Hemsidan Biografica: flottan A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V, W X Y Z Å Ä Ö

Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Maas-Möller

Namn, födelse- och dödsår Karriär Sjökomm. Anm. Källor och litteratur
Maas, Oswald (16??-17??) E.o. underlöjtnant 16/8 1712. Karlskrona 1712.   Lew. ; Börj.
Maclean, Jakob Ludvig (1697-1755) Volontär 1712, underofficer 1713, e.o. underlöjtn. 1714, avsked 1715. Övergick till armén.   Farbroder till den bekante jordbruksreformatorn. Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Makeléer, Gustaf Adolf (1674-1706) Arklimästare 1689, konstapel 1690, underlöjtn. 22/7 1694, överlöjtn. 17/3 1698, kapt. 20/3 1700. Gotland 1700, freg. Postiljon 1704.   Hade 1692 utrikes permission. Ska ha varit i engelsk tjänst 1690-94. GMR 1692 ; Rulla 1698 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst.
Malm, Gustaf (16??-1696) Överlöjtnant 1681, senare kapt. Göta 1689, Spes 1690  Som Ekman har honom som överlöjtn. måste det sättas ett frågetecken för kaptensgraden. Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193 ;  Ekman, C., Amiralitets-armbössan och amiralitets-krigsmanskassan. - Karlskrona, 1962.
Malmlod, Jonas Andersson (16??-1722) Överstyrman 16/8 1699, underlöjtn. 26/3 1700, överlöjtn. 12/3 1702, konfirm. 11/2 1707, e.o. brännarkapt. 5/4 1710, skeppskapt. 3/7 1717, avsked 17/2 1720. Stockholm 1700, Stenbocken 1700, ammunitionsskeppet Den kurska katten 1705, Göteborg 1706, brig. Väduren 1707, brig. Pollux 1708, Nordstiernan 1709, brännaren Fama 1710, brännaren Fama 1711, brännaren Fama, 1712, brännaren Ruschenfeld 1712,   KÖS ; Lew. ; Börj. ;
Malner, Anton Elias (16??-17??) Artilleriunderlöjtnant 3/7 1717.     Börj.
Mandor, Bertil (16??-1693) Var 1687 konstapel, underlöjtn. 1689.  Estland 1690.   Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34.
Mannerfelt, Carl (1670-1706) Arklimästare 22/6 1688, var konst. 1692, överlöjtn. 20/4 1694, e.o. kapt. 1/5 1700, kapt. 9/10 1700. Karlskrona 1688, Fama 1688, Sverige 1688, S:t Mathias 1694, Delfin 1696, Spes 1696-97, Kalmar 1698, Ösel 1700, Ruschenfelt 1701, Norrköping 1702, Snarensven 1703, Falken 1704, Göteborg 1706. I holländsk tjänst 1689-93, 1694-96. Skrev 14/12 1695 och 15/2 1696 till Amiralitetskoll. från Amsterdam. GMR 1692 ; KÖS ; Lew ; Elgenst. ; Mannerfelt, C. O., Mannerfeltska släktboken. - Borås, 1918.
Mannerfelt, Johan (1665-1690) Konstapel 1684, underlöjtn. 1688, överlöjtn. 1689. Hedvig Sofia 1689 ; Bohus 1690 ; Skåne 1690. Bror till föregående.

Holmberg säger i sin artikel om auxiliärexpeditionen att det var Carl M. som tjänstgjorde på Bohus 1690. Då denne vistades i Holland måste det istället röra sig om Johan M., som till skillnad från Carl var officer.

Drunknade vid skeppets förlisning utanför Skagen.

Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193. ; Mannerfelt, C. O., Mannerfeltska släktboken. - Borås, 1918. ; Elgenst.
Mannerstedt, Erik (1693-1724) Överskeppare, e.o. underlöjtn. 22/5 1714, underlöjtn. 3/7 1717, kaptenlöjtn. 1720. Fregatten Karlskrona Vapen 1714, Kronskeppet 1715, Willkomst aus Orient 1716, freg. Stora Fenix 1717, Prins Carl Fredrik 1719, Prins Carl Fredrik 1720, Göta Lejon 1721.   Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Martin, Johan (16??-1744) Konstapelmat 30/12 1708, konstapel 5/8 1710, e.o. underlöjtn. 21/2 1717, underlöjtn. 3/7 1717, löjtn. 1720.     Lew. ; Börj.
Mecktig, Johan (16??-1712) E.o. underlöjtnant 31/7 1711. Fregatten Anklam 1712, Dromedarius 1712. Finns i Lew. både under detta namn och under "Mäktig". Holmberg kallar honom "Mäktig". Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Meijer, Johan (16??-17??) Kvartermästare 1/5 1700, e.o. underlöjtn. 20/5 1700, avsked samma år. Skåne 1700.   KÖS ; Lew. ; Börj.
Melander, Carl (16??-1687) Kapten 10/5 1676 Nordstiernan 1677   Rulla 1687 ; Zettersten, A., Svenska flottans historia : åren 1635-1680. - Norrtelje, 1903.
Mentzer, Georg von (1667-1711) Konstapelmat 1689 (?), var konst. 1699, e.o. underlöjtn. 2/5 1700, underlöjtn. 16/12 1700. Kalmar 1700, Fregatten Delfin 1701, lastdr.  Profeten Jonas 1703, freg. Stralsund 1704. Hade 1692 utrikes permission. Skrev 27/12 1695 till Amiralitetskoll. från Amsterdam. GMR 1692 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Merser, Petter (16??-1715) E.o. kapten 25/8 1713, kapt. vid finska galärseskadern 8/9 1713. Skottpråmen Elefanten 1714. Föll i rysk fångenskap vid Hangö. Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Mertz, Jakob (16??-1705) Konstapel 1675, underlöjtn. 1686, överlöjtn. 1694. Göta 1689, Wrede 1700.   KÖS ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193. ; Lew.
Mesterton, Adam Adamsson (1682?-1756) Underlöjtnant 21/2 1717, avsked 17/2 1720.     Lew. ; Börj.
Meurman, Isak (16??-1722) Konstapelmat, konstapel 22/12 1710, överstyrm. (?), var e.o. underlöjtn. 1715, underlöjtn. 11/1 1716, överlöjtn. 3/7 1717, kaptenlöjtn. 1720. Bremen 1712, freg. Fenix 1718, Göta Lejon 1719. Son till nästföljande.

Av Börjeson placerad under "Myrman".

Lew. ; Börj.
Meurman, Johan (16??-1700) Kapten 1676 (?). Prins Carl 1700, Halmstad 1700. Hade 1692 permission för att segla på kofferdi. Rulla 1687 ; GMR 1692 ; KÖS ; Lew.
Meurman, Lars (16??-1716) Konstapelmat 10/3 1703, konst. 29/12 1710, överstyrman, e.o. underlöjtn. 5/10 1711, underlöjtn. 11/1 1716?. Göta Lejon 1712, Bremen 1712, Prins Carl Fredrik 1715. Förekommer också som Myrman. Marinens rullor I (1715-1796) ; Lew. ; Börj.
Mikaelsson, Jonas (16??-1687) Var underlöjtnant 1687.     Rulla 1687.
Mittler, Jakob Johansson (16??-1703) Underlöjtnant 1679, överlöjtnant 1688, skeppskapten 25/4 1700. Skåne 1689, Bohus 1700. Påbörjade sin militära karriär 1675 och hann bli löjtnant vid ett kvallariregemente innan kriget tog slut. Hade för övrigt dessförinnan också hunnit med att tjänstgöra på handelsfartyg. KÖS ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193. ;  Lew.
Moffat, Robert (16??-1748) Volontär, arklimästare 17/12 1698, konstapel 10/5 1702, e.o. överlöjtn. 2/5 1710, konfirm. 5/5 1714, skeppskapt. 19/6 1716, dömd till döden 8/1 1720 för sin roll vid Karlstens kapitulation. Benådad till 14 dagars fängelse och tjänstens förlust.      Lew. ; Börj.
Molsund, Jakob Jurgensson (16??-1732) E.o. underlöjtnant 2/5 1710, underlöjtn. 2/5 1711, konfirm. 5/5 1714, konfirm. överlöjtn. 19/7 1716, skeppskapt. 21/2 1717, avsked 17/2 1720. Fregatten Älvsborg 1713, freg. Älvsborg 1716. Av Lewenhaupt kallad "Molsund". Förekommer också under Jürgensen.  Uppgifterna hos Lewenhaupt och Börjeson något olika.

Också verksam som kaparkapten.

Lew. ; Börj. ; Traung, O., Lars Gathenhielm. - Göteborg, 1952.
Moor, Mats Börgesson (16??-1691) Kapten Prins Carl 1689   Rulla 1687 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193 ; Ekman, C., Amiralitets-armbössan och amiralitets-krigsmanskassan. - Karlskrona, 1962.
Morén, Anders (16??-17??) Löjtnant 1701 Galjoten Töfva Litet 1701.   Lew. ; Börj.
Morén, Jonas (16??-17??) Medelstyrman, underlöjtnant 2/5 1710.     Börj.
Morén, Lars (16??-1709) E.o. underlöjtnant 2/5 1700, avsked 1/10 1700. Varberg 1700.   Lew. ; Börj.
Mühlen, Christian von (16??-1721) Konstapel, e.o. underlöjtn. 30/6 1716, underlöjtn. 3/7 1717. Halland 1719, Halland 1720.   Lew. ; Börj.
Müller, Michael (16??-1716) Överlöjtnant 21/6 1715.   Om Michael och Petter M. och bör vara placerade här eller under "Möller" kan diskuteras. Lew. ; Börj.
Müller, Petter (16??-17??) E.o. underlöjtnant 1/6 1700, avsked 16/9? 1700.     Lew. ; Börj.
Märs, Anders (16??-1693) Överlöjtnant 1678. Hedvig 1689. Förmodligen död i början av 1693, då GMR från 15-16/12 1692 innehåller en notering om att M. då var illa sjuk. Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193
Möller, Anders (16??-1759) E.o. lärstyrm. 20/3 1705, konst. 19/4 1711, e.o. underlöjtn. 22/4 1711, underlöjtn. 11/1 1716, överlöjtn. 3/7 1717, kaptenlöjtn. 1720. Död som kommendörkapten. Västmanland 1705, Göta Lejon 1710, Wenden 1711, Prinsessan Hedvig Sofia 1712, Prinsessan Hedvig Sofia 1713, Skåne 1714, Pommern 1715, Livland 1716, Illerim 1717, Fredrika Amalia 1718, Göta Lejon 1719, freg. Ebenezer 1720, Ulrica 1721.  1706-10 på kofferdifartyg och en holländsk kapare. Lew. ; Horn II ; Börj.
Möller, Hans Jurgen (1680-1730) Konstapelmat 16/12 1705, konstapel 30/4 1710, e.o. underlöjtn. 12/3 1714, underlöjtn. 21/2 1717, kaptenlöjtn. 1720. Karlskrona 1711, Prinsessan Hedvig Sofia 1715. Fången i Danmark 1715-? Lew. ; Börj.
Möller, Christian (16??-1723) E.o. underlöjtnant 30/6 1716, underlöjtn. 3/7 1717. Prins Carl Fredrik 1716.   Börj.
Möller, Olof Larsson (16??-17??) E.o. underlöjtnant 20/10 1711, underlöjtn. 27/6 1718, avsked 17/2 1720.     Lew. ; Börj.
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2003-10-08 21:41

Föregående avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Lagerbielke-Löwen

Nästa avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Nassokin-Nyman