Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

5.12. Hans Ankarstierna (1678-1739)

Amiralen Cornelius Ankarstierna hade i sina två äktenskap mer än ett dussin barn. Av de söner som nådde vuxen ålder valde tre stycken faderns yrke. Den yngste, Johan Gustaf, dog utomlands på 1710-talet. Den äldste, Didrik, har jag redan behandlat. Mellansonen Hans kom att bli den som längst tjänade i flottan. Sin entré inom sjövapnet gjorde han redan 1690 och 1696, ännu inte fyllda 18 år, avancerade han till underlöjtnant. Vid flottans utsegling i juni 1700 var Hans A. nyutnämnd kapten och förde befäl över Pommern, ett fartyg med 56 kanoner. I mars 1715 utnämndes Ankarstierna till schoutbynacht. Det stora sjöslaget vid Rügen i juli 1715 ledde till nya förändringar i flaggmanskåren och han befordrades till viceamiral. 1730 fick Ankarstierna amirals avsked och dog 9 år senare på familjeegendomen Knutstorp. Han ligger begravd i Kågeröds kyrka.

I Broomés verk som Karlskronas historia relateras en episod som Ankarstierna var inblandad i. Vid ett besök på källaren "Förgyllda vinfatet" tillsammans med några bekanta, däribland Ankarstierna, kom det till ordväxling mellan kommendören Paul Umbehaven och kaptenen Johan Lewe. Umbehaven begärde att Lewe skulle bjuda sällskapet på vin, vilket Lewe vägrade. Då började Umbehaven beskylla honom för feghet under slaget vid Femern 1715 och det hela slutade med rättegång. (1)

I den del av Anton Johan Wrangels arkiv som nu finns i KB ingår ett brev från Hans Ankarstierna. I brevet ges en annan liten inblick i nöjeslivet i örlogsstaden Karlskrona under Karl XII:s tid.


(1). Karlskrona stads historia / på uppdrag av Karlskrona stadsfullmäktiges historiekommitté utgiven av Janrik Bromé. - Del 1. - Karlskrona, 1930, s. 508f.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-06-24 10:04

Föregående sida: 5.11.1. Didrik Ankarstiernas moraliska påminnelser

Nästa sida: 5.12.1. Hans Ankarstiernas brev till Anton Johan Wrangel