Hemsidan Biografica: flottan A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V, W X Y Z Å Ä Ö

Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Gahm-Götherhjelm

Namn, födelse- och dödsår Karriär Sjökomm. Anm. Källor och litteratur
Gahm, Gustaf Persson (16??-1739) Lärstyrman, medelstyrman 20/11 1704, underlöjtn. 1/10 1709, e.o. överlöjtn. 5/5 1710, underlöjtn. 21/1 1711, konfirm. 22/12 1712, överlöjtn. 19/4 1714, konfirm. 4/5 1715, skeppskapten 3/7 1717. Bremen 1711, Göta Lejon 1718, galjoten Snarensven 1719. Hans vandring genom graderna förefaller inte alldeles klar. Lew. ; Börj.
Gahm, Per Östensson (16??-1700) Konstapel 1689, e.o. underlöjtn. 9/5 1700 Bohus 1700.   GMR 1692 ; Lew. ; Börj.
Gathenhielm, Christian (1682-1722) E.o. underlöjtn. 2/5 1710, e.o. överlöjtn. 5/5 1712, konfirm. 5/5 1714, e.o. kapten 1/3 1714 (?), konfirm. 2/5 1716. Född Gathe, adlad 29/12 1715. Kommendör 11/5 1718, avsked 17/2 1720. Kaparen La Revange 1710, galären Hekla 1716. Började redan 1693 göra resor på handelsfartyg.

Bror till nästföljande.

Lew. ; Börj. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Gathenhielm, Lars (1689-1718) Adlad 29/12 1715 tillsammans med brodern. Kommendörs karaktär 15/1 1717.   Den mytomspunne "Lasse i Gatan", som i själva verket torde ha varit mer företagsledare än djärv kaparkapten. Lew. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949 ; Ericson, L., Lasse i Gatan. - Lund, 1997.
Gedda, Peter (1661-1697) Konduktör vid amiralitetet 1681, styrmansdirektör 10/1 1687, styrmanskaptens titel 1692.   Skrev till Amiralitetskoll. från Haag 7/9 1694. Till samma adressat från Amsterdam 3/11 1694. Kleberg, J., Amiralitetskollegium - Marinförvaltningen : biografiska anteckningar... - Stockholm, 1934.
Gee, Thomas (16??-1696) Kapten 1678. Wismar 1689 Född i England. Man kan förmoda att G. var en av de engelska officerare som värvats 1675-77. Rulla 1687. ; GMR 1692 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193.
Gertten, Gustaf Wilhelm von (1679-1754) Arklimästare 1693, konstapel 27/4 1697, underlöjtn. 20/3 1700, överlöjtn. 2/5 1700, e.o. skeppskapten 12/6 1700, skeppskapt. 23/4 1703, konfirm. 11/2 1707, kommendör 6/8 1715. Död som amiral. Avböjde riksrådsutnämning 1739.  Drottning Ulrica Eleonora 1700, brig. Oden 1701, freg. Ruschenfeldt 1704, freg. Snarensven 1705, freg. Snarensven 1706, Reval 1708, Pommern 1709, Pommern 1710, Pommern 1711, Södermanland 1713 ; Nordstjärnan 1715, Göta 1720, Stockholm 1721. Skall under den tid han var konstapel ha tjänstgjort i utländska örlogsflottor. Skrev 29/11 1695 till Amiralitetskoll. från Amsterdam, kallas då kadett i holländska flottan.

I dansk fångenskap 1715-19.

Kalmar länsstyrelses arkiv. Landskansliet D I c : 159 ; KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj.
Giers, Jakob (16??-1710) Var underlöjtnant 1698, överlöjtn., e.o. kapten. Enigheten 1700, Skåne 1701, Gotland 1706, proviantskeppet Den Kurska Katten 1707.     Rulla 1698 ; KÖS ; Lew.
Giers, Nils (16??-1710) Överstyrman 31/8 1699, e.o. underlöjtn. 2/5 1700, underlöjtn. 20/12 1704 (16/12 1705?), konfirm. 11/2 1707, överlöjtn. 13/9 1709. Freg. Habor 1700, Prins Carl 1700, freg. Habor 1701, bombkitsen Vulcanus 1704,  brig. Kräftan 1706, Göteborg 1710. Utrikestjänst 1707. KÖS ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Börj.
Gillberg, Jakob (16??-1756) Skeppsgosse 1694, kofferdikarl 1702, lärstyrm. 1703 (?) högbåtsman 1708 (?), underskeppare 1713, medelskeppare 1714, underlöjtn. 3/7 1717. Död som holmmajor i Stockholm. Västmanland 1705, Norrköping 1708, brig.Väduren 1709, d:o Jungfrun 1709, brig. Jungfrun 1710, brig. Jungfrun 1711, brig. Jungfrun 1712, brig. Jungfrun 1713, Nordstiernan 1714, Estland 1715, Halland 1715, eschaloupen Fama 1716.   Lew. ; Horn II ; Börj.
Gillberg, Nils (16??-1711) Konstapelmat 26/8 1696, konstapel 16/12 1705, e.o. underlöjtn.     Lew.
Giärden, Hans Göransson (16??-1???) Underlöjtnant 1686.     Rulla 1687 ; GMR 1692. 
Gothlander, Johan Börjesson (16??-17??) E.o. underlöjtn. 16/8 1712, avsked 17/2 1720.     Lew. ; Börj.
Gottschlich, Anders (16??-1722) Artillerikapten 31/3 1721.   Artillerist. Fången vid Poltava, men rymde. Börj.
Grabbe, Mathias (16??-1710) Bösseskyttare 1665, arklimästare 1668, konst. 1672, löjtn. 1675, artillerilöjtn. 1676, kapten och kommendant på Drottningskär 23/2 1710. Karlskrona 1689, Prins Carl 1700, Prins Carl Fredrik 1709. Enl. KÖS artillerikapt. Rulla 1687 ; KÖS ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193. ; Lew. 
Gran, Anders (16??-1718) Var konstapelmat 1687, var konst. 1692, underlöjtn. 21/2 1699, överlöjtn. 20/3 1700, e.o. kapten 26/5 1700, kapten 29/12 1706, konfirm. 11/2 1707. Victoria 1700, Wachtmeister 1705, Gotland 1707, freg. Oxen 1708.   Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Lew.
Gran, Petter (16??-17??) Medelstyrman, e.o. underlöjtn. 7/6 1710, underlöjtn. 22/4 1711, konfirm. 22/12 1712, överlöjtn. 11/1 1716?, skeppskapten 3/7 1717, avsked 17/2 1720. Prins Carl 1710 Son till föregående.

I holländsk örlogstjänst.

Lew. ; Börj.
Granatenflycht, Gustaf (1631-1693) Fyrverkarlöjtnant 1/8 1655, avsked 1/4 1657, åter fyrverkarlöjtn. 15/11 1658, fyrverkarkapt. 8/2 1661, avsked 25/11 1669, åter fyrverkarkapt. 1673. Född Mein, adlad 1690. Solen 1677, Karl XI 1689. Inledde sin karriär inom artilleriet. Zettersten, A., Svenska flottans historia : 1635-1680. - Norrtelje, 1903 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193. ; Elgenst.
Granberg, Johan (16??-17??) Överstyrman, e.o. underlöjtn. 15/4 1710.     Lew. ; Börj.
Gravander, Anders (1675-1732) Kvartermästare 1/5 1700, e.o. underlöjtn. 1/5 1700, överlöjtn. 6/2 1711, e.o. skeppskapten 1/4 1711, konfirm. överlöjtn. 22/12 1712, kapten 28/6 1718. Uppland 1700.   KÖS ; Lew. ; Börj.
Grewe, Carl (16??-1720) Konstapelmat 10/3 1703, konstapel 30/12 1707, e.o. underlöjtn. 19/4 1711, underlöjtn. 3/7 1717, avsked 17/2 1720. Göta Lejon 1711, freg. Fenix 1715.   Lew.
Grijs, Jacob Jacobsson (1631-1705) Kapten 13/9 1675, kommendör 3/9 1679, avsked 1698. Wrangel 1677, Fortuna 1677,  Sverige 1689, Wrangel 1690. Var verksam som kofferdiskeppare före 1675. Förmodligen samme man som var skeppare på S:ta Anna 1674.

Hade 1686 dimission till resa, hade 1692 permission att fara på kofferdi.

Skrev 7/8 1694 till Amiralitetskoll. från Amsterdam. D:o 2/2 1697.

Rulla 1686 ; Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Zettersten, A., Svenska flottans historia : åren 1635-1680. - Norrtelje, 1903. ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193. ; Dalhede, C., Handelsfamiljer på stormaktstidens Europamarknad. Vol 3. - Partille, 2001. - 1 CD.
Gripenmarck, Peter (1679-1737) Konstapelmat 20/12 1704, konstapel 16/12 1705, e.o. underlöjtn. 15/4 1710, underlöjtn. 25/7 1711, konfirm. 22/12 1712, överlöjtn. 11/1 1716, skeppskapten 3/7 1717. Småland 1710, Öland 1715, brig. Pollux 1717. Utrikestjänst 1705-08.

Fången i Ryssland 1717-22.

Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Gripman, Erik Mattson (16??-17??) E.o. underlöjtnant 20/8 1712.     Lew. ; Börj.
Grooth, Gustaf von (1685-1764) Extra lärstyrman 1700, lärstyrman 1701, medelstyrman 12/3 1702, underlöjtn. 13/9 1709, avsked 8/11 1709. Därefter i armén. Kommendör 20/6 1719. Senare landshövding i Österbotten. Bremen 1709, Pommern 1709, Reval 1720 I holländsk tjänst 1703-08. Passerade 6/4 1703 Helsingborg på utresan. Skånska guvernementskansliets arkiv D III a:9, LLA ; KÖS ; Lew. ; Horn II ;  Börj.
Groter, Erik (16??-1715) Konstapelmat, konst. 1698 (?), e.o. underlöjtn. 2/5 1700, underlöjtn. 8/12 1700, överlöjtn. 16/12 1705, konfirm. 11/2 1707, e.o. skeppskapt. 1/4 1711. Wenden 1700, Wachtmeister 1704, bombkitsen Åskedunder 1705, Norrköping 1707, Göteborg 1708, Göteborg 1709, Wrede 1709, brig. Göja 1711, Bremen 1715. Stupade i sjöslaget vid Rügen 28/7 1715.

Hade under 1690-talet tjänstgjort i främmande örlogsflottor. Var 1698 permitterad till örlog. Skrev 4/4 1695 till Amiralitetskoll. från Amsterdam.

Rulla 1698 ; KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Groth, Magnus (16??-1744) Medelstyrman, överstyrman 18/4 1713, e.o. underlöjtn. 7/12 1716, underlöjtn. 3/7 1717. Prins Carl Fredrik 1720, Bremen 1721.   Lew. ; Börj.
Grubb, Johan (16??-1711) Medelstyrman, överstyrm. 23/5 1698, e.o. underlöjtn. 16/4 1710. Fredrika Amalia 1710.   Rulla 1698 ; Lew.
Grubbe, Axel (1675-1731) Var överstyrman 1698, underlöjtn. 3/2 1700, överlöjtn. 2/5 1700, e.o. kapten 17/8 1700, kapten 6/2 1704, konfirm. 11/2 1707, kommendör 17/8 1715. Konung Carl 1700, Wachtmeister 1700, freg. Postiljon 1704, Halland 1705, freg. Postiljon 1706, Estland 1709, Enigheten 1710, Öland 1713 ; Verden 1714, Stockholm 1715, Prins Carl Fredrik 1719, Prins Carl Fredrik 1720. Bror till Gustaf G.

Fick 4/4 1698 permission för att resa till kofferdi.

Reste 1/5 1702 till Holland över Helsingborg. Återkom samma väg 22/6 1704.

 

Rulla 1698 ; Skånska guvernementskansliets arkiv D III b : 9, LLA ; Skånska guvernementskansliets arkiv D III b : 10, LLA  Kalmar länsstyrelses arkiv. Landskansliet D I c : 160 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Grubbe, Christoffer Gabriel (1684-1740) Konstapelmat 12/3 1702, konstapel, underlöjtn. 16/12 1705, konfirm. 11/2 1707, e.o. överlöjtn. 12/4 1710, kaptenlöjtn. avsked 31/12 1715. Reval 1706, Reval 1707, Ösel 1709, Enigheten 1710, Karlskrona 1712, Skåne 1714. Kusin till nästföjande.

Skall vid sin död ha tjänat i 42 år och därunder också tillbringat en tid i fångenskap, något som verkar lite långt med tanke på övriga uppgifter.

KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Grubbe, Gustaf Persson (1669-1759) Volontär 30/10 1684, arklimästare 24/9 1687, konstapel 1689, underlöjtn. 9/5 1696, överlöjtn. 7/12 1698, kapten 26/3 1700, kommendör 6/8 1715, schoutbynacht 31/8 1719. Död som amiral och president i Amiralitetskollegium. Halland 1700, Kalmar 1700, Kalmar 1701, Norrköping 1707, Estland 1708. I holländsk tjänst på 1690-talet. Skrev till Amiralitetskoll. från Amsterdam 16/9 1691. Hade utrikes permission 1692, men befann sig i dec. i Sthlm. Reste 6/4 1703 över Helsingborg till Holland.

President 1742 vid 73 års ålder, efterträdande den 3 år äldre C. H. von Löwen. Efterträddes av den 35 år yngre Karl Hans Sparre af Söfdeborg, son till amiralen Claes S. 

Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Skånska guvernementskansliets arkiv D III a:9, LLA ; KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Grubbe, Mauritz (1680-1736) Konstapelmat 26/6 1702, konstapel 16/12 1705, e.o. underlöjtn. 16/4 1710, överlöjtn. 18/8 1712, konfirm. 22/12 1712, skeppskapten 3/7 1717. Senare också kommendör. Skåne 1709, fregatten Falken 1710, freg. Falken 1711, Bremen 1714, Prins Carl Fredrik 1715, freg. Lilla Fenix 1717. Kusin med Gustaf och Axel G. KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Grund, Börje Mathiasson (16??-1709) E. o. skeppskapten 2/5 1700, skeppskapten 22/10 1700. Karlskrona 1700.   KÖS ; Lew. ; Börj. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Grund, Christoffer Mathiasson (16??-1715) Överlöjtnant 1689 ; kapt. 17/3 1698. Karlskrona 1689, Wachtmeister 1690, Fredrika Amalia 1700, Norrköping 1704, proviantskeppet Den Kurska Katten 1706, Halland 1707, Livland 1713.   GMR 1692 ; Kalmar länsstyrelses arkiv. Landskansliet D I c : 160 ; KÖS ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193. ; Lew.
Grundell, Daniel (16??-1716) Konstapel 6/4 1696, artillerilöjtn. 7/7 1698, artillerikapten 22/5 1700, konfirm. 11/2 1707, tygmästare 2/1 1712, konfirm. 22/12 1712. Konung Carl 1700, Prins Carl 1709. Hemkom 1698 efter att ha varit permitterad till örlog. Skrev 12/8 1697 från London. Rulla 1698 ; KÖS ; Lew. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Gryta, Lars Andersson (16??-1691) Underskeppare 1666, medelskeppare 1/10 1668, överskeppare, underlöjtnant, överlöjtn. 1/6 1675, kapten 24/4 1677. Solen 1675, Sverige 1689   Zettersten, A., Svenska flottans historia : åren 1635-1680. - Norrtelje, 1903 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193.
Grå, Nils (16??-17??) Var konstapel 1687, underlöjtn. 1689 (?), avsked 9/1 1712.     Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Rulla 1698 ; Lew.
Grönberg, Johan (16??-1714) Överstyrman, e.o. underlöjtn. Prins Carl Fredrik 1711, kaparen Enhörningen 1714.   Lew. ; Börj.
Grönert, Johan (16??-1???) Kapten 1689. Halland 1690.   GMR 1692 ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34.
Gulijn, Carl (16??-1724) Arklimästare 1704, konstapel 15/6 1711, e.o underlöjtn. 12/10 1711, underlöjtn. 11/1 1716, överlöjtn. 3/7 1717, kaptenlöjtn. 1720. Verden 1714, Verden 1715, Pommern 1716, Bremen 1717, Reval 1720. Lewenhaupt upptar en "Carl Golijn" och en "Carl Gulijn" som antagligen är samma person. Lew. ; Börj.
Gulijn, Gustaf (16??-1750) Konstapelmat, konstapel, underlöjtn. 7/10 1717. Stockholm 1715,.   Lew. ; Börj.
Gyldenboij, Erik (16??-1703) Kapten 31/7 1675, kommendör 15/6 1678. Född Boij, adlad 24/3 1688, avsked 2/9 1698. S:t Maria 1675, Maria 1676, Maria 1677. Inledde sin marina karriär i utländsk tjänst.

Gjorde 1690 med Skåne en konvojresa till Setubal.

Amiralitetskollegium, kansliet, inkomna handlingar ; Zettersten, A., Svenska flottans historia : 1635-1680. - Norrtelje, 1903 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193. ;  Elgenst.
Gyllenadler, Jonas (1645-1727) Volontär 1665, arklimästare 1/11 1665, konstapel 11/10 1666, underlöjtn. 6/7 1668, överlöjtn. 28/3 1674, kapten 1/6 1675, kommendör 27/6 1679, avsked 9/3 1700. Postiljon 1675, Mars 1676, Mars 1677, Uttern 1678 ; Småland 1689, Jägaren 1692.   GMR 1692 ; Zettersten, A., Svenska flottans historia : 1635-1680. - Norrtelje, 1903 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193. ; Lew. ; Elgenst.
Gyllenborg, Ulrik Gustaf (1684-1716) Underlöjtnant 10/3 1703, överlöjtn. 20/12 1704, konfirm. 11/2 1707, skeppskapten 13/9 1709, konfirm. 22/12 1712, kommendör 6/8 1715. Freg. Fenix 1709, Wachtmeister 1710, Riga 1711, Halland 1714, Skåne 1715. Utrikes tjänstgöring 1703-1706. Reste ut via Helsingborg 1/5 1702. Åter samma väg från Amsterdam 9/12 1704. Skånska guvernementskansliets arkiv D III b : 9, LLA ; Skånska guvernementskansliets arkiv D III b : 11, LLA ; KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Gyllenbååt, Carl (1690-1714) E.o. underlöjtn. 11/7 1710, underlöjtn. 27/12 1710, avsked 4/8 1713. Sverige 1710, Prins Carl 1711, Prins Carl 1712.   Elgenst. ; Börj. 
Gyllenschruf, Nils (1666-1736) Volontär 1688, överstyrm., underlöjtn. 29/6 1698, överlöjtn. 20/3 1700, kapten 14/6 1700, konfirm. 1/6 1703, kommendör 14/3 (?) 1716. Född Schruuf, adlad 18/1 1717, schoutbynachts avsked 17/2 1720. Göta 1700. Inledde sin bana inom armén.

Sannolikt identisk med den Nils Schruff som under senare delen av 1690-talet gjorde ett flertal resor från Göteborg som kofferdiskeppare. Var i alla fall 1698 permitterad till kofferdi. Permitterad även 1699.

Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949. ; Dalhede, C., Handelsfamiljer på stormaktstidens Europamarknad. Vol 3. - Partille, 2001. - 1 CD.
Gyllenschruf, Nils (1700-1769) Lärstyrman 1712, arklimästare 1716, konstapel 1717, löjtn. 27/6 1718. Död som kommendör. Halmstad 1712, kaparen Neptunus 1715, blockhuset Stenbocken 1716, fregatten Bellona 1717, galären Wrede 1719, Gotland 1720, Halland 1720, Prins Georg 1721. Son till föregående. Lew. ; Horn II ; Börj. Elgenst.
Gyllenskepp, Wilhelm (1643-1689) Volontär 1660, överlöjtn. 17/12 1673, kapten 17/6 1675. Född Hansson, adlad 19/4 1676, kommendör 24/4 1677, chef för kungens jakter 1675-??. Solen 1689.   Rulla 1687 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193. ;  Elgenst.
Gyllenskepp, Wilhelm (1677-1755) Lärstyrman 16/12 1692, arklimästare 26/8 1696, konstapel 16/2 1699, underlöjtn. 26/4 1700, överlöjtn. 15/6 1703, konfirm. 11/2 1700, e.o. skeppskapten 13/9 1709, skeppskapten 17/12 1710, konfirm. 22/12 1712, kommendör 6/8 1715. Död som viceamiral. Stettin 1700, Öland 1701, brig. Väduren 1704, brig. Skorpionen 1706, brig. Skorpionen 1707, brig. Jungfrun 1708-09, Karlskrona 1710, Karlskrona 1715, Västmanland 1716, Västmanland 1720. Son till föregående.

Var 1698 permitterad till örlog, permitterad även 1699.

GMR 1692 ; Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Gyllenspak, Anders (1620-1695) Konstapelmat 1/10 1645, arklimästare 1647, konstapel 22/5 1652, underlöjtn. 9/10 1656, löjtn. och tygvaktare 1/1 1659, artillerikapt. 13/3 1665, tygmästare 1674-??. Född Spak, adlad 16/4 1676. Amirallöjtnant 1677. Kronan 1676.   Elgenst. ; Rulla 1687.
Gärffeldt, Johan Carl (16??-1732) Konstapel 11/10 1701, underlöjtn. 20/12 1704, konfirm. 11/2 1707, överlöjtn. 30/10 1708, konfirm. 22/12 1712, e.o. skeppskapten 15/4 1710, skeppskapten 11/1 1716, artillerikapten 3/7 1717. Freg. Ruschenfelt 1705, freg. Wolgast 1706, Norrköping 1707, Viborg 1709, Reval 1710, Wenden 1710 (?), Prins Carl 1715, Prins Carl 1718 Av Holmberg kallad "Gerffelt". Kallas också "Hjertfelt". KÖS ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Börj.
Göransson, Jakob (16??-17??) Löjtnant 1712     Börj.
Göransson, Nils (16??-17??) Underlöjtnant, avsked 20/9 1719.   Av Lewenhaupt placerad under "J". Börj. ; Lew.
Göthe, Gustaf (16??-17??) E.o. underlöjtn., e.o. överlöjtn. 16/12 1705.     Börj.
Götherhielm, Johan Alexander (1688-1764) Volontär 1705, arklimästare 1709, konstapel 1710, överstyrman, var e.o. överlöjtn. 1715,  underlöjtn. 11/1 1716 (?), skepskapten 3/7 1717. Född Göthe, adlad 16/11 1717. Död som kommendör. Brigantinen Castor 1706, Halland 1707, Reval 1708, Wachtmeister 1709, Viborg 1710,  Livland (?) 1711, Halland (?) 1712, Wenden 1713, brig. Pollux 1714, brig. Pollux 1715, Reval 1716, freg. Karlskrona Vapen 1717, galären Pelikan 1718, jakten Hedvig Sofia 1719, freg. Fama 1720 (?). I holländsk tjänst 1702-04?. Horn refererar uppg. om att G. 1703-05 rest på kofferdi.

De av Horn refererade uppg. skiljer sig på vissa punkter från Börjesons redovisning.

I Götherhielms sköldebrev sägs att han 1707 blivit volontär och 1716 löjtnant.

Liksom bröderna Wernich född i Vadstena.

Marinens rullor I (1715-1796) Riksregistraturet ; Lew. ; Horn II ; Börj.
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2006-07-04 21:48

Föregående avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Fabritius-Fägerstråle

Nästa avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Hackula-Höök