Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.2.2.8. Samuel Helding (1683-1721)

Samuel Helding, 1717 adlad Heldenhielm, var son till upphandlingskommissarien Samuel Helding och dennes hustru Ingrid.

Helding tjänstgjorde som medelstyrman på Elfsborg under expeditionen till Arkangelsk 1701.

Samuel Helding hade tillbringat en tid i engelsk tjänst då han 1704 kom att ingå i Ölands besättning som konstapel. (1) Efter skeppsbrottet vid Skagen och besättningens ankomst till Marstrand i februari 1705, blev det Helding som fick ansvar för transporten av stoftet efter Lars Wrede. För ändamålet fick han ta en vagn från Göteborgs tyghus under förutsättning att han sedan lämnade in den vid tyghuset i Stockholm. Bland annat för sitt välförhållande under resan med Öland blev Helding utnämnd till löjtnant i april 1705. (2) 25 mars 1705 avled hans far och Helding tycks under en tid därefter ha vistats i Stockholm där han i juli 1706 förhördes i samband med processen mot Roserus von Ackern. (3) 


(1) Att man ska vara en smula försiktig med de uppgifter som ges i: Börjeson, H., Biografiska uppgifter om örlogsflottans officerare 1700-1799. - Stockholm, 1942, framgår ånyo här. Börjeson påstår sålunda att Helding var i engelsk tjänst 1703-1705. 

(2) RA, Skrivelse från landshövding Sjöblad till Kungl. Majt 27/2 1705

(3) RA, Generalauditörshandlingar 1706, no 62

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-07-30 08:51

Föregående sida: 3.3.2.2.7. Inventariekonstapel Jakob Jäger

Nästa sida: 3.3.2.2.9. Konstapel Carl von Frischen