Hemsidan Biografica: flottan A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V, W X Y Z Å Ä Ö

Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Hackula-Höök

Namn, födelse- och dödsår Karriär Sjökomm. Anm. Källor och litteratur
Hackula, Håkan (16??-17??) E.o. underlöjtnant 7/4 1716. Karlskrona 1716.   Börj.
Hackula, Per Olsson (16??-17??) E.o. underlöjtnant 7/7 1712.   Småland 1712.   Lew. ; Börj.
Hagegren, Johan (16??-1715) Konstapel, e.o. underlöjtn. 8/8 1713. Prins Carl 1715 Stupad i sjöslaget vid Rügen. Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Hagelin, Samuel (16??-1717) Underlöjtnant, överlöjtn. 16/11 1717? Riga 1717 Omkom då fartyget flög i luften 16/11 1717. Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Hagrij, Hans (16??-17??) E.o. underlöjtnant 1716.     Börj.
Hajock, Alexander (16??-1738) Lärstyrman 4/5 1708, överskeppare, underlöjtn. 23/11 1713, konfirm. 3/7 1717, e.o. överlöjtn.(?) 28/6 1718, e.o. kaptenlöjtn. 5/4 1720. Senare skeppskapten. Prins Carl Fredrik 1720, brig. Göta 1721. Son till följande.

Omkommen vid örlogsskeppet Sveriges förlisning utanför Cadiz.

Lew. ; Börj.
Hajock, David (16??-1699) Underlöjtnant 1679, överlöjtn. 1683. Herkules 1689, Margareta 1699. Hade 1692 permission för att segla på kofferdi. Även 1698 permitterad till kofferdi.

Drunknade när fartyget förliste

Rulla 1698 ; Holmberg, E., Ur gamla rullor från karolinernas dagar // TiS. - 1912, s. 489-493. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s.185-193. ;  Lew.
Hajock, Johan (16??-1714) Var 1698 medelskeppare, e.o. underlöjtn. 2/5 1700, underlöjtn. 8/12 1700, e.o. överlöjtn. 15/6 1703, e.o. kapten och holmkapten 29/12 1706, konfirm. överlöjtn. 11/2 1707, skeppskapten 22/12 1712. Enigheten 1700, Ösel 1700, brig. Höken 1704, freg. Sofia Lovisa 1706, Prins Carl 1709, Tre Kronor 1710, Göta Lejon 1712, Prins Carl Fredrik 1713.   Rulla 1698 ; KÖS ; Lew. ; Börj.
Hall, Michael Arvidsson (16??-1694) Blev förmodligen kapten ca 1679. Herkules 1689.   Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193.
Hallberg, Nils (1686-1774) Volontär 1704, e.o. arklimästare 3/5 1710, konstapel 12/11 1712, artillerilöjtn. 16/5 1717. Senare kommendant på Kungsholmen. Fregatten Postiljon 1704, Halland 1705, Göta 1710, Skåne 1710, freg. Marcus 1711, Konung Carl 1712, Fredrika Amalia 1713, Fredrika Amalia 1714, Fredrika Amalia 1715.   Lew. ; Horn II ; Börj.
Hambelius, Gustaf (16??-17??) Konstapelmat 16/12 1705, konstapel 22/12 1710, var e.o. underlöjtn. 1715, underlöjtn. 3/7 1717, överlöjtn. 28/6 1718, kaptenlöjtn. 1720.   Fången vid Hangö 2/7 1714. Marinens rullor I (1715-1796) ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Hambelius, Kristian (16??-17??) Konstapel, e.o. underlöjtn. 14/2 1712.     Börj.
Hamborg, Jonas (1687?-1739) E.o. underlöjtnant 1707, e.o. överstyrman 16/2 1713, underlöjtn. 7/10 1717 Reval 1717, galären Fenix 1718, Wachtmeister 1719,  galären Delfin 1719, eschaloupen Putsweg 1720, brig. Jungfrun 1721.

 

Kofferditjänst 1699-1716, enl. Horn. Anger dock att H. deltog i sjöexp. såväl 1714 som 1715.

Klarade sig 1719 ifrån rysk fångenskap genom att vara bortkommenderad med prisfartyg.

Lew. ; Horn II ; Börj.
Hammar, Hans (16??-1742) Konstapel, e.o. överlöjtn. 2/5 1710, , konfirm. 5/7 1714, skeppskapt. 19/7 1716, avsked 17/2 1720. Kaparen Sjöhunden 1710, kaparen Sjöhunden 1711.   Lew. ; Börj.
Hampell, Samuel (16??-1735) Konstapelmat 30/12 1708, e.o. underlöjtn. 7/8 1712, överlöjtn. 28/6 1718, kaptenlöjtn. 1720.  Skåne 1715, Västmanland 1720.   Lew. ; Börj.
Hansson, Sven (16??-1691) Var konstapel 1687, var underlöjtnant 1689. Göta 1689.   Rulla 1687 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193.
Hasselbusch, Christian (16??-17??) Högbåtsman 20/4 1700, e.o. underlöjtn. 15/5 1700, avsked samma år.     Lew. ; Börj.
Hasselgren, Lars (16??-1705) Arklimästare 1673, konstapel 1675, underlöjtn. 1678, överlöjtn. 1684, e.o. kapten 12/6 1700. Finland 1689, Sverige 1700.   KÖS ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193. ;  Lew.
Hauswolff, Carl Fredrik von (1698-1769) Lärstyrman 6/2 1712, arklimästare 4/11 1713, konstapel 1715, underlöjtn. 3/7 1717. Död som kommendör. Nordstiernan 1713, freg. Vita Örn 1714, freg. Danska Örn 1715, brig. Göja 1715, Bremen 1715, Prins Carl Fredrik 1715, Bremen 1718, Jaramas 1719, Jarramas 1720, Jarramas 1721.   Lew. ; Horn II ; Börj.
Hedenberg, Christoffer (1687-17??) Löjtnant 1708, kapten 1709. Kaparen Stenbocken 1714. Före och efter sin tid i örlogsflottan på handelsfartyg. Lew. ; Börj.
Hederstierna, Berend (1689-1755) Kofferdibåtsman 1704, e.o. lärstyrm. 1704, e.o. medelstyrm. 3/5 1710, e.o. underlöjtn. 11/6(?) 1710, konfirm. överlöjtn. 11/1 1716. Född Scherna, adlad tillsammans med 4 bröder 20/11 1717. E.o skeppskapt. 27/6 1718, kaptenlöjtn. 1720. Död som kommendör. Fregatten Falken 1704, lastdr. Wolgast 1705, lastdr. Wolgast 1706, brig. Skorpion 1707, freg. Falken 1708, Estland 1709, Sverige 1710, kaparen Förgylta Eschaloupen 1711, Prins Carl Fredrik 1711, kaparen Förgylta Eschaloupen 1712, Ösel 1714, Enigheten 1715, galären Carolus 1718, kanonpr. Prins Carl Fredrik 1719,  freg. Louise et Anne 1720. Uppgifterna om tidpunkterna för Berend H:s befordringar varierar.

I kofferdietjänst 1702-04.

Lew. ; Horn II ; Elgenst. ; Börj.  ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Hederstierna, Erland (1676-1730) Volontär 1688, lärstyrman 8/8 1688, medelstyrman 1695, underlöjtn. 7/10 1697, överlöjtn. 1699, kapten 9/10 1700, kommendör 6/8 1715. Adlad 20/11 1717. Död som schoutbynacht. Prinsessan Hedvig Sofia 1700, brig. Göja 1701, Nordstiernan 1709. Den mest berömde i brödraskaran, främst beroende på hans insats under sjöslaget vid Rügen 28/7 1715.

I holländsk tjänst 1690-95. Skrev till Amiralitetskoll. från Amsterdam 16/11 1691 och 7/12 1693. Var 1698 permitterad till kofferdi.

GMR 1692 ; Rulla 1698 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Hederstierna, Paul (1690-1745) Antagen vid amiralitetet 1706, överstyrm., var e.o. underlöjtn. 1715 ; underlöjtn. 3/7 1717, adlad tillsammans med sina bröder 20/11 1717, artlöjtn.(?) 28/6 1718, kaptenlöjtn. 1720. Död som skeppskapten.     Marinens rullor I (1715-1796) ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Hederstierna, Peter (1692-1727) Båtsman 1708, konstapelmat 22/12 1710, överstyrm. 1712 (?), var e.o. underlöjtnant 1715, underlöjtn. 11/1 1716, överlöjtn. 3/7 1717, adlad 20/11 1717, kaptenlöjtn. 1720. Verden 1718, Verden 1719, Karlskrona 1720, Svarta Örn 1721.   Marinens rullor I (1715-1796) ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Heijl, Fredrik (16??-1756) Konstapelmat 13/7 1710, konstapel 31/3 1715, e.o. underlöjtn. 17/4 1716, konfirm. 3/7 1717, avsked 17/2 1720 (?)   Uppgifterna om när han lämnade tjänsten är skiljaktliga. Lew. ; Börj.
Heinen, Johan Fredrik von (16??-1711) Fyrverkarkapten, artillerikapt. 7/7 1698, tygmästare 27/2 1707. Drottning Ulrica Eleonora 1700. Först vid artilleriet. Rulla 1698 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Heinen, Peter Fredrik von (1700-1751) Arklimästare, konstapel, underlöjtn. 3/7 1717, samma dag art.underlöjtn. Död under tjänstgöring i holländska ostindiska kompaniet.   Son till föregående. Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Heldenhielm, Samuel (1683-1721) Lärstyrman 16/1 1699, konstapel 1702, underlöjtn. vid am. i Gbg 19/4 1705, i Karlskrona 13/9 1709, överlöjtn. 3/7 1710, e.o. kapten 3/12 1713, skeppskapten 3/7 1717. Född Helding, adlad 18/11 1717.  Öland 1704, Västmanland 1705, brig. Pollux 1711, brig. Pollux 1712, brig. Pollux 1713, galären Phoenix 1718, galären Phoenix 1719. Sägs ha varit i engelsk tjänst 1703-05, vilket åtminstone delvis måste vara felaktigt då han tjänstgjorde på Öland 1704-05. Rulla 1699 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Heldt, Martin (16??-17??) Kommendörs karaktär 14/7 1719.   Kaparredare. Lew. ; Börj. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Helleberg, Mathias (16??-1730) Underlöjtn. 12/1 1713, överlöjtn. 3/7 1717.     Lew. ; Börj.
Helleberg, Olof (16??-1704) Var konstapel 1687, var underlöjtnant 1689, överlöjtn. 1689, var kapt. 1698, dömd till döden 4/12 1702. Karl XI 1689, Estland 1690, brännaren Fenix 1700. Hade 1687 permission "til segla". Skrev den 14/11 s.å. till Amiralitetskollegium från London. Rulla 1687 ; Amiralitetskollegium, kansliet, inkomna handlingar ; GMR 1692 ; Rulla 1698 ; KÖS ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193 ;  Lew.
Hempel, Samuel (16??-17??) Var e.o. underlöjtnant 1715, underlöjtnant 3/7 1717.     Marinens rullor I (1715-1796) ; Lew. ; Börj.
Henck, Michael (1667-1715) Antagen 1696, e.o. skeppskapten 2/5 1700, skeppskapt. 21/9 1700, adlad 26/10 1712, schoutbynacht 29/12 1712, viceamiral 12/4 1714, amiral 4/4 1715. Viktoria 1700, freg. Fama 1704, freg. Fama 1707, Fredrika Amalia 1710, Fredrika Amalia 1711, Enigheten 1715. Född i Stettin.

En meteorliknande karriär, framför allt sedan han skickats till Pommern 1712. Stupade i sjöslaget vid Rügen 28/7 1715.

KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Hendrich, H. (16??-17??) Konstapel, överlöjtnant 1711 (?). Bremen 1711. Lewenhaupt kallar honom Hans Hindrich, för antagligen handlar det om samma person. Lew ; Börj.
Henriksson, Hans (16??-1738) Konstapel 31/12 1706, e.o. underlöjtn. 15/4 1710, e.o. överlöjtn. 25/4 1713, konfirm. underlöjtn. 11/1 1716, konfirm. överlöjtn. 3/7 1717, avsked 1720. Wachtmeister 1711.   Lew. ; Börj.
Herlijn, Jonas (16??-1742) Lärstyrman 1689 (?), var medelstyrm. 1698, överstyrm., e.o. underlöjtn. 20/9 1709, e.o. överlöjtn. 19/4 1710, överlöjtn. 13/6 1712, konfirm. 22/12 1712, skeppskapten 3/7 1717. Senare kommendant på Drottningskär. Prins Carl 1709, Skåne 1711, Estland 1717. Förstås något osäkert om han är identisk med den J. H. som upptas i 1692 års generalmönsterrulla. GMR 1692 ; Rulla 1698 ; KÖS ; Lew. ; Börj.
Hiortberg, Carl (16??-17??) Löjtnant 1711.     Lew. ; Börj.
Hiortberg, Henrik (168?-1739) I tjänst 1700, arklimästare 15/10 1704, överlöjtn. 2/5 1710, konfirm. 5/5 1714, skeppskapten 19/7 1716. Brigantinen Nieroth 1710, freg. Varberg 1711, brig. Sjöblad 1712, brig. Hummern 1713, freg. Varberg 1713, freg. Älvsborg 1714, freg. Charlotta 1715, galären Proserpina 1715, brig. Hector 1715, galären Wrede 1716 1716, Lovisa 1717, Lovisa 1718, Lovisa 1719, prins Kristian 1721. For på kofferdi 1694-99, i engelsk örlogstjänst 1701-03, åter på kofferdi 1704-10. Lew. ; Horn II ; Börj. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Hising, Anders Hansson (1641-1701?) Bösseskyttare 1657, arklimästare 16/4 1663, konstapel 1664, underlöjtn. 16/3 1674, överlöjtn. 7/11 1674, kapten 22/7 1675, kommendör 1682, avsked 9/3 1700. Wrangel 1676, Delfin 1678, Delfin 1679 ; Hedvig 1689. Avled 1700 enligt Holmberg.

I holländsk tjänst 1665-74.

Zettersten, A., Svenska flottans historia : åren 1635-1680. - Norrtelje, 1903 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193. ;  Lew.
Hising, Anders (16??-17??) Medelskeppare 1675, överskeppare 1686, underlöjtn. 11/12 1696, överlöjtn. 3/2 1700, kapten 2/5 1700. Wachtmeister 1692, Prinsessan Ulrica Eleonora 1700.   GMR 1692 ; KÖS ; Lew.
Hising, Anders (16??-17??) Överlöjtnant 1/7 1709, e.o. skeppskapten, avsked 4/3 1715.  Prins Carl Fredrik 1709?   KÖS ; Lew.
Hising, Fredrik (16??-1730) Lärstyrman 9/9 1697, överstyrm. 30/12 1707, e.o. underlöjtn. 27/4 1710, underlöjtn. 19/4 1714, konfirm. 4/5 1715, överlöjtn. 11/1 1716, skeppskapten 28/6 1718. Wrede 1709, Enigheten 1710, Skåne 1711, Prins Carl Fredrik 1715, Bremen 1716, Wenden 1717, Göta Lejon 1718, galären Ståbi 1721. Son till kommendören Anders H. KÖS ; Lew. ; Börj.
Hising, Hans Henrik (1685-1756) E.o. lärstyrman 1702, lärstyrm. 1704, medelstyrm. 31/12 1706, , e.o. överstyrm. 1710, överstyrman 15/6 1711, e.o. underlöjtn. 10/10 1711, konfirm. 11/1 1716, överlöjtn. 3/7 1717, kaptenlöjtn. 1720. Senare kommendörkapten.  Lastdr. Johannes 1702, lastdr. Vasa 1703, brig. Göja 1704, Verden 1705, Norrköping 1706, Viborg 1707, freg. Fenix 1710, Bremen 1711, Västmanland 1712, Nordstierrnan 1713, Prinsessan Hedvig Sofia 1714, freg. Postiljon 1714, freg. Fenix 1715, Fredrika Amalia 1715, Enigheten 1716, Göta Lejon 1717, freg. Jaramas 1718, freg. Jaramas 1719, freg. Jaramas 1720, freg. Jaramas 1721. Bror till föregående.

I holländsk tjänst 1708-10.

Horns och Börjesons uppg. betydligt olika.

Lew. ; Horn II ; Elgenst. ; Börj. 
Hoenstierna, Christoffer Justus (1675-17??) Kofferdibåtsman 1692, konstapel 1700, löjtnant 1710, e.o. skeppskapt. 16/8 1712, konfirm. 24/11 1716. Född Hoen, adlad 13/11 1719, avsked 17/2 1720.   Också verksam som kaparkapten. Lew. ; Elgenst. ; Börj.  ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Hoffbergh, Jonas (16??-17??) Löjtnant   Övergick till armén 1710 (?) Lew. ; Börj.
Hogen, Daniel (16??-17??) E.o. överlöjtnant 31/5 1700, avsked 1/10 1700. Halland 1700. Koffferdikapten 1701. KÖS ; Lew. ; Börj.
Hogen, Jakob (16??-17??) E.o. överlöjtnant 31/5 1700, överlöjtn. 8/10 1701, avsked 29/11 1700 (?) Konung Carl 1700. Enl. Börj. struken först 1706.

Reste in över Helsingborg från Amsterdam 16/12 1702.

Skånska guvernementskansliets arkiv D III a:9, LLA ; KÖS ; Lew. ; Börj.
Hogg, Johan (16??-1708) Var underlöjtnant 1689, var överlöjtn. 1692, kapten 11/4 1698. Karlskrona 1689, Wrangel 1690, Herkules 1700, Livland 1701. Hade 1692 utrikes permission, var 1698 permitterad till örlog. Hade även 1699 permission.  GMR 1692 ; Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193. ;  Lew. ; Börj.
Holm, Jonas Andersson (16??-1715) Lärstyrman, medelstyrm. 1/11 1696, överstyrm. 1/3 1700, e.o. underlöjtn. 5/5 1700, underlöjtn. 15/6 1703, överlöjtn. 29/12 1706, e.o. skeppskapt. 13/9 1709, konfirm. överlöjtn. 22/12 1712. Prinsessan Ulrica Eleonora 1700, Gotland 1704, freg. Postiljon 1704, Norrköping 1708, Fredrika Amalia 1709, Bremen 1710.   KÖS ; Lew. ; Börj.
Holm, Samuel (16??-1716) Lärstyrman 3/6 1702, medelstyrm. 20/12 1704, överstyrm., e.o. underlöjtn. 12/8 1712. Verden 1713   Lew. ; Börj.
Holm, Åke Persson (16??-1710) Konstapelmat 1689 (?), konst. 9/5 1698, e.o. underlöjtn. 2/5 1700, överlöjtn. 29/6 1700, e.o. kapten 1710. Uppland 1700, freg. Postiljon 1705, brig. Castor 1706, freg. Wolgast 1707, bombkitzen Stromboli 1710. Hade 1692 utrikes permission. Skrev 20/3 1694 till Amiralitetskoll. från Amsterdam. GMR 1692 ; Rulla 1698 ; KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Holmbeck, Nils (16??-1736) Medelstyrman, underlöjtn. 3/7 1717. Död som kaptenlöjtn.     Lew. ; Börj.
Holst, Alexander (ca 1685?-1741) Medelstyrman, överstyrm. 14/12 1704, underlöjtn. 13/9 1709, e.o. överlöjtn. 18/4 1710, överlöjtn. 17/12 1710, konfirm. 22/12 1712, e.o. skeppskapt. 1/4 1712, skeppskapt. 3/7 1717, amiralitetskapt. 28/7 1718 (?) Freg. Falken 1708, freg. Falken 1709, Prins Carl 1710, Nordstjärnan 1715. Fången i Danmark 1715-17. KÖS ; Lew. ; Börj.
Holst, Carl (16??-17??) Arklimästare, underlöjtn. 2/5 1710, konfirm. 5/5 1714, överlöjtn. 19/7 1716, skeppskapt. 21/12 1717, avsked 17/2 1720.     Lew. ; Börj.
Hult, Måns Eriksson (16??-1712) E.o. underlöjtn. 30/8 1710, överlöjtn.   Död i den icke särdeles maritima staden Eksjö. Lew. ; Börj.
Humpa, Hans Nilsson (16??-1731) Överstyrman 10/4 1702, e.o. underlöjtn. 29/2 1708, e.o. överlöjtn. 12/4 1710, överlöjtn. 17/12 1710, konfirm. 22/12 1710, e.o. skeppskapt. 7/3 1712, amiralitetskapt. 21/6 1715. Estland 1708, Estland 1709, Fredrika Amalia 1711, brig. Göja 1715, Illerim 1715, Enigheten 1716, Illerim 1717.   KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Hupenfelt, Jakob Georg (1693-1770) Skeppsgosse 1708, volontär 1709, e.o. underlöjtn. 1716, konfirm. underlöjtn. 3/7 1717, avsked med kaptens karaktär 5/10 1719. Återinträdde senare i tjänst, vid sin död kommendörkapten. Estland 1708, Estland 1709, Västmanland 1710, Enigheten 1710, Prins Carl 1710, lastdr. S:t Philippus 1710, freg. Wolgast 1711, transportsk. Anna 1712, Enigheten 1716,  Wachtmeister 1717, galären Delphin 1717, gal. Delphin 1718, brig. Korpen 1719. For på kofferdifartyg 1706-08. Permission 1712-16, tjänstgjorde en del av tiden i holländska flottan. Lew. ; Horn II ; Elgenst. ; Börj. 
Huus, Arvid (16??-17??) E.o. underlöjtn. 1716.     Börj.
Hvalström, Jonas (16??-17??) E.o. underlöjtn. 2/6 1700, avsked 1/10 1700.     Lew. ; Börj.
Hvass, Hans (16??-1702) Var konstapel 1687, underlöjtn. 1689. Karl XI 1689, Wachtmeister 1690.   Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193.
Hwass, Påske Larsson (16??-17??) E.o. kapten 2/5 1700, avsked 1/10 1700. Wrangel 1700.   KÖS ; Lew. ; Börj.
Hård af Segerstad, Erik Larsson (1663-1750) Var konstapelmat 1687, konst. 1689 (?), e.o. underlöjtn. 9/5 1700, avsked 23/10 1700. Blekinge 1700. Hade 1692 utrikes permission. 1698 hemkommen efter att ha varit permitterad till örlog. Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Rulla 1698 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Hård af Segerstad, Gustaf Adolf (1678-1773) Volontär 1695, arklimästare 2/6 1697, konstapel 25/4 1700, e.o. underlöjtn. 14/6 1700, avsked 19/1 1703. Pommern 1700. Deltog 1695 och 1697 i konvojresor till Frankrike och Portugal. Hade 1699 permission för att resa utomlands, men krigsförberedelserna kom emellan. 

Övergick till armén, död som överstelöjtnant.

Rulla 1699 ; KÖS ; Karolinska officerares tjänsteförteckningar / utg. af Kongl. Samfundet... - Stockholm, 1901 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Häckel, Bengt Andersson (16??-17??) Kvartermästare 1/5 1700, e.o. överlöjtn. 31/5 1700, avsked samma år.   KÖS upptar en överlöjtn. "B. Heklehagen" bland Götas besättning 1700. Identisk med denne? Lew. ; Börj.
Häger, Philip Corneliusson (16??-1711) Medelskeppare (?), underlöjtn. 2/5 1700, konfirm. 11/2 1707, e.o. överlöjtn. 18/4 1710, e.o. brännarkapt. 12/7 1710, kommendant på Drottningskär 16/12 1710. Drottning Ulrica Eleonora 1700, lastdr.  Profeten Jonas, brännaren Kaparen 1705, brig. Pollux 1706, sjukskeppet Persianske Koopman 1708, Kurska katten 1710. Av Lewenhaupt också placerad under Corneliusson.

Fick 19/2 1707 permission att fara på kofferdi.

KÖS ; Lew. ; Börj.
Hägg, Axel (16??-1714) Konstapelmat 30/12 1708, var konst. i sept. 1710, e.o. underlöjtn. 3/8 1713. Halland 1710 Föll dödligt sårad i rysk fångenskap vid Hangö. Kalmar länsstyrelses arkiv. Landskansliet D I c : 160 ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Hällbeck, A. (16??-17??) E.o. underlöjtn. 1710. Skåne 1710. I KÖS underlöjtn. på Skåne 1700. KÖS ; Börj.
Hökeflycht, Jonas (1668-1702) Volontär 1685, högbåtsman 1689, konstapelmat 1689, underskeppare 1690, medelskeppare, överskeppare 26/8 1696, underlöjtn. 3/2 1700, e.o. kapten 2/5 1700, överlöjtn. 23/10 1700. Brännaren Delfin 1700, jakten Vivat 1702. Tjänstgjorde utomlands under en period på 1690-talet. Skrev till Amiralitetskoll. från Texel 22/11 1691.

Då hans fartyg äntrats av ryssarna lät han spränga det i luften hellre än att kapitulera.

KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Hökeflycht, Mårten (166?-1702) Löjtnant 3/12 1701 Jakten Flundran 1702. Stupade likt sin bror under striderna på Peipus. Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Höök, David (1659-1741) Konstapelmat, konst. 1692 (?), e.o. underlöjtn. 2/5 1700, konfirm. 11/2 1707, e.o. överlöjtn. 1/10 1709, konfirm. 22/12 1712, avsked 23/12 1715. Spes 1692, freg. Ruschenfelt 1704, freg. Snarensven 1705, freg. Ruschenfelt 1706, Göteborg 1707, Småland 1715. Konvojresa 1692. Var 1698 permitterad till kofferdi. Hade permission också 1699.

Enl. KÖS överlöjtn. redan 1704.

Efter avskedet kaparlöjtn.

GMR 1692 ; Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Lew. ; Börj.
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2006-07-04 21:48

Föregående avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Gahm-Götherhjelm

Nästa avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Ibson-Isberg