Hemsidan Biografica: flottan A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V, W X Y Z Å Ä Ö

Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Dahl-Dynkarck

Namn, födelse- och dödsår Karriär Sjökomm. Anm. Källor och litteratur
Dahl, Paul (16??-1711) Konstapelmat 1689 (?), var konst. 1699, artillerilöjtn. 30/12 1708. Wachtmeister 1709, Nordstiernan 1709, Sverige 1710.   GMR 1692 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Lew. ; Börj.
Dahlberg, Lars (16??-17??) Konstapelmat 1671, konstapel 1675, artillerilöjtn. 1691, fyrverkarkapt. 7/7 1698, artillerikapt. 12/3 1707, konfirm. 22/12 1715, avsked 4/5 1715. Bohus 1689, bombkitsen Stromboli 1705.   Rulla 1698 ; KÖS ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193. ; Lew.
Dahlberg, Lars (16??-1731) Konstapel 20/4 1710, var e.o. underlöjtn. 1715 artilleriunderlöjtn. 3/7 1717, artilleriöverlöjtn. 28/6 1718.   Son till föregående? Marinens rulllor I (1715-1796) ; Lew. ; Börj.
Dahlgren, Aegidius (1690?-1751) Volontär 1705, konstapelmat. 31/12 1706, konstapel 27/9 1709, e.o. underlöjtn. 15/4 1710, konfirm. underlöjtn. 3/7 1717, kaptenlöjtn. 1720. Död som varvsmajor i Sthlm.   Fången i Ryssland 1712?-171?,  1720-21. Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Börj.
Dahlkarl, Jacob Johansson (16??-1699?) Var överlöjtnant 1687, kapt. 1689.  Carl XI 1689, Bohus 1690. Sägs av Lew. ha dömts till döden och avskedats 26/3 1700. Enl. Holmberg död 1699.  Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193. ; Lew.
Dahlman, Olof   (16??-1732?) Artillerilöjtnant, avsked 2/6 1722.     Lew.
Dahlman, Olof Nilsson (16??-1722) Konstapelmat 27/6 1703, konstapel 27/9 1709, e.o. underlöjtn. 12/9 1711, konfirm. underlöjtn. 3/7 1717, löjtnant 1720. Fredrika Amalia 1715.   Lew. ; Börj.
De Bour, Cornelius Mattsson (16??-1709) Överstyrman, e.o. underlöjtn. 21/9 1709. Fregatten Fröken Eleonora 1709. Drunknade vid fartygets förlisning. Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
De Laval, Bleckert (1681-1710) Konstapelmat 2/6 1702, konstapel, e.o. underlöjtn. 14/4 1710.     Lew ; Elgenst.
De Laval, Georg (1674-1700) Var konstapelmat 1699, löjtnant (?)   Bror till föreg.

Synnerligen tveksamt om han verkligen hann bli löjtnant. 

Rulla 1699 ; Elgenst.
De Prou, Jakob (1651-1711) Kapten 1688, vice amiral 26/3 1700, amiral 3/9 1709. Wachtmeister 1690, Prinsessan Hedvig Sofia 1700, Wachtmeister 1704, Halland 1705, Estland 1709 I Lew. under "Prou".

I utländsk tjänst 1691-9?. Tjänstgjorde 1693 i engelska flottan.

Konvojresa till Portugal 1696-97.

Chef för Nyeneskadern 1704.

Kalmar länsstyrelse. Landskansliet D I c : 138, 160 ; KÖS ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Lew. ; SBL
Dickman, Abraham (16??-17??) Volontär 1686, lärstyrman 1688, medelstyrman 1/1 1693, överstyrman, e.o. underlöjtn. 13/9 1709, överlöjtn. 15/4 1710, konfirm. 22/12 1712, avsked 25/2 1715 (?). Stettin 1700, Södermanland 1701, proviantskeppet Den Kurska Katten 1706, freg. Postiljon 1707, Reval 1708, freg. Wolgast 1709,  freg. Wolgast 1710,  Södermanland 1710 (?) Hemkom 1698 efter att ha varit permitterad till örlog.

Ännu med i  rullan våren 1715, då som e.o. överlöjtnant.

Marinens rullor I (1715-1796) ; GMR 1692 ; Rulla 1698 ; KÖS ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Börj.
Diuff, Claes (16??-17??) Högbåtsman, e.o. underlöjtn. 15/5 1700.     Lew. ; Börj.
Diurman, Johan (16??-17??) Konstapel 20/4 1710, underlöjtn. 2176 1715, avsked 17/2 1720, kaptenlöjtn. rang heder och värdighet 17/1(?) 1721.     Lew. ; Börj.
Diursson, Petter (1695-1762) Kom i tjänst 1709, e.o. lärstyrman 1710, lärstyrman 1711, medelstyrman 24/12 1712, överstyrman 26/8 1717, underlöjtn. 28/6 1718. Död som kommendörkapten. Göteborg 1710, freg. Stora Phoenix 1711, Stockholm, 1712, freg. Postiljon 1713, freg. Vita Örn 1714, Nordstiernan 1715, Skåne 1718, Enigheten 1719,  Göta Lejon 1719, Kiskin 1720 Fången i Danmark 1715-17, i Ryssland 1720-22. Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Horn II ; Börj.
Douglies, Johan Wilhelm (1670-1725) Konstapelmat 1689 (?), konst. 26/8 1696, underlöjtn. 21/3 1700, överlöjtn. 12/7 1702, konfirm. 11/2 1707, e.o. skeppskapt. 15/4 1710, avsked 15/7 1715. Prinsessan Hedvig Sofia 1700, freg. Sofia Lovisa 1701, Halland 1705, Norrköping 1706, brig. Wäduren 1709, freg. Wolgast 1710, Småland 1711, Skåne 1714. Hade 1692 utrikes permission, var 1698 permitterad till kofferdi. Även 1699 permitterad. Skrev 4/2 1698 till Amiralitetskoll. från Amsterdam.

Var en av de officerare som kollegiet i brev till Karl XII 15/3 1715 föreslog skulle avskedas.

GMR 1692 ; Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Douwers, Allert (16??-1742) E.o. underlöjtnant, underlöjtn. 27/6 1718. Död som kaptenlöjtnant. Bombgaljoten S:t Johannes 1718. Gift med Maria Lovisa Henck, dotter till amiralen M. Henck. Enligt Börj. ett äktenskap rikt på konflikter. Lew. ; Börj.
Drevalt, Mathias (16??-171?) Löjtnant vid gallejeskadern 5/3 1714.   Skall ha deltagit i slaget vid Hangö, men senare varit i dansk fångenskap. Lew. ; Börj.
Drottman, Erik (16??-1727) Högbåtsman 22/4 1699, överskeppare, e.o. underlöjtn. 12/4 1700, överlöjtn. 17/12 1710, konfirm. 22/12 1710, e.o. skeppskapten 13/6 1712, avsked 3/7 1717. Galjoten Postryttaren 1708, Tre Kronor 1710, Venden 1714. Var en av de officerare som Amiralitetskoll. i brev till Karl XII 15/3 1715 föreslog skulle avskedas. Kungen godkände att de som var oförmögna att tjäna skulle få gå, men de som utpekades som odugliga hade ju faktiskt utsetts av kollegiet en gång i tiden. I fall de gjort sig skyldiga till fel i tjänsten borde de åtalas, annars fanns inget motiv för avsked. Kungen påpekade dock att kollegiet lämpligen i fortsättningen undvek att befordra odugliga officerare! Rulla 1699 ; Historiska handlingar. D. 4. - Stockholm, 1864 ; Lew. ; Börj.
Du Bordieu, Johan Wilhelm (1700?-1777) Arklimästare 30/3 1717, konstapel 8/2 1718, e.o. löjtn. 1718. Död som konteramiral. Fregatten Packan 1716, Lilla Fenix 1718, blockhuset Svarta Björn 1719, galären Kräftan 1720. Kapartjänst 1714-1716 Lew. ; Börj.
Du Bordieu, Petter (16??-1739) E.o. kapten 1715, kapten 30/7 1716, konfirm. 3/7 1717   Reste i Orienten 1697-1700, gick därefter till sjöss. Studerade 1701 navigation i Hamburg, gjorde 1702-08 ett flertal resor på fartyg från Hamburg.

På svenska kapare 1712-17?? Också tolk vid Ålands-
förhandlingarna 1718.

Lew. ; Horn II ; Börj.
Dufva i Västergötland, Göran Fredrik (16??-1748) Arklimästare 22/12 1702, konstapel 30/12 1707, e.o. underlöjtn. 16/4 1710, underlöjtn. 4/1 1712. Wrede 1710, Bremen 1711, Åland 1712. Rymde utomlands 1713 anklagad för horsbrott, men återkom påföljande år. Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Dunsöö, Hans Börgesson (16??-17??) E.o. underlöjtnant 1/6 1700, avsked samma år.     Lew. ; Börj.
Dynkark, Mårten (16??-1692) Var överlöjtnant 1687, kapten 1688 (?). Blekinge 1689. Död 7/11 1692. Rullan 1687 ; GMR 1692 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193.
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2003-10-11 20:17

Föregående avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Carling-Cronström

Nästa avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Edman-Engelholm