Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

  3.3.2.2.11. Bengt Leijonstierna (1676-1746)

Bengt Leijonstierna (adliga ätten nr 333) har lämnat efter sig meritförteckningar som nu finns i Krigsarkivet. Den tidigaste är från 1727.

Bengt Leijonstierna blev volontär 1690 och gjorde under de följande åren ett flertal konvojresor. 1692 var han med på Gotlands resa till Portugal, 1693 med Stenbocken till Frankrike, 1695 åter med Gotland till Portugal, 1696 med Stenbocken till Frankrike och slutligen 1698 med Göteborg till Portugal.

1700 blev Leijonstierna utnämnd till arklimästare och var samma år med om både landstigningen på Själland och transporten till Pernau.

1704 "wart iag Commenderat åt Marstrand på Skiepet Öhland, under Commendo af Hr. Commender Gustaf Psilander, och bevistade actionen med Nijo stycken Engelska Örlougskiepp, och wart illa Blesserat, och wart sedan upbrackt till Bägtenore å Londons Rewer, och under samma resa Strannade på Skagen 1705 d. 14 Febr: och blef Sedan Transporterat med Skutor till Marstrand och kom sedan Landvägen till Carlscrona...", skriver Leijonstierna i en senare, mer utförlig meritförteckningen.

Strandningen ägde rum en månad tidigare, så här har minnet spelat den åldrade Leijonstierna ett spratt.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-07-30 08:55

Föregående sida: 3.3.2.2.10. Arklimästare Magnus Lagercrantz

Nästa sida: 3.3.2.2.11.1. Bengt Leijonstiernas meritförteckning från 1727