Översikt 

Nyheter
De senaste uppdateringarna.

Gustaf von Psilander
Mina forskningar om denne legendariske svenske sjöhjälte.

Biografica: flottan
En matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721.

Historia
Några samtida berättelser från den svenska stormaktstiden samt en och annan personlig fundering över historiska frågor.

Recensionshörnan
Synpunkter på aktuella böcker.

Ernst Brunners Carolus Rex - en granskning
Här kommer en noggrann genomgång av detta verk, enligt författarens egen utsago vetenskapligt oantastligt, byggt på "urkällorna" och det första som inte ger en tillrättalagd bild av Karl XII.

The Great Northern War
My blog about the GNW.

Linköpings universitetsbibliotek
Min arbetsplats sedan 1992.

Bengt Nilssons hemsida

 

Gustaf Psilander

Gustaf von Psilander (1669-1738). Född som son till en ofrälse, lägre ämbetsman - död som friherre och president i Amiralitetskollegium. En av de mest legendariska gestalterna i svensk marinhistoria.  

Under några år ägnade jag mycket av min fritid åt forskningar om Psilander. En del av materialet presenteras på dessa sidor. För närvarande ligger "projektet" i något av dvala, beroende på att jag mer och mer halkat in på en mängd andra spår. Många av dessa rör Karl XII, vars död i löpgraven vid Fredrikstens fästning upptog mycket av min lediga tid under ett par års tid. Så småningom utmynnade just det projektet konkret  i ett appendix till Peter Froms bok Karl XII:s död : gåtans lösning. Därefter sysslade jag en tid med Karl XII:s polska fälttåg och studerade då bl.a. den lilla staden Nieszawas öde. På senare tid har jag ägnat viss tid åt snapphanar, Horns krig 1644-45 och diverse andra mer eller mindre obskyra episoder ur svensk historia. Jag har också en viss faiblesse för personhistoria och då alldeles i synnerhet under det stora nordiska krigets tid. Speciellt intressant tycker jag det är att gräva fram uppgifter runt de olika polska och litauiska adelsmän som förekommer i karolinska dagböcker och memoarer, inte så sällan är de trots ibland mycket korthuggna uppgifter möjliga att identifiera.

Psilanders konvojresor med Öland och striden med nio engelska örlogsfartyg vid Orford Ness 28 juli 1704 är likväl ännu medelpunkten för den här sajten. Knappast någon händelse i svensk sjökrigshistoria har skildrats lika ofta - av historiker, sjöofficerare, poeter och konstnärer.

Vem var mannen bakom legenden? Vi vet dessvärre mycket litet om det. Ett fåtal brev av någorlunda privat karaktär, två porträtt, en notis i Carl Bechstadius arbete "Then adelige och lärde swenske siö-man...", utgivet 1734 - det är i stort sett allt vi har. Några små glimtar ska jag i alla fall försöka ge.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 25 augusti, 2007

Sidan tillhör (Bengt Nilsson).
| Nästa | Följande 5 sidor |
| Slumpvis | Alla sidor |
Historia ringen