Hemsidan Biografica: flottan A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V, W X Y Z Å Ä Ö

Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Salan-Sörensson

Namn, födelse- och dödsår Karriär Sjökomm. Anm. Källor och litteratur
Salan, Johan Johansson (16??-17??) Medelstyrman, e.o. underlöjtn. 14/10 1711, avsked 13/7 1713.     Lew. ; Börj.
Sandgård, Cornelius (1666?-1741) Var e.o. underlöjtnant 1714    Son till följande? Lew. ; Börj. ; Mollstadius, A., 32 Caroliner // Genealogisk tidskrift. - 1946-48, s. 237-242.
Sandgård, Per Andersson (1632?-1713) Underlöjtnant 6/4 1676, överlöjtn. 19/9 1683, kapt. 5/5 1688, avsked 15/9 1698. Karlskrona 1689, Blekinge 1690. Bebodde egendomen Sannegård på Hisingen. Kallas också "Per Andersson", "Per i Sandgården" m.fl. varianter.  

Hade 1692 permission för att resa på kofferdi.

Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193 ; Mollstadius, A., 32 Caroliner // Genealogisk tidskrift. - 1946-48, s. 237-242. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Schale, Anders (16??-17??) E.o. underlöjtnant 2/5 1710.     Lew. ; Börj.
Schale, Sven (16??-17??) Underlöjtnant 2/5 1710.   Enligt Lewenhaupt e.o. underlöjtnant samma datum. Lew. ; Börj.
Schamper, Erik Mikaelsson (16??-1711) Var 1689 medelskeppare, var 1698 överskeppare.   Lewenhaupts och Börjesons uppgifter om denne och hans namne är så tvivelaktiga att jag inte återger dem. Så   anger Börjeson t.ex. att denne Erik S. konfirmerades som underlöjtnant 1717, en tidpunkt då han enl. samma källa ska ha varit död i nästan sex år! GMR 1692 ; Rulla 1698 ; Lew. ; Börj.
Schamper, Erik (Mikaelsson?) (16??-1731) Styrman? Stockholm 1715? Både Lewenhaupt och Börjeson påstår att denne Erik S. blev medelstyrman 1710. Det ska dock noteras att en Erik Mikaelsson S. upptas bland underskepparna redan 1687. Möjligen kan det förehålla sig så att den riktige Erik Mikaelsson Schamper dog 1711 och är identisk med föregående, medan den som här kallas Erik Mikaelsson Schamper i själva verket var dennes son. Och alltså rätteligen bör kallas Erik Eriksson S. Man kan f.ö. notera att Börjeson säger att Erik Mikaelsson S. avled 1731, men likväl gifte sig 1736. Förvirringen är närmast total. Lew. ; Börj.
Schantz, Christan von (1690-1708) Lärstyrman 11/1 1704, löjtn. ?   Uppgiften om löjtnantsutnämningen kan ifrågasättas då S. ska ha avlidit utomlands endast arton år gammal. Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Schantz, Carl Gustaf von (1683-1758) Fyrverkarkapten 26/3 1715 (?). Död som tygmästare Bombardergaleoten Stromboli 1715, bombardergal. Vesuvius 1719. Kusin till föregående.

Hade vid tidpunkten för sin utnämning tjänstgjort tiotalet år inom fortifikationen och artilleriet.

Enl. rullan 1715 hade han ankommit 6/2 1715.

Marinens rullor I (1715-1796) ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Schantz, Henrik Otto von (1695-1770) Volontär 1711, arklimäst. 11/11 1713, underlöjtn. 3/7 1717. Död som tygmästare. Småland 1711, Estland 1712, Småland 1712 (?), Skåne 1713 (?), lastdr. Persianske Kopman 1713 (?), jakten Freden 1715, Göteborg 1715, Riga 1716, Karlskrona 1719, Göta 1720, Pommern 1721. Kusin till de båda föregående.

Blev fången i Danmark 1715, men rymde.

Lew. ; Horn II ; Elgenst. ; Börj. 
Schele, J. Var överlöjtnant 1700. Wachtmeister 1700. Osäker. KÖS.
Schillerfelt, Carl (16??-1696) Underlöjtnant 1689, kommendant på Drottningskär 20/9 1693. Wrangel 1690. Död 1695 enl. Elgenst., men begrovs 17/7 1696.

Fick 1685 permission att resa utomlands. 

Karlskr. amiralitetsförs. FIA:1 ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Elgenst.
Schlyter, Hans (1683-1767) Konstapelmat, konst. 20/12 1704, underlöjtn. 13/9 1709, e.o. överlöjtn. 14/4 1710, överlöjtn. 30/9 1711, konfirm. 22/12 1712, skeppskapt. 3/7 1717. Wachtmeister 1706, freg. Fröken Eleonora 1707, freg. Fröken Eleonora 1708, Wrede 1709, Livland 1710, Pommern 1712, freg. Willkomst aus Orient 1719, freg. Willkomst aus Orient 1720. Förde Öland (nr 2) då detta 1742 förliste vid Bornholm. För detta dömd från tjänsten.  KÖS ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Schmidt, Herman (1673-1709) Underlöjtnant 9/9 1702, överlöjtn. 16/12 1705, konfirm. 11/2 1707. Öland 1704-05, freg. Falken 1705, Wachtmeister 1706, brig. Jungfrun 1707, brig. Höken 1708-09. S., och inte som traditionellt påståtts överlöjtn. Joachim Utfall, var den av Ölands löjtnanter som 28/7 1704 skickades över till kapten Butler på Worcester. Så de ofta citerade orden om "Konungens af Sverige flagga" yttrades alltså istället av denne postmästarson från Göteborg.

Drunknade vid Hökens förlisning under hemresa från Finska viken i oktober 1709.

KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Schmidt, Olof Larsson (16??-1746?) Enrollerad 1704, kvartermästare 1709, konst. 1710, underlöjtn. 12/6 1713, överlöjtn. 21/2 1717, kaptenlöjtn. 1720. Fregatten Sophia 1709, Wenden 1710, Västmanland 1711, Nordstiernan 1712, Wenden 1713, Stockholm 1714, Wenden 1715, galejan Bellona 1717, galej. Bellona 1718, galej. Bellona 1719, kanonpråmen Kamelen 1720, galej. Bellona 1721. Reste på kofferdi på svenska fartyg 1699-1701, därefter på holländska fartyg till 1709.

Börjeson nämner en Olof Schmidt som var kaparkapten i Gbg 1716. Förmodligen samme man, även om Horns referat inte nämner ngn sådan tjänstgöring.  

Lew. ; Horn II ; Börj.
Schmidt, Peter (16??-1704) Konstapel, var underlöjtnant 1694.   Skrev 5/8 1694 till Amiralitetskoll. från Royal William vid S:t Helen. Se också Samuel Rohlfink.

Ska ha avlidit i Dorpat i april 1704 och bör alltså ha tjänstgjort på Peipuseskadern.

Rulla 1698 ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Schmidt, Teodorus (16??-17??) E.o. underlöjtnant 20/7 1700, avsked 1/10 1700.     Lew. ; Börj.
Schnack, Herman (16??-1734) Kompaniskrivare 1688, lärstyrm. 1690, medelstyrm. 1694, överstyrm. 6/4 1696, underlöjtn. 1/4 1698, överlöjtn. 3/2 1700, kapt. 9/10 1700, kommendör 6/8 1715, avsked 10/2 1718. Livland 1692-93, Kalmar 1700, freg. Snarensven 1704, Halland 1709-1710. I holländsk och engelsk örlogstjänst i mitten av 1690-talet. Var 1698 permitterad till kofferdi. Permitterad även 1699. Skrev 10/6 1697 till Amiralitetskoll. från London. Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; Kalmar länsstyrelses arkiv. Landskansliet D I c : 159 ; KÖS ; Lew.
Schonberg, Petter (16??-17??) E.o. underlöjtnant 20/8 1712. Estland 1712.   Lew. ; Börj.
Schoting, Carl von (1664-1708) Konstapel, e.o. underlöjtn. 4/6 1700, avsked 1/10 1700. Åter antagen som e.o. underlöjtn. 25/5 1701. Herkules 1700, lastdr. Profeten Jonas 1703, Wrede 1705, freg. Sofia Lovisa 1706, freg. Ruschenfelt 1707, freg. Wolgast 1708.   KÖS ; Lew. ; Börj.
Schoug, Nils (1689?-1743) Enrollerad 12/3 1706, konstapelmat 1714, konst. 1715, underlöjtn. 3/7 1717, kaptenlöjtn. 1720. Fregatten Älvsborg 1710, Göta Lejon 1711, Livland 1714, Enigheten 1715, Enigheten 1716, Skåne 1717, Prins Carl Fredrik 1718, Göta Lejon 1719, galären Pelikan 1720, galären Prins Christian 1721. I kofferditjänst 1706-09. Lew. ; Horn II ; Börj.
Schougård, David (16??-1719) Underskeppare 9/12 1712, medelskepp. 31/3 1715, överskepp., underlöjtn. 28/6 1718.     Lew. ; Börj.
Schröer, Abraham von (1653-1723) Kapten 1678 (?). Gotland 1689. Dömd från tjänsten 1695.

Ledde 1694 konvojexpedition till England.

Kallas av Elgenstierna för kommendör.

Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193. ; Elgenst.
Schröer, Efraim Gottfrid von (1651-1687) Underlöjtnant 16/3 1671, överlöjtn. 12/11 1674, kapt. 22/7 1675, kommendör 9/8 1679   Bror till föregående. Zettersten, A., Svenska flottans historia : åren 1635-1680. - Norrtelje, 1903 ; Elgenst.
Schultz, Johan (16??-17??) E.o. underlöjtn. 26/7 1712. Nordstiernan 1712. Tjänstgjorde också på kapare. Lew. ; Börj.
Schulz, Nicolaus (16??-1???) Var 1689 underlöjtnant. Falken 1689. Permitterad utrikes 1692. Förblev borta. Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193
Schwartz, Cornelius (16??-1694) Överlöjtnant 1689 (?). Ösel 1689, Wrangel 1690. Stenbocken 1692 (?) GMR 1692 ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193
Schwartzenhoff, Johan Crispin von (1685-1738) Konstapelmat 30/12 1708, konst. 6/6 1710, löjtnant 17??.   Det saknas uppgifter om när Schwartzenhoff blev löjtnant i angivna verk. Av denna anledning kan man förstås ifrågasätta om det skedde före 1721 och om han överhuvudtaget nådde denna grad. Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Schyrman, Henrik (16??-1692) Var underlöjtnant 1689, var 1692 kapten. Karlskrona 1689, Estland 1690. Död i januari 1692. GMR 1692 ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193.
Schütz, Evald Gustaf von (16??-17??) Konstapelmat 15/2 1699, e.o. underlöjtn. 28/6 1700. Övergick till armén i dec. 1701. Pommern 1701. Kallas av Börjeson för "Schytte". KÖS ; Lew. ; Börj.
Seegern, A. von Var underlöjtnant 1700. Karlskrona 1700. Osäker. KÖS
Seger, Mats (16??-1706) Var konstapel 1699, underlöjtn. 21/3 1700, e.o. överlöjtn. 1/5 1700.  Kalmar 1700, Stralsund 1704, Stralsund 1705, freg. Postiljon 1706. Möjligen identisk med den konstapel M. S. som i GMR 1692 sägs ha varit borta i 8 år. Samme man som skrev från Amsterdam till Amiralitetskoll. 13/11 1693?

Av Börjeson placerad under Zeger.

Död ombord under expeditionen till Finska viken.

Rulla 1699 ; KÖS ; Lew. ; Börj.
Segerbrand, Johan (16??-1727) Skeppsgosse 1671, volontär 1675, arklimästare 1676, konst. 1683, underlöjtn. 20/9 1697, överlöjtn. 26/3 1700, e.o. skeppskapt. 30/4 1710, avsked 17/2 1720. Wenden 1700, freg. Fröken Eleonora 1704, freg. Delfin 1704, Reval 1709.   KÖS ; Lew.
Seth, Rutger von (1685-1755) E.o. underlöjtnant, e.o. överlöjtn. 2/5 1710, konfirm. skeppskapt. 5/5 1714, amiralitetskapt. 28/7 1716, avsked 17/2 1720. Estland 1708, galären Wrede 1716, galären Wrede 1719.    KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Setthen, Thomas (16??-1???) Var 1689 löjtnant. Brännaren Hoppet 1689.   Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193
Sievers, Christian (16??-17??) Underlöjtnant, övergick till armén 1701 (?).     Lew. ; Börj.
Sievers, Eberhard (16??-1711) Konstapel 21/1 1698, e.o. skeppskapt. 2/5 1700, överlöjtn. 23/10 1700. Dömd från tjänsten 1/7 1709, åter i tjänst 1710. Brännarekapt. 3/5 1710, avsked 15/10 1710. Fregatten Wolgast 1707, brännaren S:t Simon 1710. Tjänstgjorde på Peipus 1702-04. Rulla 1698 ; Lew. ; Börj.
Sievers, Georg (16??-17??) Löjtnant 3/12 1701.   Fången i Ryssland 1704-21. Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Sigen, Arvid Persson (16??-17??) Kvartermästare 1/5 1700, e.o. överlöjtn. 31/5 1700, avsked samma år.     Lew. ; Börj.
Silfversparre, Carl (168?-1739) Konstapelmat 10/3 1703, konst. 30/12 1708, underlöjtn. 17/10 1710, e.o. överlöjtn. 9/10 1712, konfirm. 22/12 1712, avsked 31/12 1715. Göta 1712, Ösel 1713.   Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Siöblad, Carl Georg (1683-1754) Underlöjtnant 14/4 1699, kapt. 1/6 1703, schoutbyn. 4/1 1710, konfirm. 5/5 1714, kommendör 12/2 1716, viceamiral oktober 1719. Död som landshövding i Malmöhus län och överamiral.   Son till amiralen och landshövdingen Erik S., se nedan.

Man torde nog våga anta att det inte enbart var den antagnes personliga duglighet som gjorde att han blev underlöjtnant vid så unga år. Intresserade kan jämföra med andra amiralssöner under Siöstierna, Sparre, Taube m.fl. 

Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Siöblad, Erik (1647-1725) Volontär 1662, kapten i nov. 1666, kommendör 29/3 1674, major 15/4 1674, amirallöjtn. 24/1 1676, amiral 27/9 1676, landshövding i Blekinge 1683, guvernör i Gbgs och Bohus län 11/1 1700. Suspenderad i oktober 1710. Göta 1689. Var 1664-73 i engelsk tjänst. Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj.  
Siöblad, Erik (168?-1741) Konstapel 30/3 1699, underlöjtn. 1/6 1703, kapt. 11/3 1710, konfirm. 5/5 1714, kommendör 26/10 1720 (?). Vice amirals avsked 1738. Fregatten Halmstad 1714, freg. Halmstad 1715, galären Fenix 1720, galären Fenix 1721. Son till föregående.

Enl. Börjeson avskedad 21/1 1720 för sitt agerande i samband med Karlstens kapitulation, men åter i tjänst 26/10 samma år. Dock deltog Siöblad såsom kommendör 27/7 1720 i striden vid Ledsund.

Carl Tersmedens inte alltid alldeles pålitliga memoarer innehåller åtskilligt om S. Enligt dessa efterträdde Siöblad 1731 Edvard Didrik Taube som chef för Stockholmseskadern.

Rulla 1699 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Siöblad, Erik (168?-1710) Underlöjtnant.   Son till generalfälttygmästaren Johan S., äldre bror till amiralen Erik S. Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Siöblad, Johan (1684-1758) Arklimästare 13/4 1700, konstapel 29/10 1703, underlöjtn. 21/1 1705, e.o. överlöjtn. 1708, kapt. 11/3 1710. Dömd från tjänsten 1/9 1711 för duellsbrott. Artillerikapt. 3/7 1717, tygmästare 25/1 1719. Freg. Marstrand 1700, brig. Abborren 1708, Fredrik 1710, pråmen Elefanten 1719. Bror till föregående.

Permission 1702-03 för att resa på kofferdi, engelsk tjänst 1706-08.

Lew. ; Horn II ; Elgenst. ; Börj. 
Siöblad, Per (167?-1710) Konstapelmat, underlöjtn. 3/2 1697, var överlöjtn. 1699, struken ur rullan 23/10 1700. Åter i tjänst, överlöjtn. 12/3 1702, permitterad 1708.   Tillhörde till skillnad från ovanstående den adliga grenen.

Var 1698 permitterad till kofferdi. Hade permission även 1699.

Skrev till Amiralitetskoll. 7/7 1694 från skeppet Vlissingen. Till samme adressat från Cadiz 4/2 1695 och från örlogsskeppet De Wouder vid Texel 1697

Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Siöhierta, Anders (1634-1701) Arklimästare 1658, löjtn. 22/4 1676, kapten 14/9 1676. Född von der Wijk, adlad 20/4 1698. Avsked 9/3 1700. Amarant 1677, Göta 1689. Ätten ej introducerad. Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193. ; Lew.
Siöhierta, Nils (16??-1716) Underlöjtnant 1689, överlöjtn. 2/3 1698, kapt. 21/3 1700, kommendör 6/8 1715. Livland 1689, Göteborg 1700, Wrede 1705, Wrede 1706, Reval 1709.    Rulla 1698 ; KÖS ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193 ; Lew.
Siöstierna, Anders (1682-1739) Konstapelmat 1/8 1699, e.o. underlöjtn. 22/8 1701, e.o. överlöjtn. 6/2 1704, konfirm. 11/2 1707, e.o. skeppskapt. 13/9 1709, konfirm. 6/8 1715. Kommendör 6/8 1715, generaladjutant 13/8 1720. Död som vice amiral och riksråd. Freg. Fröken Eleonora 1704, Gotland 1704, brig. Skorpion 1705, brig. Jungfrun 1706, freg. Fröken Eleonora 1707, freg. Fröken Eleonora 1708, Viborg 1707, Estland 1711, Fredrika Amalia 1715, Jaramas 1717. Son till amiralen Otto S.

Deltog i faderns konvojresa med Öland 1692. Tjänade utrikes under 1690-talet.

Kalmar länsstyrelses arkiv. Landskansliet D I c : 160 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Siöstierna, Aron (1684-1746) Konstapelmat, konst. 2/6 1702, underlöjtn. 16/12 1705, konfirm. 11/2 1707, överlöjtn. 29/2 1708, e.o. skeppskapt. 12/4 1710, skeppskapt. 6/2 1711, konfirm. 22/12 1712, kommendör 6/8 1715. Död som vice amiral. Freg. Delfin 1706, Gotland 1707, freg. Marcus 1708, Prins Carl 1709,Verden 1710, Estland 1711, Öland 1715, Skåne 1720, Skåne 1721. Bror till föregående.

1717 gift med Anna Elisabeth von Psilander, dotter till Gustaf von P. Värt att notera att Siöstierna var fartygschef på svärfaderns flaggskepp 1720.

KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Siöstierna, Hans (1679-1701) Konstapel 29/7 1698, e.o. underlöjtn. 2/5 1700, e.o. överlöjtn. 8/6 1700, underlöjtn. 23/10 1700. Prins Carl 1700, Halmstad 1700. Bror till föregående.

Fick utrikes permission 18/8 1698. Var permitterad även 1699.

Hans död under den misslyckade expeditionen till Arkangelsk har skildrats många gånger, bland annat i KFÅ 1915.

Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Siöstierna, Otto (1653-1709) Kom i svensk tjänst 1677. Född Kröger, adlad 28/9 1693, schoutbyn. 22/2 1698, vice amiral 18/1 1700, amiral 9/11 1703. Riga 1689, Prins Carl 1700, Halmstad 1700. Far till övriga här upptagna "Siöstiernor".

Född i Lübeck. Hade varit i engelsk. holländsk och spansk tjänst före 1677.

Gjorde flera konvojresor under 1690-talet.

Rulla 1698 ; KÖS ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193 ; Lew. ; Elgenst.
Siöstierna, Otto (1687-1715) Konstapelmat 22/8 1701, konst. 12/1 1704, e.o. underlöjtn. 1706, konfirm. 11/2 1707, e.o. överlöjtn. 13/9 1709, e.o. skeppskapt. 1/4 1711, konfirm. 22/12 1712 (?). Wachtmeister 1706, brig. Göja 1708-09, freg. Varberg 1710, freg. Wolgast 1711, Wolgast 1712 ;  Stockholm 1712, freg. Karlskrona Vapen 1715. Son till föregående.

Synes dock ännu 1715 ha varit e.o. kapten.

Kalmar länsstyrelses arkiv. Landskansliet D I c : 160 ; Marinens rullor i (1715-1796) ; KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Sjöberg, Sven (16??-17??) Var e.o. artillerilöjtnant 1721.     Börj.
Sjöling, Petter (16??-1710) Medelstyrman, e.o. underlöjtn. 16/8 1710.   Son till sjömilitiekommissarien Erik S. Lew. ; Börj.
Sjöman, Ambjörn (16??-1712) Volontär 1676, arklimästare 1678, konst. 1682, underlöjtn. 4/9 1696, överlöjtn. 1698, e.o. amiralitetskapt. 14/6 1700. Livland 1692-93, Spes 1696-97, Västmanland 1700, freg. Ruschenfelt 1707, Halland 1709.   GMR 1692 ; KÖS ; Lew.
Sjöman, Anders (16??-17??) Holmlöjtnant i Karlskrona 27/11 1715.     Börj.
Sjöman, Petter Danielsson (1683?-1738) Konstapelmat 1704, e.o. löjtn., underlöjtn. 21/2 1717, avsked 17/2 1720. Stettin 1709, Stettin 1710, Stettin 1711, Stettin 1712, pråmen Stenbocken 1713, freg. Marstrand 1713, freg. Marstrand 1714, freg. Halmstad 1717, galären Lucretia 1717, Greve Mörner 1718, Fredrik 1718, Stettin 1718, galären Prins Christian 1719, Halland 1720. Reste på kofferdi 1702-03. Lew. ; Horn II ; Börj.
Sjöman, Petter Jonsson (16??-17??) Konstapel, underlöjtn. 27/6 1718, avsked 17/2 1720.     Börj.
Skalle, Sven (16??-17??) E.o. underlöjtn. 2/5 1700, e.o. överlöjtn. 7/6 1700, avsked 15/9 1700.   Man kan förstås fundera över om inte denne Sven Skalle kan vara samme person som Sven Schale, se ovan. Lew. ; Börj.
Skogsberg, Anders (16??-17??) Styrman, underlöjtn. 2/5 1710. Ströks 1713 efter att ha överskridit permissionstid.     Lew. ; Börj.
Skotte, Johan (16??-1735) Var underskeppare 1698, överskepp., e.o. underlöjtn. 16/4 1710, underlöjtn. 17/12 1710, konfirm. 22/12 1712, överlöjtn. 11/1 1716, kaptenlöjtn. 1720. Nordstiernan 1709, Nordstiernan 1710.   KÖS ; Lew. ; Börj.
Skruuf, Jonas Jacobsson (16??-1719) Konstapelmat 1689 (?), konstap. 26/8 1696, e.o. underlöjtn. 3/2 1700, e.o. överlöjtn. 2/5 1700, överlöjtn. 8/12 1700, konfirm. 11/2 1707, , e.o. artillerikapt. 4/2 1710, konfirm. 22/12 1712, kommendör 14/5 1716.   Enigheten 1700, freg. Neptunus 1700, brig. Jungfrun 1704, Göteborg 1705, brig. Castor 1707, freg. Wolgast 1708, freg. Wolgast 1709,Tre Kronor 1710. Hade 1692 utrikes permission.

Skrev till Amiralitetskoll. från Amsterdam 19/4 och 21/11 1691. Även 14/3 1694. Samt 14/2 1695 till samme adressat från skeppet Drakensteen.

GMR 1692 ; KÖS ; Lew. ; Börj.
Slagell, Carl (16??-17??) Medelstyrman 31/12 1706, överstyrm. 15/6 1711, e.o. underlöjtn. 10/10 1711.      Börj.
Småkopp, Göran (16??-1695) Överlöjtnant 1679. Blekinge 1689.   Rulla 1687. ; GMR 1692 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193.
Sneckenberg, Carl Adolf (1688-1781) Volontär 10/7 1706, arklimäst. 23/12 1708, e.o. löjtn. 1716, löjtn. 27/6 1718. Död som kommendör/överste. Lastdr. Vasa 1706, brig. Kräftan 1707-08, freg. Oxen 1709, galären Jungfrun 1720, galären Prins Fredrik 1721. Vid sin död förmodligen en av de sista överlevande officerarna från Karl XII:s flotta.

I holländsk örlogs- och kofferditjänst 1709-16.

Lew. ; Horn II ; Elgenst. ; Börj. 
Soop, Erik (1677-1703) Var konstapelmat 1699, konst. 21/3 1700, e.o. underlöjtn. 3/5 1700, e.o. överlöjtn. 23/10 (?) 1700. Victoria 1700, Gotland 1700, Wrede 1701. Var 1698 permitterad till örlog. Permitterad även 1699.

Kallas i KÖS överlöjtnant redan vid tjänstgöring sommaren 1700.

Död i holländsk tjänst.

Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Soop, Gustaf (1680-1705) Konstapel, underlöjtn. 20/12 1704.   Bror till föregående.

Avled liksom brodern under tjänstgöring vid holländska flottan.

Dessa två bröder Soop var brorsöner till nästföljande.

Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Soop, Göran (165?-1690) Var kapten 1687, kommendör (?). Estland 1689. I utländsk tjänst 1678-85.

Drunknade vid örlogsskeppet Skånes förlisning utanför Skagen i december 1690.

Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193. ; Elgenst.
Sorbon, Abraham (16??-1730) Arklimästare, e.o. underlöjtn. 19/5 1716, avsked 17/2 1720.  Fregatten Lilla Fenix 1716. Börjeson har också en "Alexander Surbon", vilket väl bör vara samme man. Lew. ; Börj.
Spaak, Erik (16??-1???) Överlöjtnant 12/4 1677, kapt. 16/4 1678. Postiljon 1678.   Zettersten, A., Svenska flottans historia : åren 1635-1680. - Norrtelje, 1903.
Spaak, Mårten Olofsson (16??-1709) Underlöjtnant 1675, överlöjtn. 1679, var kapt. 1699, avsked 20/12 1704. Karl XI 1689.   Rulla 1699 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193 ; Lew.
Spalding, Mikael (1684-1741) Konstapel 30/12 1708, underlöjtn. 10/9 1709, överlöjtn. 7/4 1710, e.o. kapt. 15/4 1715, skeppskapt. 6/8 1715, artillerikapt. 3/7 1717, amiralitetskapt. 28/6 1718 freg. Postiljon 1709, freg. Falken 1712, freg. Postiljon 1714, freg. Falken 1715. Hade studerat navigation i Dunkerque, där f.ö. en farbror var svensk kommissarie. KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Sparre, Erik (16??-17??) Löjtnant.     Börj.
Sparre af Söfdeborg, Claes (1673-1733) Volontär 1690, konst. 1691, underlöjtn. 1692, överlöjtn. 1/2 1694, amiralitetskapt. 9/5 1696, schoutbyn. 28/3 1700, vice amiral 30/9 1709, konfirm. 30/4 1712, amiral 29/12 1712, överamiral 4/8 1715, riksråd och president i Amiralitetskollegium 9/5 1719. Greve 31/12 1719. Victoria 1700, Stettin 1700, Wachtmeister 1705, Estland 1708, Nordstiernan 1709, Göta Lejon 1715 Son till amiralen Gustaf Adolf S., se nedan. Likt flera andra söner till höga sjöofficerare (se t.ex. Siöstierna, Wachtmeister, Taube) gjorde Claes S. en snabb karriär.

De av Elgenstierna återgivna vackra orden om Sparres klokhet, tapperhet, ädelmod etc bör ställas mot att S. av samtiden tidvis utsattes för hård kritik. Så bör t.ex. hans permanenta placering vid rådsbordet 1727 närmast ses som ett resultat av kritiken. Man kan också undra över påståendet om Sparres deltagande i Karl XI:s jakt- och lustresor. Efter 1690 var Sparre mestadels utomlands och född 1673 bör han rimligen inte spelat någon centralare roll i umgängeslivet dessförinnan. 

I holländsk tjänst 1691-96. Skrev 2/5 1696 till Amiralitetskollegium från Amsterdam, d:o 9/3 samma år från skeppet D'uny vid Duijns.

Gjorde konvojresa till Medelhavet 1696-98.    

Kalmar länsstyrelses arkiv. Landskansliet D I c : 160 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst.
Sparre, Gustaf Adolf (1649-1692) Överlöjtnant 1/3 1668, kapt. 12/7 1670, major 20/12 1673, amirallöjtn. 6/7 1676, vice amiral 29/1 1680, amiral 9/12 1690. Spes 1672, Nyckeln 1675 Draken 1676, Venus 1677, Wenden 1689.  Far till föregående och dessutom svärfar till amiralerna C. Ankarstierna och Carl Ruuth. Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193. ; Zettersten, A., Svenska flottans historia : åren 1635-1680. - Norrtelje, 1903. ; Elgenst.
Sparrman, Erik Gabriel (1681-1741) Lärstyrman 1700, medelstyrm. 1705, , överlöjtn. 2/5 1710, konfirm. 5/5 1714, skeppskapt. 19/7 1716, chef för varvet i Strömstad jan. 1719, avsked 17/2 1720. Fregatten Marstrand 1713.   Vissa olikheter mellan Börjesons och Lewenhaupts uppgifter. L. har underlöjtn. 1705. Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Sperring, Olof (16??-1745) Medelstyrman, överstyrm. 4/5 1708, e.o. underlöjtn. 15/4 1713, underlöjtn. 3/7 1717, avsked 8/12 1719. Stockholm 1715.   Lew. ; Börj.
Spetz, Anders (16??-1715) Medelskeppare, överskeppare 14/12 1705, e.o. underlöjtn. 30/9 1711, avsked 31/3 1715. Göta Lejon 1711.   Lew. ; Börj.
Sporre, Christian (16??-1728) E.o. underlöjtnant 2/5 1710, konfirm. 5/5 1714, överlöjtn. 21/2 1717, avskedad 21/1 1720.   Avskedad som en följd av Karlstens kapitulation 1719. Lew. ; Börj.
Springer, Börje (16??-1705) Konstapel 1683, e.o. underlöjtn. 14/6 1700. Wachtmeister 1692, Skåne 1701, Göteborg 1705. Enl. KÖS freg. Fröken Eleonora 1705. GMR 1692 ; KÖS ; Lew. ; Börj.
Springer, Christoffer (16??-17??) Artillerilöjtnant 20/4 1714.     Lew. ; Börj.
Springer, Johan (16??-17??) Överlöjtnant 1682 (?), avsked 9/10 1701. Sverige 1689, Prins Carl 1700. Hade 1692 permission att fara på kofferdi.

Skrev brev till Amiralitetskoll. från La Rochelle 9/2 1692 och Dunkerque 10/7 samma år. Han skrev också till samme adressat från Dunkerque 17/3 1693.

Rulla 1687 ; GMR 1692 ; KÖS ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193 ; Lew.
Staaf, Petter (16??-1???) Var underlöjtnant 1687, avskedad 1691. Åter i tjänst som överstyrman 2/1 1692. Karlskrona 1689. Dömd från tjänsten 1691. Skulle kunna vara identisk med följande. GMR 1692 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193
Staaf, Petter (16??-17??) E.o. underlöjtnant 20/5 1712.     Börj.
Stampel, Samuel (16??-17??) Konstapel, underlöjtn. 3/7 1717.     Lew. ; Börj.
Stangnet, Johan (16??-17??) E.o. underlöjtnant, underlöjtn. 16/12 1702, överlöjtn. 23/6 1706, konfirm. 22/11 1712, avsked 4/5 1715. Småland 1709, Nordstiernan 1711. Ett frågetecken måste sättas för hans befordran till överlöjtnant, i rullan från våren 1715 återfinns S. bland underlöjtnanterna. Marinens rullor I (1715-1796) ; KÖS ; Lew. ; Börj.
Starck, Carl Gustaf (16??-17??) Löjtnant 28/11 1717, kapt. 22/9 1718.      Börj.
Stare, Olof Kettilsson (16??-1715) E.o. underlöjtnant 1/6 1714.   Kallas också "Starring".

Blev borta under slaget vid Rügen 28/7 1715.

Marinens rullor I (1715-1796) ; Lew. ; Börj.
Stauden, Claudius von (1685?-1753) Volontär 1696, arklimäst. 1700, e.o. konst. 1700, konst. 13/12 1709, e.o. underlöjtn. 15/4 1710, e.o. överlöjtn. 6/5 1710, överlöjtn. 11/9 1711, konfirm. 22/12 1712, e.o. skeppskapt. 3/5 1714, konfirm. 3/7 1717. Naturaliserad svensk adelsman 1733. Död som schoutbynacht. Estland 1696, freg. Delfin 1701, Västmanland 1710, Ösel 1711, freg. Anklam 1714, freg. Anklam 1715, freg. Kiskin 1718, freg. Kiskin 1719, freg. Kiskin 1720. Enligt huvudbanéret i Amiralitetskyrkan född i nov. 1684.

I holländsk tjänst 1702-09.

Fången i Ryssland 1720-21.

Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Horn II ; Elgenst. ; Börj. 
Stenarson, Per (16??-17??) Underlöjtnant 2/5 1710, konfirm 5/5 1714, överlöjtn. 21/2 1717, avsked 27/6 1718.     Lew. ; Börj.
Stiernanckar, Johan (1655-1700) Volontär 1675, arklimästare 1678, konstapel 1679, underlöjtn. 20/8 1686, överlöjtn. 1689, amiralitetskapt. 16/2 1694. Född Molett, adlad 3/3 1695. Karl XI 1689, Konung Carl 1700, Västmanland 1700 Tjänstgjorde på kofferdifartyg utomlands 1679-92. I de allierades flotta 1694-95. 

Ledde konvojresa 1697.

KÖS ; Holmberg, E., Ur gamla rullor från karolinernas dagar // TiS. - 1912, s. 489-493  ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193. ; Lew. ; Elgenst.
Stierngranat, Jonas (168?-1751) Arklimästare 1704, konst. 1712, underlöjtn. 19/7 1716, artillerilöjtn. 21/2 1717. Avskedad 21/1 1720. Åter i tjänst, artilleriöverlöjtn. 18/8 1720. Död som skeppskapten. Halmstad 1712, freg. Marstrand 1713, galären Bellona 1714. Son till Olof S.

Elgenst. antyder att S. skulle varit född 1695, vilket dock förefaller osannolikt. Börjeson ansluter sig till detta, medan Lewenhaupt säger 1680-talet. 

Lew. ; Horn II ; Elgenst. ; Börj. 
Stierngranat, Olof (1661-1737) Artillerilöjtnant 19/5 1702, artillerikapt. 2/5 1710. Född Hjerpe, adlad 21/8 1716. Avskedad 17/2 1720.     Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Stiernman, Nils (16??-1717) Lärstyrman 18/12 1705, medelstyrm. 4/5 1708, överstyrm. 28/9 1709, e.o. underlöjtn. 20/4 1710, e.o. överlöjtn. 5/5 1710, underlöjtn. 17/12 1710, konfirm. 22/12 1712, var e.o. överlöjtn. 1715, överlöjtn. 11/1 1716. Enigheten 1710. I fransk örlogstjänst 1707. Marinens rullor I (1715-1796) ; Lew. ; Börj.
Stolpe, Christoffer (16??-1750) Skeppsgosse 1700, högbåtsm. 22/12 1710, medelskepp. 26/8 1713, överstyrm. 28/2 1716, e.o. underlöjtn. 22/3 1716, underlöjtn. 7/10 1717, varvslöjtn. 1719.  Stockholm 1700, freg. Haborg (?), 1701, freg. Haborg (?) 1702, freg. Haborg (?) 1703, freg. Fröken Eleonora 1704, freg. Delfin 1705, freg. Falken 1706, freg. Viborg 1707, Öland 1709, Verden 1711, jakten Sofia 1712, Fredrika Amalia 1712, blockhuset Elefanten 1713, blockhuset Mars 1714,  freg. Fenix 1716, smacken De Smitt 1717, freg. Halmstad 1718, galären Fenix 1719.   Lew. ; Horn II ; Börj.
Stolt, Paul (1681-1748) E.o. överlöjtnant 1/3 1712, överlöjtn. 19/4 1715, amiralitetskapt. 21/6 1715, t.f. holmmajor 1721. Död som schoutbynacht. Bremen 1700, brig. Fröja 1712, freg. Packan 1714, freg. Packan 1715, freg. Packan 1716, Pommern 1720. 1694-96 på svenskt handelsfartyg, 1696-98 på fransk kapare, 1698-99 på holländska kofferdifartyg. 1701-06 i holländsk örlogstjänst. 1707-10 på handelsfartyg. Lew. ; Horn II ; Börj.
Stolterfoot, Christoffer (16??-1750) Underlöjtnant 20/1 1718, avsked 17/2 1720, kaptens karaktär 4/10 1721.     Lew. ; Börj.
Storm, Bengt (16??-1???) Var underlöjtnant 1687.     Rulla 1687.
Strand, Georg (1688-1778) Volontär 1702, konstapelmat 371 1704, konst. 27/9 1709, e.o. underlöjtn. 6/5 1710, underlöjtn. 11/1 1716, överlöjtn. 3/7 1717, kaptenlöjtn. 1720. Pommern 1711, Livland 1712, Bremen 1713, Göteborg 1714, Stockholm 1719, Stockholm 1720, Stockholm 1721. Son till sjömilitiekommissarien Henrik S. Lew. ; Börj.
Strand, Johan (16??-17??) Underlöjtnant, överlöjtn. 3/7 1717.     Lew. ; Börj.
Stropp, Petter (16??-1742) E.o. överskeppare, överskepp. 6/6 1711, löjtn. 3/7 1717.     Lew. ; Börj.
Struts, Nils (16??-1722) Var lärstyrman 1699, överstyrman (?), e.o. underlöjtn. 16/4 1710, avsked 31/3 1715   Enl. Lewenhaupt överskeppare. Rulla 1699 ; Lew. ; Börj.
Ström, Carl Göransson (16??-1710) Överskeppare, e.o. underlöjtn. 15/4 1710. Lastdragaren S:t Thomas 1710.   Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Börj.
Ström, Johan Hansson (16??-17??) E.o. lärstyrman 1708, lärstyrm. 8/2 1709, medelstyrm. 20/7 1711, överstyrm. 27/8 1714, e.o. underlöjtn. 13/8 1715, underlöjtn. 3/7 1717, skeppskapt. 27/6 1718. Lastdr. Vasa 1708, Småland 1709, Prins Carl Fredrik 1710, freg. Stora Fenix 1711, Skåne 1711, Västmanland 1711, Bremen 1712, Bremen 1713, Prins Carl Fredrik 1714, galeoten Postryttaren 1715, Öland 1716, Enigheten 1718, freg. Varberg 1719.   Lew. ; Horn II ; Börj.
Ström, Johan Mattson (16??-1731) Överskeppare, e.o. underlöjtn. 5/4 1710, överlöjtn. 20/10 1712, konfirm. 22/12 1712, skeppskapt. 3/7 1717. Estland 1710, Bremen 1715.   Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Börj.
Ström, Mattias (16??-17??) E.o. överlöjtnant 1/5 1700, avsked 1/10 1700. Sverige 1700, Karlskrona 1700.   KÖS ; Lew. ; Börj.
Ström, Nils (1664-1740) Överstyrman 1691, överlöjtn. 8/7 1696, kapten och lotsdirektör 9/9 1697, kommendör 7/10 1717. Adlad Strömcrona 4/8 1727. Konung Carl 1700.   KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Strömberg, Anders (16??-17??) E.o. underlöjtnant 4/10 1711.   Också verksam som kaparkapten. Lew. ; Börj.
Strömstierna, Olof Nilsson (1664-1730) Kapten 14/3 1700, schoutbyn. 11/3 1714. Född Knape, adlad 29/12 1715, befälhavaren för Göteborgsesk. 8/3 1716, vice amiral 28/6 1716, amirals avsked 18/3 1719. Fregatten Varberg 1701, freg. Älvsborg 1710, freg. Älvsborg 1711, Kalmar 1714, Kalmar 1715. Denne fiskarsons karriär är en av tidens mest remarkabla. Den har ofta använts för att exemplifiera de möjligheter som trots allt fanns för dugliga män av enkelt ursprung. Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Stubb, Marcus (16??-17??) Var underlöjtnant 1714.     Lew. ; Börj.
Sturck, Gustaf (16??-1703) Bösseskyttare 1673, volontär 1674, arklimästare 1676, konstapel 1677, underlöjtn. 1682, överlöjtn. 1689, avsked 15/2 1699. Kapt. 2/5 1700, holmkapten och ekipagemästare i Gbg. Wrangel 1689, Konung Carl 1700. Var 1692 permitterad till kofferdi, även 1698 permitterad till kofferdi.

Kan förmodas ha återinträtt i tjänst i samband med krigsutbrottet 1700, då behovet av officerare plötsligt ökade.

GMR 1692 ; Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193 ; Lew.
Stålhandske, Johan Wolmar (1680-1742) Underlöjtnant 1/6 1703, e.o. skeppskapt. 2/5 1710, överlöjtn. 5/5 1712, konfirm. 5/5 1714, kapt. 23/6 1713, konfirm. 17/8 1715. Död som schoutbynacht. Fregatten Marstrand 1714.   Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Stålhandske, Lage (1685-1758) Konstapelmat 18/9 1704, underlöjtn. 2/5 1710, överlöjtn. 5/5 1712, konfirm. 5/5 1714, skeppskapt. 23/2 1715, amiralitetskapt. 20/2 1717. Stettin 1710, Fredrika 1712, galären Bellona 1717, galären Bellona 1718.  I holländsk örlogstjänst 1706-10. Lew. ; Horn II ; Elgenst. ; Börj. 
Stöhr, Jonas (16??-17??) Överstyrman 20/5 1712, e.o. underlöjtn. 26/7 1712. Prinsessan Hedvig Sofia 1712.   Lew. ; Börj.
Sund, Anders (16??-1715) Underlöjtnant 20/3 1700, skeppskapt. 20/12 1704, konfirm. 11/2 1707, kommendör 6/8 1715. Konung Carl 1700, Norrköping 1700, Västmanland 1700, brig. Disa 1701, brig. Göja 1704, freg. Ruschenfelt 1705, brig. Göja 1707, freg. Mathias 1707, freg. Falken 1708, Ösel 1709, freg. Anklam 1713, pråmen Elefanten 1714. Föll i rysk fångenskap vid Hangö 27/7 1714.  KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Sundberg, Anders (16??-1707) Konstapelmat 1689 (?), konst. 31/5 1697, e.o. underlöjtn. 2/5 1700, underlöjtn. 23/10 1700. Öland 1692-93, Västmanland 1700. Konvojresa 1692-93.

1706 permitterad att resa utrikes.  Dödsskjuten under strid med turkiska sjörövare.

GMR 1692 ; KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Sundberg, Cornelius (16??-17??) E.o. överstyrman 1710, överstyrm. 22/5 1712, e.o. underlöjtn. 26/7 1712. Fredrika Amalia 1712, Pommern 1712, Fredrika Amalia 1713, freg. Wachtmeister 1716, Karlskrona Vapen 1717, brig. Bernhardus 1719. I kofferditjänst 1697-1709.

I rysk fångenskap 1719-22.

Lew. ; Börj.
Swahn, Wilhelm (16??-1729?) Antagen som medelstyrman 14/12 1698, e.o. underlöjtn., underlöjtn. 30/12 1707, överlöjtn. 17/12 1710, konfirm. 22/12 1712, skeppskapt. 3/7 1717, amiralitetskapt. 17/2 1720, avsked samma dag. Öland 1703, brig. Höken 1708, freg. Mathias 1709, freg. Fenix 1713, Livland 1715. Enl. Börjeson död 1723. Rulla 1699 ; KÖS ; Lew. ; Börj.
Svensson, Johan (16??-1724) Underlöjtnant 1676, avsked 5/12 1700. Stenbocken 1689.   Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193. ; Lew.
Svensson, Magnus (16??-1691) Kapten 8/9 1675, kommendör 19/6 1679. Draken 1675, Draken 1677   GMR 1692 ; Zettersten, A., Svenska flottans historia : åren 1635-1680. - Norrtelje, 1903.
Sylvén, Samuel (16??-1692) Var löjtnant 1689, var underlöjtn. 1690. Månen 1689, Halland 1690.   Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193.
Sylvius, Aron (1689-1717) Konstapelmat 27/1 1708, konst. 27/5 1710, underlöjtn., överlöjtn. 3/7 1717. Ösel 1713, brig. Pollux 1715. Ska ha stupat vid Björneborg 1/6 1717. Lew. ; Börj.
Sylvius, Olof (16??-17??) E.o. underlöjtnant 2/5 1710, konfirm. 5/5 1714. Riga 1714.   Lew. ; Börj.
Sörensson, Christoffer (16??-17??) Var enrollerad underlöjtnant vid Gbgs eskader 1713.      Börj.
Sörensson, Nils (16??-1720) Konstapel, underlöjtn. 27/6 1718, avsked 24/8 1719.     Lew. ; Börj.
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2004-02-01 20:52

Föregående avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Raab-Röserås

Nästa avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Tack-Törning