Hemsidan Biografica: flottan A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V, W X Y Z Å Ä Ö

Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Fabritius-Fägerstråle

Namn, födelse- och dödsår Karriär Sjökomm. Anm. Källor och litteratur
Fabritius, Gustaf (16??-17??) Konstapel, underlöjtn. 3/7 1717, avsked 17/2 1720. Illerim 1717.   Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Fager, Per Isaksson (16??-1???) Underlöjtnant, överlöjtn.     Rulla 1687.
Falck, Börje (16??-1713) Överskeppare, e.o. underlöjtn. 14/4 1710 Ösel 1711   Lew. ; Börj.
Falck, Christian (16??-1716) Konstapel, e.o. underlöjtn. 11/7 1712.     Börj.
Falck, Håkan (168?-1761) Volontär 1699, e.o. konstapelmat 1705, konstapelmat 1708, konstapel 7/5 1710, e.o. underlöjtn. 4/8 1712, underlöjtn. 3/7 1717, överlöjtn. 1719, e.o. kaptenlöjtn. 1720. Slutligen kommendant på Kungsholmen och Drottningskär. Livland 1700, Wismar 1700, lastdr. Jacobus Minor 1703, freg. Stralsund 1703, Wachtmeister 1704, Västmanland 1705, Halland 1706, Falken 1707, freg. Wolgast 1708, Wachtmeister 1710, Verden 1711, Sverige 1712, Prinsessan Hedvig Sofia 1714, Nordstiernan 1715, gallioten Postryttaren 1719, Wenden 1720.  I holländsk kofferditjänst 1708-09. Fången i Danmark 1715-19. Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Horn II ; Lew. ; Börj.
Falck, Jonas (16??-1690) Var överlöjtnant 1687, var 1689 kapten. Fama 1689.   Rulla 1687. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193.
Falck, Lars (16??-1722?) Konstapelmat 20/12 1704, konstapel 31/12 1706, e.o. underlöjtn. 14/4 1710, e.o. artillerilöjtn. 14/4 1711, , konfirm. 22/12 1712, artillerikapt. 28/6 1718, avsked 17/2 1720. Åter i tjänst 29/7 1721. Viborg 1710, Ösel 1710 (?), Sverige 1711, Prins Carl 1712, Göta Lejon 1713, Bremen 1714, Wenden 1715. Holmberg anger att en viss Lars Andersson F., död 1722, redan 1689 var underlöjtnant på Månen. Förefaller mindre sannolikt att det skulle vara samme person. Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193.  ;  Lew. ; Börj.
Falck, Mathias (16??-1716) Antagen som medelstyrman 14/12 1697, överstyrm., e.o. underlöjtn. 30/12 1707, e.o. överlöjtn. 12/4 1710,  överlöjtn. 17/12 1710, e.o skeppskapt. 19/4 1711, konfirm. överlöjtn. 22/12 1712, konfirm. skeppskapt. 21/6 1715 Viborg 1707, Gotland 1708, Göteborg 1709, Estland 1710, Prinsessan Hedvig Sofia 1715. Fången i Danmark 1715-171?. Stupade i Norge 10/3 1716, vilket närmast verkar antyda att han vid tillfället tjänstgjorde till lands. Samma dag intågade Karl XII i Kristiania. Rulla 1698 ; KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Falck, Mårten (1677-1758) Lärstyrman 19/4 1697, konstapelmat 20/12 1704, konstapel 13/4 1708, e.o. underlöjtn. 16/4 1710, underlöjtn. 17/12 1710, konfirm. 17/12 1712, e.o. överlöjtn., överlöjtn. 11/1 1716, skeppskapt. 3/7 1717. Död som kommendörkapten. Västmanland 1705, Verden 1705, freg. Falken 1706, freg. Falken 1707, freg. Falken 1708, freg. Falken 1709, Estland 1710, Pommern (?) 1711, Prinsessan Hedvig Sofia (?) 1712, Prinsessan Hedvig Sofia (?) 1713, Södermanland 1715, Bremen 1720, freg. Lovisianna 1721. Utrikes permission 23/3 1698. I holländsk örlogstjänst 1698-1701, på ett handelsfartyg från Livorno 1702, åter i holländsk örlogstjänst 1703-04. Deltog i sjöslaget vid Malaga 24/8 1704.

Om sina sjökommenderingar säger F., enligt Horns referat, att han var på Estland varje år 1710-1714.

Fången i Danmark 1715-19.

Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Horn II ; Lew. ; Börj.
Falck, Sven Månsson (16??-1728) Var överlöjtnant (?) 1689, var underlöjtnant 1690,  avsked 1698. Ulrica 1689. Finland 1690. Måhända var Falck endast e.o. överlöjtn. 1689. Rulla 1698 ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193.
Falkengréen, Abraham (1686-1752) Konstapelmat 20/2 1704, konstapel 30/12 1708, , e.o. underlöjtn. 6/5 1710, underlöjtn. 30/6 1711, konfirm. 22/12 1712, e.o. överlöjtn 1714, överlöjtn. 11/1 1716, skeppskapt. 3/7 1717. Död som amiral. Nordstjärnan 1710, Estland 1711, Konung Carl 1712, Södermanland 1714, Stockholm 1715, Göta Lejon 1719, Fregatten Le Vainqeur 1720. Permission för tjänstgöring utomlands 1706. Fången i Ryssland 1720-21. Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj.  ; SBL ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Feif, Peter (1671-1736) Volontär 1692, arklimästare 1693, konstapel 22/4 1696, underlöjtn. 7/10 1697, överlöjtn. 7/12 1698, kapten 21/3 1700, adlad 11/10 1705, kommendör 6/8 1715, schoutbyn. 31/8 1719. Död som amiral. Wrede 1700, Wrede 1705, brig. Jungfrun 1706, Göteborg 1708, Västmanland 1709. Bror till Casten Feif, verksam i det kungliga fältkansliet och vars karriär efter kansliets förluster i slaget vid Poltava steg brant uppåt. Peter Feif torde näppeligen ha missgynnats av detta förhållande.

Var permitterad till örlog 1698. Även permitterad 1699.

Angående tidpunkten för Feifs schoutbynachtsfullmakt kan anmärkas att vid den stora personalförändringen i flottan 30/12 1712 utfärdades en sådan fullmakt för Feif, se Riksregistraturet. Dock måste något ha inträffat då denna inte nämns någonstans.

Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst.
Fleming, Claes (16??-1706) Var överlöjtnant 1687, kapt. 1/5 1689, konfirm. 7/5 1697. Avsked 1699 (?) Wenden 1689. Vid holländska flottan 1681-84.

Finns i rullan 1698, saknas 1699.

Rulla 1687 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193. ; Elgenst.
Fleming, Johan (169?-1730) Konstapel, e.o. underlöjtn., underlöjtn. 19/7 1716, överlöjtn. 21/2 1717, kaptenlöjtn. 1720.    Son till föregående. Lew ; Elgenst. ; Börj. 
Fleming af Liebelitz, Lars (1695- 1748) Lärstyrman 1713, överstyrman, underlöjtn. 21/2 1717. Övergick 1719 till armén.   Sonsonson till amiralen Claes Fleming (1592-1644), sonson till friherren Herman Fleming af Liebelitz, riksråd och i Karl X Gustavs testamente utsedd till riksskattmästare, men kungens förordnande godkändes ej efter dennes död.  Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Flodin, Elias (16??-1738) Volontär 15/3 1692, arklimästare ?/4 1700, konstapel 9/9 1702, artillerilöjtn. 12/3 1707, artillerkapt. 9/1 1712, konfirm. 22/12 1712 Wrede 1709, Prins Carl 1711, Prins Carl 1712, Göta Lejon 1713, Enigheten 1715, Ulrica Eleonora 1721.   KÖS ; Lew. ; Börj.
Florman, Olof (16??-17??) E.o. underlöjtnant 2/6 1700, avsked 1/10 1700. Halmstad 1700. Kallas Floman av Börjeson. Lew. ; Börj. ; KÖS
Fock, Peter (16??-17??) Skeppskapten 17/2 1718, avsked 17/2 1720. Fredrik 1718. I sin meritförteckning ska han dock uppge sig ha varit i tjänst 1721. Lew. ; Börj.
Fogelhufvud, Claes Johan (166?-1732) Volontär 1683, arklimästare 1686, konstapel 1687, underlöjtn. 19/4 1698, överlöjtn. 26/3 1700, kapten 29/12 1706, konfirm. 11/2 1707, kommendör 17/8 1715. Öland 1692-93, Blekinge 1700, Reval 1704, Reval 1705, freg. Mathias 1708, freg. Mathias 1709, Estland 1710. Konvojresa 1692-93. KÖS ; GMR 1692 ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew ; Elgenst.
Fogelhufvud, Gustaf (167?-1702) Konstapelmat 26/8 1696, konstapel 25/4 1700, underlöjtn. 30/6 1700. Fregatten Svan 1701. Bror till föregående.

Tjänstgjorde på Peipus 1701-02. Stupade under strid därstädes.

Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew ; Elgenst. ; Börj. 
Fontell, Peter (16??-1711) Lärstyrman 1689 (?), medelstyrm. 5/6 1697, överstyrm., e.o. underlöjtn. 27/4 1710. Wenden 1711. Namnet skrivs också "von Tell". 

Hade 1692 utrikes permission, 27/6 1698 permitterad till kofferdi.

GMR 1692 ; Rulla 1698 ; Lew. ; Börj.
Forsman, Petter (16??-1724) Lärstyrman, medelstyrm. 18/12 1705, e.o. överstyrm. 28/9 1709, e.o. underlöjtn. 29/4 1710, underlöjtn. 13/4 1713, konfirm. 4/5 1715, överlöjtn. 3/7 1717, avsked 17/2 1720, kaptenlöjtnant samma år. Lastdragaren Thomas 1710, Riga 1711, Persianske Koopman 1713, Carl Fredrik 1715, galären Svärdfisken 1720.   Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Börj.
Fries, David (16??-1702) Volontär 1687, arklimästare 1690, underlöjtn. 17/9 1697, överlöjtn. 14/4 1699, kapten 2/5 1700. Prins Carl 1700, Kalmar 1700. Hade 1692 utrikes permission.

Var 1698 permitterad till kofferdi. Permitterad även 1699.

GMR 1692 ; Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Lew.
Fries, Martin (16??-1737) Konstapelmat 14/4 1708, e.o. underlöjtn. 22/12 1710, konstapel 19/4 1714, överstyrman, konfirm. underlöjtn. 11/1 1716, överlöjtn. 3/7 1717, kaptenlöjtn. 1720. Fredrika Amalia 1716, Skåne 1720. När han var överstyrman råder det delade meningar om. Lewenhaupt anger att denna post kom först, Börjeson stoppar in den mitt i. Bägge varianterna förefaller en smula dubiösa. Lew. ; Börj.
Friese, Henrik de (16??-17??) Styrman 16/5 1700, e.o. underlöjtn. 4/7 1700. Halmstad 1700. Namnet skrivs också de Vries. I KÖS upptas en viss "Hans de Fris" som underlöjtn. på Prins Carl 1700. Månne samme man? Lew. ; Börj.
Frimodig, Erik Gustavsson (16??-1691) Underlöjtnant 14/2 1677, överlöjtn. 24/4 1682.     Rulla 1687. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949 ; Ekman, C., Amiralitets-armbössan och amiralitets-krigsmanskassan. - Karlskrona, 1962.
Frisk, Gulich Olofsson (16??-1709) Överskeppare 1689, e.o. underlöjtn. 7/5 1701, konfirm. 11/2 1707, holmlöjtnant.     GMR 1692 ; Lew. ; Börj.
Frisk, Mathias Johansson (16??-1717) Överskeppare, underlöjtn. 7/10 1717.     Lew. ; Börj.
Frisk, Sven (16??-17??) Underlöjtn. 21/6 1715, avsked 17/2 1720.   Fången i Danmark 1715-19. Lew. ; Börj.
Funck, Carl (1689-1754) Skeppsgosse 1698, volontär 1704, e.o. arklimästare 1708, arklimästare 22/12 1710, underlöjtn. 21/6 1715, överlöjtn., avsked 17/2 1720, åter i tjänst 1721. Slutligen varvslöjtn. i Sthlm. Wachtmeister 1699, Stockholm 1700, galioten Stettin 1700, lastdr.  S:t Mathias 1701, Livland 1701, lastdr.  S:t Mathias 1702, freg. Profeten Jonas 1703, Wachtmeister 1703, freg. Delphin 1704, Stralsund 1705, Göteborg 1706, lastdr. S:t Lucas 1708, freg. Ruschenfeldt (?) 1710, freg. Dromedarius 1711, freg. Stralsund 1712, freg. Stralsund 1713, freg. Stralsund 1714, freg. Stralsund 1715, galären Jungfrun 1719, blockhuset Kamelen 1720, freg. Ruschenfelt 1721 Son till följande.

I Horns referat av meritförteckningen ger F. något annorlunda uppgifter än de som redovisas av Börjeson.

Lew. ; Horn II ; Börj. ; Mollstadius, A., Karolinska officerare // Genealogisk tidskrift. - 1949-51, s. 25-33.
Funck, Jacob Mikaelsson (16??-1???) Var underlöjtnant 1687, överlöjtnant. Katten Jungfrun 1692.   Rulla 1687 ; GMR 1692.
Fägerman, Anders (16??-1712) Konstapelmat 2/6 1702, konstapel 31/12 1706, underlöjtn. 12/4 1710, e.o. överlöjtn. 4/5 1710, överlöjtn. 19/4 1711. Öland 1709, Öland 1710, Verden 1710, Verden 1711. Son till nästföljande. Lew. ; Börj.
Fägerman, Anund (1644-1700) Bösseskyttare 1666, konstapel 1676, överlöjtn. 1679, e.o. kapten 2/5 1700 Sverige 1689, Wenden 1700. Deltog i sjöstriderna under skånska kriget KÖS ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193. ; Lew. ; Elgenst.
Fägerstråle, Hans (1688-1728) Arklimästare 31/12 1706, konstapel 22/12 1710, e.o. underlöjtn. 11/10 1711, underlöjtn. 6/8 1712, konfirm. 22/12 1712, var överlöjtn. 1715, skeppskapten 3/7 1717. Född Fägerman, adlad 26/2 1720. Bremen 1712, Öland 1713, Verden 1715, Skåne 1717. Son till föregående.

Föll i rysk fångenskap vid Ledsund 1720.

Marinens rullor I (1715-1796) ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Fägerstråle, Lars (1683-1761) E.o. lärstyrman 1697, lärstyrman 1697, medelstyrman 1/8 1703, överstyrman 18/12 1705, e.o. underlöjtn. 13/9 1709, e.o. överlöjtn. 15/4 1710, överlöjtn. 16/2 1711, e.o. skeppskapten 30/8 1711, konfirm. överlöjtn. 22/12 1712, konfirm. skeppskapten 3/7 1717, amiralitetskapten 28/6 1718. Född Fägerman, adlad 26/2 1720. Avsked 1737 med schoubynachts namn och värdighet. Öland 1710, brig.Väduren 1710, Konung Carl 1711, kaparen Tigern 1715, freg. Stora Fenix 1720. Bror till föregående.

Fången i Ryssland 1720-21.

KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2004-02-01 20:52

Föregående avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Edman-Engelholm

Nästa avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Gahm-Götherhjelm