Hemsidan Biografica: flottan A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V, W X Y Z Å Ä Ö

Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Öhrling-Östensson

Namn, födelse- och dödsår Karriär Sjökomm. Anm. Källor och litteratur
Öhrling, Nils (16??-1???) Var 1689 underlöjtnant. Ösel 1689.   Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193
Örnfelt, Jonas Fredrik (1674-1733) Volontär 1690, medelskepp. 2/8 1696, e.o. överlöjtn. 27/1 1704, konfirm. 11/2 1707, e.o. skeppskapt. 13/9 1709, konfirm. 29/12 1712, schoutbyn. 29/12 1712, vice amiral 28/6 1716, amiral 18/6 1719. Friherre 18/6 1719. Död som landshövding i Södermanlands län. Västmanland 1705. Var 1698 permitterad till örlog, permitterad även 1699. I engelsk och ventetiansk tjänst på 1690-talet. I holländsk tjänst 1705-08.

Denne relative doldis gjorde som synes något av en kometkarriär med mindre än nio år mellan utnämningen till överlöjtnant och schoutbynachtsfullmakten.

Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Örten, Johan Henrik von (16??-1712) Konstapelmat 16/12 1705, konstapel 30/12 1708, e.o. underlöjtn. 19/4 1711, överlöjtn. 25/1 1712. Riga 1711, freg. Anklam 1712.   Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49  ; Lew. ; Börj.
Östensson, Mats (16??-1714) Medelskeppare 1/6 1689, överskeppare 1691, e.o. underlöjtn. 2/5 1700, avsked 5/12 1700. Livland 1692-93. Gjorde konvojresa 1692-93. GMR 1692 ; Lew. ; Börj.
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2003-02-15 18:33

Föregående avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Ädelberg

Nästa avsnitt: