Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.2.1.2. Roserus von Ackern (16??-1718)

Roserus von Ackern var son till tjärhovsinspektören i Göteborg Frantz von Ackern. 1679 for han som kofferdist, det vill säga gjorde tjänst ombord på ett handelsfartyg. 1685 beviljades Roserus v. A. burskap i Göteborg såsom skeppare. Han blev underlöjtnant 1689 och överlöjtnant 1698. Ackern deltog i den misslyckade Arkangelskexpeditionen 1701.

Öland tjänstgjorde han som "främmande styrman", vilket närmast innebär att han anlitades som "expert" eftersom det handlade om en långresa utanför Östersjön. Samma tjänst hade han för övrigt haft under ovan nämnda expedition till Arkangelsk. Att kalla von Ackern utlänning, som Franzén gör, måste bero på en missuppfattning av termen "främmande".

Roserus von Ackern dömdes till döden av Amiralitetsrätten såsom vållande till Ölands förlisning. Han benådades av Nedre Justitierevisionen i oktober 1706. Efter ett halvårs suspension återinträdde von Ackern i tjänst i maj 1707. 1710 utnämndes han till extra ordinarie amiralitetskapten. Ackern tog avsked i april 1714.

Vid rättegången efter förlisningen hävdade han att skulden borde ligga hos Psilander. Denne skulle, enligt Ackern, hindrat honom att välja rätt kurs. Vid behandlingen i justierevisionen tycks i synnerhet Arvid Horn ha varit benägen att vilja sätta åtminstone viss tilltro till dessa uppgifter. Det gjordes emellertid en sökning efter liknande fall och man hittade ett exempel på en styrman som vållat en förlisning. Denne hade blivit dömd till en månads fängelse. Därefter stannade man vid en dom mot von Ackern som innebar 14 dagars fängelse och ett halvårs avstängning.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2001-09-22 12:51

Föregående sida: 3.3.2.1.1. Överlöjtnant Joachim Utfall

Nästa sida: 3.3.2.1.3. Löjtnant Herman Schmidt