Hemsidan Biografica: flottan A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V, W X Y Z Å Ä Ö

Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Ackern- Aveman

Namn, födelse- och dödsår Karriär Sjökomm. Anm. Källor och litteratur
Ackern, Frans Jakob von (16??-1743) E.o. underlöjtn. 29/7 1712, underlöjtn. 3/7 1717, överlöjtn. 7/10 1717. Wenden 1712, freg. Svarta Örn 1716, Wachtmeister 1719 Son till Roserus v. A.

I rysk fångenskap 1719-21.

Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Ackern, Roserus von (16??-1718) Underlöjtn. 1/6 1689, överlöjtnant 7/12 (?) 1698, e.o. kapten 23/8 1710, avsked 1714. Öland 1704-1705. Enligt det senare verket blev A. överlöjtn. 1/6 1698.

Enl. rullan 1698 permitterad för att resa på kofferdi. Var även permitterat 1699. Hade före sitt inträde i flottan gjort flera resor till Frankrike och Portugal som kofferdiskeppare.

Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949. ; Dalhede, C., Handelsfamiljer på stormaktstidens Europamarknad. Vol 3. - Partille, 2001. - 1 CD.
Adamson, Adam (16??-17??) Underlöjtn. vid am. i Gbg 21/2 1717.     Lew. ; Börj.
Adlerstierna, Henrik (1679-17??) E.o underlöjtn. 30/6 1700, avsked 1/9 1700. Enigheten 1700, Sverige 1700   KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Adlerstierna, Johan (1681-1710) Lärstyrm. 28/4 1700, medelstyrm. 15/6 1703, underlöjtn. 29/12 1706, konfirm. 11/2 1707, e.o. överlöjtn. 1/10 1709, e.o skeppskapten 15/4 1710 Prins Carl Fredrik 1709, Ösel 1710 Reste 20/1 1704 ut över Helsingborg, tillsammans med sin syster Dorotea, med destination Hamburg. Dorotea var gift med kapten Petter Rosenwall, se denne. Skånska guvernementskansliets arkiv D III b : 10, LLA ; KÖS ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Ahlberg, Erik (1683-17??) Konstapelmat, konst. 16/12 1705, e.o. underlöjtn. 14/4 1710, överlöjtn. 3/7 1717. Avsked 17/2 1720     Lew.
Ahlboo, Jonas (16??-1713) Medelskeppare, överskepp. 1/1 1693, underlöjtn. 3/7 1709, konfirm. 22/12 1712. Gallejan Stövaren 1704, Halland 1708, Reval 1709. Enligt KÖS överlöjtnant redan 1704. GMR 1692 ; KÖS ; Lew ; Börj.
Ahlby, Jacob (16??-17??) E.o. underlöjtn., avsked 17/2 1720 Postiljon 1711   Lew. ; Börj.
Ahlefeldt, Adam (16??-1712) Var 1692 lärstyrman, medelstyrm. 12/4 1697, överstyrm. 16/12 1699, e.o. underlöjtn. 2/5 1700, ord. underlöjtn. 22/8 1701, e.o. överlöjtn. 20/12 1704, konf. 11/2 1707 Wrangel 1700, Älvsborg 1701, fregatten Postiljon 1703, fregatten Falken 1703, Norrköping 1705, sjukskeppet Persianske Köpman 1706, Wrede 1706, Wrede 1707, Gotland 1708, Wachtmeister 1708, Wachtmeister 1709, Wrede 1710.  Hade 1692 utrikes permission. Skrev till Amiralitetskoll. från Amsterdam 18/11 1692. Skrev från Portsmouth 23/8 1694.

Fick 18/3 1699 permission till kofferdi.

GMR 1692 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew ; Elgenst. ; Börj. 
Ahlfort, Erik (ca 1660-1729) Volontär 1685, arklimästare 1687, var konst. 1692, underlöjtn. 17/3 1698, överlöjtn. 3/2 1700, skeppskapten 2/5 1702. Avsked 18/5 1707. Wrede 1700, brig. Kräftan 1704. Hade 1692 utrikes permission, permitterad 1698 och 1699.

Gift med Maria Gyllenståhl.

GMR 1692 ; Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst.
Ahlgren, Rasmus Andersson (1680-17??) I tjänst 1706, medelstyrman 1709, överstyrman 7/7 1712, e.o. underlöjtn. 7/8 1712, underlöjtn. 21/2 1717. Avsked 17/2 1720. Stockholm 1712   Lew. ; Börj.
Ahlin, Johan Christofferson (16??-1701) Var arklimäst. 1692, var konst. 1699, e.o. underlöjtn. 2/5 1700, underlöjtn. 8/12 1700. Drottning Hedvig Eleonora 1700, Prinsessan Ulrica Eleonora 1700, Wismar 1700, Älvsborg 1701 Hade utrikes permission 1692. Förmodligen samme Johan A. som den 20 oktober 1691 skrev till Amiralitetskoll. från Amsterdam.

Drunknade under expeditionen till Arkangelsk.

GMR 1692 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew.
Ahlsberg, Erik (1681-1720) Konstapel 16/10 1705, e.o. underlöjtn. 15/4 1710, underlöjtn. 7/10 1717, kaptenlöjtnant. Ösel 1710, Danska Örn 1720 I dansk fångenskap 1715-1719. Död i rysk fångenskap. Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Börj.
Albrechtsson, Michel (16??-1698) Kapten 1682. Bohus 1689.   Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Rulla 1698 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193.
Allson, Håkan (16??-17??) Kaparelöjtnant, e.o underlöjtnant 1/6 1714.     Lew. ; Börj.
Alm, Erik Hansson (16??-1698) Var 1687 konstapel, underlöjtn.1689, överlöjtn. Skåne 1689. Född i Sörmland enl. GMR 1692. Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Rulla 1698 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193.
Altwarth, Claes (16??-1720) E.o. underlöjtn. 25/2 1716, underlöjtn. 3/7 1717, överlöjtn. 7/10 1717, kaptenlöjtn. Snappopp 1716, Jägaren 1716.   Lew. ; Börj.
Améen, Jonas (16??-1736) Underlöjtn. 2/5 1710, konfirm. 5/5 1714, överlöjtn. 21/2 1717, kaptenlöjtn. Avsked 17/2 1720.     Lew. ; Börj. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Amhorst, Johan (16??-17??) Underlöjtnant 1720     Lew ; Börj.
Anckarcrantz, Gustaf (1688-1736) Konstapelmat 30/12 1708, konstapel, underlöjtn. 8/7 1713, överlöjtn. 3/7 1717, kaptenlöjtn. 1720 Wrede 1710, Bremen 1715, Prins Carl Fredrik 1718   Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Anckarcrantz, Hans (1675-170?) Löjtnant.   Sägs av Lew. ha avlidit 1700, enl. Börj. i livet ännu 1702. Frågan är om denne Hans A. ens existerat, då uppgifterna om honom är så knapphändiga. Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Anckarcrantz, Hans (1690-1768) E.o. lärstyrman april 1703, lärstyrman 31/12 1706, e.o. medelstyrman 25/4 1710, medelstyrman 16/12 1710, e.o. underlöjtn. 10/9 1711, underlöjtn. 10/12 1711, konfirm. 22/12 1711, e.o. överlöjtn. 22/8 1713, artilleriöverlöjtn. 3/7 1717, skeppskapt. vid sluproddarreg. 28/6 1718. Död som amiral. Fredrika Amalia 1711, Södermanland 1712, Nordstjärnan 1714, Verden 1718, Fenix 1719. I dansk fångenskap 1714-1717. Skall ha varit bror till föregående, vilket onekligen förefaller ngt märkligt. Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Anckarcrantz, Hans Wilhelm (1642-1708) Gick till sjöss 1661, underlöjtn. 1675, överlöjtn. 1678, kapten 1679. Född Lamb, adlad 4/11 1688. Holmmajor 8/2 1692, schoutbyn. 20/3 1693. Avsked 23/3 1700. Kommendant på Kungsholmen och Drottningskär 25/5 1702. Finland 1689. Far till föregående.

Enligt Lew. död 1706, i Elgenst. sägs 1708. Holmberg anger också 1708.

Lew. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193 ;  Elgenst.
Anckarcreutz, Claes (1677-1730) Styrman 1698, underlöjtn. 2/5 1700, konfirm. 1/6 1703, e.o. kapten 2/5 1710, konfirm. 5/5 1714, kapten 28/7 1716. Hercules 1700, Kalmar 1702,  Kaparen Stenbocken 1714. Dömd till döden 8/1 1720 som medansvarig för Karlstens kapitulation. KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Anckarcreutz, Gustaf (16??-17??) Underlöjtn. 8/7 1713, konfirm. 4/5 1715.   Bror till  föreg. Lew. ; Elgenst.
Anckarcreutz, Johan (1642-1698) Kapten 22/4 1676, indragen 31/12 1679. Åter i tjänst. Född Brandt, adlad 4/11 1688. Kommendör? Engeln Gabriel 1677, Carolus XI 1689 I engelsk kofferditj. 1662-69, svensk d:o 1670-76. Far till föreg.

Ang. A:s ev. kommendörsrang kan noteras att rullan 1698, som f.ö. innehåller uppgift om hans dödsdag, upptar honom bland kaptenerna.

Rulla 1698 ; Zettersten, A., Svenska flottans historia : åren 1635-1680. - Norrtelje, 1903 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s. 185-193 ; Elgenst.
Anckarfelt, Anders (1681-1737) Volontär, var konstapelmat 1699, konstapel, e.o. underlöjtn. 2/5 1700. Avsked 9/4 1701. Åter i tjänst 28/4 1703, underlöjtn. 27/2 1704, konfirm. 11/2 1707, överlöjtn. 30/12 1707, e.o. kapten 13/9 1709, kapten 17/6 1712, konfirm. 22/12 1712. Slutligen holmmajor i Karlskrona. Konung Carl 1700, Victoria 1700, freg. Snarensven 1706, freg. Falken 1707, Reval 1708, Skåne 1711, Pommern 1719, Ebenezer 1720, Prins Carl 1721 Son till nästföljande. Rulla 1699 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Anckarfelt, Johan (1648-1698) Konstapel 1671, artillerilöjtn. 1675, artillerikapt. 9/4 1685. Född Dreffling, adlad 11/1 1687. Sverige 1689.   Rulla 1687 ; Rulla 1698 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193 ;   Elgenst.
Anckarfjell, Carl (1697-1755) Konstapelmat, konstapel 29/7 1714, underlöjtn. 3/7 1717. Slutligen kapten.   Son till följ. Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Anckarfjell, Erik (1643-1726) Lärstyrman 1671, medelstyrman 1673, underlöjtn. 1676, överlöjtn. 1678, kapten 1688, kommendörs avsked 31/12 1715. Hedvig Sofia 1689, Sverige 1700, Karlskrona 1700, Fredrika Amalia 1702, Södermanland 1703. Utnämndes till kapten för att fylla vakansen efter den för duellsbrott dömde Gideon von Numers. Rulla 1687 ; KÖS ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193 ; Lew. ; Elgenst.
Anckarfjell, Jacob (16??-1740) Konstapelmat 20/12 1704, e.o. underlöjtn. 15/4 1710, underlöjtn. 17/7 1712, konfirm. 22/12 1712, överlöjtn. 11/1 1716, skeppskapten 3/7 1717 Estland 1710, Snarensven 1715, brig. Göta 1716-20 Son till föreg. Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Börj.; Elgenst.
Anckargrijp, Henning (1635-1691) Kapten 17/2 1677, major 15/9 1677. Född Olsen, adlad 14/12 1678. Schoutbyn. 5/5 1688.   Skall ha varit född i Norge, sedan blivit skeppare och redare i Malmö. Zettersten, A., Svenska flottans historia : åren 1635-1680. - Norrtelje, 1903 ; Elgenst.
Anckarklo, Axel (1655-1729) Volontär 1677, underlöjtn. 27/5 1678, överlöjtn. 9/3 1682. Född Hägg, adlad 13/11 1686. Skeppskapt. 13/11 1686, avsked 20/6 1691. Hedvig Sofia 1689   Rulla 1687 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193 ;  Elgenst.
Anckarloo, David (1687-1765) E.o. konstapelmat. 20/12 1704, konstapelmat 1707, konstapel 22/12 1710, underlöjtn 6/12 1711, e.o. överlöjtn. 4/1 1712, konfirm. överlöjtn. 22/12 1712, skeppskapten 3/7 1717, kaptenlöjtn. 1720. Död som amiral. Postiljon 1710, Göta Lejon 1710, Väduren 1711, Vita Örn 1712-13, Hedvig Sofia 1714, Wenden 1715, kaparen Kristoffer, 1715, Prins Carl Fredrik 1715, Enigheten 1716, Prins Carl 1718, Göja 1719, freg. Örns pris 1721. I holländsk örlogs- och kofferditjänst 1705-09. Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Anckarloo, Håkan (1684-1719) Var 1700 lärstyrman, arklimästare 13/4 1703, konstapel 16/12 1705, underlöjtn. 13/9 1709, e.o. överlöjtn. 14/4 1710, överlöjtn. 6/2 1711, konfirm. 22/12 1712, e.o. kapten 16/4 1713, kapten 3/7 1717. Wachtmeister 1708, Wachtmeister 1709, Prins Carl 1710, Konung Karl 1711, Halland 1713, Nordstjärnan 1714, Hedvig Sofia 1715 Bror till föreg. I dansk fångenskap 1715-19. KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Anckarloo, Jonas (1649-1694) Konstapelmat 1/6 1669, konstapel 5/9 1672, underlöjtn. 22/4 1676, överlöjtn. 10/4 1677, kapten 31/8 1678, am. kapt. 10/4 1679. Född Dufva, adlad 2/2 1689. Amarant 1677, Castor 1680, Spes 1689, Estland 1690. I kofferditjänst 1667-69. Far till de båda föreg. Zettersten, A., Svenska flottans historia : åren 1635-1680. - Norrtelje, 1903 ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193 ; Elgenst.
Anckarstierna, Cornelius (1655-1714) Gick till sjöss 1664, löjtn. 1669, kapten 22/4 1676, holmmajor 10/4 1678. Född Thijsen, adlad 26/10 1678, schoutbyn. 1679, vice am. 9/3 1683, amiral 26/1 1692, friherre 27/1 1692, avsked 29/12 1712. Kalmar kastell 1677, Jupiter 1678, Karlskrona 1689, Wrangel 1690, Enigheten 1700, Västmanland 1700, Sverige 1700, Västmanland 1700, Västmanland 1705, Halland 1706, Halland 1707, Halland 1708, Halland 1709. Ledde 1690 den s.k. auxiliärexpeditionen, vilken dock slutligen inställdes. Amiralitetskollegium, kansliet, inkomna handlingar ; KÖS ; Zettersten, A., Svenska flottans historia : åren 1635-1680. - Norrtelje, 1903 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193 ; Lew ; Elgenst.
Anckarstierna, Didrik (1676-1714) Underlöjtn, överlöjtn., kapten 3/2 1700, schoutbyn. 29/12 1712. Västmanland 1700, Wrede 1706, brig. Pollux 1706, Wrede 1707, Wrede 1708, Göteborg 1708, Göteborg 1709. Son till föreg.

Var 1698 och 1699 permitterad till örlog.

Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst.
Anckarstierna, Hans (1678-1739) I tjänst 1690, underlöjtn. 9/5 1696, överlöjtn. 1698, amiralitetskapt. 20/3 1700, schoutbyn. 5/3 1715, vice am. 4/8 1715. Amirals avsked 1730. Pommern 1700, Södermanland 1700, Södermanland 1701, fregatten Falken 1703, Norrköping 1705, Halland 1708, freg. Falken 1709. Bror till föreg.

Skall ha varit i utländsk örlogstjänst under senare delen av 1690-talet. Bestyrkes av att han enl. rullan 1699 då var permitterad till örlog.

Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst.
Anckarstierna, Johan Gustaf (1684-1713?) Underlöjtn., överlöjtn. 2/5 1700, konfirm. 11/2 1707, kapten 28/2 1708, konfirm. 22/12 1712. Enigheten 1700, Sverige 1700, Halland 1706, Öland 1710, Kalmar 1712. Bror till föreg.

I holländsk tjänst 1703-05. Fick 15/8 1705 permission att fara på kofferdi, förlängdes 27/2 1707. Förmodligen identisk med den "baron Ankarstierna" som reste ut över Helsingborg 1/5 1702.

Verksam som kaparkapt. under de sista åren. Skall bland annat ha opererat från Dunkerque. En kort men intressant karriär.

Skånska guvernementskansliets arkiv D III b : 9, LLA ; KÖS ; Amiralitetskoll. protokoll ; Lew. ; Elgenst. ; Börj.  ; Malo, H., La grande guerre de corsaires. - Paris, 1925 ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949. ; Ericson, L., Lasse i Gatan. - Lund, 1997
Anckarstierna, Peter (1657-1708) Gick till sjöss 1666, amiralitetskapt. 1675. Född Thijsen, adlad 4/11 1688. Månen 1689, Spes 1690, Öland 1700, Öland 1701, Pommern 1703.  Bror till Cornelius A. KÖS ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193 ; Lew. ; Börj.
Anckarstierna, Petter (168?-17??) Lärstyrman, konstapelmat 20/12 1704, konstapel 30/12 1707, e.o. underlöjtn. 14/4 1710, avsked 10/5 1712. Skåne 1710. Död på Madagaskar Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Anckarstierna, Samuel (1689-1767) Volontär 1704, konstapel 1706, e.o. underlöjtn. 4/6 1710, överlöjtn. 16/7 1711. Övergick sedan till armén. Död som generalmajor. Småland 1711 Son till Thijs A.

I holländsk tjänst 1706?-09?.

Lew ; Elgenst. ; Börj. 
Anckarstierna, Thijs Didriksson (1650-1692) Amiralitetskapten 28/2 1687. Född Thijsen, adlad 4/11 1688. Blekinge 1688, Ulrica 1689, Öland 1690. Far till föregående och bror till Cornelius och Peter A.

I holländsk tjänst 1665-80.

Ska som barn ha varit med om det stora sjöslaget i Öresund 29/10 1658.

Rulla 1687 ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193 ; Elgenst.
Anckarström, Jöns (169?-17??) Underlöjtnant 21/2 1717, avsked 17/2 1720.     Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Anckarström, Olof (16??-1714) Skeppare, underlöjtn. 2/5 1710, kaparkapten 1711. Marstrand 1714 Drunknad vid skeppets förlisning vid Skagen 27/5 1714. Lew. ; Börj. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Andersson i Holabäck, Anders (16??-17??) Kvartermästare 1/5 1700, e.o. underlöjtn. 1/6 1700. Avsked samma år.     Lew. ; Börj.
Andersson, Erik (16??-17??) Kaparkapten, e.o underlöjtnant. Brig. Fenix 1714.   Lew. ; Börj.
Andersson, Lars (16??-1???) Var överstyrman 1687, var underlöjtn. 1692.   Hade 1692 permission att fara på kofferdi. Rulla 1687 ; GMR 1692.
Andersson, Nils (16??-17??) E.o underlöjtn. 5/5 1712.     Lew. ; Börj.
Andersson, Roloff (16??-1???) Var 1692 kapten. Försvinner ur rullorna 1697. Wenden 1689 Hade 1692 permission för att segla på kofferdi. GMR 1692 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193.
Andersson, Sven (16??-17??) E.o. underlöjtn. 15/5 1700, överlöjtn. 2/5 1710, skeppskapten 19/7 1716. Avsked 17/2 1720. Konung Karl 1700, brig. Sofia 1710.   KÖS ; Lew. ; Börj.
Ankarcrona, Theodor (1687-1750) Underlöjtn. 1711, överlöjtn. 1711, konfirm. 22/12 1711, e.o. kapten 13/4 1713, konfirm. 29/10 1713, amiralitetskapt. 21/6 1715, kommendör 29/12 1715. Född Christophers, adlad 3/7 1717. Generaladj. vid flottan 13/8 1720. Död som amiral och landshövding. Jakten Sofia 1712. Reste 1693 till Holland för att studera. Övergick 1706 i fransk tjänst då det holländska fartyg han tjänstgjorde på blev kapat. Gick 1708 i engelsk tjänst. Återvände hem 1711. 

Överförde 1715 Karl XII från Stralsund till Sverige. 

Karolinska officerares tjänsteförteckningar / utg. af Kongl. Samfundet... - Stockholm, 1901 ; SBL ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Ansonaux, Elias (16??-17??) E.o. underlöjtn. 2/5 1700, avsked 1/10 1700. Sverige 1700.   KÖS ; Lew. ; Börj.
Appel, Anders Olofsson (16??-17??) E.o. underlöjtn. 25/7(?) 1712   25/6 enl. Lew. Lew ; Börj. 
Appelbom, Anders (1652-1721) Volontär 1668, konstapelmat 23/10 1668, underlöjtn. 19/7 1670, överlöjtn. 29/3 1674, kapten 3/6 1675, kommend. 12/9 1676, direktör vid hovjaktvarvet 8/3 1690, schoutbyn. 27/11 1691, vice am. 18/1 1698, amiral och friherre 18/6 1719. Wismar 1675, Carolus 1677, Wrangel 1689   Zettersten, A., Svenska flottans historia : åren 1635-1680. - Norrtelje, 1903 ; Lew. ; Elgenst. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193.
Appelbom, Bengt (16??-17??) E.o. underlöjtn. 25/6 1712, ur tjänst. Åter e.o. underlöjtn. 1/6 1714.     Lew. ; Börj.
Appelbom, Paul (16??-17??) Medelskeppare ; överskepp. 14/12 1705, e.o. underlöjtn. 13/9 1709, konf. underlöjtn. 22/12 1712, e.o. skeppskapten 27/6 1713. Avsked 17/2 1720.  Sjukskepp. Persianske Köpman 1709, Prins Carl 1709, sjukskeppet Persianske Köpman 1710-11. Lew. säger underlöjtn 13/9 1709.

Föreslogs 1715 av Amiralitetskoll. till avsked, men detta godkändes ej av Karl XII.

KÖS ; Historiska handlingar. D. 4. - Stockholm, 1864 ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Börj.
Asmus, Daniel (16??-17??) Var 1705 e.o underlöjtnant, var 1710 underlöjtn. Västmanland 1705, Göteborg 1710, Göta Lejon 1711.   KÖS ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Börj.
Asp, Jonas Larsson (16??-17??) Var 1692 lärstyrman, medelstyrm. 6/4 1696, var underlöjtn. 1699, överlöjtn. 1/6 1703, e.o. kapten 2/5 1710, konfirm. 5/5 1714, kapten 28/7 1716, avsked 17/2 1720.   Hade 1692 utrikes permission, permitterad till örlog 1698. Även permitterad 1699. GMR 1692 ; Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; Lew.
Aspström, Olof (16??-17??) Underlöjtn. 21/2 1717.     Lew. ; Börj.
Aveman, Folqvart (16??-1704) Kaparkapten 1678, överlöjtn. 1683, kapten 2/5 1700. Krejaren Judas Thadeus 1692, Fregatten Svan 1700.   Rulla 1687 ; GMR 1692 ; KÖS ; Lew.
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2010-10-27 22:19

Föregående avsnitt: Biografica: index

Nästa avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Backe-Böö