Hemsidan Biografica: flottan A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V, W X Y Z Å Ä Ö

Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Wachtmeister-Wästfelt

Namn, födelse- och dödsår Karriär Sjökomm. Anm. Källor och litteratur
Wachtmeister af Björkö, Adam Herman (1686-1703) Konstapel 29/10 1700, överlöjtn. 22/12 1702   Bror till nästföljande.

Död under utrikes permission. Enligt vissa uppgifter dog han på Ceylon, men troligen är Barbados den korrekta platsen.

Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Wachtmeister af Björkö, Carl Hans (1682-1731) Konstapel 1697, underlöjtn. 7/12 1698, överlöjtn. 20/3 1700, e.o. skeppskapt. 12/6 1700, konfirm. 11/2 1707, schoutbyn. 29/12 1712, vice amiral 28/2 1715, amiral 4/8 1715. Död som president i Amiralitetskollegium. Enigheten 1700, Västmanland 1700, freg. Warberg 1701, freg. Falken 1705, Öland 1708. Denne friherre C. H. Wachtmeister har i otaliga sammanhang förväxlats med sin namne och kusin, amiralgeneralen Hans W:s äldste son.

Som synes var både C. H:s och brodern Adam Hermans karriärer av det raskare slaget. Det förefaller dock som deras gynnare inte så mycket var farbrodern som amiralen Cornelius Ankarstierna.

För övrigt kan påpekas att friherre Wachtmeister, precis som sin kusin och namne, under den tidiga frihetstiden var en av flottans ivrigaste förespråkare under de olika riksdagarna. Det torde dock inte vara orättvist att säga att han samtidigt väl förstod att värna sina egna intressen.

KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. ; Kleberg, J., Amiralitetskollegium - Marinförvaltningen : biografiska anteckningar... - Stockholm, 1934.
Wachtmeister af Johannishus, Carl Hans (1689-1736) Underlöjtnant, överlöjtn. 29/12 1706, konfirm.. 11/2 1707, kapten 29/2 1708, schoutbyn. 26/2 1710, konfirm. 30/4 1712, vice amiral 9/1 1716, amiral 10/6 1719.   Hans meteorlika karriär torde i en inte föraktlig utsträckning ha hängt samman med faderns position som flottans chef. Det ska dock i rättvisans namn sägas att han under sin utrikesvistelse genomgått en mycket grundlig teoretisk utbildning.

Fången i Danmark 1715-19.

Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj.  ; Kleberg, J., Amiralitetskollegium - Marinförvaltningen : biografiska anteckningar... - Stockholm, 1934.
Wachtmeister af Johannishus, Hans (1641-1714) Major augusti 1675, amirallöjtn. 4/4 1676, vice amiral 21/5 1676, amiral 6/7 1676, amiralgenerallöjtn. 7/12 1679, amiralgeneral 8/9 1681, kungligt råd 10/9 1681, greve 1687. Carl XI 1689, Konung Carl 1700, Fredrika Amalia 1700, Prinsessan Ulrica Eleonora 1700. Hade under 1660-talet tjänstgjort på engelska flottan.

Trots sin långa marina bana hann W också med insatser på andra områden. Sålunda deltog han i det blodiga slaget vid Lund och spelade en viktig politisk roll under riksdagen 1680.

KÖS ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193 ; Lew. ; Elgenst. ; Kleberg, J., Amiralitetskollegium - Marinförvaltningen : biografiska anteckningar... - Stockholm, 1934.
Wacker, Gims (16??-17??) E.o. underlöjtnant 7/ 1712. Riga 1712   Lew. ; Börj.
Wagenfelt, Gustaf Andreas (1690-1724) Underlöjtnant 15/8 1712, konfirm. 5/5 1714, kapt. 21/2 1717, adlad 10/11 1719. Bremen 1712, freg. Lilla Fenix 1715, galejan Achilles 1716, Göta 1717, Göta 1721. I engelsk örlogstjänst 1708-10. Lew. ; Horn II ; Elgenst. ; Börj. 
Wagenfelt, Henrik (1688-1748) Arklimästare 1703, underlöjtn. 2/5 1710, konfirm. 5/5 1714, överlöjtn. 19/7 1716, skeppskapt. 21/2 1717, adlad 10/11 1719, kommendörs karaktär 19/2 1720. Död som vice amiral. Freg. Halmstad 1714, Halland 1720. I utländsk örlogstjänst 1704-10.

Dansk krigsfånge 1711-14.

Var 1738 chef på Sverige som förliste vid Cadiz under resa till Turkiet. Skeppet och dess last var avsett att utgöra Sveriges betalning av Karl XII:s skulder.

Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Wagner, Christoffer Georg (16??-1735) Volontär 1690, konstapelmat 1700, underlöjtn. 1710, e.o. skeppskapt. 2/5 1710, konfirm. 5/5 1714, amiralitetskapt. 6/8 1715, kommendör 1/12 1716, adlad 17/11 1717. Chef för 1:a Bohus kompani 7/1 1721. Fregatten Fredrik 1710, freg. Älvsborg 1711, freg. Älvsborg 1712, freg. Marstrand 1714, Göta Lejon 1715, freg. Svarta Örn 1718, freg. Svarta Örn 1719, freg. Svarta Örn 1720, freg. Svarta Örn 1721. Ska ha rest på handelsfartyg under 1690-talet och sedan också varit i engelsk örlogstjänst under 1700-talets första år. Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Wahlberg, Isak (16??-1720) Överskeppare, e.o. underlöjtn. 23/6 1712, underlöjtn. 3/7 1717, avsked 17/2 1720. Karlskrona 1712, Ösel 1713.   Lew. ; Börj.
Wahlström, J. Var underlöjtn. 1700. Finland 1700. Osäker. KÖS.
Walcke, Conrad (16??-1720) Överstyrman, underlöjtn. 21/12 1717.     Lew. ; Börj.
Valentin, Mathias (16??-17??) Konstapelmat 1689 (?), konst., e.o. underlöjtn. 4/5 1710, e.o. artillerilöjtn. 9/1 1712, konfirm. 22/12 1712. Spes 1693, Prins Carl 1710, Prins Carl 1712, Prins Carl 1715.   GMR 1692 ; Lew. ; Börj.
Wallerhielm, Jonas (1641-1693) Arklimästare 17/2 1672, konst. 24/12 1672, underlöjtn. 22/5 1675, överlöjtn. 21/11 1676, kapt. 1678, amiralitetskapt. 1686. Född Wallerstedt, adlad 6/2 1690. Solen 1689. Hustrun ska ha hetat Brita Norman. W. ska ha avlidit utan söner. Notera dock uppgifterna rörande namnen. GMR 1692 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Wallerhielm, Jonas (16??-1701) Arklimästare 15/3 1698, konst. 11/5 1700, e.o. underlöjtn. 26/8 1700.   När det gäller denne Jonas W. kan man notera en märklig sak. Börjeson anger att modern hette Brita N och var svägerska till en Wallenstedt. Det fanns förvisso en ätt med detta namn, men jmf med föregående officer.

Hade permission 1699.

Rulla 1699 ; Lew. ; Börj.
Wallin, Jakob (16??-17??) Lärstyrman 16/12 1699, konst. 31/12 1706, e.o. underlöjtn. 14/10 1710, underlöjtn. 3/12 1713, konfirm. 4/5 1715, överlöjtn. 11/1 1716, kaptenlöjtn. avsked 17/2 1720, ånyo i tjänst 31/3 1721.     Lew. ; Börj.
Wallrawe, Georg (1695?-1769) Överlöjtnant, skeppskapt. 4/8 1721. Död som vice amiral.   Var i utländsk kofferdi och örlogstjänst 1711-20. Lew. ; Elgenst. ; Börj.
Wasser, Lars (16??-17??) Avsked som löjtnant 13/4 1712.     Börj.
Wattlander, Lars (16??-1725) E.o. konstapel, underlöjtn. 7/10 1717, löjtn.   Också verksam som kaparkapten. Lew. ; Börj.
Wattrang, Carl Gustaf (1698-1722) Arklimästare, underlöjtn. 2/8 1717, löjtnant.   Son till amiralen Gustaf W.

Död under utrikesresa med ett av holländska ostindiska kompaniets fartyg.

Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Wattrang, Gustaf (1660-1717) Underlöjtnant 1684, överlöjtn. 1688, kapt. 1689, schoutbyn. 26/3 1700, vice amiral 30/9 1709, konfirm. 30/4 1712, amiral 29/12 1712, avsked 8/2 1715. Jupiter 1689, Falken 1690, Prinsessan Ulrica Eleonora 1700, Gotland 1704, Göteborg 1707, Prins Carl Fredrik 1709, Estland 1710. Ska har varit i holländsk örlogstjänst 1682-84, 1685-87. Hade 1686 dimission att segla. På den allierade flottan 1691. Konvojresor på 1690-talet. Skrev till kollegiet från Nimwegen 6/8 1691.

En särskilt under början av 1710-talet mycket brukad flaggman.

Rulla 1686 ; KÖS ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193. ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Wattrang, Werner (1696-17??) Konstapel, underlöjtn. 2/8 1717.   Son till föreg. Elgenst. ; Börj. 
Wederborg, Jonas (16??-1735) Konstapelmat 30/12 1708, konst., underlöjtn. 3/7 1717, överlöjtn.     Lew. ; Börj.
Wennersten, Gustaf (16??-1703) Medelskeppare 2/8 1696, e.o. underlöjtn. 8/6 1700, underlöjtn. 8/12 1700, överlöjtn. 9/9 1702. Karlskrona 1700, Västmanland 1700, Kalmar 1700/01, brig. Disa 1701, brig. Astrild 1703. Var 1698 permitterad till örlog. Permitterad även 1699. Skrev 31/5 1698 till Amiralitetskoll. från Amsterdam.

Stupade vid Nyen.

Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Werner, Johan (16??-1711) Överstyrman, e.o. underlöjtn. 15/4 1710. Karlskrona 1711.   Lew. ; Börj.
Wernfelt, Christoffer (1639-1691) Konstapelmat 1/6 1666, konst. 1/8 1668, underlöjtn. 6/7 1673, överlöjtn. 1/8 1675, amiralitetskapt. 17/9 1675, kommendör 27/10 1679. Född Wernich, adlad 10/11 1688. Herkules 1676, Solen 1689. Far till nästföljande.

Hade under flera år uppsikt över varvet på Kronoholmen.

Enl. Elgenstierna i livet ännu 1698, vilket är felaktigt.

GMR 1692 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193. ; Elgenst. ; Tegengren, H., Kronobys sockens historia. - Åbo, 1943.
Wernfelt, Hans (168?-1711) Lärstyrman 1691 (?), medelstyrm., överstyrm. 2/9 1696, underlöjtn., e.o. överlöjtn. 15/6 1700, konfirm. 11/2 1707. Drottning Ulrica Eleonora 1700, brig. Astrild 1701, freg. Fama 1707.   Hade 1692 utrikes permission. Skrev 4/2 och 19/3 1698 till Amiralitetskoll. från Bourdeaux.  GMR 1692 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst.
Wernfelt, Olof (1654-1731) Skeppsgosse 1670, vintervaktsbåtsm. 1672, lärstyrm. 1672, medelstyrm. 1675, underlöjtn. 1676, överlöjtn. 2/12 1686, amiralitetskapt. 1/5 1688 (?). Född Wernich, adlad 10/11 1688. Holmmajor 28/4 1703, schoutbyn. 26/12 1703, vice amiral 11/6 1710, konfirm. 30/4 1712, amirals avsked 8/2 1715. Falken 1689, Finland 1690, Drottning Ulrica Eleonora 1700, Ösel 1701, Wachtmeister 1706, Gotland 1709. Bror till Christoffer W.

Enl. GMR 1692 kapten 1689.

I engelsk tjänst 1693, permitterad till kofferdi 1698.

En rätt märklig karriär på på mer än ett sätt. W. hade gått den långa vägen, men var likväl vid nästan 50 års ålder inte mer än kapten. Därefter avancerade han på mindre än 10 år till vice amiral.

Kalmar länsstyrelse. Landskansliet D I c : 138 ; KÖS ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193. ; Lew. ; Elgenst.
Wernle, Marcus (1663-1710) Adlad jämte sina systrar och sin farbror 16/5 1675. Underlöjtnant 1684, överlöjtn. 1689 (?) amiralitetskapt. 1689, skeppskapt. 1691, schoutbyn. 25/11 1709, vice amiral 4/1 1710. Sverige 1689, Stenbocken 1693, Fenix 1695 1681-?? i holländsk tjänst. Gjorde under 1690-talet ett flertal konvojresor. Amiralitetskollegium, kansliet, inkomna handlingar ; GMR 1692 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193 ; Lew. ; Elgenst.
Wessling, Thomas (16??-1720) Konstapel 20/12 1704, e.o. underlöjtn. 15/4 1710, avsked 15/2 1711. Åter i tjänst, e.o. underlöjtn. 2/12 1712, överlöjtn. 23/6 1713, skeppskapt. 19/7 1716, avskedad 21/1 1720. Freg. Ruschenfelt 1707, galären Lucretia 1716 Dömd från tjänsten för sitt agerande vid Karlstens kapitulation. KÖS ; Lew. ; Börj.
Wessman, Petter (16??-1703) Var 1689 underlöjtnant. Halland 1689, Falken 1690.   Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193.
Westerman, Benjamin (16??-1692) Var 1687 konstapel, underlöjtn. 1689 (?) Finland 1689, Öland 1690.   Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193.
Westin, Christoffer (16??-1727) Konstapel 10/1 1712, e.o. överlöjtn. 30/7 1716, konfirm. underlöjtn. 3/7 1717, överlöjtn. 7/10 1717, kaptenlöjt. 1720.  Fregatten Jaramas 1721.   Lew. ; Börj.
Westman, Johan (16??-1722) Konstapel, e.o. löjtn. 1715, löjtn. 31/3 1721. Skåne 1715. Kallas av Holmberg för "Wessman".

Fången i Danmark 1715-19.

Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49  ; Lew. ; Börj.
Wetts, Johan (16??-1729) Konstapelmat, konstapel 16/12 1705, e.o. underlöjtn. 3/7 1717, överlöjtn. 28/6 1718, kaptenlöjtn. 1720.  Halland 1709. Fången i Ryssland 1720-22. Tycks dock ha varit fången där redan tidigare eller ev. i två omgångar, då samma uppgift finns redan i rulla från 1715. Marinens rullor I (1715-1796) ; KÖS ; Lew. ; Börj.
Wibbling, Herman (1671-1749) Volontär 1688, konstapelmat 1688 (?), konst. 9/5 1698, var underlöjtn. 1699, överlöjtn. 21/3 1700, e.o. kapt. 26/5 1700, skeppskapt. 29/12 1706, konfirm. 11/2 1707, kommendör 6/8 1715. Död som vice amiral. Marstrand 1700, Wachtmeister 1704, freg. Ruschenfelt 1706, Göteborg 1707. Hade 1692 utrikes permission. GMR 1692 ; Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Lew. ; Börj.
Vicken, Gustaf Henrik von (1661-1714) Artillerilöjtnant 26/9 1700, fyrverkarekapten 12/3 1707, konfirm. 22/12 1712. Halland 1706. Inledde sin militära bana inom artilleriet. KÖS ; Lew.
Widbom, Petter (16??-17??) E.o. underlöjtn. 15/9 1710.     Lew. ; Börj.
Wilhelms, Henrik (16??-17??) Underlöjtnant 3/7 1717.     Lew. ; Börj.
Wilhelms, Johan Kilian (1654-1712) Bösseskyttare 1672, arklimästare 1674, konstapel 1675, underlöjtn. 1679, överlöjtn. 1689, kapt. 2/5 1700, kommendant på Drottningsskär 24/2 1711. Spes 1689, Falken 1690, Drottning Ulrica Eleonora 1700, brig. Castor 1704.  freg. Fröken Eleonora 1705, sjukskeppet Den Persianske Koopman 1705. Far till följande. KÖS ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193. ; Lew. ; Börj.
Wilhelms, Johan Johansson (1683?-1740) Volontär 10/6 1703, e.o. konstapelmat 1704, konstapelmat 13/3  1706, e.o. underlöjtn. 24/5 1710, e.o. överlöjtn. 18/4 1713, underlöjtn. 6/6 1713, var e.o. överlöjtn. 1715 ; överlöjtn. 3/7 1717, skeppskapt. 3/3 1720. Bombarderkitsen Vulcanus 1704,  lastdr. Judas 1705, Prins Vilhelm 1706, brig. Väduren 1707, brig. Väduren 1708 Fregatten Dromedarius 1710, Enigheten 1712, freg. Wolgast 1713, freg. Marck 1714, freg. Wolgast 1715, Halland 1715, dubbla eschaloupen Ekorren 1716, Wachtmeister 1717, pråmen Kamelen 1718, pråmen Kamelen 1719, galären Paltoux 1720, Reval 1721. I utländsk tjänst 1698-1???. I holländsk tjänst 1709-10.

 

Marinens rullor I (1715-1796) ; KÖS ; Lew. ; Horn II ; Börj.
Wilhelms, Kilian (1674-1703) Medelskeppare, e.o. överlöjtn. 5/5 1700, underlöjtn. 23/10 1700, överlöjtn. 28/4 1703. Ösel 1700, eschaloupen Gärsen 1701, jakten Gäddan 1703. Bror till föregående.

Hade 1699 permission.

Stupade i samma strid som Gustaf Wennersten.

Rulla 1699 ; KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49  ; Lew. ; Börj.
Wilhelms, Mårten (16??-1753) E.o. lärstyrman 1700, lärstyrm. 15/6 1703, medelstyrm. 28/9 1709, e.o. underlöjtn. 13/10 1711, e.o. överlöjtn. 15/4 1713, överlöjtn. 11/1 1716, kapt. 1720. Död som kommendörkapten. Drottning Ulrica Eleonora 1700, Profeten Jonas 1703, freg. Snarensven 1704, Wachtmeister 1705, Verden 1711, Ösel 1711, Pommern 1711, Viborg 1712, Reval 1713, Reval 1714, Reval 1715, Halland 1716, brig. Snappopp 1716, brig. Ekorren 1716, brig. Ekorren 1717, galejan Luren 1719, galären Lucretia 1719, Kronskeppet 1720, galären Jungfrun 1720, fregatten Delfin 1720.  Bror till föregående.

I holländsk tjänst 1706-10.

Lew. ; Horn II ; Börj.
Wilhelmsson, Nils (16??-17??) E.o. underlöjtnant 7/8 1712.     Börj.
Willberg, Magnus (1687-17??) Underlöjtnant. Nordstiernan 1715. Fången i Danmark 1715-19. Lew. ; Börj.
Willemoth, Daniel (16??-17??) Var 1717 löjtnant.     Lew. ; Börj.
Wilster, Daniel Jakob (1669-1732) Schoutbynacht 11/5 1715, viceamiral 4/8 1715. Naturalisered svensk adelsman 1719. Rymde till Ryssland 29/4 1721. Stockholm 1715, Prins Fredrik 1715. Född i Köpenhamn och blev efter en lång karriär schoutbynacht i danska flottan 17/4 1711. Dömdes från tjänsten, gav sig till Lübeck och gick i svensk tjänst. Rymde efter åtskilliga kontroverser, bl. a. en duell med C. H. von Löwen, till Ryssland. Hann alltså tjäna tre olika makter under samma krig. Lew. ; Börj.
Wilster, Johan Henrik (16??-1724) E.o. konstapelmat 1715, konstapelmat 9/7 1715, underlöjtn. 11/1 1716, överlöjtn. 3/7 1717, kaptenlöjtn. 1720. Verden 1720. Son till föregående.

Rymde på samma gång som fadern.

Lew. ; Börj.
Wilster, Ulrik Ernst (?) (16??-17??) E.o. konstapelmat, konstapelmat 24/8 1715, underlöjtn. 11/1 1716, överlöjtn. 3/7 1717, kaptenlöjtn. 1720. Prins Carl Fredrik 1720. Rymde samtidigt med fadern och brodern. Lew. ; Börj.
Winberg, Jonas (16??-1710) Överstyrman, underlöjtn. 13/9 1709, e.o. överlöjtn. 14/4 1710, överlöjtn. 17/12 1710 Göteborg 1708, freg. Fenix 1709.   KÖS ; Lew. ; Börj.
Witt, Johan (16??-17??) Underlöjtnant 3/7 1717.     Lew. ; Börj.
Wittberg, Magnus (16??-1724) Lärstyrman 26/9 1705, överstyrm. 27/6 1711, e.o. underlöjtn. 26/10 1711, underlöjtn. 3/7 1717, kaptenlöjtn. 1720.     Lew. ; Börj.
Witte, Jean de (16??-1711) Överstyrman 6/4 1696, överlöjtn. 21/4 1700. Fregatten Fama 1700, freg. Fama 1701, Sjukskeppet Den Persianske Kopman 1707, Småland 1709. Född i Holland.

Var 1698 permitterad till kofferdi. Permitterad även 1699.

Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Lew. ; Börj.
Witting, Bertil (16??-1718) Överskeppare, underlöjtn. 7/10 1717.     Lew. ; Börj.
Vogeljohan, Michael (16??-17??) Skeppare 1/5 1700, e.o. överlöjtn. 31/5 1700, avsked 1/10 1700. Sverige 1700.   KÖS ; Lew.
Wohlers, Petter (16??-17??) E.o. underlöjtn. 20/4 (?) 1700, avsked 13/10 (?) 1700. Bohus 1700. Datumuppgifterna något olika. KÖS ; Lew. ; Börj.
Voigt, Johan (16??-17??) Konstapel, överlöjtn. 3/7 1717.     Lew.
Woll, Jonas Nilsson (16??-1744) Överskeppare, e.o. underlöjtn. 1704, underlöjtn. 16/12 1705, konfirm. 11/2 1707, överlöjtn. 13/9 1709, konfirm. 22/12 1712, avsked 16/4 1714. Göta Lejon 1711. Av Börjeson kallad Wåll. Lew. ; Börj.
Wrangel af Sauss, Anton Johan (1679-1763) Volontär 1697, konstapelmat 7/2 1699, konstapel 11/5 1700, e.o. underlöjtn. 28/6 1700, underlöjtn. 20/12 1704, e.o. skeppskapt. 13/9 1709, skeppskapt. 17/12 1710, kommendör 6/8 1715. Död som greve, riksråd och vice amiral. Wismar 1700, brig. Höken 1704, freg. Postiljon 1705, freg. Falken 1706, freg. Postiljon 1707, freg. Postiljon 1708, freg. Postiljon 1709, Göta Lejon 1710, Nordstiernan 1711, Prinsessan Hedvig Sofia 1712, Verden 1713, Wrangel 1715, Wachtmeister 1719. I utländsk tjänst 1701-04.

Enl. KÖS på fregatten Delfin 1705.

Fången i Ryssland 1719-22.

W:s friherrliga och grevliga vapen innehåller en hjälmprydnad bestående av en svensk flagga mellan fem ryska, ett minne av skeppet Wachtmeisters strid med fem ryska fartyg 1719.

KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Wrång, Nils Eriksson (16??-17??) Båtsman 1657, underskeppare 1/5 1659, överskeppare 10/3 1666, underlöjtn. 28/ 1674, överlöjtn. 1/8 1675, kapten 4/5 1676, avsked 9/3 1700. Venus 1676, Nyckeln 1677, Hedvig 1689, Wachtmeister 1692. Var en av de fyra kaptener som 1693 tjänstgjorde på engelska flottan. GMR 1692 ; Kalmar länsstyrelse. Landskansliet D I c : 138 ; Zettersten, A., Svenska flottans historia : åren 1635-1680. - Norrtelje, 1903. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193. ; Lew.
Wrång, Olof (165?-1695) Kapten 1678 (?). Karlskrona 1689, Wrangel 1690.    GMR 1692 ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193. ; Elgenst.
Wrångö, Joen Olsson (16??-1712) E.o. underlöjtnant 16/8 1712. Göta 1712.   Lew. ; Börj.
Wulff, Christian Fredrik (16??-1738) Skeppare 1712, underlöjtn. 28/6 1718.     Lew. ; Börj.
Wulff, Gustaf (16??-17??) Medelskeppare, underlöjtn. 3/7 1717.     Lew. ; Börj.
Wulff, Hans (16??-1712) Konstapel, underlöjtn. 10/5 1697, överlöjtn. 21/2 1699, e.o. kapt. 2/5 1700, kapt. 9/10 1700. Estland 1700, Skåne 1709, Livland 1710. Permission för tjänstgöring i främmande örlogsflotta 1698. Permission även 1699. Rulla 1699 ; KÖS ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew.
Wästfelt, Anders (1683-1709?) Medelstyrman 26/9 1702, överstyrm. 20/12 1704, underlöjtn. 16/12 1705, konfirm. 11/2 1707. Struken ur rullan 16/12 1710 för överskriden permission.   Död utomlands. Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2006-07-04 21:47

Föregående avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Uddberg-Utter

Nästa avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Zander-Ziegelhoff