Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

  3.3.2.1.1. Joachim Utfall (död 1710)

När Joachim Utfall föddes är osäkert. Som Utfalls far har utpekats en kyrkoherde Christiernus Nicolai. De adliga släkterna Utfall räknar sitt ursprung från en kyrkoherde i Hjärtum, Christian Jacobsson, död 1673. Denne, som var gift två gånger, kallas ibland för Christiernus Nicolai. Så Joachim skulle alltså vara vara halvbror till rådmannen i Göteborg, Jakob Utfall (1649-1709).

Joachim Utfall gick in som volontär vid flottan 1686, vilket möjligen skulle kunna betyda att han var född ca 1670. 1689 blev han arklimästare och konstapel 1690. Han tycks ha deltagit i Spes konvojresa 1697-98. Utfall utnämndes till underlöjtnant 1698 och överlöjtnant 1700.

Under väntan på Ölands avsegling våren 1704 gifte han sig med Brita Lundgren, änka efter kyrkoherden i Rommele Jon Forsselius.

Utfall har traditionellt utpekats som den löjtnant Psilander skickade till kapten Butler, för att efterhöra meningen med kanonskottet. Eftersom Psilander talar om att han sände sin löjtnant över till Butler, och han faktiskt hade två överlöjtnanter - Utfall och von Ackern - så förefaller detta osannolikt. "Min Lieutnant" borde förutsätta att det bara finns en,  alltså Herman Schmidt.   Detta bestyrks också av den anonyma "Uppsalarelationen", som till skillnad från Psilanders egna relationer innehåller namn på de deltagande engelska fartygen och dessutom namnger flera underofficerare på Öland. Alla namn är dessutom korrekta, så det kan inte råda någon tvekan om denna berättelses äkthet.

Utfall ska ha avlidit under en resa till Riga i september 1710.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-07-30 08:47

Föregående sida: 3.3.2.1. Officerare

Nästa sida: 3.3.2.1.2. Överlöjtnant Roserus von Ackern