Hemsidan Biografica: flottan A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V, W X Y Z Å Ä Ö

Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Lagerbielke-Löwen

Namn, födelse- och dödsår Karriär Sjökomm. Anm. Källor och litteratur
Lagerbielke, Axel (1703-1782) Lärstyrman 1719, medelstyrm. 30/1 1720, e.o. löjtn. 1721, skeppskapt. 25/8 1721. Död som viceamiral Bremen 1719, Karlskrona 1720, Pommern 1721. Deltog 1721 i den avbrutna expeditionen till Madagaskar. Fick efter hemkomsten permission och gick i holländsk tjänst.  Följde med en holländsk fregatt på väg till Söderhavet och passerade Kap Horn. Tillfångatagen av spanjorerna och förd via Lima till Panama och Porto Bello. Flydde, kom med ett engelskt skepp till Jamaica och nådde London i augusti 1726. Meritfört., KrA ; Elg. ; Börj.
Lagerbielke, Frans (1678-1736) Konstapel 28/4 1703, underlöjtn. 15/6 1703, överlöjtn. 16/12 1705, konfirm. 11/9 1707, e.o. kapt. 13/9 1709, amiralitetskapt. 11/9 1709, konfirm. 22/12 1712. Född Fistulator, adlad 15/5 1715. Dömd till döden 4/7 1717, men benådad och avskedad 1719. Fregatten Fröken Eleonora 1704, freg. Postiljon 1704, Wachtmeister 1705, brig. Castor 1709, freg. Fenix 1715. Kofferditjänst 1706. KÖS ; Lew ; Elgenst. ; Börj. 
Lang, Gottfrid 16??-1706) Lärstyrman, medelstyrm. 28/7 1685, överstyrm. 1690, e.o. underlöjtn. 2/5 1700, underlöjtn. 20/12 1704, konfirm. 11/2 1707. Halland 1700, krejaren St Simon 1701, Reval 1704, Ösel 1705, freg. Wolgast 1705, Wachtmeister 1706. KÖS har honom både på Ösel och Wolgast under Nyenska exp. 1705.

Lew:s uppgift om att G. skulle varit överskeppare förefaller tvivelaktig.

Permitterad till kofferdi 29/7 1698.

Lew. och Börj. upptar också en löjtnant Fredrik Lorentsson Lang. Då dennes existens enbart bestyrks av en notis i en kyrkobok är jag böjd att anta att namnet blivit felaktigt infört.

Stupade vid Viborg 14/10 1706. Förmodligen under den strid som omnämns i kollegiets protokoll 29/1 1707.

Rulla 1686 ; Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Rulla 1698 ; KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Langeberg, Johan (16??-1712) Medelstyrman, e.o. underlöjtn. 2/5 1710, underlöjtn. 2/5 1711.   Dyker hos Börjeson också upp under "Långeberg". Lew. ; Börj.
Larsson, Anders (16??-17??) Kapten, avsked 23/3 1717.   Lew. säger att han fick avsked 23/3 1727, men det torde vara ett feltryck. Lew. ; Börj.
Larsson, Esbjörn (16??-17??) Överstyrman, underlöjtn. 27/6 1718, avsked 17/2 1720.     Lew. ; Börj.
Larsson, Evert (16??-17??) Överstyrman, var underlöjtnant 1689. Wenden 1689.   Rulla 1698. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193.
Larsson, Gunnar (16??-17??) Skeppare, e.o. underlöjtn. 16/2 1712.   Enligt Lew. fången. Ryssland eller Danmark? Lew. ; Börj.
Lasso, Richardus (16??-17??) E.o. överlöjtnant 5/5 1700, avsked 1/10 1700, åter e.o. överlöjtn. 10/10 1710, överlöjtn. 20/10 1711. Drottning Hedvig Eleonora 1700, Göta Lejon 1710. Av Börjeson placerad under "Lööse". Kallas i KÖS för "Lessö". KÖS ; Lew. ; Börj.
Lauterbach, Conrad von (16?-1705) Konstapel 30/9 1697, underlöjtn. 20/3 1700. Konung Carl 1700 Skrev 15/2 och 14/4 1696 till Amiralitetskollegium från Amsterdam. Torde vara identisk med den underlöjtnant Lauterbach som 20/6 1704 reste in via Helsingborg. Skånska guvernementskansliets arkiv D III b : 9, LLA ; KÖS ; Lew. ; Börj.
Lauterbach, Leonard von (1670-17??) Volontär 1/5 1691, lärstyrm. 1/6 1697, medelstyrm. 25/4 1700, överstyrm. 30/9 1703, e.o. överlöjtn. 16/12 1709, överlöjtn. 2/5 1710, holmlöjtnant i Gbg 23/12 1713, konfirm. överlöjtn. 21/2 1717, kaptenlöjtn. 1720. Död som kapten. Livland 1692-93, Stenbocken 1693, Livland 1694-95, Delfin 1695, Livland 1695-97, Wismar 1697, Göteborg 1697-98, Neptunus 1698, Kalmar 1700, Halmstad 1700, Kalmar 1702, galeoten Måsen 1703, galeoten Måsen 1704, galeoten Måsen 1705, galeoten Sköldpaddan 1708. Charlotta 1709, Älvsborg 1709, Charlotta 1712, Charlotta 1713, Kalmar 1717, galären Luren 1721. Något skiljaktliga uppgifter mellan Lewenhaupt och Börjeson.

I engelsk örlogstjänst 1699-1700. Reste på kofferdi 1701.

Lew. ; Horn II ; Börj. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Le Baa, Lambert (16??-1698) Överlöjtnant 1683 (?). Wachtmeister 1692.   Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Rulla 1698.
Leffler, Carl (16??-1725) Styrman, e.o. underlöjtn. 18/2 1713, skeppskapt. 3/7 1717. Fregatten Karlskrona vapen 1719. Fånge i Ryssland 1719-21. Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew ; Börj.
Leijonanckar, Gustaf Fredrik (1686-1756) E.o. underlöjtn.  29/2 1708, e.o. överlöjtn. 7/4 1710, , e.o. skeppskapten 15/4 1710, artillerikapt. 3/7 1717. Död som vice amiral. Småland 1710, Göteborg 1715, Karlskrona 1720, Göta Lejon 1721. Åren 1702-1707 i holländsk och fransk tjänst, 1708-1709 befälhavare på en Spanienfarare från Stockholm.

I dansk fångenskap 1715-1719.

Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Horn II ; Elgenst. ; Börj. 
Leijonfelt, Jonas Henrik (168?-1708) Konstapelmat 31/8 1697, konstapel 13/3 1699, e.o. underlöjtn. 2/5 1700, underlöjtn. 28/4 1703, e.o. överlöjtn. 16/12 1705, konfirm. 11/2 1707. Gotland 1700, Norrköping 1700, brigantinen Frigga 1701, Reval 1705. Påstås av Lewenhaupt ha varit född på 1650-talet, vilket Börjeson ansluter sig till. Denne säger dock att han var son till följande, vilket inte kan vara möjligt om födelseåret är korrekt. L:s karriär rimmar bättre med ett födelseår i början av 1680-talet.

Död under utrikes tjänstgöring.

KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Leijonfelt, Johan Wilhelm (1655-1707) Konstapel 1669, löjtn. 18/6 1675, artillerikapt. 27/7 1676, tygmästare 1690. Karl XI 1689, Konung Carl 1700, Prinsessan Ulrica Eleonora 1700.   KÖS ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193. ;  Lew. ; Elgenst.
Leijonsten, Göran Wilhelm (167?-1729) Underofficer 1686, var lärstyrm. 1687, medelstyrm. 1690, överstyrm., underlöjtn. 9/5 1696, överlöjtn. 16/12 1698, skeppskapt. 8/12 1700, konfirm. 11/2 1700, avsked 10/2 1718, kommendant på Drottningsskär 1721. Stettin 1700, Wachtmeister 1706, Gotland 1708, Småland 1709. Tjänade vid engelska och holländska flottorna 1688-95. Skrev till Amiralitetskoll. från Amsterdam 19/11 1692 och 18/12 1693. GMR 1692 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst.
Leijonstråle, Knut (1676?-1708) Var konstapelmat 1699, konst. 5/7 1701, e.o. artillerilöjtn. 16/2 1705, konfirm. 11/2 1707. Gotland 1706, Halland 1707, Halland 1708. Påstås av Elgenstierna och Börjeson ha drunknat vid Fyen 11/10 1708. Då Halland var i Finska viken torde Lewenhaupts "Nyen" vara riktigare.  Rulla 1699 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj.
Leijonstråle, Wilhelm Albrecht (16??-1700) Volontär 1675, konst. 1676, underlöjtn. 1676, artillerilöjtn. 1678, artillerikapt. 1690. Född Hoppen, adlad 8/8 1692. Wenden 1689.   Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193. ;  Lew. ; Elgenst.
Lemmich, Mattias (16??-17??) E.o. underlöjtnant 2/5 1700, avsked 1/10 1700. Göta 1700.   KÖS ; Lew. ; Börj.
Lemwijk, Petter (16??-1730) Löjtnant 31/3 1721. Drottning Ulrica Eleonora 1721.   Lew. ; Börj.
Lerberg, Lars Svensson (16??-1715) Kom i tjänst 1678, var 1698 högbåtsman, överskepp. 2/3 1702, e.o. underlöjtn. 13/9 1709, e.o. överlöjtn. 25/7 1711, konfirm. 22/12 1712. Viborg 1708, Skåne 1715. Stupade i sjöslaget vid Rügen 28/7 1715. Rulla 1698 ; KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Lerberg, Matts (16??-1732) Konstapel, underlöjtn. 7/10 1717. Fregatten Tomas 1719, galären Pelikan 1720.   Lew. ; Börj.
Lerkin, Jakob (16??-17??) Överlöjtnant, avsked 21/4 1700.     Lew. ; Börj.
Leuchovius, Christoffer (16??-17??) Skeppskapten   Ej i Börjeson, vilket gör L. till ett tveksamt fall. Lew.
Lewe, Johan (16??-1731) E.o. överlöjtnant 27/5 1710, e.o. skeppskapt. 1714, amiralitetskapt. 6/8 1715, avsked 17/2 1720. Fregatten Stora Fenix 1715, freg. Stora Fenix 1716.   Lew. ; Börj.
Lewenhaupt, Axel Johan (1660-1717) Överlöjtnant 20/5 (?) 1677, skeppskapten 8/5 1678, amiralitetskapten 1678, schoutbynacht 25/10 1686, t.f. chef för Göteborgseskadern 9/10 1711, vice amiral 23/2 1712. Hedvig Sofia 1689. I engelsk och holländsk tjänst 1679-84?, i fransk och venetiansk tjänst på 1690-talet.

En skicklig och erfaren officer, som dock drogs med ett häftigt humör. Åtskilliga gånger i konflikt med sina överordnade.

Rulla 1686 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.186-193. Lew. ; Elgenst. ;  SBL. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Lewerch, Asmus (16??-17??) Skeppspojke 1658, överlöjtn. 1693, e.o. kapt. 2/6 1700, avsked 31/12 1715.     Lew.
Lewerentz, Alexander (1674-1720) Volontär 1690, arklimästare 1691, konstapel 1695, underlöjtn. 2/3 1698, överlöjtn. 3/2 1700, kapten. Avsked 25/6 1701.   Son till nästföljande.

Hade 1692 utrikes permission, 1698 permitterad till kofferdi. Hade permission också 1699.

GMR 1692 ; Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; Lew.
Lewerentz, Jakob Zakrisson (16??-1707) Överstyrman 1689, underlöjtn. 26/3 1700 Konung Carl 1700, freg. Delfin 1704, Göteborg 1705, Prins Fredrik Wilhelm 1707 Illa skadad vid ett fall och död därav. GMR 1692 ; KÖS  ; Holmberg, E., Ur gamla rullor från karolinernas dagar // TiS. - 1912, s. 489-493 ; Lew. ; Börj.
Lewerentz, Johan (16??-1711?) Underlöjtnant 2/10 1711.     Lew.
Lewerentz, Tage (1677-1731) Konstapelmat 26/8 1696, underlöjtn. 2/5 1710, konfirm. överlöjtn. 5/5 1714, kapten, artillerikapt. 3/7 1717, avsked 17/2 1720.   Son till föregående.

Permitterad 11/7 1698. Ännu permitterad följande år.

Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; Lew. ; Börj. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Lewerentz, Zacharias (16??-1714) Lärstyrman 18/12 1705, medelstyrman, e.o. underlöjtn. 4/7 1710.     Lew. ; Börj. Liderus
Lidell, Ludvig (16??-1741) Underlöjtnant 7/10 1717, artillerilöjtn.     Lew. ; Börj.
Liderus, Håkan (16??-1711) Volontär 1672, arklimäst. 1676, konstapel 1678, underlöjtn. 1686, överlöjtn. 1689, amiralitetskapt. 1698. Hedvig 1689, Öland 1690, Prinsessan Hedvig Sofia 1700, Stenbocken 1700, Norrköping 1706.   KÖS ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.186-193. ; Lew.
Liewen, Hans Henrik von (1664-1733) Direktör över amiralitetet i Karlskrona 24/3 1714.   Infanterigeneral, senare också riksråd. En av de lantmilitärer som under en period beklädde höga poster inom flottans ledning.  Lew. ; Börj. ; Elgenst ; SBL
Lillia, Johan Larsson (1669-1742) Båtsman, överskeppare, e.o. underlöjtn. 9/10 1711, underlöjtn. 1/5 1713, konfirm. 4/5 1715, e.o. holmkapt. 21/3 1716, konfirm. överlöjtn. 3/7 1717, kaptenlöjtn. 1720.   Ösel 1712, Enigheten 1715. Lew. säger konfirm. underlöjtn. 29/10 1713. Lew. ; Börj.
Lillia, Nils (1695-1773) Inträdde i tjänst 1706, e.o. lärstyrman 1709, lärstyrm. 5/12 1710, medelstyrm. 13/7 1713, överstyrm. 26/8 1717, underlöjtn. 7/10 1717. Född Lillia, adlad Lillienanckar 1770. Död som vice amiral. Fregatten Fröken Eleonora 1709, Fredrika Amalia 1710, Öland 1711, brig. Göja 1712, Nordstiernan 1713, Fredrika Amalia 1714, Livland 1715, Pommern 1715, Riga 1716, brig. Göja 1718, Halmstad 1718, Bremen 1719, Bremen 1720, Skåne 1721. Son till ovan nämnde Johan Larsson Lillia. Lew. ; Horn II ; Elgenst. ; Börj. 
Lillia, Rutger (169?-1751) I svensk tjänst 1710, e.o. konstapel 1714, konstapel 1716, överstyrm. 1719, e.o. löjtn. 1719. Död som kaptenlöjtnant. Fregatten Halmstad 1712, Verden 1713, freg. Fredrika 1714, Reval 1715, Halland 1716, Halland 1717, eschaloupen Putzveck 1719, eschaloupen Putzveck 1721. I engelska flottan 1707-10, dessutom i kofferditjänst och kaparkapten.  Börj.
Lillia, Sven (16??-1700) Var underlöjtnant 1687, överlöjtn. 1689, e.o. kapt. 2/5 1700. Bohus 1689, Livland 1690, Småland 1700. Enligt Holmberg död 1701. Rulla 1687 ; KÖS ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193. ;  Lew.
Lillie af Greger Mattssons ätt, Erik Johan (166?-1715) Konstapelmat 1684, underlöjtn. 22/1 1694, var 1698 överlöjtn., amiralitetskapt., schoutbynacht 30/9 1709, konfirm. 30/4 1712, vice amiral 29/12 1712, amiral 5/4 1715. Finland 1700, Reval 1704, Reval 1705, Reval 1706, Reval 1707, Gotland 1708, Wachtmeister 1709, Gotland 1710, Södermanland 1711, Prins Carl 1715. Hade 1692 utrikes permission.

Skrev 20/11 1695 till Amiralitetskoll. från Cadiz.

Permitterad till örlog 1698. Var permitterad även 1699.

En av flottans främsta yngre officerare under det stora nordiska kriget, men också något av en "doldis" vid sidan av generationskamrater som Ehrenskiöld och Psilander.

Stupade i sjöslaget vid Rügen 28/7 1715. 

GMR 1692 ; Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; Kalmar länsstyrelses arkiv. Landskansliet D I c : 160 ; KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Elgenst. ; SBL.
Lilliecrantz, Jonas  (16??-1732) Underlöjtnant 3/7 1717, kaptenlöjtn. 1720. Galären Stövaren 1717. Det adligt klingande namnet till trots ej upptagen under adliga ätten L. Lew. ; Börj. ;
Lind, Anders (16??-1745) Överstyrman, underlöjtn. 3/7 1717, kaptenlöjtn. 1720.   Enligt Lew. död 1775, vilket dock förefaller en smula osannolikt. Lew. ; Börj.
Lind, Ernst (16??-1709) Löjtnant.     Börj.
Lind, Jöns (16??-1741) Medelskeppare, e.o. underlöjtn. 26/10 1711, avsked 9/12 1711, e.o. underlöjtn. 23/8 1713, konfirm. underlöjtn. 3/7 1717, avsked 17/2 1720. Wrede 1711, Göta 1713, Småland 1713. Lewenhaupt innehåller en Jöns Lind s:r och en dito junior. Om Börjesons uppgifter är korrekta rör det sig om samme man. Lew. ; Börj. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Lind, Sven Johansson (16??-1732) Volontär, konstapelmat 1687, konst., artillerilöjtn. 16/3 1710, konfirm. 22/12 1712, kaptenlöjtn. 1720 Estland 1710, Livland 1712, Enigheten 1713, Stockholm 1715, Livland 1720, bombkitsen Åskedundret 1721. Fången i Danmark 1715-19? Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Börj.
Lindahl, Erik (16??-17??) Konstapel, underlöjtn. 3/7 1717, avsked 29/6 1719.     Lew. ; Börj.
Lindberg, Anders (16??-1???) Var underlöjtnant 1687.     Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Rulla 1699.
Lindberg, Daniel (16?-17??) E.o. underlöjtnant, avsked 31/3 1715.     Marinens rullor I (1715-1796).
Lindenmeijer, Jean (1663-1733) Medelstyrman 1697, e.o. underlöjtn. 2/5 1700. Död som skeppskapten. Estland 1700, freg. Svan 1701, jakten Viktoria 1702, jakten Viktoria 1703, jakten Flundran 1704. Var före sitt inträde i flottan på holländska och engelska handelsfartyg.

Fången i Ryssland 1704-21.

Marinens rullor I (1715-1796) ; KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Horn II ; Börj.
Linderot, Erik (16??-1711) Var konstapelmat 1687, konst. 1689,  e.o. underlöjtn.     Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Lew. ; Börj.
Linderot, Lars Larsson (16??-1719) Var 1698 högbåtsman, medelskeppare 18/4 1703, överskeppare 30/12 1705, e.o. underlöjtn. 15/4? 1710, underlöjtn. 3/7 1717. Karlskrona 1710, Stockholm 1715. Enligt Börjeson e.o. underlöjtn. 5/5 1710. Rulla 1698 ; Lew. ; Börj.
Lindflycht, Gilius (16??-1700) Var konstapel 1699, artillerilöjtn. 22/5 1700. Enigheten 1700.   Rulla 1699 ; KÖS ; Lew. ; Börj.
Lindgren, Christian (16??-17??) Överstyrman, underlöjtn. 11/1 1716.     Lew. ; Börj.
Lindgren, Johan (16??-1740) Underlöjtnant 28/6 1718.     Lew. ; Börj.
Lindström, Anders (16??-1720) Konstapel, underlöjtn. 27/6 1718, avsked 17/2 1720.     Lew. ; Börj.
Ljung, Petter (16??-1705) Arklimästare 1671, konst. 18/8 1673, underlöjtn. 22/7 1675, överlöjtn. 19/4 1676, amiralitetskapt. 15/4 1678. Ösel 1689, Stockholm 1700. Tjänstgjorde vid artilleriet före inträdet i flottan. KÖS ; Zettersten, A., Svenska flottans historia : åren 1635-1680. - Norrtelje, 1903 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193. ;  Lew.
Ljungman, Adolf (16??-1746) Konstapel, underlöjtn. 7/10 1717, avsked 17/2 1720.     Lew. ; Börj.
Lode, Edvard Henrik von (16??-1???) Var konstapelmat 1687, var underlöjtnant 1689. Jägaren 1689, Blekinge 1690. Förmodligen tillhörde han den baltiska adelssläkten.

Ströks 1699 då han ej återkommit efter utrikes permission.

Rulla 1687 ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193.
Lohman, Baltzar (16??-1736) Medelstyrman 18/12 1705, e.o. överstyrm. 3/5 1710, e.o. underlöjtn. 7/6 1710, konfirm. 3/7 1717, avsked 17/2 1720. Nordstiernan 1711.   Lew. ; Börj.
Lorentson, Petter (16??-17??) E.o. underlöjtnant 4/10 1711. Göta Lejon 1711. Också verksam som kaparkapten. Lew. ; Börj. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Lund, Albert (16??-17??) E.o. underlöjtnant 16/8 1712. Prins Carl 1712. Också verksam som kaparkapten. Lew. ; Börj. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Lund, Lars (16??-1736) Överstyrman, underlöjtn. 7/10 1717.     Börj.
Lund, Olof Carl (16??-17??) Konstapel, underlöjtn. 3/7 1717, avsked 17/2 1720.   Av Lewenhaupt också placerad under "Carlund". Lew. ; Börj.
Lundberg, Anders (1687?-1754) I tjänst 1707, lärstyrman 1709, arklimästare 28/9 1711, konstapel 27/2 1716, e.o. löjtn. 1719. Nordstiernan 1709, Öland 1710, Nordstiernan 1715, Öland 1719, Pommern 1721. Föll i dansk fångenskap 1715, men rymde. Börj.
Lundberg, Daniel (16??-1729) Konstapel 31/12 1706, e.o. underlöjtn. 25/7 1712, avsked 31/3 1715.     Börj.
Lundberg, Magnus (1694?-1761) Volontär 18/7 1717, konstapelmat 15/2 1718, konst. 30/12 1720, e.o. löjtn. 1721. Halland 1716, dubbla eschaloupen Putzweg 1719, Putzweg 1720, galären Beständigheten 1721. Började 1707 fara på kofferdi på svenska och holländska fartyg. 1710 på navigationsskola i Amsterdam. Kom 1712 i rysk fångenskap och gjorde tjänst på ryskt örlogsfartyg. Blev fri i slutet av året. Horn II ; Börj.
Lundgren, Christian (16??-1720) Konstapel, e.o. underlöjtn. 15/2 1714, överlöjtn. 3/7 1717, kaptenlöjtn. 1720. Prins Carl Fredrik 1719.   Lew. ; Börj.
Lundgren, Sven (16??-17??) Var konstapelmat 1693, konstapel 26/8 1696, brännarekapt. 2/5 1700, överlöjtn. 23/10 1700, avsked 4/4 1708. Brännaren Profeten Daniel 1700. Skrev till Amiralitetskoll. från Amsterdam 20/8 1693. KÖS ; Lew. ; Börj.
Lundman, Ananias Attersson (16??-17??) E.o. överlöjtnant 1/5 1700, avsked 1/10 1700. Fredrika Amalia 1700.   KÖS ; Lew. ; Börj.
Luth, Johan (16??-1716) Var konstapelmat 1687, konst. 1689 (?), e.o. underlöjtn. 2/5 1700, underlöjtn. 3/9 1709, konfirm. 22/12 1712, avsked 1715. Fredrika Amalia 1700, Enigheten 1711, Estland 1713.   Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Marinens rullor I (1715-1796) ; KÖS ; Lew. ; Börj.
Lychovius, Christoffer (16??-17??) Lärstyrman, skeppskapt. 3/7 1717, avsked 6/10 1719.   Gick i rysk tjänst. Lew. ; Börj.
Lång, Anders (16??-1713) Lärstyrman 21/8 1688, medelstyrm. 19/4 1697, var överstyrm. 1699, e.o. underlöjtn. 27/4 1710. Göta Lejon 1710, Livland 1713. Hade 1692 utrikes permission. Skrev till Amiralitetskollegium från Amsterdam 3/1 1694. GMR 1692 ; Rulla 1699 ; Lew. ; Börj.
Länsman, Jost (16??-1692) Var överlöjtnant 1689. Gotland 1689.   Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193.
Lärckia, Jacob (16??-1???) Överlöjtnant 1689. Halland 1690.   GMR 1692 ; Rulla 1699 ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34.
Löfman, Anders (16??-1741) Underlöjtnant 21/2 1717, överlöjtn. 27/6 1718, kaptenlöjtn. 1720.   Svärson till Nils Gyllenschruf. Lew. ; Börj. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Löfman, Johan (16??-1???) Var medelstyrman 1687, överstyrm., var 1692 överlöjtn. Ströks därefter ur rullorna.   Hade 1687 permission att segla och torde ha avlidit utomlands. Enligt GMR 1692 saknade man sedan några år underrättelser om honom. Rulla 1687 ; GMR 1692.
Löfman, Jonas (1687?-173/4?) Arklimästare 1703, konstapel 1710, e.o. löjtn. 1715, underlöjtn. 21/2 1717, kaptenlöjtn. 1720. Lastdr. Hummern 1703, lastdr. Sjöman 1704, galeoten Sköldpaddan 1708, freg. Marstrand 1709, freg. Marstrand 1710, brig. Sofia 1710, brig. Sofia 1711, freg. Halmstad 1712,  freg. Halmstad 1715, galären Ulysses 1715, freg. Halmstad 1717, galären Stå Bra 1718, galären Viktoria 1718, Uppassaren 1718, blockhuset Elefanten 1720, freg. Reval 1721. I holländsk tjänst 1705-07.

I dansk fångenskap 1711-12.

Lew. ; Horn II ; Börj.
Lösch, Didrik Torgiesson (16??-17??) E.o. överlöjtnant 1/5 1700, avsked 1/10 1700. Stettin 1700.   KÖS ; Lew. ; Börj.
Löschern von Hertzfeldt, Carl Gustaf (166?-1704) Arklimästare 1687, konstapel 1689, underlöjtn. 1694, överlöjtn. 20/9 1697, kapten 3/2 1700. Fregatten Thor 1701. Skall 1690-95 varit i holländsk tjänst. Holmberg säger dock att L. hade utrikespermission 1693-94. I GMR 1692 står dock att L. redan då hade utrikes permission. Var 1698 permitterad till örlog. Hade också 1699 permission. Skrev till Amiralitetskollegium från Amsterdam 9 januari 1694 och 29/5 1697.

Under utsegling till Peipus överraskad av ryska styrkor 4/5 1704 och lät då spränga sitt fartyg i luften hellre än att kapitulera. Stoff för heroiserande berättelser. I överste Skyttes berättelse om Dorpats belägring anklagas dock L. för slarv och fylleri.

GMR 1692 ; Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Elgenst.
Löwen, Carl Henrik von (1666-1741) Volontär 1680, medelstyrm. 1683, överskeppare 1684, löjtn. 9/8 1686. Struken ur rullan 28/5 1689. Åter antagen 8/3 1692, överlöjtn. 22/1 1694, kapt. 8/3 1695, holmmajor 5/2 1704, konfirm. 11/2 1707, schoutbynacht 30/9 1709, konfirm. 30/4 1712, vice amiral 4/8 1715, amirals karaktär 28/3 1719. Död som president i Amiralitetskollegium. Drottning Hedvig Eleonora 1700, Prinsessan Ulrica Eleonora 1700, Wachtmeister 1700, Varberg 1701, Prins Carl 1709 Permitterad att segla 1687, permitterad till örlog 1698.

1689 struken ur rullan för att ej ha återvänt hem i tid.

Skrev 25/5 och 29/5 1694 till Amiralitetskollegium från örlogsskeppet Greenwich vid S:t Helens. Skrev till samme adressat från London 29/11 1695, 9/2 1697och 10/5 1698.

Av allt att döma en mycket färgstark person och möjligen en inte alldeles trogen make. Åtskilligt talar i alla fall för att Löwens förhållandevis måttliga karriärutveckling under Karl XII:s regeringstid kan ha haft sin orsak i kunglig skepsis mot drag i Löwens karaktär. 

Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Rulla 1698 ; KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Elgenst. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949. ; SBL.
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2004-01-19 17:22

Föregående avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Kammecker-Köster

Nästa avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Maas-Möller