Make your own free website on Tripod.com
Home
АУРЕ
Екозона
Партньори
Меморандум
Събития
Пилотни проекти
Карта
Открит меморандум

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МИНИСТЪР:

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
КМЕТ:

 

 

 

ОТКРИТ МЕМОРАНДУМ

за интегрирани действия по изпълнение на Плана за Управление на Околната Среда, Локален Модел за Устойчиво Развитие на "Екологична Зона София-Изток", в подкрепа на  процеса на Евроинтеграция - София, 18.X.1997 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ

на Министерството на Околната Среда и Водите, Столичната Община и Районните администрации, Неправителствени организации, Научни институти и всички участници в заключителната конференция по проекта на МОСВ /PHARE - BG - 9310-03-05-05 /.

УБЕДЕНИ

в интердисциплинарния, комплексен и отворен характер на дейностите за Опазване на Околната Среда, Устойчивото Развитие и Европейската Интеграция

СЕ ОБРЪЩАТ КЪМ

  • държавните и местни институции, обществеността и гражданите на гр. София;
  • деловите среди в България и Европа;
  • европейските столици и мрежата от устойчиви градове;
  • международните обществени, научни, културни, финансови институции, програми на Европейския съюз, ООН и други инициативи за опазване на околната среда и устойчивото развитие;
  • всички радетели за опазването на околната среда и устойчивото развитие;

С ПРИЗИВА ЗА

  • открито и ползотворно взаимодействие по осъществяване на Плана за управление на околната среда на "Екологична Зона София" и развитие на негова основа на Локален Модел за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция за град София;
  • съвместно извеждане и практическо приложение на местни индикатори за устойчиво развитие за София и за Балканския регион;
  • подкрепа на Агенцията за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция - Екозона "София", като сдружение с идеална цел, ангажирана с осъществяване и усъвършенствуване на Локален Модел за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция;
  • популяризиране, реализация и допълване на дефинираните в Плана пилотни проекти;
  • широка морална, професионална, гражданска и финансова подкрепа.

ПРИ ОБЕДИНЯВАЩАТА ЦЕЛ

за превръщането на столицата ни в устойчиво обновяващ се европейски град, в съответствие с изложените в приложението конкретни цели и задачи на Плана за управление на околната среда и Локален Модел за Устойчиво развитие на Екологична Зона София-Изток.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

Борис Спиров - Заместник Кмет на Град София
Асен Дюлгеров - Секретар на Столична Община
Стоян Янев - Главен Архитект на Град София
Живко Арнаудов - Кмет на Район Младост
Тодор Патриков - Кмет на Район Искър
 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Даниела Станева - Дирекция Програма PHARE
Стефан Даскалов - Главен Експерт
Йонка Маринова - Експерт
 

КОНСОРЦИУМ ESBI & STALKER - KM

Томас Брее
Кристиян Миленов

 

[Еко зона] [Партньори] [Меморандум] [Събития] [Пилотни проекти] [Карта