Felekezet, Szekta, vagy Maradék Egyház?

Tanulmányok a hetedik napos adventizmus hitérol, praxisáról.

Denomination, Cult, or Remnant Church?

Studies on the beliefs and practices of Seventh-Day Adventism.

 

Angol vagyok, és jelenleg egy falubeli kis gyülekezet pásztoraként tevékenykedem nyugat Magyarországon. A hátterem szabadegyházi. 1979-ben tértem meg, és azóta különböző időszakokban anglikán, baptista, független karizmatikus és pünkösdi gyülekezetekbe jártam. Tudomásom szerint, az egyikük sem állította magáról, hogy az Egyetlen Igaz Egyház, de tapasztalatom az volt, hogy mindegyik az igaz Megváltót hirdette. Angliában, pünkösdi Biblia főiskolát végeztem. Apropó - a doktori fokozatom kémiából van.

            Soha nem voltam hetedik napos adventista, és mielőtt ideköltöztem, semmilyen személyes kapcsolatom nem volt adventistákkal. Magyarország nagymértékben római katolikus, és több a vallásos ember, mint Angliában. Sok szabadegyházi gyülekezet is egy nyugati ember szemével nézve erősen törvényeskedő - uralkodik a szabályokkal, elvárásokkal bíró szubkultúra, de sokaknak kevés fogalma van a kegyelemről, a Krisztusban található ingyenes üdvösség jó híréről. Az általános légkörben, nem különböznek élesen az adventisták, és egyszerűen másik egyháznak fogadják őket.

            Tulajdonképpen, három adventista felekezet tevékenykedik itt, kb. tízezres összes tagsággal. Az egyiknek népszerű Biblia főiskolája miatt viszont, a várhatónál nagyobb a befolyásuk. A szolgálatom folyamán találkoztam olyan emberekkel, akiket összezavart az adventista tanítás. Mivel nagyon keveset tudtam róla, utánanéztem és néhány cikket írtam, hogy segítsek magamnak is, az ezzel érintett barátaimnak is.

            Tudomásom szerint, ezzel a témával kapcsolatos anyag nem nagyon hozzáférhető magyar nyelven. Az a reményem, hogy az érdeklődőknek hasznosnak bizonyulnak az itt közétett cikkek:

I am an Englishman, at present pastor of a small village church in western Hungary. My background is non-conformist. Since becoming a Christian in 1979, at various periods I have attended Anglican, Baptist, Independent Charismatic and Pentecostal churches. As far as I am aware, none of these regarded themselves as the One True Church, but in my experience they all proclaimed the One True Saviour. I attended Pentecostal Bible College in England. The doctorate is in Chemistry – by the way.
                 I have never been a Seventh-day Adventist, and I never had any personal contact with Adventists before coming to Hungary. This country is principally Roman Catholic, and there are quite a lot of religious people around, certainly more than in Britain. Most free churches are also strongly legalistic, with a sub-culture involving rules and expectations, but many have little concept of grace or the good news of free salvation in Christ. Within this general atmosphere, Adventists do not appear too different, and are often accepted as just another church.
                
There are in fact three Adventist denominations active here, with a total membership of around 10 thousand (the population of Hungary is 10 million). One of them runs a popular Bible college – one of the very few which provides a correspondence course leading to a qualification recognised by the state. As this course is open to all, Adventist ideas have influenced those outside the denomination also. In the course of my ministry, I have come across those who have been confused by this teaching. As I knew little about it, I did some research and ended up writing several articles, for my own benefit and that of my friends who were involved.
                 As far as I am aware, material on this theme is not generally available in Hungarian, so I hope that for any who are interested, the following will prove useful:  

Cikkek magyar nyelven  Articles in English

U A Biblia kihívása!    ÚJ

U Melyik az Egyetlen Igaz Egyház?

U A Tíz Parancsolat

U Néhány Gondolat a Szombatnapról

U A Vizsgálati Ítélet

U Azázél és az Engesztelő Nap

U Egyéb problémák a Mennyei Szentéllyel és a Vizsgálati Ítélettel kapcsolatban

U Próféta-e Ellen G. White?

U A Bible Challenge!   New

U Which is the One True Church?

U The Ten Commandments

U Some thoughts on the Sabbath

U The Investigative Judgement

U Azazel and the Day of Atonement

U More problems with the Heavenly Sanctuary and the Investigative Judgement

U Is Ellen. G. White a Prophet?

Write to Dr. Adrian Bury

Return to What SDA's NEED to Know