Hemsidan Biografica: flottan A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V, W X Y Z Å Ä Ö

Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Kammecker-Köster

Namn, födelse- och dödsår Karriär Sjökomm. Anm. Källor och litteratur
Kammecker, David (1687-1723) Konstapelmat, konstapel 22/12 1710, underlöjtn. 8/2 1716, överlöjtn. 3/7 1717, kaptenlöjtn. 1720. Prins Carl 1711, Gotland 1711, freg. Fenix 1712, Prins Carl Fredrik 1713, Viborg 1713, brig. Jungfrun 1716, jakten Sofia 1718, eschaloupen Fama 1718, eschaloupen Fama 1719, brig. Fama 1720, Enigheten 1721. Av Börjeson placerad under "Cammecker". Lew. ; Börj.
Kant, Jörgen (16??-1704) E.o. skeppare 3/6 1700, e.o. överlöjtn. 2/7 1700, avsked 1/10 1700.   Övergick till armén. Lew. ; Börj.
Keijelhoff, Casper (16??-1711) Konstapel, e.o. underlöjtn.     Lew. ; Börj.
Kellander, Sylvester (16??-17??) Konstapel, underlöjtn. 21/2 1717, avsked 17/2 1720.   Av Börjeson kallad "Kyllander". Av Lewenhaupt uppdelad på två personer, "Kyllander" och "Kellander".

Skall efter sitt avsked ha gått i spansk tjänst.

Lew. ; Börj.
Kempenfelt, Carl (166?-1700) Konstapelmat 1688, konstapel 1689, underlöjtn. 1694, överlöjtn. 1695, kapten 1698. Wachtmeister 1700. Hade 1692 utrikes permission. Skrev till Amiralitetskoll. från London 18/2 1692. Skrev till samme adressat från Amsterdam 29/1, 16/3 och 10/5 1695 samt 16/11 1696.  Permitterad till örlog 1698. GMR 1692 ; Rulla 1698 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Kempenfelt, Gustaf (16??-17??)) Konstapelmat 26/8 1696, konstapel, underlöjtn. 3/6 1703, konfirm. 11/2 1707, e.o. kapten 13/9 1709, kapten 10/4 1710.   Bror till föregående.

Hade permission 1699.

Försvann under utlandspermission.

Rulla 1699 ; Lew ; Elgenst. ; Börj. 
Kessel, Gert (16??-17??) Löjtnant Kaparen Mercurius 1714.   Lew. ; Börj.
Kiellman, Torbjörn Asmundsson (16??-17??) Konstapel, e.o. underlöjtn., underlöjtn. 21/2 1717. Dömd till döden 8/1 1720, men benådad.   Av Börjeson placerad under "Kjällman". Lew. ; Börj.
Klick, Adam Gustaf von (16??-1707) Överstyrman 20/9 1699, e.o. underlöjtn. 3/2 1700, e.o. skeppskapten 2/5 1700, skeppskapten 8/12 1700, , konfirm. 11/2 1707. Södermanland 1700, Stettin 1700, lastdr.  Profeten Jonas 1703, freg. Wolgast 1705, freg. Wolgast 1706. Kallas av Börjeson "Klinck", men detta torde vara felaktigt.

 

KÖS ; Holmberg, E., Ur gamla rullor från karolinernas dagar // TiS. - 1912, s. 489-493 ; Lew. ; Börj.
Klint, Sven (16??-1690) Var konstapel 1687, var underlöjtnant 1689. Göta 1689, Skåne 1690. Hade 1687 permission "til segla". Skrev 19/2 1686 (?) till Amiralitetskollegium från London.

Drunknade vid Skånes förlisning.

Rulla 1687 ; Amiralitetskollegium, kansliet, inkomna handlingar ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1689, s. 185-193.
Klockare, Anders Eriksson (16??-1694) Överlöjtnant 15/7 1687. Göta 1689, Stenbocken 1690.   Rulla 1687 ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1689, s. 185-193
Klockare, Henrik Marcusson (16??-1???) Kapten 1679, var dock överlöjtn. 1687.     Rulla 1687 ; GMR 1692. 
Kloth, Joachim (16??-17??) Underlöjtnant 3/7 1717, avsked 17/2 1720.   Av Börjeson pacerad under "Clodt". Förmodligen identisk med den Jochim Kladt som 1718 var sysselsatt med hamnarbeten i Ystad. Skånska guvernementskansliets arkiv D III b:21, LLA ; Lew. ; Börj.
Klöfverskjöld, Gustaf (1666-1706) Arklimästare 1684, konstapel 1687, underlöjtn. 1689, överlöjtn. 11/3 1694, kapten 3/2 1700. Göta 1689, Skåne 1700. Dömdes till döden 9/10 1696 för att under konvojresa med Wachtmeister ha tillåtit strykning sedan kapten Ribbing sårats dödligt, men som i andra liknande fall verkställdes aldrig straffet. Gifte sig för övrigt med Ribbings änka. KÖS ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193. ;  Lew. ; Elgenst.
Knape, Anders Nilsson (16??-17??) E.o. överlöjtnant 9/5 1700, avsked 30/10 1700. Herkules 1700, Wrangel 1700, freg. Marstrand 1700.   KÖS ; Lew. ; Börj.
Knape, Nils (16??-17??) E.o. löjtnant 1710. Brigantinen Sjöman 1710, kaparen Swänska wapnet 1710.   Lew. ; Börj. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Knees, Henrik (16??-1???) Var kapten 1689. Småland 1689. Permitterad utomlands 1691 och återkom ej. Permitterad till kofferdi enl. GMR. GMR 1692 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1689, s. 185-193.
Knuth, Baltzar (16??-17??) E.o. överlöjtnant, e.o. kapten 21/9 1700, kapten 9/10 1700.     Lew.
Kock, Anton (16??-17??) E.o. skeppskapten 2/5 1710, avsked 5/5 1712. freg. Älvsborg 1711. Kofferdikapten före sitt inträde i flottan. Lew. ; Börj.
Kock, Bertil (16??-1699) Var överlöjtnant 1687, kapt. 1689. Prins Carl 1689, Bohus 1690. Född i Holland enl. GMR 1692. Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1689, s. 185-193.
Kock, Hans (16??-1743) Överstyrman 1709, e.o. underlöjtn. 15/4 1710, konfirm. 3/7 1717, avsked 17/2 1720. Skåne 1711, Skåne 1712, Öland 1713, Prins Carl 1714, Pommern 1715, freg. Jaramas 1717. Lewenhaupt upptar också en Hans Gustaf K., e.o. underlöjtn. 5/3 1711, men frågan är om detta inte är samme person. Har också en "Hans Kåck" som antagligen också är samme person. Lew. ; Börj.
Kohl, David (16??-1730) Medelskeppare, underlöjtnant 16/12 1705, konfirm. 11/2 1707, e.o. överlöjtn. 14/4 1710, brännarkapten 19/9 1711, var e.o. kapten 1715, överlöjtn. 3/7 1717, avsked 17/2 1720. Brigantinen Höken 1705, Göteborg 1706, Wrede 1707, Wrede 1708, Pommern 1709, Livland 1716, brännaren S:t Johannes 1717. Amiralitetskoll. ville avskeda honom redan 1715, men detta godkändes ej av Karl XII. Marinens rullor I (1715-1796) ; KÖS ; Historiska handlingar. D. 4. - Stockholm, 1864 ; Lew. ; Börj.
Kohl, Gustaf (16??-1718) Överskeppare 19/1 1707, underlöjtn. 30/12 1707, överlöjtn. 12/9 1709, e.o. skeppskap. 12/4 1710, konfirm. 3/7 1717. Freg. Postiljon 1708, Estland 1709, freg. Marcus 1711, Solen 1712, Prins Carl 1716. Bror till föreg.

Lewenhaupt nämner också en "Gustaf Köhl", förmodligen samme man.

KÖS ; Lew. ; Börj.
Kohl, Reinhold (16??-1704) Konstapel, var underlöjtn. 1698, e.o. överlöjtn., överlöjtn. 18/6 1703. Spes 1689, Stenbocken 1690, Bohus 1700, gallioten Stettin 1704. Far till de båda föregående.

Drunknade då fartyget förliste vid Fårö.

Rulla 1698 ; KÖS ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.186-193. ;  Lew.
Kohlhoff, Paul (16??-1690) Kapten 16/4 1687. Småland 1689.   Rulla 1687 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1689, s. 185-193
Kolb, David (16??-17??) Konstapelmat 20/12 1704, konstapel 7/5 1710, e.o. underlöjtn., artilleriunderlöjtn. 28/6 1718, avsked 2/6 1722.   Enigheten 1718, freg. Danska Örn 1718. Rysk krigsfånge 1720-172?. Lew. ; Börj.
Krabath, Sven Andersson (16??-1688) Överskeppare, underlöjtn. 1/8 1675, överlöjtn. 3/6 1676, kapt. 23/7 1679. Avsked med pension 12/3 1680. Nyckeln 1679. Bör vara identisk med den Sven Crabath som upptas i 1687 års rulla. Namnet kan väl inte ha varit alldeles vanligt? Rulla 1687 ; Zettersten, A., Svenska flottans historia : åren 1635-1680. - Norrtelje, 1903 ; Ekman, C., Amiralitets-armbössan och amiralitets-krigsmanskassan. - Karlskrona, 1962.
Kraekel, Jacob (16??-1721) E.o. skeppskapten 2/5 1700, skeppskapt. 21/9 1700, Brännaren Constantia 1700, Västmanland 1700, freg. Svan 1701, freg. Svan 1702, brig. Höken 1703, freg. Fröken Eleonora 1704, brig. Höken 1704, Västmanland 1705, brig. Kräftan 1707, Gotland 1709, Småland 1715. Kan vara identisk med den kofferdiskeppare som under 1690-talet gjorde ett flertal utrikesresor från Göteborg.

Ledde 1718 hamnarbeten i Ystad.

Skånska guvernementskansliets arkiv D III a : 22, LLA ; KÖS ; Lew. ; Börj. ; Dalhede, C., Handelsfamiljer på stormaktstidens Europamarknad. Vol 3. - Partille, 2001. - 1 CD.
Kraekel, Johan Georg (169?-1778) Lärstyrman 1703, medelstyrm. 1705, e.o. underlöjtn. 26/6 1716, underlöjtn. 3/7 1717. Död som kommendör. Freg. Svan 1701, freg. Svan 1702, brig. Höken 1703,  freg. Fröken Eleonora 1704, brig. Höken 1704, galjoten Snarensven 1716, galjoten Snarensven 1717, jakten Sofia 1717,  smacken de Liefde 1717, galeoten Postryttaren 1717, smacken de Smitt 1718, smacken de Smitt 1719, galeoten Simpson 1720, Stockholm 1720, smacken de Smitt 1721. Son till föregående.

For på kofferdi och utrikes kaperi 1704-14.

I Lewenhaupt både under "Kraekel" och "Krekel".

 

Lew. ; Horn II ; Börj.
Kresman, Martin (16??-17??) E.o. underlöjtnant 11/7 1710.   Börjeson anger att Kresman ev. återinträdde i tjänst 1716.  Lew. ; Börj.
Krook, Petter (16??-1726) Båtsman 1675, arklimästare 1682, konstapel 1684, underlöjtn. 1689, överlöjtn. 10/5 1697, kapten 36/3 1700, kommendörs avsked 31/12 1715. Wenden 1700, Gotland 1700, Wrede 1701, brig. Skorpion 1709, Fredrika Amalia 1709. Illa sårad i ansiktet under tjänstgöring utrikes. KÖS ; Holmberg, E., Ur gamla rullor från karolinernas dagar // TiS. - 1912, s. 489-493 ; Lew.
Kruuse, Johan (16??-1743) Inträdde i flottan 1702, konstapelmat, konstapel 30/12 1708, underlöjtn. 17/12 1710, konfirm. 22/12 1712, överlöjtn. 3/7 1717, kaptenlöjtn. 17/2 1720. Nordstiernan 1711, Kronskeppet 1720.   Lew. ; Börj.
Krusenstjerna, Adolf Fredrik (1679-1713) Volontär 1699 ; konstapelmat 18/4 1700 ; konstapel 1/6 1700, e.o. underlöjtn. 27/6 1700, avsked 25/5 1701. Wrede 1700. Övergick till armén. Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Kruut, Baltzar (16??-17??) E.o. överlöjtn. 3/5 1700, överlöjtnant 26/5 1700, konfirm. 21/9 1700, kapten 9/10 1700, avsked 21/10 1702?. Enigheten 1700, Västmanland 1700. Börjeson har avsked 21/10 1701.   KÖS ; Lew. ; Börj.
Kusell, Petter (16??-17??) Överstyrman, underlöjtn. 3/7 1717, avsked 17/2 1720.     Lew. ; Börj.
Kuylenstierna, Johan (1664-1746) Överskeppare, överlöjtn. 15/7 1687. Född Kuyl, adlad 30/11 1693, kapten 1695, avsked 7/9 1710. Svan 1689, Wrangel 1690. Tjänstgjorde utomlands före 1687 och på 1690-talet en period i holländska flottan.

Förmodligen identisk med den skeppare Jean Kuyhl som på 1690-talet gör ett stort antal resor till och från Göteborg. I synnerhet som K:s äldsta barn var födda i Gbg och att skeppare Kuyhl 1693 uppges vara bosatt i Holland (jmf. uppgiften i Elgenstierna att han 1693 var anställd på holländska flottan). Bestyrkes av att han enl. GMR 1692 hade permission att fara på kofferdi.

Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1689, s. 185-193. ; Lew. ; Elgenst. ; Dalhede, C., Handelsfamiljer på stormaktstidens Europamarknad. Vol 3. - Partille, 2001. - 1 CD.
Köman, Peter (16??-17??) Konstapel, underlöjtn. 21/2 1717.     Lew. ; Börj.
Köppen, Ernst Ludvig (16??-1719) Konstapel, underlöjtn. 21/2 1717.   Börjeson kallar honom Karl K. Lew. ; Börj.
Körning, Anders (16??-17??) Underlöjtnant, överlöjtn. 3/2 1700. Var skeppskapten 1715.     Lew. ; Börj.
Körning, Hans (1665-1726) Volontär 1683, arklimästare 1686, konstapel 1689, e.o. underlöjtn. 3/2 1700, e.o. överlöjtn. 2/5 1700, överlöjtn. 8/12 1700, konfirm. 11/2 1707, e.o. skeppskapt. 13/9 1709, konfirm. 22/12 1712, amiralitetskapt. 1717, avsked 10/2 1718. Södermanland 1700, freg. Thomas 1707, freg. Thomas 1708, freg. Reval 1711, Estland 1713, Öland 1714, freg. Le Beau Parterre 1715. Ska ha tjänstgjort i holländska flottan 1695-99. Var också, enl. rullan 1698, då permitterad till örlog.

Död 1724 enligt Holmberg.

Rulla 1698 ; KÖS ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Köster, Bryngel Persson (16??-17??) Konstapel, e.o. underlöjtn. 1713, underlöjtn. 21/2 1717, överlöjtn. 27/6 1718, avsked 7/2 1720.   Börjeson anger att han avled i Strömstad 1719. En felskrivning? Lew.  ; Börj.
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2006-07-04 21:48

Föregående avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Jerlström-Jönsson

Nästa avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Lagerbielke-Löwen