TEACHING AND LEARNING
RESOURCE MATERIALS

SUMBER BAHAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


MUZIK MALAYSIANA

(MUSIC OF THE MALAYSIAN REGION)


CONTENTS OF RESOURCE MATERIALS

(KANDUNGAN BAHAN SUMBER)

THE MUSIC WORLD (ALAM MUZIK)

Malaysian National and State Anthems
(Lagu Negaraku dan Lagu-lagu Negeri Malaysia)

 

MOE's Song - Wawasan and Songs of Divisions of the MOE
(Lagu KPM - Wawasan dan Lagu Bahagian-bahagian KPM)

     

Children's Songs
Malay Songs, Chinese Songs, English Songs
(Lagu-lagu Kanan-kanak)
Lagu Melayu, Lagu Cina, Lagu Inggeris

     

Songs for Religious Education
Islamic Hymns, Buddhist Hymns, Christian Hymns
(Lagu-lagu Pendidikan Agama)
Lagu Nasyid, Lagu Buddhisme, Lagu Kristian

     

KBSR MIDI Songs
Year 1, Year 2 Year 3 Year 4, Year 5, Year 6
(Lagu-lagu MIDI KBSR)
Tahun 1, Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4, Tahun 5, Tahun 6

     

COMING SOON (AKAN DATANG)

 

Traditional Songs of Malaysia
(Lagu-lagu Tradisi Malaysia)
Kemaskini terakhir (Last update) : 02/07/2005   15/12/03 03/01/03 28/08/02 15/02/02 12/09/01 20/03/01 01/02/01, 20/01/01 15/01/01 31/12/00 15/11/00 01/09/00 31/10/99


Kindly visit my other Websites
Sila kunjungi Laman saya yang lain

   Lawat (Visit)   SUMBER MALAYSIANA
                              RESOURCES OF THE MALAYSIAN REGION

https://members.tripod.com/sumber_my/index.htm

   Lawat (Visit)   FLORA MALAYSIANA  
                              PLANTS OF THE MALAYSIAN REGION

https://members.tripod.com/flora_my/index.htm

   Lawat (Visit)   FAUNA MALAYSIANA  
                              ANIMALS OF THE MALAYSIAN REGION

https://members.tripod.com/fauna_my/index.htm

   Lawat (Visit)    MUZIK MALAYSIANA  
                                  MUSIC OF THE MALAYSIAN REGION

https://members.tripod.com/muzik_my/index.htm


  BALIK KE MENU UTAMA (RETURN TO MAIN MENU)

Pergi Ke Rujukan (Go To References)


Pertanyaan    (Inquiries)

Ooi Chooi Seng P.P.N.,
259, Jalan 17/8,
46400 Petaling Jaya