Dina Franin
Republike Austrije 21
10000 Zagreb (CROATIA)
(+385 1) 3772 233


dinafranin@yahoo.comDobrodošli
Moje knjige
----"Prvotni krik"
--------Sadržaj
--------Pjesme
--------Recenzije
----"Oholost..."
--------Sadržaj
--------Pjesme
--------Recenzije
Kritički osvrti
----"Prvotni krik"
----"Oholost..."
Haiku
Događanja
Nove pjesme


[Dina Franin - Maglajlić]

Poetess / Pjesnikinja

[str. 5 od 6]
[Prethodna stranica]
[Sljedeća stranica]
"Hrvatska revija", XLVI, svezak 3-4, br. 183-184,
Zagreb prosinac 1996, str. 633
NOVA KNJIGA PJESAMA DINE FRANIN


Dina Franin se drugom zbirkom poezije "Oholost je ženska tvrdi kamik" priključuje grupaciji književnica kojima je pjesnički izraz bliži pripovjednoj prozi, ali ona time pomiče mogućnosti "ženskog pisma" dalje od žanra. Dinino će nas introspektivno putovanje u sebe podsjetiti npr. na samoispitivanje Irene Vrkljan, ali tek na razini prepoznavanja zajedničkog nazivnika, ispovjedne poezije (i proze) u prvom licu, što je jedna od konstanti "ženskog pisma". Dina Franin se zapravo udaljava od osvještenog čavrljanja. Ona ne zavodi čitatelja gibljivom ženskom elokvencijom, tako pogodnom za medijske probitke i dobitke. Metodom introspekcije autorica postupno destruira jezik samodopadljivog prepoznavanja, te minimalističkim postupkom bez metaforičkih spektakularnosti hladno identificira poredak. Riječ je o obiteljskom (bračnom) poretku koji se ženi nameće kao poredak u svijetu. Zbirka "Oholost je ženska tvrdi kamik" izražava egzistencijalističku rezignaciju, ona je nešto kao dijagnoza o ubijanju radosti, iako se na razini izražajnosti kreće na tragu minimalizma, zbog čega na nekim mjestima doseže začudnu ekspresivnost.

"Pjesme patetične mojoj jedinoj ljubavi i dragosti" rezultat jedne strasne krize, javljaju se kao zasebna zbirka ljubavnih pjesama. Kao takvom, radu nije potreban nikakav komentar, budući da je totalna ljubav (koja se svojoj žrtvi uspostavlja istovremeno kao bolest i poziv) u svim vremenima činjenica iskustva i jedna od najpročešljanijih tema književnosti. Najviše na što se može podsjetiti jest da svaka življena ljubav, poput one iz koje je proizašla ova knjiga, nastaje, zatim se raspada, unutar neke dane situacije, uz pomoć složene mješavine osjećaja i okolnosti koja u pjesmi sazdaje polazište pjevanja. U ovoj zbirci se ti osjećaji i te okolnosti izražavaju čas neposredno, ali dosta kritički, preko izdvojenih "misli" koje kao da su bile bilješke u intimnom dneviku, čas posredno, preko stila pisanja "starih pjesnika".

Dina je svojom zbirkom pokazala da pokraj ovog makrosvijeta (koji je istodobno i makrokaos) uvijek supostoji i jedan mikrosvijet i mikrokaos, koji za čovjeka i pisca nikada nije predstavljao manju zagonetku od onoga čime je čovjek okružen. Dina u svijet, a time i u svijet poezije, ulazi preko svojega vlastitoga ljudskog poetskog bića.

Svaka pomisao (govoreći o poeziji Dine Franin) da je njezino pjesništvo bez mana ne bi bila na razini kritičkog promišljanja. Pjesnička tenzija ili pjesnički ostvaraj u njezinim pjesmama nije uvijek podjednako uspješno definiran. Kao i drugi pjesnici, u trenucima inspirativne depresije, i ona je katkad tražila utočište u naraciji i retorici, koje su se u pjesničkim plovidbama uvijek pjesnicima nudile kao svespašavajući pojas života. Karakteristično je za ovu pjesnikinju da u svojim pjesmama ispisuje svjedočenja specifičnog stanja duše, pokreće pitanja koja se odnose na čovjeka samog, na moralnu suštinu i dileme egzistencije, te je svojevrsni pretres, osuda i krik da se prevlada "mučnina" građanske egzistencije.

Majska ĆevanićČasopis za književnost
Zagreb 1997
OHOLOST JE ŽENSKA TVRDI KAMIK,
Bil Commerce, Zagreb, 1996. 96 str., 18 cm, ilustrirano, meki uvez, stihovi


U novoj zbirci pjesama Dina Franin Maglajlić ulazi i putuje dublje u predjele i poneke otprije znane atmosfere jada, čemera, potvrđujući vlastito, uvijek ljudsko mijenjanje u svojoj poeziji, svjedočeći duševno stupnjevanje i početka i trajanja patnji imaginarnog lika svoje i knjiške podličnosti, bez poniznosti, skromnosti, bez plemenitosti okoline. Svjedočeći tako o degradaciji sredine, zanoseći se žestinom, nesmiljeno ne mareći za nečije možebitne osjetljivosti, sarkastična je i ironična, gubeći se u vlastitim bezizlazima i otvorenosti poetske prispodobe. Tako Dina ponegdje njeguje relativni osjećaj za grozotu, ali malo drugačiji od onog kojim se surealisti nastojali šokirati malograđanina.

Dina Franin autorica je jednorječne četverostihne gradacije straha. Patnje - tajne i ljubavne, indiskrecije, slika su jednog okruženja, (polu)svijeta, duhovnog nadzemlja iz underground viđenja, jer govori se o prijevari, lopovluku, krađi, nevjeri, pohoti i njenom nedostatku, požudi i nevinosti, pijanstvu, nečasnosti, rugobi, love hunger-u, opčinjenostima identifikacijom, lagodnostima i nedoličnostima (samo)poniženja, padu, mirisima i smradovima, interesu i motivima, lokalpatriotizmu i regionalizmu sentimentalne provenijencije, a govori se to jezikom depiliranim - bezdlačnim, nevezanim, razularenim, o osjećajima u okovima i mirovini, o vulgarnostima, otpisivanju mladosti, o nesreći koja je prirodno stanje... Nove pjesme Dine Franin Maglajlić ne razlikuju se mnogo od starih.

Dina je vješta u malim poetskim vinjetama, gdje opisuje sebe, naravi, situacije ovog miljea i ozračja. Da li će ostati tajna, da li Dina baš uvijek govori o sebi? Da li o svojim likovima, subosobnostima, prijateljicama, općem životnom iskustvu, uprljanosti životom i životom drugih, govori, naravno ne samo o (svom) društvu, braku, nego o svijetu prispodoba kojim se (oskudno) kreće, saznanju o sebi i drugima, o generaciji, preokupaciji, kompleksima, traumama, i tu se odmiče od šture ispovijedi, generalizira s pravom, izdvaja bitno od nebitnog, prinosi iskustvu tamponirane emocije, nalazi odjeka u receptorovoj duši, srcu, mozgu, spoznaji. Kao na psihoanalitičarevoj niskoj ležaljci Dina Franin najiskrenije eksponira svoje duševno rublje, kao u kirurškoj sali iznosi na vidjelo svoj kardiovaskularni sistem, aparate i sklopove, sličnosti mrske sebi i u drugih, simplificirana, a sofisticirana, prozaična, a uzvišena i poetizirana, karmalna i spiritualna, paradoksalna, paroksizmalna, apstraktna, a ogrezla u konkretnosti.

Dina Franin, da parafraziramo Gidea, kao dobro samookovani Prometej, kao Tantal, skutrena u svom izboru za nemanje izbora, vapije za izlaskom, strašću, pošto-poto zadovoljstvu odmah, metaforična, agorafobična, nemoćna izaći iz vlastite kože.

"Ništa nije fantastičnije od stvarnosti", naoko paradoksalno reče jednom Fjodor Mihajlovič. Ispovjedna poezija, katkada do gubitka granica, do groteske, a možda do ljekovitosti ponekad je takva. Svoje fiktivne aktere Dina udara šakom u oko, govori o izvikanom bolu, kriku i bijesu, osveti i zločinu. Sad, što je - tu je!

Dina Franin je u stanju da od beznačajnog, svakodnevnog navoda učini pjesmu. Većina bi ljudi prešla preko neke primisli, asocijacije u životu, a Dini se to dojme, umjetnički to transformira u poetski govor, udari poantu, i eto - pjesme! Stvaralački čin pak općenito nije uvijek jednostavan i potrebna je znalačka selekcija da se iz prave rude izdvoji jalovina od bakra, a tek pokoje zrno i zlata. Izgleda da je Dina iznašla modus, lapis poeticorum, čarobnu formulu, kako da neka, naoko obična događanja i proživljavanja metamorfozira u izabrani poetski izričaj, uodori, odjene u neki pjesmotvor svojim the master's touch-om. Lapidarnost je ponegdje ovdje rukom i dušom pjesničkom prenešena na poetski papir ravno iz kolokvijalnog bla-bla kuhinjskog okruženja, i odmah znamo što se htjelo reči.

Dina pjeva svoj život, zapravo pretače ga u stihove - prazninu i uzaludnost jednostavno i vješto, umjetnički prepisuje u poeziju - srce čeznutljivo za ispunjenjem ljubavlju skriva se pod papirom, iza skoro svake rečenice. Deskribirajući svoja društva, zbivanja i ponašanja pjesnikinja zaboravlja da je to Dinin izbor i čini pomake ka istinskom artizmu. Dobili smo još jednu genuinu pjesnikinju koja je propjevala u četvrtoj deceniji.

Dina sije poruke, prosipa krikove u pomoć, žali se, vapi za sažaljenjem, upire prstom i u neizmišljene i univerzalne točke i obrasce (malo)građanskog života.

Svjesna kompromisa, tjera životne neugode kroz svoje stihotvorje.

Ljubomir Radovančević[Prethodna stranica]
[Sljedeća stranica]
[str. 5 od 6]