ap cong khai va khoc liet, bang cach chup mu rang Ong Quang o chu trng lat o chnh quyen.  Cho nen, t ngay 4 en ngay 10.6.2001, ang Cong san Viet Nam a huy ong toan bo cong an, vu trang, mot lc lng hung hau vi vu kh trang b ay u, ho phong toa tat ca cac con ng, va canh gac ngay tai cac chua va t gia nhng ngi theo Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat. Cac huynh trung Gia nh Phat t (thuoc Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat) eu b cong an mi en c quan hach hoi, ham doa va quan thuc tai gia. Cu the nh anh Vo Tan Sau la pho Trng ban Hng dan Gia nh Phat t Quang Nam ang au nang, the ma cong an van bao vay nha, cat ien thoai, en nha ham doa anh va v con anh, tham ch cam khong cho bac s vao tiem thuoc cha bnh cho anh.

ac biet chua Quang Phc, ni giam gi Hoa thng Thch Huyen Quang, Thanh Minh Thien vien, ni Hoa thng Thch Quang o , th cong an bao vay tran ngap t trong Chanh ien cho en ngoai san chua, roi ham doa va dung nhng li noi tho tuc, b oi.
(...)
Chung toi nguyen em than mang mnh t thieu e ong gop cho hoa bnh the gii va khan thiet keu goi Ong Tong th ky LHQ, Cao uy Nhan quyen LHQ, Uy ban Nhan quyen cua cac nuc thuoc Lien minh chau Au, Uy ban Nhan quyen thuoc Bo Ngoai giao Hoa Ky, Uy ban Bao ve Quyen lam Ngi Viet Nam  tai Phap, cac Ngai Tong thong, Thu tng, Quoc hoi, cac to chc Phi chnh phu, hay dung quyen lc cua mnh e buoc ang Cong san Viet Nam va Nha nuc CHXHCNVN phai thc hien nhng iem sau ay:

1. Tra t do tc khac va vo ieu kien cho Hoa thng Thch Huyen Quang, X ly Vien Tang Thong Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat, va Hoa thng Thch Quang o, Vien trng Vien Hoa ao, Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat;

2. Phai cong nhan Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat bang van ban phap ly;

3. Phai tra t do cho cac v lanh ao cac ton giao nh Thien chua giao, Phat giao Hoa Hao, v.v...

4. Phai ton trong Nhan quyen, Dan chu, T do, phai ton trong Hien chng cua LHQ va nhng Cong uc Quoc te ma chnh phu nuc CHXHCNVN a ky;

5. Phai ngng ngay tc khac moi hnh thc an ap ton giao;

6. ang, Nha nc Cong san Viet Nam phai rut tay ra khoi noi bo cac ton giao;

7. ang, Nha nuc Cong san Viet Nam phai tra lai ong san, bat ong san cua Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat, ma Nha nuc a chiem c hoac lay a cho Giao hoi Phat giao Viet Nam (Giao hoi Nha nuc);

8. ang, Nha nc Cong san Viet Nam phai thu hoi lai tat ca nhng van ban, t lieu co tnh cach vu khong, ma l Phat giao vo can c. Nh li cua Ho Ch Minh trong sach cua trng ai hoc Nhan van, khoa Tam ly hoc, co oan viet ve e tai c trong o Ho Ch Minh noi: Co c ma khong co tai nh ong But (Phat), th khong co hai g cho xa hoi, nhng cung chang co ch li g cho xa hoi. Li noi nay khong nhng khinh miet ang Giao chu cua Phat giao, ma con khinh thng cac bac tien boi hu cong, cac v anh hung va ca dan toc Viet Nam;

9. ang, Nha nuc Cong san Viet Nam phai ngng ngay tc khac viec an ap Gia nh Phat t Viet Nam di moi hnh thc;

10. Nhng ngay ai le cua cac ton giao ln nh ai le Phat an, Chua Giang sanh, Nha nc phai a vao lch ngh le hang nam, e cho Phat t, con chien cua Chua ang lam viec cho Nha nuc c i hanh ao;

11. ang, Nha nuc Cong san Viet Nam phai bo ngay ieu 4 tren Hien phap;

12. ang phai ngng ngay nhng chu trng m dan, m ton giao.

Trang trong knh chao quy Ngai
Quang Nam ngay 2 thang 9 nam 2001
(Ky ten)
Ho Tan Anh

Trong bc th gi Nh v Hoa thng lanh ao Thch Huyen Quang va Thch Quang o, Huynh trng Ho Tan Anh viet: ... Nam 1992, cuoc au tranh oi phuc hoi Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat do Hoa thng Thch Huyen Quang khi xung. Cuoc phat ong c Tang, Ni, ong bao Phat t trong cung nh ngoai nuc nhiet tnh ung ho. Suot trong thi gian qua, mau xng cua Tang, Ni, ong bao Phat t, trong cung nh ngoai nc a hy sinh qua nhieu. Cac Chnh phu, Quoc hoi tren the gii a gi cong ham en ang, Nha nuc CHXHCNVN yeu cau tra t do cho Hoa thng Thch Huyen Quang, Hoa thng Thch Quang o va cong nhan Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat. Nhng ang , Nha nuc van lam ng. Tiep tuc an ap Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat, ang, Nha nc a ra Mat vu so 023 ngay 24 thang 6 nam 1999    nham tieu diet nhng ai con trung thanh vi Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat trong cung nh ngoai nc.

Ngay 6-7-8 thang 6 nam 2001, Cong an a bao vay chat che ch Tang, Ni, ong bao Phat t, khong cho ai en Quang Ngai e a on Hoa thng Thch Huyen Quang ve Saigon e cha bnh. ang, Nha nc tung tin, nao la: Lat o chnh quyen, at chat no giet hai nhan dan.   Khong biet bao nhieu tro bp bm cua ang, Nha nc gi ra, nham ngan chan khong cho Hoa thng Thch Huyen Quang ve Saigon cha bnh.

Ngay 6 thang 6 nam 2001, Mat tran To quoc mi con en c quan xa Duy Thanh e lam viec mot ngay. Cuoi cung, anh Tran Phc Bnh, cong an huyen Duy Xuyen, ket luan: Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat la ke thu cua dan toc.  Cong san noi cau o cung u cho chung ta thay ro, ho khong hieu g ve lch s Viet Nam, va ho am mu tieu diet Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat.

Knh bach Hoa thng X ly Vien Tang Thong, Hoa thng Vien trng Vien Hoa ao Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat, chung con xin e au anh le ch v Hoa thng Lanh ao, v long T Bi cua quy Ngai, nen a nhieu lan quy Ngai khong cho chung con thc hien y nguyen t thieu e bao ve Chanh Phap, bao ve Giao hoi truyen thong (...) Chung con xin cui au sam hoi, v khong the vang li cua quy Ngai. Xin ch v Hoa thng hoan hy ha kha cho chung con.

Trong bc th gi cac Tang oan Tha thien Hue, Saigon va Quang Tr, Huynh trung Ho Tan Anh viet: ... Xet rang: Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat la Giao hoi truyen thong cua Phat giao Viet Nam a hien hu tren at nc than yeu tren 2000 nam lch s dan toc; Xet rang: Ke t ngay le tang Co ai lao Hoa thng e tam Tang Thong (Thch on Hau) cho en nay, Nha nc Cong san van tiep tuc an ap Giao hoi truyen thong moi ngay moi ac liet hn, tinh vi hn, va tho bao hn; Xet rang: ai lao Hoa thng X ly Vien Tang Thong van con b giam cam tai Quang Ngai mac du Ngai tuoi cao bnh trong; Xet rang: Hoa thng Vien trung Vien Hoa ao van b quan che tai Saigon; Xet rang: Viec oi hoi Cong san Viet Nam thc hien dan chu, t do va ton trong nhan quyen cua Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat la hoan toan chnh ang. The nhng Cong san Viet Nam van ngoan co, khong nhng khong thc hien, ma con cha ap mot cach tho bao, b oi ma ien hnh cu the la chien dch an ap Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat cua Cong san Viet Nam vao nhng ngay thng tuan thang 6 nam 2001 va qua.
Gia nh Phat t Viet Nam Quang Nam khong nhu nhc, con xin ai dien cho 14 huynh trung a phat nguyen t thieu e bao ve Chanh Phap. Hom nay con xin i au. Sau khi con t thieu xong, con xin thnh cau quy Ngai:

- (...) To chc cau sieu cho hng linh con c sieu thoat va o cung la phng phap bieu dng Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat cua chung ta. Tai que hung con th dt khoat khong to chc c, v sau khi con a t thieu, th Cong san Viet Nam se tm moi bien phap e tran ap Ban Hng dan (GPT) Quang Nam, bao vay quan thuc 13 huynh trung con lai;

- Xin quy Ngai manh tay hn na e pho ta cho Hoi ong Lng vien (Vien Tang Thong va Vien Hoa ao, PTTPGQT chu) thc hien s mang lch s cua Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat, nhat la bao ve cho bang c ai lao Hoa thng X ly Vien Tang Thong va Hoa thng Vien trung Vien Hoa ao;

- (...) Con quan niem rang le tang khong quan trong, ma ch quan trong cai tinh than, cho nen sau khi con chet th than xac con vui dap au cung c, xin quy Ngai ng ban tam. Ma chuyen Phat t Nguyen Ngoc Dung, phap danh Nguyen Hung, a t thieu sau thap Ngai Linh Mu (tai Hue ngay 21.5.1993, PTTPGQT chu) a c bon Cong san Viet Nam hoa phep thanh ao Quang Ho o sao.

Khan thiet thnh cau quy Ngai hoan hy ha kha li thnh cau cua con.

Phong Thong tin Phat giao Quoc te a loan ban tin tren ay bang Anh va Phap ng cho cac hang thong tan, bao ch quoc te vao luc 12 gi khuya 2.9.2001. Hang thong tan Phap tan xa AFP a anh i ban tin, cho biet co ien hoi cong an a Nang, nhng c quan nay khong chu bnh luan ve tin t thieu cua Huynh trung Ho Tan Anh. Trong nhng ngay ti, chac chan se co chien dch boi nho, vu khong cuoc t thieu chnh ang va ay hung lc nay, nh a tng dien tro oi vi cuoc t thieu cua anh Nguyen Ngoc Dung tai chua Linh Mu Hue ngay 21.5.1993. Phong Thong tin Phat giao Quoc te khan cau ch Ton c Tang Ni va cac Ban Hng dan Gia nh Phat t Viet Nam tren nam chau luc to chc le Cau sieu cho hung linh Huynh trng Hanh Minh Ho Tan Anh sieu sinh Tnh o va man nguyen vi nhng thnh cau bao ve Chanh Phap ma anh la chng nhan hoat ong suot 27 nam qua.

Up ] Tin 7/28/01 ] Dai-hoi PGVNTN-HK III/1 ] DB Dupuis Nam Cali ] GDPT Tho Tang ] TD Vu-Lan 2545 ] Tin 8/13/01 ] [ HT Ho Tan Anh Tu Thieu ] Phai Doan GH 30-10-2001 ] TT Ho Tan Anh gui dong bao ] TT Ho Tan Anh gui tang ni ] Quyet-Nghi DH III/1 ] Thu But Ho Tan Anh ] Tin Khoa Tu Hoc ] Thong Tu Vien Hoa Dao ] TT Phuoc Vien ] Khoa Tu Hoc Chua Nhu Lai thang 7 nam 2001 ]