Make your own free website on Tripod.com
Екозона
Партньори
Меморандум
Събития
Пилотни проекти
Карта
АУРЕ

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ - ЕКОЗОНА СОФИЯ

 

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРО ИНТЕГРАЦИЯ - ЕКОЗОНА СОФИЯ /АУРЕ/ е неправителствена, обществена организация с идеална цел. Тя работи с подкрепата на правителството, общините и граждански организации в изпълнение целите на програма ДНЕВЕН РЕД/АГЕНДА/ 21 на ООН и в помощ изготвяне на програма ДНЕВЕН РЕД-БЪЛГАРИЯ.

 

Основни задачи:

 
 • Локален Модел за Устойчиво развитие и Евроинтеграция - Екозона "София-Изток", неговото развитие за региона на град София, както и на съпътстващи пилотни проекти;
   
 • Подкрепа и участие в разработване и прилагане на общинска и регионална политика за устойчиво развитие, както и за развитието на гражданско общество в София и други градове в България;
   
 • Подкрепа за развитието на евроинтеграционния процес на местно ниво;
   
 • Изграждане на Регионален Информационен Център, и Информационна Система за Екозона "София-Изток", в подкрепа на ГИС на град София и региона;
   
 • Трансфер на екологосъобразни иновационни технологии;
   
 • Представяне на град София и региона в международното сътрудничество в областта на устойчивото развитие, интегрираното управление и гражданското общество;
   
 • Стимулиране, създаване и подкрепа на инвестиционни инструменти и механизми, които биха осъществили целите на устойчивото развитие и Модела;
 

АУРЕ си сътрудничи с Европейската Академия за Градска Околна Среда и Област Берлин по споразумение, подписано от  кмета на град София - Стефан Софиянски и сенатор Петер Щридер - министър на околната среда, градоустройството и технологиите на Област Берлин.

Със съдействието на Евдокия Манева - министър на околната среда и водите, Екозоната и АУРЕ получиха подкрепата и от Баварското министерство за регионално развитие и околна среда.

Налице са споразумения и насоки за общи действия и с министерствата на регионалното развитие и благоустройството, на земеделието, горите и аграрната реформа и на труда и социалната политика. АУРЕ е отворена за съвместна дейност с всички организации преследващи същите цели.

 

 

Почетен председател на АУРЕ е Стефан Софиянски -
кмет на град София

     

Управителен съвет

 

Контролен съвет

Асен Дюлгеров - председател
Кристиян Миленов - изп. директор
Георги Георгиев
Емил Кало
Иван Филипов
Петко Петков
Стоян Янев

 

Борис Спиров - председател
Евдокия Манева
Борислав Петров
Валентин Босевски
Живко Арнаудов
Николай Иванов
Тодор Патриков

 

 

 

 

[Еко зона] [Партньори] [Меморандум] [Събития] [Пилотни проекти] [Карта