Hemsidan Biografica: flottan A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V, W X Y Z Å Ä Ö

Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Uddberg-Utter

Namn, födelse- och dödsår Karriär Sjökomm. Anm. Källor och litteratur
Uddberg, Jacob Andersson (16??-17??) E.o. underlöjtnant 7/7 1712. Prins Carl Fredrik 1712.   Lew. ; Börj.
Uddström, Anders (16??-1732) Överlöjtnant 21/2 1717, avskedad 21/1 1720. Åter i tjänst. Kaptenlöjtnant 6/7 1721.   Drunknade under utrikesresa. Lew. ; Börj.
Uggla, Carl (1655-1744) Kapten 1685, avsked 1697. Göta 1689.   Rulla 1687 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193. ;  Elgenst. ; Ekman, C., Amiralitets-armbössan och amiralitets-krigsmanskassan. - Karlskrona, 1962.
Uggla, Johan (1673-1736) Var konstapel 1699, underlöjtn. 26/3 1700, överlöjtn. 10/3 1703, konfirm. 11/2 1707, e.o. skeppskapt. 17/12 1710, konfirm. 22/12 1712, avsked 28/8 1714. Småland 1700, Wachtmeister 1705, Öland 1708, Halland 1708, Skåne 1709. Son till amiralen, friherre Claes U., död 1676.

Skrev 6/11 1696 till Amiralitetskoll. från Amsterdam.

Rulla 1699 ; KÖS ; Lew. ; Börj.
Uhlberg, Erik (16??-1692) Underlöjtnant 1689 (?).  Småland 1689, Finland 1690. Död i Karlskrona 19/4 1692. GMR 1692 ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193
Ullholm, Jöns (16??-1720) Konstapel, underlöjtn. 3/7 1717.     Lew. ; Börj.
Ulrich, Carl Gustaf (16??-17??) Var konstapel 1698, underlöjtn. 20/3 1700, e.o. överlöjtn. 2/5 1700, överlöjtn. 8/12 1700, konfirm. 11/2 1707, e.o. skeppskapt. 13/9 1709, konfirm. 22/12 1712, kommendör 6/8 1715, generaladjutant 1720. Drottning Ulrica Eleonora 1700, Wachtmeister 1700, freg. Ruschenfelt 1701, brig. Castor 1705, brig. Castor 1706, freg. Delfin 1707, Riga 1715, freg. Illerim 1717, Stockholm 1719, Stockholm 1720. Ledde 1721 den mycket omskrivna expeditionen till Madagaskar. Sedan hela företaget avbrutits under dunkla omständigheter i Cadiz blev Ulrich ställd inför en särskild kommission och slutligen avskedad 1727. KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Umbehaven, Henrik (1682-1727) Konstapel 20/12 1704, e.o. underlöjtn. 29/12 1706, konfirm. 11/2 1707, e.o. skeppskapt. 19/4 1711, konfirm. överlöjtn. 22/12 1712, amiralitetskapt. 21/6 1715, kommendör 21/11 1716.  Prins Carl 1709, Gotland 1710, fregatten Fenix 1715, Livland 1719, Gotland 1720. Bror till schoutbynachten Paul Cronhaven. KÖS ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Börj.
Umbehaven, Paul (1687-1746)

Paul Umbehavens namnteckning

E.o. konstapel 30/9 1709, konstapel 10/2 1710, e.o. överlöjtn. 1710, överlöjtn. 19/4 1711, konfirm. 12/12 1712, e.o. kapten 1/9 1713, am. kapten 21/6 1715, kommendör 6/8 1715. Adlad Cronhaven 1727. Död som schoutbynacht. Viborg 1710, d:o 1711, Fenix 1713, Kiskin 1715, Livland 1715, Var före sitt inträde i svenska flottan i tjänst på utländska handels- och kaparfartyg. Tycks ha varit en inte alldeles lätthanterlig herre, se bl.a. händelserna under kriget 1741-43. Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Börj. Elgenst. ; SBL
Unge, Olof von (1672-1737) Lärstyrman 1690, överstyrm. 1/11 1696, underlöjtn. 10/5 1697, överlöjtn. 14/4 1699, e.o. kapt. 2/5 1700, kapt. 9/10 1700. Född Unge, adlad 15/9 1712. Kommendör 6/8 1715. Död som vice amiral och kommendant i Karlskrona. Brigantinen Höken 1708, freg. Fenix 1709. Hade 1692 utrikes permission. Permitterad till kofferdi 1698. Permitterad också 1699. Förde 1704-1706 befälet på Groote Christopher, en Spanienfarare från Karlskrona. GMR 1692 ; Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; M 1839, RA ; KÖS ; Lew.
Unge, Samuel (16??-17??) E.o. underlöjtn. 2/5 1710.     Lew. ; Börj.
Uppström, Olof Matsson (16??-17??) E.o. underlöjtnant 30/7 1712, underlöjtn. 21/2 1717, överlöjtn. 27/6 1718, kaptenlöjtn. 1720. Verden 1712, galjoten Postryttaren 1713, galären Fenix 1720. Krigsfånge 1720-22, vilket borde betyda Ryssland. Lew. ; Börj.
Utfall, Jakob von (1684-1769) Volontär 1703, underlöjtn. 1709, e.o. skeppskapt. 2/5 1710, konfirm. 5/5 1715, amiralitetskapt. 2/5 1716. Född Utfall, adlad 15/6 1716. Dömd från tjänsten 1720.   Bror till amiralen Johan von U. Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Utfall, Joachim (16??-1710) Volontär 1686, arklimästare 1689, konstapel 1690, underlöjtn. 11/4 1698, överlöjtn. 26/3 1700, e.o. skeppskapt. 13/9 1709. Spes 1696-97, Prinsessan Ulrica Eleonora 1700, Öland 1703, Öland 1704, Wrede 1706, S:t Thomas 1710. Skall ha varit farbroder till övriga "Utfallar".

Hade utrikes permission 1692.

GMR 1692 ; Rulla 1698 ; KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Börj.
Utfall, Johan von (1681-1749) Konstapelmat 1697, underlöjtn. 29/12 1706, konfirm. 11/2 1707, e.o. skeppskapt. 13/9 1709, skeppskapt. 12/1 1712, amiralitetskapt. 5/5 1714, kommendör 6/8 1715. Född Utfall, adlad 15/6 1716. Död som amiral. Västmanland 1705, Halland 1706, Stralsund 1705, freg. Delfin 1707, freg. Marstrand 1709, freg. Älvsborg 1712, freg. Älvsborg 1713, Enigheten 1715. Skall ha varit i utländsk tjänst 1697-170?. Var permitterad till örlog 1698.

Fången i Danmark 1717-19.

Rulla 1698 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Utfall, Peter von (1686-1745) Underlöjtnant 1711, e.o. överlöjtn. 1/3 1713. Adlad på samma gång som sina bröder. Skeppskapt. 19/7 1716, amiralitetskapt. 27/7 1718. Död som kommendör. Brigantinen Sjöman 1714, Kalmar 1717, galären Carolus 1718, galären Prins Georg 1721. Gjorde kofferdiresor från Göteborg 1702-04, i fransk örlogstjänst 1704-09.

Gjorde under 1730- och 40-talen tre resor som kapten på fartyg tillhörande Ostindiska kompaniet.

Lew. ; Horn II ; Elgenst. ; Börj. 
Utter, Anders (16??-17??) Underlöjtnant 13/9 1709, e.o. överlöjtn. 16/4 1710, konfirm. underlöjtn. 22/12 1712, var e.o. överlöjtn. 1715, avsked 7/10 1717. Freg. Oxen 1708, Gotland 1709, Reval 1709, Reval 1710, Ösel 1713.   Marinens rullor I (1715-1796) ; KÖS ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Börj.
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2006-03-07 15:57

Föregående avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Tack-Törning

Nästa avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Wachtmeister-Wästfelt