Gustaf Psilander Hemsidan Gustaf von Psilander : inledning 1.
1669-1703 : uppväxt, ungdom och tidiga karriär
2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden
3.
Konvojerna 1703-1704
4.
Efterspelet
5. 
1705-1716 : vägen mot toppen
 
6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman
7.
1734-1738 : president i Amiralitets- kollegium
8.
Den "private" Psilander
9.
"Kuriosa- kabinettet"
10.
Gustaf von Psilanders familj
11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen
12.
 
Innehåll:

10.1 Gustaf von Psilanders barn

10.1.1. Barndop i familjen Psilander

10.2. Provinsialläkare Johannes Pihl, informator i den Psilanderska familjen och "reseledare".

10.2.1. Johannes Pihl om sin kontakt med familjen Psilander

10.3. Hedvig Charlotta Nordenflycht och systrarna von Psilander - eller visste inte Axel Lagerbielke vad hustrun hette?

10.3.1. Nordenflychts dikter med anknytning till systrarna Psilander

10.4. Peter von Psilander (1702-1776), sonen som valde den civila banan.

10.4.1. Tal vid Peter von Psilanders grav

10.4.2. Dikt över Peter von Psilanders grav

10.4.3. Peter von Psilanders boksamling

10.5. Det inställda bröllopet - Charlotta Catharina von Psilander och Lars Hammarskjöld.

10.6. Gravskrift över Sophia Margareta von Psilander

10. Gustaf von Psilanders familj

Inledning

För att göra redovisningen fullständigare kändes det lämpligt att lägga till ett avsnitt om Psilanders familj. Det inleds med några nedslag i Karlskrona amiralitetsförsamlings födelse- och dopbok, där några av barnen Psilander återfinns. I boken anges också faddrarnas namn, vilket gör att man kan få en viss uppfattning om familjens umgängeskrets.

Psilanders hustru Ingrid syns knappast till i standardbiografierna. Barnen får ett något större utrymme. Den äldste sonen Peter valde juristbanan och blev så småningom landshövding i Kronobergs län. Hans von Psilander valde den marina banan, men är kanske mest intressant för sitt ingifte i familjen Wattrang. Härigenom kom han att under några år vara ägare av Åkers styckebruk och flera gårdar i Värmdö socken. Det mest intressanta är ändå det faktum att de 1720 sändes till Halle för att studera vid "Königlichen Paedagogium", grundat av August Hermann Francke, den store förgrundsfiguren inom pietismen i Halle. Som reseledare för de båda ungdomarna fungerade provinsialläkaren i Visby Johannes Pihl.

När det gäller Peter von Psilander finns det en begravningsvers och ett begravningstal, samt glädjande nog en bouppteckning. I bouppteckningen förtecknas Peters boksamling och jag har försökt identifiera de olika böckerna. Avsikten är att försöka komma fram till hur många av dem som kan ha stått i Gustafs bibliotek. En första genomgång tycks ge vid handen att den allra överväldigande delen har köpts in efter hans tid. Inslaget av fransk underhållningslitteratur är också påfallande.

Döttrarna Anna Elisabeth, Gustafva Johanna, Charlotta Catharina och Sophia Magdalena gifte sig alla med officerare. De båda sistnämnda har en plats i litteraturhistorien genom sin vänskap med Hedvig Charlotta Nordenflycht. Charlotta Catharina förefaller ha varit inblandad i en mystisk historia med ett inställt bröllop då det i Uppsala UB finns en personvers tillägnad henne och majoren Lars Hammarskiöld. Den är tyvärr odaterad, men bör vara från mellan 1732 och 1736. Sannolikt från första delen av perioden då Hammarsköld bebodde Virbo i Misterhults socken och Psilander fortfarande var landshövding i Kalmar. Versen är författad av Elias Wibjörnsson, informator åt Hammarskiölds söner i första äktenskapet.

 

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-07-14 20:00