Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

  10.4. Peter von Psilander (1702-1776)

Gustaf von Psilanders karriär inom flottan och den civila förvaltningen kom att få en intressant fortsättning hos hans söner Peter och Hans. Peter valde en civil karriär och blev också landshövding, medan Hans satsade på den sjömilitära banan.

Vid Peter von Psilanders begravning tecknades hans minne av justitiekanslern J. W Lilliestråle. Talet trycktes och då det också innehåller en skildring av den avlidnes ungdomsår kan det vara av intresse att återge det här. Det är knappast förvånande att de uppgifter Lilliestråle ger 1776 inte överensstämmer med dem man finner på andra håll. Som så ofta måste man ta uppgifter i likpredikningar och minnestal med en stor nypa salt. Talarens förtrogenhet med den avlidnes ungdomsår och uppväxt var väl inte alltid så stor.

Det finns också en osignerad åminnelsedikt över den avlidne. Dikten innehåller inga upplysningar, men för fullständighetens skull har jag tagit med den i alla fall.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-05-28 14:22

Föregående sida: 10.3.1. Nordenflychts dikter med anknytning till systrarna Psilander

Nästa sida: 10.4.1. Tal vid Peter von Psilanders grav