Hemsidan Biografica: flottan A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V, W X Y Z Å Ä Ö

Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Carling-Cronström

Namn, födelse- och dödsår Karriär Sjökomm. Anm. Källor och litteratur
Carling, Anders (16??-1707) Överlöjtnant 1678, avsked 23/10 1700. Wachtmeister 1689   Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193. ; Lew.
Carlsson, Samuel (16??-1691) Konstapelmat 1675, underlöjtn. 1677, överlöjtn. 1678, kapt. 1/6 1688. Jägaren 1689. Son till Karl X Gustav. Flera brev från honom till Hans Clerck i Kalmar länsstyrelses arkiv. Rulla 1687 ; Kalmar länsstyrelses arkiv. Landskansliet D I c : 159 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193. ; Olofsson, S. I., Carl X Gustaf. - Stockholm, 1961.
Carpelan, Johan (1672-1740) Konstapel 26/8 1696, e.o. underlöjtn. 2/5 1700, underlöjtn. 12/3 1702, avsked 17/3 1704. Göteborg 1700, Fregatten Thor på Ladoga 1701. Bror till nästfölj.

I holländsk tjänst 1694, permitterad 1698 och 1699. Förmodligen identisk med den konstapel "Jacob Carplan" som 10/11 1696 skrev till Amiralitetskoll. från Amsterdam. Till samme adressat från samma ort 20/4 1699.

Före och efter sin marina karriär i armén.

Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Carpelan, Lars (1670-1700) Konstapel 26/8 1696, e.o underlöjtn. 26/3 1700. Göteborg 1700. Skrev 10/11 1696 till Amiralitetskoll. från Amsterdam.

Bror till föreg. Övergick till armén. Stupade vid Narva.

Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Castanie, Joachim Christoffer von (1675-1752) Volontär 1697, arklimästare 1700, underlöjtn. 29/12 1706, konfirm. 11/2 1707, överlöjtn. 17/12 1710, konfirm. 22/12 1712, skeppskapten 3/7 1717, am. kapt. 7/10 1717. Född Castanie, adlad 14/11 1719. Kommendörs avsked 1743. Göteborg 1705, Halland 1706, freg. Falken 1707, freg. Falken 1709, Estland 1710, Nordstjärnan 1715, brännaren Europa 1720. Fången i Danmark 1715-17. KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Cathon, Anders (16??1741) Konstapelmat 27/9 1709, konstapel 15/4 1710, e.o. underlöjtn. 20/10 1711, underlöjtn. 11/1 1716, överlöjtn. 3/7 1717, kaptenlöjtn. 1717 (?). Göta Lejon 1711, Göta Lejon 1715, Fredrika Amalia 1717   Lew. ; Börj.
Ceder, Johan (16??-1738) Volontär 1690, arklimästare, var konst. 1699 (?),  kaparkapten 8/4 1711, överlöjtn. 4/6 1713, kapten 5/3 1714, skeppskapten 3/7 1717.   Identisk med den "Johan Scheder" som upptas i 1699 års rulla?

Fången i Ryssland 1720-21.

Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Ceder, Michael (16??-1699) Var underlöjtnant 1687, överlöjtn. 1689. Prins Carl 1689. Namnet skrivs inte sällan "Keder". Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Rulla 1699 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193.
Cedersköld, Nathanaël Elias (1671-1745) Artillerilöjtn.     Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Cederwall, Gustaf (16??-17??) Medelstyrman, e.o. underlöjtn. 5/5 1712, konfirm. 5/5 1714.     Lew. ; Börj.
Chapman, Thomas (1686?-1769) I svensk tjänst 1715, kapten 1/3 1715, am. kapt. 10/10 1715, holmmajor 27/6 1718, avsked 17/2 1720, kapten ånyo 22/10 1720. Kalmar 1715, freg. Charlotta 1717, freg. Wilhelm galej 1718. Också verksam som kaparkapten. Far till skeppsbyggm. Fredrik Henrik af C.  Lew. ; Elgenst. ; Börj.  ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Choubert, Staffan (16??-1740) Underlöjtn. 3/7 1717, avsked 17/2 1720.   I Börj. under Schubert. Av Lewenhaupt placerad på båda ställena, såsom två olika individer. Lew. ; Börj.
Christersson, Nils (16??-1698) Var underlöjtnant 1690, död som överlöjtnant. Bohus 1690, Öland 1692-93. Konvojresa 1692-93. GMR 1692 ; Rulla 1698 ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34.
Christophersson, Daniel (16??-1695) Överlöjtnant 1682.  Gotland 1689.   Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193.
Clerck, Gustaf (16??-17??) Överstyrman, underlöjtn. 3/2 1700     Lew. ; Börj.
Clerck, Hans (1639-1711) Överlöjtnant 25/11 1663, am. kapt. 17/7 1666, holmmajor 3/6 1671, amirallöjtn. 17/9 1673, amiralitetsråd 10/12 1674, vice am., amiral 13/6 1676. Landshövding, först i Västerbotten, sedan i Kalmar och sist i Södermanland. Friherre 24/12 1687. Slutligen kungligt råd och president i Göta hovrätt.   I Kalmar länsstyrelses arkiv finns åtskilliga handlingar som berör Clercks verksamhet vid flottan. Elgenst. ; SBL. ; Landsarkivet i Vadstena, Kalmar länsstyrelses arkiv.
Clerck, Jakob (16??-1715) Major vid amiralitetet.   Ett frågetecken. Lew ; Elgenst.
Clerck, Johan (1642-1688) Underlöjtn. 2/5 1668, kapten 16/11 1668, kommendör 7/11 1674, major 21/7 1675, holmmajor 3/1 1677, amirallöjtn. 20/7 1677. Avsked (?) 31/12 1679. Göteborg 1672-73 Om Johan Clerck verkligen fick avsked permanent 1679 förefaller det märkligt att hans död gav upphov till en vakans. Han finns också med i rullan från 1687. Ny schoutbynacht efter Clerck blev Henning Anckargrip.  Zettersten, A., Svenska flottans historia : åren 1635-1680. - Norrtelje, 1903 ; Elgenst. ; Rulla 1687.
Clerck, Patrik (16??-1713) Konstapelmat 26/8 1696, konstapel, e.o. underlöjtn. 25/5 1701, underlöjtn. 13/9 1709, konfirm. 22/12 1712, e.o. överlöjtn. 12/4 1710. Espingen Gäddan 1701, freg. Snarensven 1704, Göta 1712.   KÖS ; Lew. ; Börj.
Clerck, Thomas (16??-1698) Lärstyrman, medelstyrm. dec. 1691, underlöjtnant. Halland 1696-98 Kan ha varit släkt med amiralen Hans Clerck. I Kalmar länsstyrelses arkiv finns ett brev till denne från Thomas C., innehållande vissa antydningar härom.

Hade 1692 utrikes permission.

Skrev till Amiralitetskoll. från Amsterdam 12/12 1691 och 11/11 1692. Även 14/12 1695 och 15/2 1696.

Dog under konvojresa.

GMR 1692 ; Rulla 1698.
Collin, Anders (16??-1714) Konstapelmat 20/12 1704, konstapel, e.o. underlöjtn. 6/5 1710, avsked 7/5 1714. Wenden 1710, Västmanland 1713.   Lew. ; Börj.
Collin, Johan (16??-17??) E.o. underlöjtn. 16/8 1712.      
Collin, Lars Börjesson (16??-1739) E.o. underlöjtn. 19/8 1710, konf. underlöjtn. 5/5 1714, överlöjtn. 21/2 1717, avsked 23/4 1720. Karlskrona 1711, galären Carolus 1718. Lewenhaupt har delat upp honom på "Lars Collin", "Lars Cullin" och "Lars Kullin". Holmberg kallar honom "Kulin".

Också verksam som kaparkapten.

Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Corland, Olof (16??-17??) Underlöjtn., avsked 17/2 1720.     Lew.
Cronberg, Nils (16??-1710) Överstyrman, e.o. underlöjtn. 14/4 1710. Prins Carl 1709, galliothen Postryttaren 1709.   KÖS ; Lew. ; Börj.
Croneborg, Benjamin Magnus (1650-1721) Kapten.     Lew. ; Elgenst.
Cronhielm, Gustaf (1700-1757) Volontär 1715, arklimästare 9/2 1716, underlöjtn. 3/7 1717. Död som schoutbynacht.     Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Cronqvist, Breide (16??-1705) Var konstapelmat 1692, konst. 23/6 1698, e.o. underlöjtn. 2/5 1700, underlöjtn. 12/7 1702. Wismar 1700, Livland 1701, Ösel 1705. Hade 1692 utrikes permission, var 1698 permitterad till örlog. Hemkom samma år. GMR 1692 ; Rulla 1698 ; KÖS ; Lew. ; Börj.
Cronström, Marcus (1657-1688) Var 1687 kapten.   Kan ha blivit kapten ca 1680. Rulla 1687 ; Elgenst.
(UNDER ARBETE)
Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: februari 01, 2004.
Föregående sida: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Backe-Böö

Nästa sida: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Dahl-Dynkarck