Hemsidan Biografica: flottan A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V, W X Y Z Å Ä Ö

Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Raab-Röserås

Namn, födelse- och dödsår Karriär Sjökomm. Anm. Källor och litteratur
Raab, Axel (16??-1704) Högbåtsman 1674, arklimästare 1675, konstapel 1676. Var underlöjtn. 1687, överlöjtn. 1689, e.o. kapt. 20/6 1700.  Solen 1689, Finland 1690, katten Fiskarna 1692, Drottning Hedvig Eleonora 1700. Enl. Lewenhaupt bror till Carl Raab d.ä., vilket förefaller högst plausibelt. GMR 1692 ; KÖS ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193 ; Lew.
Raab, Axel Carlsson (1685-1752) Konstapelmat, konst. 30/12 1707, e.o. överlöjtn. 9/8 1710, överlöjtn. 17/7 1712, konfirm. 22/12 1712, kapt. 3/7 1717. Wrede 1711. Son till Carl Raab d.ä.

Fången i Ryssland 1712-1?, 1720-21.

Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Raab, Carl (1659-1724) Volontär 1674, arklimästare 1676, konst. 1678, artillerilöjtn. 1683, underlöjtn. 20/8 1686, överlöjtn. 1689, kapt. 17/9 1697, holmmajor 29/12 1712, kommendörs avsked 3/8 1717. Naturaliserad svensk adelsman 13/11 1719. Ulrica 1689, Uppland 1700, Norrköping 1700, Wrede 1709. Fader till föregående.

I holländsk tjänst 1680-??.

KÖS ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193 ; Lew. ; Elgenst.
Raab, Carl (1699-1749) Lärstyrman 16/12 1710, konstapelmat 10/11 1714, konst. 29/2 1716, e.o. underlöjtn. 10/12 1716, konfirm. 3/7 1717, e.o. överlöjtn. 1719. Död som kapten. Fregatten Kiskin 1716. Son till föregående.

I rysk fångenskap 1712-1?.

I holländsk och fransk tjänst 1721-32.

Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Raab, Hans Axelsson (16??-1696) Var 1687 konstapelmat, var underlöjtn. 1689. Riga 1689. Son till den Axel R. som avled 1704? Rulla 1687 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193.
Raab, Werner (1688-1751) Kompaniskrivare 1706, konstapelmat 30/12 1707, konst. 15/6 1711, e.o. underlöjtn. 5/10 1711, underlöjtn. 11/1 1716, e.o. kapt. 9/8 1716, konfirm. överlöjtn. 3/7 1717, (e.o.?) skeppskapt. 6/9 1719, kaptenlöjtn. 1720. Död som kommendörkapten. Brigantinen  Pollux 1706, freg. Vita Örn 1711, Prins Carl 1711, Prins Carl 1712, Prins Carl 1713, Prins Carl Fredrik (?) 1714, brig. Jungfrun 1715, Stockholm 1715, Prins Carl 1716, Gotland 1719, Göta 1719. Börjeson meddelar att Raab tjänstgjorde på det holländska kofferdifartyget Grote Christopher 1704-06. Detta var emellertid ett svenskt fartyg, ägt av köpmannen Theodor Christophers i Karlskrona.

I holländsk örlogstjänst 1707-11.

Lew. ; Horn II ; Elgenst. ; Börj. 
Rabbe, Petter (16??-17??) E.o. underlöjtnant 2/5 1700, avsked 1/10 1700.     Lew. ; Börj.
Rajalin, Thomas (1673-1741) Lärstyrman 10/12 1699, överstyrm. 19/1 1704, e.o. underlöjtn. 16/12 1705, konfirm. 11/2 1707, överlöjtn. 10/9 1709, e.o. skeppskapt. 10/7 1711, skeppskapt. 25/7 1711, konfirm. överlöjtn. 22/12 1712, kommendör och holmmajor 17/12 1720. Död som vice amiral. Adlad von Rajalin 28/4 1741. Gotland 1706, Halland 1706, Halland 1707,  Öland 1708, Halland 1708, Göta Lejon 1710, Konung Carl 1711, Konung Carl 1712, Göta Lejon 1713, Prins Carl Fredrik 1714, Verden 1715, Verden 1717, Drottning Ulrica Eleonora 1721. Uppgifterna hos Lew. och Börj. något skiljaktliga i detaljer.

I kofferditjänst före sitt inträde i flottan.

En av flottans skickligaste officerare under perioden. Utgav 1728 och 1730 skrifter om styrmanskonsten respektive skeppsbyggeri.

Avled ombord på sitt flaggskepp under inledningen av det olyckliga revanschkriget mot Ryssland.

Bland Rajalins ättlingar märks bl. a. sonsonen, amiralen och landshövdingen Salomon Mauritz, högt skattad av Gustav III.

KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj.  ; SBL.
Ramdahl, Magnus (16??-17??) Kom i tjänst 1709, överstyrm., underlöjtn. 5/5 1712, konfirm. överlöjtn. 5/5 1714, skeppskapt. 21/2 1717, avsked 17/2 1720. Brigantinen Castor 1714. Också i tjänst på div. kapare. Lew. ; Börj.
Rang, Alexander (16??-17??) Överlöjtnant 1717.     Lew. ; Börj.
Rathenborg, Johan (16??-1739) Underlöjtnant 4/6 1713, överlöjtn. ?/3 1714, skeppaskapt. 3/7 1717, amiralitetskapt. 1719.  Fregatten Wolgast 1718. Också verksam som kaparkapten.

Död under resa med det Ostindiska kompaniets fartyg Fredericus Rex Suecia.

Lew. ; Börj.
Rauman, Benjamin (1675-1720) Konstapel 16/12 1705, e.o. underlöjtn. 14/4 1710, konfirm. 22/12 1712, överlöjtn. 11/1 1716, Prinsessan Hedvig Sofia 1715. Fången i Danmark 1715-1?. Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Ravert, Frans (16??-17??) Skeppare, underlöjtn. 2/5 1710.   Också kaparredare och kaparkapten. Lew. ; Börj. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Rehbinder, Fabian Evert (16??-1718) Skeppskapten 13/3 1691, avsked 2/9 1698.   Övergick till armén, fången i Ryssland 1705-18. Lew. ; Elgenst.
Reichenbach, Nils Rudolph von (1665-1749) Tygmästare 23/7 1716. Adlad 27/11 1717.     Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Reuter, Johan Georg (16??-17??) E.o. underlöjtnant 24/2 1712, avsked 2/3 1715. Fregatten Stralsund 1712, freg. Anklam 1712.   Lew. ; Börj.
Reuterfeldt, Johan (1691-1717) Kaptenlöjtnant   Drunknade under resa till Västindien. Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Ribbing, Arvid Anders (169?-17??) Lärstyrman, konst. 30/12 1708, e.o. underlöjtn. 25/1 1712, avsked 13/11 1714, underlöjtn. 7/10 1717, avsked 28/11 1720. Bremen 1713, Fredrika Amalia 1718. Son till Erik Ribbing, se nedan.

Reste 1724 utomlands och avled där.

Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Ribbing, Carl Christoffer (169?-1745) Volontär, underlöjtn. 7/10 1717. Kaptens avsked 8/11 1737.   Bror till föregående. Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Ribbing, Erik (1658-1695) Löjtnant 20/11 1672?, kapten 167?. Livland 1689, Spes 1692, Wachtmeister 1695. Att Ribbing skulle utnämnts till löjtnant vid fjorton års ålder låter en smula misstänkt. Förklaringen till den tidiga utnämningen är dock att den skedde på kungligt initiativ. Ribbing torde ha blivit kapten kring 1677 att döma av hans placering i 1687 års rulla.

Ribbing stupade i strid med engelska fartyg under en konvojresa.

GMR 1692 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193. ; Zettersten, A., Svenska flottans historia : åren 1635-1680. - Norrtelje, 1903, s. 49. ; Elgenst.
Ribbing, Herman (16??-17??) Underlöjtnant, överlöjtn. 21/3 1700.   Bör förstås ha tillhört samma ätt som föregående, men någon Herman R. upptas inte i Elgenstierna. Lew. ; Börj.
Richter, Lorentz Niklas (1698-1755) Kom i tjänst 1712, e.o. konstapelmat 1715, konst. 14/1 1717, e.o. löjtn. 1720. Död som tygmästare. Gotland 1715.   Lew. ; Börj.
Ridderheim, Hans (1668-1732) Volontär 1683, arklimästare 1688, konstapel 1689, underlöjtn. 169?, överlöjtn. 20/3 1700, kapt. 20/12 1704, konfirm. 11/2 1707, kommendör 6/8 1715. Född Husman, adlad 18/3 1717. Öland 1700, Thor 1702, brig. Skorpion 1704, freg. Postiljon 1705, brig. Pollux 1706, freg. Falken 1707, Livland 1708, Livland 1709. Skrev från Amsterdam till Amiralitetskoll. 20/11 1693 och 6/7 1695.

Ska 1692-96 ha tjänat i den allierade flottan och deltagit i sjöslaget vid Barfleur 1692. Ska efter hemkomsten också ha deltagit i Claes Sparres konvojexpedition till Medelhavet 1696-98.

KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Horn II ; Elgenst.
Ridderstolpe, Carl von Frischen (1684-1762) Volontär 19/6 1697, konstapelmat 25/4 1700, konstapel 1703, e.o. underlöjtn. 29/12 1706, konfirm. 11/2 1707, överlöjtn. 13/9 1709, e.o. skeppskapt. 15/4 1710, konfirm. överlöjtn. 22/12 1712, skeppskapt. 21/6 1715. Född von Frischen, adlad 6/8 1715, holmmajor 23/6 1719, kommendör 7/6 1721. Död som friherre, vice amiral och president i Statskontoret. Öland 1704-05, freg. Fröken Eleonora 1705, freg. Fröken Eleonora 1706, Södermanland 1710, Prins Carl Fredrik 1711, Wenden 1712, freg. Falken 1712, Nordstiernan 1713, freg. Ruschenfelt 1715. Fick utrikespermission av Amiralitetskoll. 2/1 1707. I engelsk och holländsk tjänst 1707-09.

Den av Ölands besättning som längst överlevde den dramatiska resan?

Skall enl. vissa uppgifter ha efterlämnat självbiografiska anteckningar.

KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj.  ; SBL.
Ridel, Ludvig (16??-17??) Överstyrman, underlöjtn. 7/10 1717.     Lew. ; Börj.
Ripa, Michael (16??-17??) E.o. underlöjtn. 7/6 1710, avsked 15/10 1710, e.o. underlöjtn. 24/7 1712.     Lew. ; Börj.
Risberg, Gunnar Olsson (1683-1732) Överstyrman 22/5 1712, e.o. underlöjtn. 26/7 1712, överlöjtn. 21/2 1717, kaptenlöjtn. 1720. Verden 1712, Enigheten 1715 Finns i Börjeson både under Risberg och Ryssberg.

Också verksam som kaparkapten.

Fången i Danmark 1718-19.

Lew. ; Börj.
Robeck, Carl (1690-1714) Konstapel, e.o. underlöjtn. 27/12 1710, avsked 4/8 1713.   Son till Börje Robeck, 1719 adlad Gyllenbååt. Lew. ; Elgenst.
Robeck, Zacharias (16??-1709) Konstapel, e.o. underlöjtn. 27/6 1700, avsked 1/11 1700, e.o. underlöjtn. 12/1 1701, underlöjtn. 20/12 1704, konfirm. 11/2 1707, överlöjtn. 20/9 1708. Drottning Ulrica Eleonora 1700, Wachtmeister 1700, Ösel 1701, Viborg 1708. Farbror till föregående. Gissningsvis född på 1660-talet.

Fadern, Mattias R., kallas postmästare av såväl Lewenhaupt som Börjeson, men var justitieborgmästare.

I holländsk tjänst 1704. 

KÖS ; Lew. ; Börj. ; Håkansson, G., Kalmar och Kalmarbor under 1600-talet. - Kalmar, 1944.
Rode, Nils (16??-17??) Konstapelmat 26/8 1696, konstapel, e.o. underlöjtn. 2/5 1700, avsked 18/5 1701. Prinsessan Ulrica Eleonora 1700. Var 1698 permitterad till kofferdi. Skrev 30/10 1697 till Amiralitetskollegium från Amsterdam. Rulla 1698 ; KÖS ; Lew. ; Börj.
Rohlfink, Samuel (16??-1717) Var 1687 konstapel, underlöjtnant 1/5 1689, e.o överlöjtnant 2/5 1700. Blekinge 1689, Småland 1700, galeoten Falken 1701. På engelska flottan 1694. Skrev 5/8 1694 till Amiralitetskollegium från Royal William vid S:t Helens. Tjänstgjorde då tillsammans med Peter Schmidt. Rulla 1687 ; KÖS ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193 ; Lew. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Rolew, Petter (1683-1724) Lärstyrman, medelstyrm. 3/6 1702, överstyrm. 26/8 1710, e.o. underlöjtn., underlöjtn. 3/7 1717, kaptenlöjtn. 1720 Fregatten Falken 1715, bombkitsen Åskedunder 1720. Kallas också "Roloff". Fången i Danmark 1715-1?. Marinens rullor I (1715-1796) ; Lew. ; Börj.
Roos, Håkan (16??-1???) Var underlöjtnant 1687, överlöjtn. 1689 (?), avsked 1698.  Småland 1689, Spes 1691. Konvojresa 1691. GMR 1692 ; Rulla 1698. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193.
Roos af Hjelmsäter, Lennart (1655-1711) Skeppsgosse 1669, arklimästare 1672, konstapel 1673, underlöjtn. 2/12 1674, överlöjtn. 8/4 1676, kapt. 2/7 1679, konfirm. 14/3 1696, avsked 13/1 1700. Fredrika 1689. I Lewenhaupt anges hans födelseår till 1665, vilket dock måste vara ett feltryck. Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193. ; Lew. ; Elgenst.
Rosen, Gustaf Fredrik von (1688-1769) Vicedirektör för amiralitetet 12/8 1717. Död som greve och riksråd.   En av de lantmilitärer som mot slutet av Karl XII:s regering kom att utses till höga poster inom flottan.  Lew. ; Börj.
Rosencrantz, Adam (16??-17??) Underlöjtnant 26/6 1678, överlöjtn. 14/4 1684.   1691-98 hade R. uppsikt över varvet i Göteborg. Lew. ; Börj. Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Rosenfelt, Werner von (1639-1710) Volontär 1658, underlöjtn. 1/1 1660, överlöjtn. 3/2 1666, kommendör 31/7 1675, major 15/3 1676, amirallöjtn. 6/7 1676, vice amiral 29/1 1680, amiral 11/1 1700, avsked 28/1 1710.   I holländsk tjänst 1660-65(?).

Inlade ett stort arbete inom sjökartering och navigationskonst. Skrev också dikter.

Skrev 21/6 1698 till Amiralitetskoll. från Amsterdam.

Lew. ; Elgenst. ; SBL
Rosenholm, Petter (1646-1699) Underlöjtnant 2/4 1668, överlöjtn. 15/12 1669, kapt. 28/3 1674, major 24/1 1676, amirallöjtn. 27/9 1676, ekipagemästare 1685, vice holmamiral 19/8 1688, vice amiral 1690.  Neptunus 1675, Andromeda 1677. I engelsk tjänst 1670-73. Elgenst. ; Zettersten, A., Svenska flottans historia : åren 1635-1680. - Norrtelje, 1903 ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Rosenstierna, Gustaf Adolf (1662-16??) Underlöjtnant, överlöjtnant 1680. Skall ha blivit kapten.     Rulla 1687 ; Elgenst.
Rosenwall, Petter (16??-17??) Konstapel 1689, underlöjtn. 1694, överlöjtn. 17/9 1697, kapt. 3/2 1700, avsked 6/4 1709. Konung Carl 1700, Prinsessan Ulrica Eleonora 1700, Ösel 1705. Hade 1692 utrikes permission. Skrev 2/5 1694 och 18/11 1695 till Amiralitetskollegium från Middelburg. KÖS ; GMR 1692 ; Lew.
Roth, Johan (16??-1690) Var underlöjtnant 1689. Solen 1689 ; Spes 1690.   Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193.
Roth, Johan (16??-1710) E.o. brännarekapten 15/10 1709 Brännaren Sofia Lovisa 1709, brännaren Fama 1709. Omkom under expeditionen mot danska flottan.

Vilken brännare han var chef på 1709 synes något oklart.

KÖS ; Lew. ; Börj.
Rothleben, Christian (1689-1746) Konstapel 14/4 1711, e.o. underlöjtn. 20/10 1711, underlöjtn. 28/6 1718, avsked 17/2 1720. Sverige 1712, Enigheten 1713, Livland 1714, freg. Anklam 1717, freg. S:t Thomas 1719. Kallas också "Rothlöben". Marinens rullor I (1715-1796) ; Lew. ; Börj.
Rothman, Christian (16??-17??) Underlöjtnant, avsked 17/2 1720.     Lew. ; Börj.
Rothman, Johan Gabriel (16??-17??) Lärstyrman 12/3 1702, medelstyrm., e.o. underlöjtn. 11/9 1711.   I kofferditjänst 1706.

Fången i Ryssland 1714-22.

Marinens rullor I (1715-1796) ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Rotkirch, Carl Fredrik (1686-1741) Lärstyrman, underlöjtn., överlöjtn. 2/5 1710, konfirm. 26/5 1712, avsked 25/5 1714, kaptens karaktär 26/11 1720. Prins Carl 1712. Son till nästföljande. Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Rotkirch, Fredrik (164?-1696) Underlöjtnant 26/7 1664, överlöjtn. 1666, amiralitetskapt. 3/9 1672, major 27/9 1676, schoutbyn. 14/3 1685, vice amiral 8/2 1692. Andromeda 1673, Prins Carl 1689.    Zettersten, A., Svenska flottans historia : åren 1635-1680. - Norrtelje, 1903 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193 ; Elgenst. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Rotkirch, Fredrik (167?-1???) Löjtnant.   Son till föregående. Elgenst. ; Börj. 
Rotkirch, Gabriel (1671-1729) Var 1698 konstapel, var 1699 underlöjtn., överlöjtn. 2/5 1700, amiralitetskapt. 1/6 1703, avsked 13/6 1713. Skåne 1700. Kusin till Fredrik j:r och Gustaf. Rulla 1698 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst.
Rotkirch, Gustaf (167?-1???) Löjtnant   Son till amiralen Fredrik R., se ovan. Elgenst. ; Börj. 
Rotkirch, Johan (16??-1708) Konstapel, underlöjtn. 30/12 1708.   Skall vid sin utnämning redan ha varit död, drunknad under utrikesresa.

Förmodligen tillhörande samma ätt som föregående, men saknas i Elgenstierna.

Börjeson upptar ännu en underlöjtn. Johan R., avskedad i maj 1714. Om det verkligen rör sig om två olika personer eller om det var samme Johan R. som ännu var i livet låter jag vara osagt.

Lew. ; Börj.
Rumpf, Paul (16??-1718) Kapten 26/3 1659, kommendör 25/8 1675, major 10/6 1679, avsked 4/6 1712. Stenbock 1675, Venus 1677, Karl XI 1689, Göta 1700. Gissningsvis född på 1630-talet. KÖS ; Zettersten, A., Svenska flottans historia : åren 1635-1680. - Norrtelje, 1903 ; Lew.
Rumpf, Paul (16??-1740) Lärstyrman 1676, överstyrman 1682, underlöjtn. 1689, överlöjtn. 21/3 1700, e.o. kapt. 15/4 1710, kapt. 11/1 1716, avsked 17/2 1720. Sverige 1689, Stockholm 1700, freg. Falken 1700, Livland 1701, Livland 1708, Gotland 1709. Son till föregående. KÖS ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193 ; Lew.
Runqvist, Jakob (1679-1728) Medelstyrman, överstyrm. 3/3 1708, e.o. överlöjtn. 25/4 1710, överlöjtn. 16/8 1710, konfirm. 22/12 1712, e.o. skeppskapt. 27/12 1712, skeppskapt. 6/8 1715, artillerikapt. 3/7 1717.  Gotland 1709, freg. Postiljon 1711, Prins Carl 1715.   KÖS ; Lew. ; Börj.
Ruschenfelt, Jonas (1647-1710) Löjtnant 1675, kapten, kommendör 9/4 1685. Född Rusch, adlad 5/10 1695.   Hade tjänat i den engelska flottan före 1675.

Under lång tid stationerad i Pommern.

Lew. ; Elgenst.
Ruuth, Anders (16??-1711) Lärstyrman 5/6 1697, medelstyrm., överstyrm. 18/12 1705, e.o. underlöjtn. 13/9 1709, e.o. överlöjtn. 19/4 1710, överlöjtn. 23/12 1710. Halland 1708, Halland 1709-10, Estland 1710.   KÖS : Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Börj.
Ruuth, Carl (1662-1736) Underlöjtnant 1682, överlöjtn. 1688, amiralitetskapt. 1689, schoutbyn. 26/3 1700, vice amiral 9/11 1703, amiral 11/2 1710, avsked 21/7 1712. Karl XI 1689, Stenbocken 1690, Wenden 1700, Skåne 1701, Gotland 1706. Hade före 1682 studerat sjöväsendet i Holland. Hade 1686 dimission att resa. Tjänstgjorde på den allierade flottan 1691. Skrev till Amiralitetskoll. från Amsterdam 24/10 detta år.

Gift med en syster till Claes Sparre.

Rulla 1686 ; KÖS ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193. ; Lew. ; Elgenst.
Ruuth, Gustaf (1697?-1757) Volontär 1712, e.o. underlöjtn. 20/3 1714, underlöjtn. 19/4 1714, konfirm. 4/5 1715, överlöjtn. 11/1 1716, artilleriöverlöjtn. 11/1 1717, skeppskapt. 31/8 1719. Död som amiral och riksråd. Fregatten Vita Örn 1715, freg. Svarta Örn 1718, Göta Lejon 1718, Prins Carl Fredrik 1720, freg. Jaramas 1721. Son till föregående.

Enl. Lewenhaupt född 1694.

 

 

Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Ruuth, Nils Andersson (16??-1???) Var överlöjtnant 1687.     Rulla 1687.
Rysell, Olof (16??-1728) Styrmanslöjtnant 1700, överlöjtn. 1718. Enigheten 1700. Lärare vid navigationsskolan i Karlskrona 1718- KÖS ; Lew. ; Börj.
Röding, Mårten (16??-17??) Var 1698 lärstyrman, var 1699 medelstyrm., e.o. underlöjtn. 2/5 1700, underlöjtn. 20/12 1704, konfirm. 11/2 1707, avsked 13/9 1712. Wrangel 1700, Öland 1703, freg. Stenbock 1701, Västmanland 1705, Halland 1706, brig. Kräftan 1707, brig. Oden 1709. Var 1699 permitterad.

Enligt Börjeson ombord på Öland 1704. Av Rödings brev till Amiralitetskollegium under samma tid framgår dock att han befann sig i Östersjön. 

Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Lew. ; Börj.
Röhling, Hans (16??-1708) Matros 1675, underlöjtn. 1678 (?), var konst. 1687, underlöjtn. 1689, avsked 12/12 1705. Öland 1689, Livland 1690, Livland 1700.   Rulla 1687 ; GMR 1692 ; KÖS ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193 ; Lew.
Röhling, Olof Persson (16??-17??) Underlöjtnant 1711. Göta 1711.   Börj.
Rörwik, Olof (16??-17??) E.o. underlöjtnant 7/4 1711? Fregatten Fenix 1716. Enl. Lewenhaupt utnämnd 7/4 1716, vilket förefaller mer förenligt med tjänstgöringsuppgiften hos Börjeson. Lew. ; Börj.
Röserås, Anders Nilsson (16??-17??) E.o. underlöjtnant 2/5 1700, överlöjtn. 7/6 1700, avsked 1/10 1700.     Lew. ; Börj.
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2004-02-01 20:52

Föregående avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Qvickelberg

Nästa avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Salan-Sörensson