Make your own free website on Tripod.com
Home
АУРЕ
Екозона
Партньори
Меморандум
Събития
Пилотни проекти
Карта
Карта

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕКОЛОГИЧНА ЗОНА "СОФИЯ-ИЗТОК"

F8F10-IIF10-IIF10-IIF10-IIF9-IIIF9-IIF9-IF13F13F13F13F13F13F13F13F13F15-IF5-IVF10-IF10-IIIF12F12F6-IIF14F17-IF11F5_IF11F16 F4F17-IIF6-IIIF7-IF6-IF7-IIF3 F5-IIIF2-IF2-IIF11F2-IF15

F1.  ГИС за Екозона "София-Изток"
F2-I. Рекултивация на р. Искър
F2-II. Рехабилитация на кариери
F3.  Шламоотвал на МК "Кремиковци"
F4-I.  Парк "Врана"
F4-II. Дворец "Врана"
F5-I.  Екоселище Горубляне
F5-II. Екоселище Казичене
F5-III. Екоселище Лозен
F5-IV. Екоселище Младост
F6-I.  Технопарк - "Искър"
F6-II. Иновационен център "Младост"
F6-III.Технопарк "Върхови технологии"
F7-I.  Eнергийна ефективност и благоустрояване на жилищни комплекси
F7-II. Eнергийна ефективност - училища
F8.    "Екоферма"
F9-I.  Разширение на летище "София" - археологически проучвания
F9-II. Изграждане на нов терминал, преминаване на новите писти над р.Искър
F9-III.Ново международно летище "София"
F10-I. Използуване на геотермални води в района на Панчарево
F10-II.Използуване на геотермални води в района на Равно поле и Казичене
F11.   Шумозащитни бариери по автостради
F12-I. Управление на отпадъците - градско сметище на Долни Богров
F13.   Софийска "Света Гора"
F14.   Ekoeкспо
F15-I.   Екологичен туризъм - Горубляне
F16.   Интермодален терминал
F17-I. Инфраструктура - главен колектор  Горубляне
F17-II.Инфраструктура - пречиствателна станция Панчарево                                                                                           

 

[Еко зона] [Партньори] [Меморандум] [Събития] [Пилотни проекти] [Карта