Hemsidan Biografica: flottan A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V, W X Y Z Å Ä Ö

Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Tack-Törning

Namn, födelse- och dödsår Karriär Sjökomm. Anm. Källor och litteratur
Tack, Johan (16??-17??) Matros 1/5 1700, e.o. underlöjtn. 15/5 1700, avsked samma år. Uppland 1700.   KÖS ; Lew. ; Börj.
Taube, Edvard (16??-17??) Konstapel, underlöjtn. 3/7 1717.     Lew. ; Börj.
Taube, Edvard Didrik (1681-1751) Konstapel 30/3 1698, överlöjtn. 26/4 1700, e.o. skeppskapt. 28/4 1703, konfirm. 11/2 1707, schoutbyn. 29/12 1712, vice amiral 4/8 1715, amiral 28/3 1719. Senare president i Amiralitetskollegium, riksråd och greve. Prinsessan Hedvig Sofia 1700, freg. Fröken Eleonora 1704, freg. Delfin 1705, freg. Falken 1706, Viborg 1707, Viborg 1708, Öland 1709, Bremen 1719. Son till amiralen Fredrik Evert T.

Skall enl. uppgift i Carl Tersmedens memoarer ha vistats i England samtidigt med dennes fader, alltså ca 1704-05. Nu är dessa memoarer, åtminstone i avseende på tidsuppgifter, inte särdeles pålitliga.

En man vars lysande karriär inledningsvis torde ha gynnats av faderns ställning. På 1730-talet bidrog Fredrik I:s passion för T:s dotter Hedvig till att karriären steg mot ännu högre höjder. Eftervärldens dom har emellanåt varit hård.

KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Taube, Edvard Johan (1672-1759) Volontär 1701, konstapelmat 27/12 1702, konst. 22/12 1710, e.o. underlöjtn. 19/4 1711, konfirm. 22/12 1712, överlöjtn. 11/1 1716, skeppskapt. 3/7 1717, kaptenlöjtn. 1720. Död som schoutbynacht. Fregatten Ruschenfelt 1719, freg. Ruschenfelt 1720.   Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Taube, Evert (16??-1709) Löjtnant.   Fången i Ryssland 1704-09.

Hans existens tycks vila på en skör tråd, då uppgifterna synes vara hämtade enbart från Kaggs dagbok.

Lew. ; Börj.
Taube af Odenkat, Fredrik Evert (1648?-1703) Underlöjtnant 31/3 1670, överlöjtn. 1672, kapt. 7/11 1674, kommendör 3/4 1676, major 6/7 1676, amirallöjtn. 13/5 1678, reducerad 1679?. Åter i tjänst 1688, vice amiral 1691, friherre 1692, amiral 23/3 1700. Mars 1676, Draken 1677, Ulrica 1689, Blekinge 1690, Drottning Ulrica Eleonora 1700. Tjänstgjorde utomlands i flera omgångar. Skrev till Amiralitetskoll. från Amsterdam 20/5 1693 och från Hellevoetsluis den 16 juni samma år. Den 4 juli steg Taube och fem svenska kaptener ombord på den engelska flottan i Torbay med ett rekommendationsbrev från det engelska sändebudet i Haag. Efter att det skaffats fram tillstånd från London tilläts de svenska officerarna att stanna kvar. Den engelska huvudflottan stod det året under befäl av en kommitté bestående av amiralerna Killigrew, Delavall och Shovell. Sitt gemensamma högkvarter hade de på 100-kanonersskeppet Britannia. De svenska officerarna fick knappast uppleva mycket den sommaren, ett par försök att gå till sjöss blev totalt misslyckade p.g.a. dåligt väder. Som den sommarens stora händelse till sjöss var Tourvilles framgångsrika anfall mot en allierad konvoj i Lagosbukten är det föga förvånande att detta resulterade i en stor undersökning.

Skrev från London 6/1 1695 och från Amsterdam 2/4, 27/4, 6/5 och 8/5 samma år. Reste hem samma år med konvojskeppet Fenix, anlände till Helsingborg 8/11 1695.

Skånska guvernementskansliets arkiv D III a : 2, LLA ; KÖS ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193 ; Lew. ; Elgenst. ; The manuscripts of the House of Lords. Volume I (new series). - London, 1964, s. 186-187
Taube af Odenkat, Jakob Johan (1685-1709) Överlöjtnant 14/6 1700, avsked 30/6 1707. Övergick till armén. Kalmar 1700 (?), brigantinen Höken 1704, brig. Höken 1705, freg. Delfin 1706. Son till föreg.

Stupade som livdrabant vid Krasnokutsk.

KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Taube, Johan (16??-1704) Var överlöjtnant 1704. Jakten Wachtmeister 1704.   Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Terlon, Daniel (16??-17??) Enrollerad underlöjtnant. I tjänst 1713.   Också verksam som kaparkapten. Lew. ; Börj.
Thienen, Claes von (16??-17??) Överstyrman, e.o. underlöjtn., undelöjtn. 3/7 1717.      Lew. ; Börj.
Thodewein, Reinhold von (16??-1700) Var 1687 konstapelmat, konst. 1691 (?), överlöjtn. 9/5 1696, kapt. 26/3 1700.   Hade 1692 utrikes permission. Var 1698 permitterad för att tjänstgöra i utländsk flotta. Permitterad också 1699. Skrev 9/4 1695 till Amiralitetskoll. från Amsterdam.

Död under utrikes permission.

GMR 1692 ; Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; Lew.
Tholijn, Peter Persson von (1678-1742) E.o. underlöjtnant 2/5 1700, underlöjtn. 21/9 1700, avsked 19/8 1707. Övergick till armén. Adlad 21/2 1717. Ösel 1700, freg. Stenbock 1701, brig. Kräftan 1706. Ska ha börjat som skeppsgosse.

Hade utrikes permission 1701-04.

Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Thomsson, Peter (16??-1???) Överlöjtnant 1689 (?). Riga 1689. Hade 1692 utrikes permission. Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193
Thorsson, Anders (16??-1711) Skeppare, underlöjtn. 2/5 1710. Brigantinen Siöblad 1711. Skall ha omkommit då fartyget förliste. Lew. ; Börj.
Thorsson, Anders (16??-17??) E.o. underlöjtnant 16/7 1714, avsked 7/9 1714.     Lew. ; Börj.
Thuraw, Jacob (16??-1693) Var 1689 underlöjtnant. Prins Carl 1689. Ska ha avlidit under tjänstgöring i den kejserliga flottan. Vilket väl bör betyda Medelhavet. Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193
Thärenberg, Nils (16??-1721) Överstyrman, underlöjtn. 7/10 1717, löjtn. 1720. Drottning Ulrica Eleonora 1721.   Lew. ; Börj.
Tigerhielm, Seved Gustaf (1672-1726) Arklimästare 23/6 1698, e.o. underlöjtn. 2/5 1700, avsked 1/9 1705. Halmstad 1700, Kalmar 1701. Hade permission 1699, permitterad till kofferdi 1702.

Avskedad för att 1704 inte rest utrikes trots att han fått permission för detta.

F.ö. svåger till Johan Uggla, son till amiralen Claes U.

Rulla 1698 ; Rulla 1699 ;KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Timmerman, Johan (16??-17??) E.o. underlöjtnant 4/5 1710, underlöjtn. 3/7 1717, avsked 17/2 1720. Västmanland 1710, Göta Lejon 1712, Göta Lejon 1715, Bremen 1716.   Lew. ; Börj.
Tijsen, Mårten (16??-17??) Konstapelmat 14/4 1708, e.o. underlöjtn. 13/9 1709, avskedad 22/8 1710. Fredrika Amalia 1709. Släkt med "Anckarstiernorna". Munthe antyder att Tijsen dömdes till döden, men benådades. I Karlskrona RR prot. 17/1 1711 förefaller det dock som han då stod i omedelbart begrepp att avrättas. KÖS ; Lew. ; Börj. ; Munthe, A., Nils Ehrenskiöld. - 2. uppl. - Stockholm, 1922.
Torck, Henrik Maximilan von (1698-1744) Artilleriunderlöjtnant 3/7 1717, avsked 6/10 1721. Galären Fenix 1720.   Lew. ; Börj.
Torsk, Anders (16??-1710) Artillerilöjtnant 1675. Kapten och kommendant på Drottningsskär 11/2 1696. Hedvig 1689.   Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193. ; Lew.
Torsk, Lars (1677?-1742) Medelstyrman 21/1 1704, överstyrm., e.o. underlöjtn. 15/4 1710, konfirm. 3/7 1717, överlöjtn. 7/10 1717, kaptenlöjtn. 1720. Karlskrona 1710.   Lew. ; Börj.
Trent, James (16??-1698) Överstyrman 1691, var underlöjtn. 1698.   Född i England.

Hade utrikes permission 1692.

Gjorde flera resor från Göteborg som kofferdiskeppare under början av 1690-talet. Skrev till Amiralitetskoll. från Brest 12/1 1692. Skrev från Amsterdam till samme adressat 24/4 1695 och från Edinburgh 2/1 1697.

Avled under resa till Ostindien.

GMR 1692 ; Rulla 1698. ; Dalhede, C., Handelsfamiljer på stormaktstidens Europamarknad. Vol 3. - Partille, 2001. - 1 CD.
Trippelfitz, Claes (16??-17??) E.o. kapten 2/5 1700, avsked 1/10 1700.     Lew. ; Börj.
Trolle, Georg Herman (1680-1765) E.o. kapten 28/6 1714, skeppskapt. 3/7 1717. Adlad af Trolle 1762.  Död som schoutbynacht. Prinsessan Hedvig Sofia 22/6 1714, galären Sturken 1715, Svan 1716, Wachtmeister 1718, Wachtmeister 1719. Åtskilliga delar av T:s karriär före inträdet i svensk tjänst är höljd i dunkel, då hans egna meritförteckningar uppenbarligen inte är helt sanningsenliga. Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49  ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Truedsson, Hans (16??-1710) E.o. överlöjtnant 4/5 1710. Wachtmeister 1710.   Lew. ; Börj.
Trulsson, Matthias (16??-1688) Var kapten 1687.   Den genom hans död vakanta kaptens-
beställningen gick till Samuel Carlsson.
Rulla 1687 ; Kalmar länsstyrelses arkiv. Landskansliet D I c : 159
Turteltaube, Henrik (16??-1???) Blev underlöjtnant 1687.     Rulla 1687.
Tåth, Joen Börjesson (16??-1700) Var konstapel 1687, underlöjtn. 1689. Hedvig Sofia 1689, Bohus 1690.    Rulla  1687 ; GMR 1692 ; Rulla 1698 ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193. ; Lew.
Törnebuske, Olof (164?-1692) Vintervaktsbösseskyttare 1666, arklimästare 1669, konstapel 1672, underlöjtn. 1675, artillerilöjtn. 1676, kapt. 1679. Wrangel 1689. Död 4/3 1692.

 

Rulla 1687 ; Stranda häradsrätt AI : 3 ; GMR 1692 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193.
Törnecreutz, Carl Henrik (1702-17??) Lärstyrman 26/11 1714, arklimästare 1718, konst. 1719, löjtn. 31/3 1721.   Tog avsked 1724 och ska ha gått i rysk tjänst. Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Törnecreutz, Johan (1699-1725) Lärstyrman 22/9 1709, konstapelmat 26/11 1714, e.o. underlöjtn. 30/7 1716, konfirm. underlöjtn. 3/7 1717, löjtn. 1720. Fregatten Stora Fenix 1720. Bror till föregående.

Fången i Ryssland 1720-22.

Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49  ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Törneros, Nils (16??-1701) Lärstyrman 1689 (?), medelstyrm. 26/8 1696, e.o. underlöjtn. 2/5 1700. Öland 1692-93, Wrede 1700. Enl. anteckning i 1698 års rulla "d. 6 Aug. dömbd".

Enl. KÖS överlöjtnant 1700.

GMR 1692 ; Rulla 1698 ; KÖS ; Lew. ; Börj.
Törning, Hemming (16??-1742) Överstyrman 13/8 1716, underlöjtn. 7/10 1717. Död som kaptenlöjtnant.   Skall 1718 ha varit involverad i förspelet till duellen mellan Carl Henrik von Löwen och Daniel Wilster. Lew. ; Börj.
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2005-01-22 16:32

Föregående avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Salan-Sörensson

Nästa avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Uddberg-Utter