Dina Franin
Republike Austrije 21
10000 Zagreb (CROATIA)
(+385 1) 3772 233


dinafranin@yahoo.comDobrodošli
Moje knjige
----"Prvotni krik"
--------Sadržaj
--------Pjesme
--------Recenzije
----"Oholost..."
--------Sadržaj
--------Pjesme
--------Recenzije
Kritički osvrti
----"Prvotni krik"
----"Oholost..."
Haiku
Događanja
Nove pjesme


[Dina Franin - Maglajlić]

Poetess / Pjesnikinja

[str. 1 od 19]
[Moje knjige]
[Sadržaj]
Nakladnik
TIPO PRINT, Zagreb, Z.Ljevakovića 38
Za nakladnika
Marcel Čermak
Recenzent
prof. Majska Ćevanić
Autor ilustracija
Nikolina Ivezić
Likovna oprema
Nikolina Ivezić
Slog
Dina Franin-Maglajlić
Tisak
TIPO PRINT
Naklada 1000 primjeraka

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Zagreb
886.2-1
FRANIN-Maglajlić Dina
PRVOTNI KRIK : zbirka pjesama / Dina Franin
- Maglajlić; [ilustracije Nikolina Ivezić]
Zagreb: TIPO PRINT,1995.-56 str: ilustr; 20cm
ISBN 953-96321-0-2

941117114

ISBN 953-96321-0-2

1995.PRVOTNI KRIK

Dina Franin - Maglajlić
TIPO PRINT
1995.
[Moje knjige]
[Sadržaj]
[str. 1 od 19]