Hemsidan Biografica: flottan A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V, W X Y Z Å Ä Ö

Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Olandius-Oxenstierna

Namn, födelse- och dödsår Karriär Sjökomm. Anm. Källor och litteratur
Olandius, Daniel (16??-1695) Var underlöjtnant 1687, överlöjtn. 1689.  Wismar 1689.   Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193.
Olofsson, Erik (16??-1696) Underlöjtnant 1689. Ulrica 1689.   GMR 1692 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193.
Olofsson, Mårten (16??-1704) Kapten 31/7 1675, kommendör 5/10 1678, indragen 1680, åter kommendör 25/10 1682, holmmajor, avsked 19/2 1703. Wenden 1689.   Zettersten, A., Svenska flottans historia : åren 1635-1680. - Norrtelje, 1903. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193. ;  Lew.
Olsson, Erik (16??-17??) E.o. löjtnant 1719.     Börj.
Olsson, Per (16??-1???) Var överlöjtnant 1687, kapt. 1689 (?). Livland 1692-93, Livland 1695-97. Hade 1686 dimission att segla.

Miste tjänsten till följd av sitt agerande under den andra konvojresan med Livland 1695-97.

Rulla 1686 ; Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Rulla 1699
Ostgeest, Abraham von (16??-17??) E.o. underlöjtnant 6/6 1700, avsked 1/10 1700. Gotland 1700.   KÖS ; Lew. ; Börj.
Otter, Anders von (167?-1724) E.o. konstapel? 1698, medelskepp. 15/2 1699, överskepp. 8/9 1702, e.o. underlöjtn. 16/12 1705, underlöjtn. 13/9 1709, e.o. överlöjtn. , e.o skeppskapt. 12/4 1710, konfirm. överlöjtn. 22/12 1712, skeppskapt. 19/4 1714, konfirm. 4/5 1715, holmmajor 17/10 1717. Född Otter, adlad 20/11 1718, kommendörs avsked 17/12 1720. Viborg 1710, Prins Carl 1710 (?), Göta Lejon 1715, freg. Jaramas 1717. Uppgifterna i Lew. och Börj. företer åtskilliga olikheter.

Brorson till Salomon von O.

Tjänstgjorde först vid armén.

Under perioden 1702-09 i först holländsk och sedan engelsk tjänst. Ska ha blivit löjtnant i engelska flottan, gjort en resa till Grönland samt deltagit vid erövringarna av Gibraltar, Barcelona och Menorca.  

Skall enl. vissa uppgifter ha blivit ihjälskjuten i en duell.

Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Otterdahl, Gabriel (16??-17??) Konstapelmat 22/6 1703, konst. 16/7 1704, underlöjtn. 30/12 1707, konfirm. 22/12 1712, avsked 31/12 1715. Fregatten Thor 1702, brig. Castor 1708, Norrköping 1708, freg. Fröken Eleonora 1708, Småland 1709. Efter sitt avsked verksam som kaparlöjtnant och därunder fången i Danmark. KÖS ; Lew. ; Börj.
Oxehufvud, Carl (16??-1704) Var arklimästare 1692, konst. 21/3 1700, e.o. underlöjtn. 2/5 1700, avsked 1702?   1692 kommenderad på konvojexpedition. Var 1698 permitterad till örlog.

Övergick till armén och stupade vid Lemberg.

Systern Estrid Beata var gift först med Erik Ribbing och efter dennes död med Gustaf Klöverskjöld, båda bekanta namn från 1690-talets konvojresor.

GMR 1692 ; Rulla 1698 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Oxelgren, Nils (16??-1694) Var 1687 konstapel, underlöjtn. 1689. Sverige 1689, Halland 1690.   Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193.
Oxenstierna af Korsholm och Vasa, Johan (1664-1690) Kapten 9/4 1685. Wachtmeister 1689 ; Finland 1690. Son till kanslipresidenten Bengt O. (1623-1702), en av stormaktstidens mest erfarna diplomater. Att han utnämndes till kapten ännu inte 21 år fyllda torde säga en del om bördens och goda kontakters betydelse även under denna tid. Man kan nog förmoda att Johan Oxenstierna nått mycket höga poster inom flottan om han inte avlidit så ung.

Hade 1686 dimission att resa, hade 1687 permission "til segla".

Rulla 1686 ; Rulla 1687 ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193. ; Elgenst.
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2004-01-19 17:22

Föregående avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Nassokin-Nyman

Nästa avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: von der Pahlen-Psilander