Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.18.9. Carl von Frischen (1684-1762)

Carl von Frischen, adlades 1715 och tog då namnet Ridderstolpe. Efter att bland annat ha varit chef för Stockholmseskadern, slutade Ridderstolpe sina dagar som  president i Statskontoret.

Karriären inom flottan inleddes med att han blev volontär 1697. 1700 blev han arklimästare och deltog i landstigningen på Själland. 1702 tjänstgjorde Carl von Frischen vid den svenska Ladogaeskadern. 27/2 1704 står det i Amiralitetskollegiets protokoll att han utnämnts till konstapel. I "Elgenstierna" sägs att detta skedde redan 1703. Under 1704 års konvojresa tjänstgjorde han i alla fall som konstapel. Vid förlisningen ska von Frischen ha varit nära att omkomma.

I släktarkivet på Fiholm ska finnas ett egenhändigt utkast till en levernesbeskrivning, enligt vad som meddelas i det 1879-81 utkomna "Svenskt biografiskt lexikon, ny följd". Hur omfattande denna är vet jag tyvärr inte. Det material som finns i Krigsarkivets samling "Meritförteckningar, Flottan" innehåller inte någon egentlig meritförteckning.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-04-18 17:36

Föregående sida: 3.18.8. Konstapel Samuel Helding

Nästa sida: 3.18.10. Arklimästare Magnus Lagercrantz