Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

5.3.2. Didrik Ankarstierna (1676-1714)

Didrik Ankarstiernas namnteckning

Didrik Ankarstiernas namnteckning. Ett exempel från 1710. En rätt märklig uppdelning av efternamnet. Stilen påminner en hel del om faderns och yngre brodern Hans.

En av de mest framträdande yngre sjöofficerarna under början av 1700-talet var Didrik Ankarstierna. Som äldste son till Cornelius A. hade han säkert goda förutsättningar att göra karriär inom flottan. Vid operationerna mot Danmark 1700 var han chef på Västmanland. 29/12 1712, samma dag som Psilander, blev Didrik Ankarstierna utnämnd till schoutbynacht. Under 1714 års sjötåg avled Ankarstierna. Ofta sägs att han omkom i en skeppsbrand. Någon sådan uppgift finns inte i Gustaf Wattrangs journal, utan där sägs uttryckligen att Ankarstierna avled i en " hitsigh fleckfeber".

Det intressanta med Didrik Ankarstierna är att han ska ha varit en ovanligt språkbegåvad person och kunnat skriva 13 språk, skrivit en dikt över Stenbocks seger vid Helsingborg på samtliga dessa språk. Han författade också "Några få Moraliska och til Dygden dragande Påminnelser", vilka överlevt till våra dagar. Enligt en uppgift på en KB:s exemplar ska dessa tankar vara tryckta 1708. 

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-07-30 15:04

Föregående sida: 5.3.1.1. Cornelius Ankarstiernas brev till Fabian Wrede 31/3 1706

Nästa sida: 5.3.2.1. Didrik Ankarstiernas moraliska påminnelser