Hemsidan Biografica: flottan A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V, W X Y Z Å Ä Ö

Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Jerlström-Jönsson

Namn, födelse- och dödsår Karriär Sjökomm. Anm. Källor och litteratur
Jerlström, Elias Samuel Arent (1689-1763) Volontär 1705, e.o. konstapelmat 1706, e.o. konstapel 19/4 1710, e.o. underlöjtn. 20/4 1710, underlöjtn. 17/12 1710, e.o. överlöjtn. 6/3 1711, konfirm. överlöjtn. 22/12 1712. Adlad 1/2 1717, skeppskapt. 3/7 1717. Död som viceamiral. Konung Carl 1711, Konung Carl 1712, Ösel 1715, Bremen 1717, Fredrika Amalia 1718, Fredrika Amalia 1719, freg. Halland 1719, Fredrika Amalia 1720, For på kofferdifartyg 1708-10. Blev under resan sårad i strid med algeriskt fartyg.

J. ska, enl. en av Horn relaterad uppg., 1715 ha släckt en brand ombord på¨Ösel och därigenom räddat såväl fartyget, dess besättning, som den ombordvarande Karl XII.

Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ;  Lew. ; Horn II ; Elgenst. ; Börj.  
Jernsköld, Johan (1680-17??) Kapten.   En yngre bror, David J., deltog av allt att döma i Ölands konvojresa 1704. Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Johansson, David (16??-17??) Överlöjtnant 2/5 1710, avsked 23/6 (12/3) 1713.     Lew. ; Börj.
Jonston, Wilhelm Pettersson (16??-1704) Överstyrman 1683, underlöjtn. 1689, överlöjtn. 26/3 1700. Stenbocken 1689, Blekinge 1690, Öland 1692-93, Finland 1700. Identifieringen något osäker. Holmberg kallar honom W. Jonston Skotte. 

Gjorde konvojresa 1692-93.

Inledde (?) sin karriär inom holländska flottan.

Rulla 1687 ; GMR 1692 ; KÖS ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193. ; Lew.
Jordberg, ? (16??-17??) E.o. löjtnant 1713.     Börj.
Järpe, Jonas (16??-17??) Underlöjtnant 19/7 1716, artillerilöjtn. 21/2 1717.     Lew.
Jönsson, Jöns (16??-17??) E.o. underlöjtnant 16/8 1712, avsked 8/1 1713.     Lew.
Jönsson, Söfring (16??-1714) Bösseskyttare 1656, konstapelmat 1/10 1657, konstapel 1/12 1659, underlöjtn. 28/3 1674, artillerilöjtn. 3/6 1675, artillerikapt. 28/7 1676, avsked 4/2 1710. Victoria 1677, Enigheten 1700. Såsom make nr 2 till Anna Wibling, änka efter Thijs Anckarstierna, upptas han i "Elgenstierna". Kallas där "Severin Jonsson Strider". KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2003-10-11 20:17

Föregående avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Ibson-Isberg

Nästa avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Kammecker-Köster