Hemsidan Biografica: flottan A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V, W X Y Z Å Ä Ö

Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Backe-Böös

Namn, födelse- och dödsår Karriär Sjökomm. Anm. Källor och litteratur
Backe, Jakob (16??-17??) Kaparkapten 1711, e.o. underlöjtnant 16/8 1712. Wenden 1712   Lew. ; Börj.
Bagge af Söderby, Göran Wilhelm (16??-17??) Medelstyrman, Överstyrman 5/6 1697, underlöjtn. 1/4 1698, överlöjtn. 3/2 1700, kapten 21/3 1700. Norrköping 1700. Var 1698 permitterad till örlog. Rulla 1698 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst.
Bagge, Ivar (16??-1711) Volontär, konstapel 9/9 1702, e.o. underlöjtn. 14/4 1710. Livland 1710.   Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Börj.
Banck, ? E.o. underlöjtn. 1708 Livland 1708   KÖS ; Börj.
Bassewitz, Ulrik Kristian von (16??-1721) Skeppskapten 25/8 1719, dömd till döden och avrättad 1721.     Börj.
Beckman, Petter (16??-17??) Underlöjtn. 11/5 1713.   Fången vid Hangö 1714. Lew. ; Börj.
Behm, Lorentz Mårtensson (16??-17??) Konstapel 1689 (?), underlöjtn. 16/5 1700. Avsked 23/10 1700. Stenbocken 1692, Konung Karl 1700, Wrede 1700. Konvojresa 1692. GMR 1692 ; KÖS ; Lew. ; Börj.
Bennet, Thomas (16??-1702) Volontär 1689, var konstapelmat 1692, konstapel 21/3 1700, e.o. underlöjtn. 2/5 1700. Livland 1692, Göta 1700, Skåne 1701. Gjorde konvojresa 1692.

Stupade i strid på Peipus.

GMR 1692 ; KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Berg, David (16??-17??) Konstapel 20/4 1710, artillerilöjtn., avsked 2/6 1722.     Lew. ; Börj.
Berg, Jöns Svensson (1679-1725) Var 1698 lärstyrman, medelstyrm., överstyrman 18/12 1705, e.o. underlöjtn. 18/4 1710. Löjtn.? Småland 1711, Södermanland 1715. Fången i Danmark 1715-19. Rulla 1698 ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Berg, Måns (16??-17??) E.o. överstyrm. 1710, e.o underlöjtn. 22/6 1715(?) Karlskrona 1715. Lew. säger e.o. underlöjtn. 11/4 1716. Väl inte två olika? Lew. ; Börj.
Berg, Olof Nilsson (16??-1711) Arklimästare, konst. 1687, e.o. underlöjtn. 2/5 1700, underlöjtn. 13/9 1709. Wrede 1706, Halland 1707. Skrev 25/6 1694 till Amiralitetskoll. från Amsterdam .

Börj. har två O. Berg.

Rulla 1687 ; GMR 1692 ; KÖS ; Lew. ; Börj.
Berg, Peter (16??-1???) Var överlöjtnant 1689.  Andromeda 1689.   Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193.
Berg, Simon (16??-17??) E.o. underlöjtn. 28/5 1717. Var lotsålderman i Malmö 1742 Fredrika Amalia 1717   Börj. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Bergman, H. Var överlöjtnant 1700. Fredrika Amalia 1700. Hans existens måste anses obestyrkt. KÖS.
Bild, Daniel (16??-1695?) Löjtnant, avsked 1693. Fama 1689, Wrangel 1690. I den senare av artiklarna kallar H. honom "Bilde", i den förra "Bildt". Någon lämplig Daniel Bildt nämns inte av Elgenstierna. I den av Clemensson återgivna samtida trycklistan är namnformen "Bild", varför jag valt att använda denna här. Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193 ; Clemensson, G., De äldsta trycklistorna från Göteborg // Bibliografiska och personhistoriska studier tillägnade Gustaf Bernström... - Stockholm, 1927, s. 52.
Birckhoff, Jakob (16??-17??) Löjtnant.   I rysk fångenskap 1704. Lew. ; Börj.
Biuhre, Peter Jacobsson (?) (16??-1696) Var överstyrman 1687, var underlöjtn. 1689, överlöjtn. Ulrica 1689.   Rulla 1687 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193.
Bjöhr, Erik Johansson (16??-1691) Var överlöjtnant 1687. Estland 1689.   Rulla 1687 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193.
Björck, Johan (1684-1762) Extra lärstyrman 1700, ord. d:o 16/4 1703, medelstyrm. 14/12 1704, underlöjtn. 6/6 1711, konfirm. 22/12 1712, överlöjtn. 11/1 1716, kapten 3/7 1717. Död som vice amiral. Göta Lejon 1711 och 1712, Gotland 1713, Hedvig Sofia 1714, jakten Freden 1714, Hedvig Sofia 1715, Öland 1720, Enigheten 1721. Började fara till sjöss 1696, i holländsk tjänst 1705-10. I dansk fångenskap  1715-19. Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Björk, Olof Larsson (16??-1697) Var konstapel 1687, underlöjtn. 1689.  Estland 1689.   Karlskrona amirailtetsförs. FIA:1 ; Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193.
Björkopp, Jakob (16??-17??) Underlöjtn., avsked. Underlöjtn. igen 9/9 1702.     Lew. ; Börj.
Björn, Jakob (16??-1713) Medelstyrman, e.o. onderlöjtn. 5/5 1712, konfirm. 5/5 1714 (?)     Lew. ; Börj.
Blaesing, Abraham (16??-1746) Lärstyrman 3/12 1706, e. o. underlöjtn. 13/8 1715, underlöjtn. 11/1 1716, överlöjtn. 3/6 1717, kaptenlöjtn. 1720.       Lew. ; Börj.
Blom, Anders Eriksson (16??-1690) Var 1687 underlöjtnant, var överlöjtnant 1689. Jupiter 1689.   Rulla 1687 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193.
Blum, Michael (16??-1735) Överlöjtn. 16/4 1700, e.o. skeppskapt. 21/9 1700, kapten 21/9 1700, kommendör i Pommern 6/8 1715(?), avsked 1720/30. Konung Carl 1700, Stralsund 1704, Stralsund 1705, brig. Jungfrun 1708, brig. Jungfrun 1709, Göteborg 1710, Skåne 1712, Wachtmeister 1713, Prins Carl 1714, Stockholm 1715, Västmanland 1716, Pommern 1720. Lew. säger kommendör i Pommern 1715, avsked 1720, Börj. komm. därstädes 1710., avsked 1730 KÖS ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Börj.
Bock af Näs, Gustaf (168?-1710) Volontär 1702, medelstyrman, e.o underlöjtn. 12/4 1710, underlöjtn. 21/7 1710. Öland 1704, Prins Carl 170?, Prins Carl Fredrik 1709, Tre Kronor 1710. Son till Sven B. Am. koll. prot. ; KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj.
Bock av Näs, Lennart (1678-1702) Löjtnant.   Bror till föregående. Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Bock af Näs, Sven (165?-17??) Konstapel 4/2 1699, underlöjtn. 20/3 1700, e.o. kapten 4/6 1700, kapten 8/12 1700, konfirm. 1/2 1707, avsked 30/12 1709. Enigheten 1700, Sverige 1700, Halland 1706, Halland 1707, Nordstiernan 1709. En viss skepsis inför uppg. tycks vara på sin plats. Bock skulle alltså varit närmare 50 då han blev underlöjtn. Kallas fyrverkarkapten i KÖS.

Samme S. Bock som från Amsterdam skriver till Amiralitetskoll. 26/1 1691?

Rulla 1699 ; KÖS ; Lew ; Elgenst. ; Börj. 
Bogeman, Johan (1646-1710) Antagen 1665, konst. 15/4 1667, underlöjtn. 2/5 1668, kapt. 28/3 1674, kommendör 1677, major 21/7 1677. Född Bauman, adlad 18/11 1682, schoutbyn. 10/8 1691, avsked 23/3 1700. Solen 1675, Solen 1676, Kalmar 1677, Carolus 1678, Bohus 1689.   Rulla 1687 ; Zettersten, A., Svenska flottans historia : åren 1635-1680. - Norrtelje, 1903 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193. ; Lew ; Elgenst.
Bogeman, Johan Jacob (1682-1736) Var konstapelmat 1699, konst., e.o. underlöjtn. 2/5 1700, underlöjtn. 5/7 1701, överlöjtn. 20/12 1704, konfirm. 11/2 1707, e.o. kapten 13/9 1709, kapten 17/12 1710, konfirm. 22/12 1712, avsked 27/8 1714. Schoutbyn. karaktär 25/5 1719. Drottning Ulrica Eleonora 1700, brig. Oden 1701, 1703-04, freg. Delfin 1704, freg. Fröken Eleonora 1704, Reval 1706, Reval 1707, Hedvig Sofia 1710, Göta 1711, Karlskrona 1712. Son till föreg. Rulla 1699 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Bogman, Anders (16??-1722) Kaptenlöjtnant 21/2 1717, avsked 17/2 1720   Lew. säger överlöjtn., Börj. kaptenlöjtn. Lew. ; Börj.
Boije, Claes (16??-1710) E.o underlöjtn. 7/6 1710. Ulrica Eleonora 1710.   Börj.
Boije af Gennäs, Christer (164/5?-1701) Volontär 1668, arklimästare 3/8 1670, underlöjtn. 17/12 1672, överlöjtn. 1/8 1675, kapten 13/12 1677, avsked 1679. Åter i tjänst 1683, avsked 1700. Andromeda 1689. Död kring månadsskiftet nov./dec. 1701.  Rulla 1687 ; Karlskrona RR dombok 1701 ; Zettersten, A., Svenska flottans historia : åren 1635-1680. - Norrtelje, 1903 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193. ; Lew. ; Elgenst. 
Boije af Gennäs, Lorentz Ernst (1695-1747) Konstapelmat 10/1 1712, konstapel 27/11 1716, underlöjtn. 7/10 1717. Död som kapten.     Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Boije af Gennäs, Otto Ernst (165?-17??) Överlöjtnant 1683, avsked 7/9 1697.   Bror till Christer B. Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Elgenst.
Boltz, Christian (16??-1723) Underlöjtn. 3/7 1717, löjtn. 1720.     Lew. ; Börj.
Boman, Anders (16??-17??) Var underlöjtn. 1718, löjtn. 1719, avsked 1720.     Lew. : Börj.
Boman, Sven (16??-17??) Volontär 1676, underlöjtn. 1677, överlöjtn. 1689, avsked 22/11 1710. Göta 1689, Göteborg 1700, Norrköping 1704. Kallas även Bogman. Rulla 1687 ; KÖS ; Lew. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193.
Bomble, ? (16??-1715) Löjtnant.   Stupade vid Rügen.

Hör med alla sannolikhet inte hemma här, utan torde vara identisk med löjtnanten vid Älvsborgs regemente Elof Romble.
Mannerfelt, O., Anteckningar om Kongl. Elfsborgs regemente 1680-1815 ; Lew. ; Börj.
Bongenhielm, Daniel (16??-1721) Konstapelmat, underlöjtn. 3/7 1717, avsked 17/2 1720.     Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Borelius, Christian (16??-17??) Enrollerad underlöjtn. 1711 Riga 1711   Lew. ; Börj.
Borelius, Henrik (16??-17??) Enrollerad underlöjtn. 1712. Skärbåten Laxen 1712.   Lew. ; Börj.
Boström, Carl (16??-17??) Kaparkapten, e.o. underlöjtn. 31/7 1712.     Lew. ; Börj.
Brandt, Gustaf (1676-1743) E.o. konstapel, underlöjtn., löjtn. 1720, avsked 20/2 1720.      Elgenst. ; Börj. 
Brandt, Johan (16??-1???) Var underlöjtnant 1687. Herkules 1689. Det fanns uppenbarligen två Johan Brandt. Dels denne, dels den J. B. som 1688 adlades Anckarcreutz. Rulla 1687 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193.
Brandt, Peter (16??-17??) Underlöjtnant 1683, överlöjtn. 1689, avskedad 26/4 1700. Dömd till livstids fängelse. Hamnmästare i Karlshamn 1701. Småland 1689   Rulla 1687 ; Lew. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193.
Braun, Jakob (1663-1746) Konstapel 1687, underlöjtn. 1689, överlöjtn. 3/10 1694, kapten 20/3 1700. Född Brun, adlad 26/2 1720. Wachtmeister 1689, Prinsessan Ulrica Eleonora 1700, Varberg 1700, freg. Delfin 1704, freg. Fröken Eleonora 1706. I sin ungdom fången 6 1/2 år i Alger. 

Skrev till Amiralitetskoll. från Pååsmöijen [Portsmouth?] 12/12 1693.

 

KÖS ; Lew ; Elgenst. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s.185-193. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Braunjohan, Conrad von (1666-1734) Arklimästare 1690, konstapel 1691, underlöjtn. 19/8 1694, överlöjtn. 22/2 1698, kapten 20/3 1700, avsked 7/7 1713. Schoutbyn. karaktär 10/10 1723. Karlskrona 1700, Wrede 1703, freg. Delfin 1704, sjukskeppet Den persianske Koopman 1705, Viborg 1709. Hade 1692 utrikes permission. Skrev 24/2 1696 till Amiralitetskoll. från Amsterdam. GMR 1692 ; Rulla 1698 ; Kalmar länsstyrelses arkiv. Landskansliet D I b:27 ; KÖS ; Lew ; Elgenst.
Bremer, Baltzar (16??- 1710) E.o överlöjtn. 2/5 1700, överlöjtn. 21/9 1700, e.o skeppskapten 15/4 1710. Öland 1700, Pommern 1700, Pommern 1701, Estland 1710.   KÖS ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Börj.
Brems, Johan (16??-1729) Överstyrman 31/12 1706 , e.o. underlöjtn. 16/4 1710, underlöjtn. 7/10 1717, avsked 17/2 1720. Prins Carl Fredrik 1709, Ösel 1710. Av Börj. kallad Broms. Också kallad Bröms.

Var fången i Köpenhamn 1715.

Marinens rullor I (1715-1796) ; KÖS ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Börj.
Brock, Christian (16??-17??) I tjänst 1690, arklimästare 10/4 1695, konstapelmat (?) 26/8 1696, underlöjtn. 25/4 1701, överlöjtn. 2/5 1710, e.o. skappskapten 5/5 1712, konfirm. 5/5 1714, am. kapt. 28/7 1716, avsked 17/2 1720. Snauem Sjöman 1704. Då konstapelmat och arklimästare är samma sak torde B. ha blivit konstapel 1696. Lew. ; Börj.
Brogård, Sven Hansson (16??-1715) E.o. överlöjtn. 4/6 1700, avsked 1/10 1700. Norrköping 1700.   KÖS ; Lew. ; Börj.
Bruhn, Hans (16??-1698) Underlöjtnant 1677. Jupiter 1689, Finland 1690.   Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Rulla 1698 ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193.
Bruhn, Jean (16??-1690) Var överlöjtnant 1689. Wenden 1689, Bohus 1690.   Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193.
Brun, Daniel (16??-1722) Lärstyrman 18/12 1705, överstyrm., underlöjtn. 3/7 1717.     Lew. ; Börj.
Brun, Jacob Corneliusson (16??-17??) Var underlöjtn. 1692, var överlöjtn. 1698, kapt. 20/3 1700, avsked 30/12 1709. Fregatten Fröken Eleonora 1705. Hade 1692 utrikes permission. Hade 1698 permission för att gå i främmande örlogstjänst.  GMR 1692 ; Rulla 1698 ; Lew
Brunstedt, Erik (16??-1728) Överstyrman 1710, e.o. underlöjtn. 15/9 1712, underlöjtn. 3/7 1717, e.o. överlöjtn. samma år. Reval 1717, brig. Bernhardus 1719. Fången i Ryssland 1719-22 (?) Enl. Holmberg hemkommen 1720 och samma år avskedad. Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Bruse, Olof (16??-17??) Underlöjtn. 2/5 1710, konfirm. 5/5 1714, avsked 19/7 1716 (?) Brig. Sofia 1710. Börj. säger artilleri-
underlöjtn. 27/7 1716
Lew. ; Börj. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Brusell, Zachris Rolofsson (16??-1704) Överstyrman, var 1698 underlöjtn., avsked 9/3 1700, e.o. underlöjtn. 22/6 1700, avsked 12/9 1700. Finland 1689, Falken 1690.    Rulla 1698 ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193. ; Lew. 
Brännö, Mårten (16??-1721) Överstyrman, underlöjtn. 3/7 1717, överlöjtn. 7/10 1717. Dömd till döden 8/1 1720. Benådad, åter i tjänst. Kaptenlöjtn. 26/11 1720.     Lew. ; Börj. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Brännö, Olof Larsson (16??-1699) Var 1687 överstyrman, var underlöjtnant 1689, var 1698 överlöjtn. Hedvig 1689, Wrangel 1690. Hade 1687 permission "för att segla".

Hade 1692 permission att fara på kofferdi.

Var 1698 permitterad till kofferdi.

Rulla 1687 ; GMR 1692 ; rulla 1698 ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193.
Bröms, Magnus (1652-1711) Var konstapelmat 1692, var underlöjtn. 1699, överlöjtn. 20/3 1700, e.o. kapten 2/5 1700, kapten 4/5 1705. Wismar 1700, Gotland 1704, brig. Jungfrun 1706. Hade 1692 utrikes permission. GMR 1692 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Lew.
Buhre, Gustaf (1651-1728) Volontär 1675, överlöjtn. 1676, kapten 1682, avsked 6/12 1700. Halland 1689, Halland 1690, Småland 1700.   KÖS ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193. ; Lew. ; Elgenst. ;
Buhre, Peter (16??-1691) Blev överlöjtnant 1682 (?). Halland 1689 Dog i England, enl. notering i GMR 1692. Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193.
Bång, Alexander (16??-1740) Lärstyrman 7/7 1698, överstyrm. 20/1 1708, e.o. underlöjtn. 4/10 1711, konfirm. underlöjtn. 11/1 1716, överlöjtn. 3/7 1717, kaptenlöjtn. 1720. Göta Lejon 1715, sjukskeppet Anna Maria 1720. Lew. säger e.o. överlöjtn. 11/1 1716. Rulla 1698 ; Lew. ; Börj.
Båthman, Christian (16??-17??) Konstapel, underlöjtn. 21/2 1717, avsked 26/10 1720.     Lew. ; Börj.
Båthman, Mathias (16??-171?) Skeppare, underlöjtn. 2/5 1710, överlöjtn.(?)   Död som följd av sår erhållna vid Hangö 1714. Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Båtzman, Hans (16??-17??) Enrollerad underlöjtn. 1713.     Börj.
Bäck, Daniel (16??-17??) Överskeppare, underlöjtn. 21/2 1717, avsked 17/2 1720.     Lew. ; Börj.
Bärman, Henrik (16??-17??) Högbåtsman 20/4 1700 (?), e.o. underlöjtn. 23/6 1700.   Börj. säger högbåtsman 1/5 1700. Lew. ; Börj.
Böcker, Anders (16??-17??) Styrman, konstapel, e.o. underlöjtn., underlöjtn. 21/2 1717, avsked 2/6 1722.     Lew. ; Börj.
Böcker, Lars (16??-17??) Styrman, löjtn., avsked 2/6 1721(?). Göta 1721. Börj. säger avsked 2/6 1722.  Lew. ; Börj.
Börjesson, H. Var 1700 underlöjtnant. Konung Carl 1700 Hans existens får tills vidare nog ses som rätt osäker. KÖS.
Börjesson, Knut (16??-17??) Styrman, e.o. underlöjtn. 2/5 1710, avsked 10/7 1716.   Son till Börje Andersson i Bondared, Hyssna, Älvsborgs län. Lew. ; Börj. Mollstadius, A., Karolinska officerare // Genealogisk tidskrift. - 1949-51, s. 5-13.
Börjesson, Sören (16??-17??) Enrollerad underlöjtn. 1713.     Börj.
Böö, Anders (16??-17??) Underlöjtn. 21/2 1717, kaptenlöjtn. 1720, avsked som art. löjtn. 2/6 1722.     Börj.
Böös, Anders Jakobsson (16??-1707) Underlöjtnant 20/2 1657, överlöjtn. 25/11 1663, kapt. 3/9 1672, kommendör 3/4 1676, chef för Blekinge och Skåne båtsmanskompani 8/11 1680. Nyckeln 1675, Nyckeln 1676, Spes 1677. Permitterad för sjöfart 1668-71. Zettersten, A., Svenska flottans historia : 1635-1680. - Norrtelje, 1903
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2008-02-18 17:00

Föregående sida: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Ackern-Aveman

Nästa sida: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Carling-Cronström