Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3:13. 4. Herman Schmidt (1673-1709)

Herman Schmidt var född 1673 som son till dåvarande postmästaren i Göteborg Henrik Schmidt. (1) Efter makens död 1675 gifte sig Hermans mor Elsa Katarina Schening om sig med Johan Thelin, under många år därefter postmästare i Göteborg.

Under resan med Öland 1704 var det Herman Schmidt som skickades över till Worcester för att ta reda på engelsmännens avsikter. Traditionellt har överlöjtnant Utfall utpekats som Psilanders "kurir", men detta är felaktigt, se "Uppsalarelationen". Det var också Herman Schmidt som i Gravesend skulle ta hand om stoftet av Lars Wrede, se Gustaf Andersons brev.

Herman Schmidt fick 28/11 1705 tillstånd att fara "till Coffardie". Några dagar senare, 16/12 1705, utnämndes han till kapten. Enligt Lewenhaupts "Karl XII:s officerare"  och Börjesons "Biografiska anteckningar om örlogsflottans officerare 1700-1799" gällde det en utnämning till löjtnant, men i Amiralitetskollegiets protokoll står otvivelaktigt kapten.

1707 gifte sig Herman Schmidt med Maria Gripenmarck (adliga ätten nr 920)

Herman Schmidt omkom i oktober 1709 då brigantinen Höken gick under med man och allt på hemväg från Björkö.


(1) Släktskapen framgår av Amiralitetskollegiets protokoll 24/12 1704. Födelseåret återfinns i den av Wilhelm Berg publicerade "Christine kyrkas böcker för vigda, födda och döda"

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-03-04 15:00

Föregående sida: 3:13.3. Överlöjtnant Roserus von Ackern

Nästa sida: 3:18. Underofficerare