Tin Khoa Tu Hoc

Home Thuyet Phap TTDongChanh99 Tho, Van ... Hoi Vien Gia Dinh Phat-Tu English Sutras Diem Sach Book Review Dharma Talks Diem Bao NEFBA Feedback Our Members Our Activities Ngoai Dien Kinh Tieng Viet Sinh Hoat Hoi PGDBF Tin Tuc Phat-Giao

 

Khoa Tu Hoc 300 Phat T; Li Keu Goi Dan Chu  ... 
From: nguyenanhtung@usa.net (Nguyen Anh Tung)
Date: 07/05/2001 1:18 PM Eastern Daylight Time

Hn 100 Phat T toan nc My ghe ve Denver, tieu bang Colorado, My e theo hoc Khoa Tu Hoc cua Tong Vu Hoang Phap, Giao Hoi Phat Giao Viet Nam Thong Nhat Hai Ngoai vao ngay 5,6,7, va 8 thang 7 nam 2001, di s bao tr cua Chua Nh Lai.

Hn 200 Phat t tai Denver theo hoc Khoa Tu Hoc nay, trong do co toi.

Vao chieu nay, th nam, t 7 gi toi en 9 gi toi, Thng Toa Thch Vien Ly (en t Los Angeles) se giang Phap.

Vao ngay mai, th sau, t 8 gi sang en 10 gi sang, Thng Toa Thch Van am (en t Virginia) se giang Phap. T 10 gi 30 sang en 12 gi tra, GS Tran Quang Thuan (en t Nam Cali) se giang ve Phap vi e tai Phat Giao Nga My. T 2 gi tra en 3 gi 30 tra, Hoa Thng Thch Chanh Lac se hng dan Bai Sam. T 4 gi chieu en 6 gi chieu, Thng Toa Thch Giac ang (en t Houston, Texas) se giang Phap vi e tai Nghiep.

Vao ngay th bay, t 8 gi sang en 9 gi 45 sang, Hoa Thng Thch Thang Hoan (en t Texas) se giang Phap. T 10 gi 15 phut sang en 11 gi 45 phut sang, Thng Toa Thch Nguyen Sieu (en t San Diego) se giang Phap vi e tai Nikaya A Ham. Vao luc 2 gi chieu en 6 gi chieu la Thuyet Trnh va Hoi Luan ve LI KEU GOI CHO DAN CHU cua Hoa Thng Thch Quang o cua Giao S Vo Van Ai va Nha Van Y Lan. T 7 gi toi en 9 gi toi Phap S Thch Giac c (en t Massachusett) se thuyet Phap.

Vao ngay chu nhat, t 8 gi sang en 10 gi sang, se Toa am vi hn 30 Ch Ton c.

Qua Khoa Tu Hoc nay, Hoc Vien khong nhng ch hanh tr cac mon Thien, Tnh, Mat ma con co nhng gi thnh phap toa am, sam hoi e tieu tr nghiep chng. Hoc vien con c song tron ven trong nhng sinh hoat truyen thong cua thien mon nh Ho canh, Cong phu khuya, le sam.

Xin lien lac vi so ien thoai va ien th (303) 936-4630 e ghi danh va biet them chi tiet.

Toi se tng trnh vao chieu Chu Nhat ay u chi tiet cac bai Phap va cuoc hoi thao nay.

Ngay hom qua toi a danh nguyen ngay e xem bang video chieu canh tuan le cau nguyen Hue thang 2 va qua cua Thng Toa Thch Thai Hoa, Hoa Thng Thch Thien Hanh cua to nh T Hieu.

Toi cung a xem bang ve cuoc Thuyet Trnh va Hoi Luan ve Li Keu Goi Cho Dan Chu cua Hoa Thng Thch Quang o ngay 21 thang 4, 2001 va qua tai Tu Vien Hoa Nghiem Santa Ana, trong o ong Nguyen Tan Lac, Pho Chu Tch Ngoai Vu cua Cong ong a e ngh la lap Ban Van ong Thanh Lap Lien Minh Dan Toc nh trong Li Keu Goi.

Toi cung a xem bang ve Le Phat an ngay 22 thang 4, 2001 va qua tai ai Hoc Cong ong Santa Ana, trong o Phap S Thch Giac c a cho biet la c s Phat T phai hoat ong chnh tr theo tinh than cac c s Phat t ngay xa la Ly Thng Kiet, Tran Hng ao, Tran Nhan Ton. Phap S a cho biet la ong Kissinger trc nam 1975 a gap rieng Phap S va e ngh Phap S lam Thu Tng, nhng vi v the la Thng Toa a t choi v giao ly ngan cam ieu nay. Giao S Vo Van Ai a giang ve y ngha cua Li Keu Goi Cho Dan Chu cua Hoa Thng Thch Quang o la cac Phat T hai ngoai va trong nc hay thc hien ch co 6 ch "HO DAN, HO QUOC, HO PHAP"...

Subject: DB Olivier, Rise,Vo Van Ai, Y Lan tai Cali 28/6/01
From: nguyenanhtung@usa.net (Nguyen Anh Tung)
Date: 07/08/2001 5:18 PM Eastern Daylight Time


Cuoc Hoi Luan ve Li Keu Goi Dan Chu Cho Viet Nam cua Hoa Thng Thch Quang o a dien ra vao luc 2 gi chieu th bay 7 thang 7 tai chua Nh Lai, thanh pho Denver, tieu bang Colorado, My.

Chu Toa oan gom co Hoa Thng Thch Chanh Lac, 3 v Thng Toa Thch Giac ang, Thch Nguyen Sieu, Thch Huyen Viet.

Dien gia gom ong Vo Van Ai va ch Y Lan.

Bac S Bui Phong Hai, Chu Tch Ban ai Dien Cong ong Viet Nam Colorado, a hien dien nh la khach mi.

Ong Ai a tng trnh chi tiet khoang 45 phut, nhat la ve cuoc van ong thanh cong qua Ngh Quyet Quoc Hoi Au Chau ang trong Thong Cao Bao Ch. oc TCBC nay, th Hoa Thng Thch Chanh Lac a trao tang ngay 5 thang 7 tan tay Dan Bieu Olivier Dupuis s cam n cua GHPGVNTN va Phong Thong Tin Phat Giao Quoc Te ve s anh dung cua Dan Bieu ngay 5 thang 6 tai Sai Gon.

Ch Y Lan a tng trnh ky thuat van ong e at c Ngh Quyet nay. Ch tin rang trong vai thang ti, Hoa Thng Thch Huyen Quang se ve Sai Gon.

Ti phan at cau hoi, thay mat Bac S Hai, ong Tran Van Be, a hoi rang Lien Minh Dan Toc nay co phai la cua Tien S Nguyen Ba Long khong?

Ong Ai a tra li rang GHPGVNTN khong co lien he g vi TS NBL ca.

Ong Nguyen Anh Tung a at cau hoi la vao ngay 25 thang 7 nay, Ngoai Trng My Powell se en Ha Noi e tham nh chnh sach mi ve Viet Nam, vao thang 8, tan ai S My tai Viet Nam Raymond Burghardt, ngi giong ai S Henry Cabot Lodge thi nam 1963, se co mat tai Ha Noi. Nhn vao cac nhan vien cao cap cua Hoi ong An Ninh Quoc Gia My, Bo Ngoai Giao, Bo Quoc Phong, toan la nhng ngi t thi Reagan, nam 2001 nay se co nhieu bien ong e nam 2002 may ra se lat o c Cong San Viet Nam.

Ong Ai a tra li rang ngi au bep gioi th kheo tuy theo tnh hnh Hoa Thnh on ma xao nau. Hiep c Thng Mai Viet My se thong qua cuoi thang 7 nay, theo tin tc t Uy Ban Thng Vien va Ha Vien a thong bao cho ong.

Thng Toa Thch Giac ang a cho biet la ay la lan th 4 Hoi Luan. 3 lan trc tieu bang Cali, gom Santa Ana, San Jose, San Diego.

Chng trnh a cham dt vao luc 5 gi chieu. Trong cuoc noi chuyen rieng sau o gia ong Nguyen Anh Tung va ong Vo Van Ai, th ong Ai a cho biet la vao ngay 28 thang 7 tai Nam Cali, Dan Bieu Olivier Dupuis, Dan Bieu Lars Rise, ong Vo Van Ai, ch Y Lan se xuat hien trc quan chung, roi vao ngay 29 thang 7 tai San Jose, Bac Cali.

Vao sang Chu Nhat, ong Vo Van Ai a oc Thnh Nguyen Th noi len viec hn 220 Phat T tham d Khoa Tu Hoc 4 ngay mong moi Hoa Thng Thch Huyen Quang ve Sai Gon.

Luc 11 gi sang trong cuoc noi chuyen rieng trao oi tnh hnh tranh au gia ong Nguyen Anh Tung va ch Y Lan, th ch a cho biet la trong tuan nay ong Dan Bieu Olivier Dupuis se gap ch, ong Vo Van Ai, ong Nguy Kinh Sinh cua Trung Quoc, cac nha tranh au cua Tay Tang, Mien ien e thanh hnh Lien Minh Tranh au Dan Chu cho A Chau. Ong Tung a cho ch Y Lan biet ve ngan sach 9 trieu My Kim e oi pho vi viec CSVN pha song ai Phat Thanh A Chau T Do. Ch Y Lan a cho biet rang ch a bo nhieu cong sc cho ai ACTD nay qua viec tng trnh ve trong nc, va ch a that vong v mot so thnh gia trong nc a cho ch biet la khong nghe c.

Luc 11 gi 15 phut sang Hoa Thng Thch Chanh Lac a thong bao la vao ngay 25 thang 7 nay, Hoa Thng va 4 v Tang khac se ngoi cau nguyen nguyen ngay tai Hoa Thnh on [trung vi thi gian Ngoai Trng Powell co mat tai Ha Noi].

Trong dp phat bieu ngan nay, ong Nguyen Anh Tung a cho biet rang viec hoc Phat Phap se khien cho viec tranh au di s hng dan cua GHPGVNTN thanh cong e giai tr Quoc Nan va Phap Nan v Phat va Bo Tat se khong e cho ao Phat b
tieu diet tai Viet Nam./.

[Tr Ve Trang Tin Tc Phat Giao]