Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

  3.3.2.2.10. Magnus Lagercrantz (1691-1713)

Att arklimästaren Magnus Lagercrantz var son till den 1693 avlidne överkommissarien vid amiralitet Magnus Lagercrantz (adliga ätten 1101) framgår av en notering i Amiralitetskollegiets protokoll 16/3 1704.

26/3 1704 beslöt Amiralitetskollegium att Magnus Lagercrantz skulle utses till arklimästare i den avlidne Lars Trogens ställe. Utnämningen skedde på Psilanders rekommendation och som ett resultat av Lagercrantz goda "uppförande" under föregående års resa. Om detta innebär att Lagercrantz varit med på båda konvojresorna låter jag än så länge vara osagt.

I slutet av 1705 lämnade Lagercrantz sin tjänst vid flottan.

Denne Magnus Lagercrantz bör rimligen vara identisk med den i Elgenstierna upptagne fänriken vid livgardet Carl Magnus Lagercrantz, död i Tönningen 1713. I så fall var det en ung arklimästare - endast 13 år! Som exempel kan nämnas att Carl Hans Wachtmeister, född 1682, blev underlöjtnant 1698 så det är inte en omöjlighet.

Om man antar att Magnus och Carl Magnus är samma person, så förmäler Elgenstierna vidare att han blev student i Lund redan hösten 1701. Han kan inte ha stannat där särskilt länge, eftersom han var med på Öland redan 1703. Måhända var han en orolig ande - enligt livgardesöverstens Carl Magnus Posse dagbok för 16/8 1708 rymde fänriken Lagercrantz den dagen ur arresten, där han satt för brott mot duellförbudet. Detta skedde alltså under det ryska fälttåget.

Magnus Lagercrantz avled i Tönningen 1713. Inget datum ges, men man får anta att han ingick i Stenbocks armé, som var innesluten i denna holsteinska fästning.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-07-30 08:53

Föregående sida: 3.3.2.2.9.. Konstapel Carl von Frischen

Nästa sida: 3.3.2.2.11. Arklimästare Bengt Leijonstierna