Senaste uppdateringar

14/7 2012

Startat en engelskspråkig blogg

18/2 2008

Justerat bokstaven "B" i Matrikel över flottans officerare 1687-1721.

19/9 2007

Om järnkulan som inte dödade Karl XII - den fanns nämligen inte. En gammal text jag haft liggande, avdammad p.g.a. en artikel i HLFÅ 2007.

4/8 2007

När Hitler nominerades till Nobels fredspris - berättelsen om hur skarp ironi kan skada en mans rykte

28/7 2007

Polska och litauiska ämbetsmän 1703 : central nivå

8/7 2007

Recension av Ingvar Erikssons bok Karolinen Magnus Stenbock.

18/6 2007

Recension av James R. Moultons bok Peter the Great and the Russian military campaigns during the final years of the Great Northern War 1719-1721

16/6 2007

När Ebbe Ulfeldt jagade snapphanar : hur två år kan göra all skillnad i världen

8/6 2007

Lite putsande på Georg Herman af Trolles meritförteckning

3/6 2007

När två dödsdömda snapphanar förvandlades till 15 (17) avrättade : en sedelärande historia om vikten av att studera källorna

1/6 2007

Lite putsande på startsidan.

21/3 2007

En recension av Bo Knarrströms bok Slagfältet.

18/3 2007

Jag har nu gjort en högst preliminär förteckning över prästerna i övriga skånska kontrakt.

21/1 2007

Apropå den senaste tidens "snapphaneboom" och Herman Lindqvists artikel i Aftonbladet den 14 januari 2007 i vilken han bl.a. påstod att  "De danska prästerna byttes ut mot svenska som givetvis bara predikade på svenska" har jag gjort en sammanställning över prästerna i Göinge under det skånska kriget:  Prästerna i Göinge.

18/8 2006-

Har börjat arbeta mig igenom Carolus Rex för att notera formuleringsmässiga likheter med äldre verk. För närvarande görs en kontrolleras Anders Fryxells Berättelser ur svenska historien och jag har i nuläget nått fram till sidan 257 i Carolus R. Fångsten är riklig...

10/8 2006-

Arbetet med analysen av Carolus Rex fortsätter. Lagt till en summerande sida kallad "Avslutande betraktelser", där jag bland annat berör detta med verkligheten bakom Ernst Brunners påstådda forskningar på Riksarkivet.

16/7 2006

Nieszawa 1703 : myten och verkligheten

4/7 2006

Gjort en del kompletteringar av Matrikel över flottans officerare 1687-1721

24/6 2006-

Analysen av Carolus Rex under genomgång

1/4 2006

Analysen av Carolus Rex förd fram till sidan 807. Korrigeringar och tillägg återstår.

27/3 2006

Analysen av Carolus Rex förd fram till sidan 782.

26/3 2006

Analysen av Carolus Rex förd fram till sidan 729.

22/3 2006

Analysen av Carolus Rex förd fram till sidan 700.

19/3 2006

Analysen av Carolus Rex förd fram till sidan 617.

15/3 2006

Analysen av Carolus Rex förd fram till sidan 484.

13/3 2006

Kompletterat de olika avsnitten av analysen.

11/3 2006

Analysen av Carolus Rex förd fram till sidan 460.

10/3 2006

Analysen av Carolus Rex förd fram till sidan 408.

9/3 2006

Analysen av Carolus Rex fortsätter och har nu nått sidan 349.

5/3 2006

Analysen av Carolus Rex fortsätter och har nu nått sidan 336.

4/3 2006

Analysen av Carolus Rex fortsätter och har nu nått sidan 287.

2/3 2006

Analysen av Carolus Rex fortsätter och har nu nått sidan 248.

1/3 2006

Några tillägg till de publicerade avsnitten.

27/2 2006

Analysen av Carolus Rex fortsätter och har nu nått sidan 236.

26/2 2006

Analysen av Carolus Rex fortsätter och har nu nått sidan 208.

25/2 2006

Analysen av Carolus Rex fortsätter, tokigheterna och de avsiktliga förvanskningarna växer lavinartat.

24/2 2006

Analysen av Carolus Rex fortsätter.

23/2 2006

Analysen av Carolus Rex fortsätter.

22/2 2006

Analysen av Carolus Rex har börjat publiceras.

21/2 2006

www.karlxii.se publicerade jag under perioden september 2005-januari 2006 en omfattande granskning av Carolus Rex. Som den nu har hamnat i artikelarkivet kommer jag att reprisera genomgången här, dock i något uppdaterad och korrigerad form. En första introduktion finns här.

20/2 2006

I recensionshörnet har tillkommit en liten text om hr Ernst Brunners mäktiga epos Carolus Rex, ett verk av en typ man lyckligtvis inte stöter på så ofta.

11/2 2006

Sajten ligger t.v. i något av dvala, jag är numera framför allt aktiv på www.karlxii.se, dit alla är välkomna. Namnet till trots avhandlas också andra ämnen, även om tonvikten ligger på Karl XII:s tid.

Frågor och synpunkter är förstås fortsatt välkomna!

19/2 2005

Ännu ett stycke ur Carl von Rolands berättelse

6/2 2005

Carl von Roland och hans berättelse : en tidigare inte utnyttjad handskrift.

22/1 2005

Uppdaterat Matrikel över flottans officerare 1687-1721, avdelningen Tack-Törning

9/1 2005

Uppdaterat recensionen av boken "Flykten från Ryssland : karolinen Rolands flykt 1709-1716"

12/12 2004

Uppdaterat nämnda recension

30/11 2004

Recension av boken "Flykten från Ryssland : karolinen Rolands flykt 1709-1716"

5/10 2004

Efter ett antal månaders törnrosasömn har jag åter börjat gå igenom sajten, för korrigeringar och tillägg.

8/5 2004

Gjort vissa justeringar av ett antal Psilander-sidor.

29/3 2004

Poltava, Perevolotjna och de svenska förlusterna i svenska och ryska källor : några tillägg

28/3 2004

Poltava, Perevolotjna och de svenska förlusterna i svenska och ryska källor

1/2 2004

Uppdaterat diverse avsnitt av: Matrikel över flottans officerare 1687-1721 med sjökommenderingar ännu en bit in på huvudflottan 1709.

19/1 2004

Uppdaterat diverse avsnitt av: Matrikel över flottans officerare 1687-1721 med sjökommenderingar ännu en bit in på huvudflottan 1709.

12/1 2004

Uppdaterat diverse avsnitt av: Matrikel över flottans officerare 1687-1721 med sjökommenderingar ännu en bit in på huvudflottan 1709.

1/12 2003

Uppdaterat diverse avsnitt av: Matrikel över flottans officerare 1687-1721 ur "Marinens rullor I (1715-1796)".

11/10 2003

Uppdaterat diverse avsnitt av: Matrikel över flottans officerare 1687-1721 ur "Marinens rullor I (1715-1796)".

8/10 2003

Uppdaterat diverse avsnitt av: Matrikel över flottans officerare 1687-1721 ur "Marinens rullor I (1715-1796)".

23/9 2003

Uppdaterat diverse avsnitt av: Matrikel över flottans officerare 1687-1721 med sjökommenderingar en bit in på huvudflottan 1709.

10/8 2003

Goda eller dåliga råd : resten av Bengt Oxenstiernas memorial av den 5/3 1702

12/7 2003

Goda eller dåliga råd : ytterligare ett stycke ur Bengt Oxenstiernas memorial av den 5/3 1702

22/6 2003

Hemma i Sverige :  vad gjordes? Om Amiralitetskollegiums åtgärder i anledning av Psilanders engelska äventyr.

17/6 2003

De viktigaste stapelstäderna underrättas: brev från Kommerskollegium angående anordnandet av en konvoj 1704.

16/6 2003

Uppdaterat diverse avsnitt av: Matrikel över flottans officerare 1687-1721 med uppgifter från div. handlingar ur olika arkiv.

15/6 2003

Uppdaterat diverse avsnitt av: Matrikel över flottans officerare 1687-1721 med sjökommenderingar t.o.m. 1709 års Nyenexpedition.

7/6 2003

Rehnskiöld skriver från Polen 16/10 1705 : några nyheter om krigsutvecklingen.

31/5 2003

Några kompletteringar av förteckningen över landshövding Psilanders skrivelser till Kungl. Maj:t.

18/5 2003

Uppdaterat diverse avsnitt av: Matrikel över flottans officerare 1687-1721 med sjökommenderingar en bit in på 1709 års Nyenexpedition.

11/5 2003

Goda eller dåliga råd : Karl XII och Bengt Oxenstiernas memorial av den 5/3 1702

5/5 2003

Lagt kommentarer till avsnitten om de svensk-engelska traktaterna 1654 och 1656.

4/5 2003

Uppdaterat diverse avsnitt av: Matrikel över flottans officerare 1687-1721 med sjökommenderingar t.o.m. 1708 års Nyenexpedition.

20/4 2003

Kungliga brev till landshövdingen i Östergötland : augusti 1716- oktober 1716 (några återstår).

6/4 2003

Kungliga brev till landshövdingen i Östergötland : maj 1716- juli 1716.

5/4 2003

Kungliga brev till landshövdingen i Östergötland : februari 1716- mars 1716.

27/3 2003

Uppdaterat diverse avsnitt av: Matrikel över flottans officerare 1687-1721 med sjökommenderingar ytterligare ett stycke in på 1708 års Nyenexpedition.

17/3 2003

Uppdaterat diverse avsnitt av: Matrikel över flottans officerare 1687-1721 med sjökommenderingar ett stycke in på 1708 års Nyenexpedition.

9/3 2003

Uppdaterat diverse avsnitt av: Matrikel över flottans officerare 1687-1721 med sjökommenderingar t.o.m. 1707 års Nyenexpedition.

1/3 2003

Uppdaterat diverse avsnitt av: Matrikel över flottans officerare 1687-1721 med sjökommenderingar ett stycke in på 1707 års Nyenexpedition.

23/2 2003

Uppdaterat diverse avsnitt av: Matrikel över flottans officerare 1687-1721 med sjökommenderingar till och med 1706.

15/2 2003

Uppdaterat diverse avsnitt av: Matrikel över flottans officerare 1687-1721 med sjökommenderingar ett stycke in på 1705.

11/2 2003

Vissa justeringar av nedanstående recension.

1/2 2003

När Psilander mötte Tordenskiold: ett avsnitt ur löjtnant Muncks journal.

22/1 2003

Några kommentarer till Psilanders meritförteckning.

6/1 2003

Carl XII och enväldet: en ny bok recenserad.

Äldre uppdateringar