Hemsidan Biografica: flottan A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V, W X Y Z Å Ä Ö

Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Nassokin-Nyman

Namn, födelse- och dödsår Karriär Sjökomm. Anm. Källor och litteratur
Nassokin, Carl Fredrik (1672-1722) Volontär, konstapelmat 24/9 1687, konst. 1689 (?), underlöjtn. 22/1 1694, överlöjtn., konfirm. 7/9 1699, kapten.   Kallas "Carl Fromhold" av Lew. och Elgenst.

Lewenhaupt anger 1682 som födelseår, vilket är orimligt.

Skrev till Amiralitetskoll. från Amsterdam och Setubal 1692.

Fången i Ryssland.

Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Lew. ; Elgenst.
Nassokin, Georg Henrik (166?-1710) Var konstapelmat 1687, konst. 1696, överlöjtn. 8/12 1700, e.o. kapt. 1701, struken ur rullan 1/5 1701, dömd till döden 27/4 1702 men benådad 1704. Avsked 3/5 1709. Galjoten Laxen 1701, krejaren St Filippus 1708.  Bror till föregående.

I engelsk tjänst 1689-93. I GMR 1692 finns en anteckning om att N. påstås ha dödats redan 1690. Vilket alltså torde ha varit felaktigt. Enl. rullan 1698 då permitterad till örlog. Permitterad även 1699. Skrev 20/11 1697 till Amiralitetskollegium från Amsterdam.

GMR 1692 ; Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj.
Neidelberg, Peter (16??-1696) Var underlöjtnant 1689. Fredrika 1689.   Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193.
Nilsson, Nils (16??-1733) E.o. skeppskapten, kapten 22/5 1718.   Verksam som kaparkapten under 1710-talet. Lew. ; Börj. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Nilsson, Per (16??-1???) Överlöjtnant 1677, avsked 1698. Bohus 1689.   Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Rulla 1698. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193.
Nooth, Carl (16??-1697) Var underlöjtnant 1687, överlöjtn. 1689. Andromeda 1689.   Karlskr. amiralitetsförsaml. FIA:1 ; Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193.
Nooth, Carl (16??-1716) Konstapelmat 16/12 1705, e.o. konst. 7/5 1710, konst. 14/4 1711, e.o. underlöjtn. 6/10 1711, underlöjtn. 11/1 1716. Södermanland 1711, Göta Lejon 1713, freg. Fenix 1715. Son till föregående? Lew. ; Börj. ; Mollstadius, A., 32 Karolinska officerare // Genealogisk tidskrift. - 1949-51, s. 95-97.
Norcopensis, Johan (16??-1735) Lärstyrman, medelstyrm. 27/8 1715, e.o. löjtn. 1721. Ulrica Eleonora 1721.   Börj.
Nordstierna, Mathias (16??-1734) Lärstyrman 11/7 1698, överstyrman 31/12 1706, e.o. underlöjtn. 15/4 1710, konfirm. 22/12 1712, var e.o. överlöjtn. 1715, överlöjtn. 11/1 1716, skeppskapt. 3/7 1717. Gotland 1710, Nordstiernan 1712, Prins Carl 1715, Göta 1719, Göta Lejon 1721. Förekommer också under "Norstierna". Rulla 1698 ; Marinens rullor I (1715-1796) ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Börj.
Norman, Carl (16??-1705) Bösseskyttare 1671, arklimäst. 1674, konst. 1676, artillerilöjtn. 4/9 1696, avsked 23/2 1705. Sverige 1700.   GMR 1692 ; KÖS ; Lew.
Norman, Petter Jakobsson (16??-1758) Konstapel, underlöjtn. 21/2 1717, avsked 17/2 1720. Fredrik 1717. Enl. Lew. senare åter i tjänst, då som kaptenlöjtnant.

Kallas också "Nordtman".

Lew. ; Börj. Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Noth, Carl von der (1672-1???) Överlöjtnant 1691 (?).   Fick 1692 tillstånd att resa utomlands för att vidareutbilda sig. GMR 1692 ; Elgenst.
Numers, Albrecht von (16??-1716) Löjtnant 22/1 1702.   Fången i Ryssland 1704-16.

Bror till nästföljande.

Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Numers, Gideon von (165?-1708) Skeppsgosse 1670, lärstyrm. 1672, medelstyrm. 1673, underlöjtn. 1675, överlöjtn. 1678, kapt. 1683, dömd från tjänsten för brott mot duellsplakatet 13/8 1687. Åter kapten 10/11 1690, schoutbyn. 18/1 1700, vice amiral 24/3 1700. Sverige 1700, Gotland 1707. 1693 i engelska flottan. Skrev 13/6 1694 till Amiralitetskoll. från Torbay.

Det sägs att N:s hustru hette Maria von Rosenfelt och var dotter till amiralen Werner von R. I Karlskrona rådhusrätts protokoll 1710 kallas hon emellertid vid tre tillfällen för "Maria Gyllenstake". Var hon i själva verket yngre syster till Rosenfelts hustru?

GMR 1692 ; Kalmar länsstyrelse. Landskansliet D I c : 138 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj.  ; SBL
Numers, Lorentz von (16??-1735) Konstapelmat. 4/4 1704, konstapel, e.o. underlöjtn. 16/8 1710, underlöjtn. 30/9 1711, konfirm. 22/12 1712, överlöjtn. 7/7 1713, konfirm. 4/5 1715, skeppskapt. 3/7 1717. Bremen 1711, Bremen 1718, Bremen 1719, Prins Carl Fredrik 1720, Prins Carl Fredrik 1721. Son till föregående.

För att vidareutveckla ovanstående resonemang om L:s moder. Under ätten Gyllenstake upptas i Elgenstierna en namnlös dotter som inte kan ha varit född efter 16/4 1669. Om detta är L:s moder och hon var född under 1660-talet är det inte orimligt att Lorentz själv föddes ca 1690. Detta passar bra med uppgifterna om hans syskons födelseår och tidpunkten för hans inträde i flottan. Om modern däremot var dotter till Verner von Rosenfelt och i Elgenstierna placerats på rätt plats i syskonskaran skulle hon vara född närmare 1670, kanske till och med efter detta år. Vilket gör marginalerna mindre. 

Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Nyman, Mathias (16??-1725) Konstapelmat 1689 (?), konst., e.o. underlöjtn. 2/5 1700, underlöjtn. 8/12 1700, överlöjtn. 6/12 1705, konfirm. 11/2 1707, skeppskapt. 13/9 1709, konfirm. 22/12 1712, avsked 17/2 1720. Prinsessan Hedvig Sofia 1700, Kalmar 1700, Kalmar 1701, Halland 1707, Halland 1708, Öland 1708, Prins Carl 1709, Viborg 1710, Öland 1715. Hade utrikes permission 1692.

I utländsk tjänst 1702-0?

GMR 1692 ; KÖS 1700 ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Börj.
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2004-01-12 18:58

Föregående avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Maas-Möller

Nästa avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Olandius-Oxenstierna