Hemsidan Biografica: flottan A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V, W X Y Z Å Ä Ö

Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Edman-Engelholm

Namn, födelse- och dödsår Karriär Sjökomm. Anm. Källor och litteratur
Edman, Jakob (16??-1711) Konstapelmat 26/8 1696, konstapel, e.o. underlöjtn. 12/4 1710, underlöjtn. 17/12 1710.     Lew. ; Börj.
Edman, Olof (16??-1703) Var överskeppare 1687, underlöjtnant 1689, överlöjtnant 19/6 1698. Carolus XI 1689, Blekinge 1690, Drottning Hedvig Eleonora 1700, Norrköping 1700.   Rulla 1687 ; Rulla 1698 ; KÖS ; Holmberg, E., Auxiliar-expeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 186. ; Lew.
Egelin, Samuel (16??-1717) Konstapel, e.o. underlöjtn. 30/4 1712, konfirm. underlöjtn. 3/7 1717 Riga 1717. Omkom vid den explosion som föstörde Riga 16/11 1717. Lew. ; Börj.
Egeling, Carl (16??-17??) Underlöjtnant.     Lew.
Egmont, Petter von (16??-17??) Konstapel, e.o. underlöjtn. 11.4 1716, löjtn. 21/2 1717. Dömd från tjänsten 21/1 1721. Fregatten Fredrik 1716.   Lew. ; Börj.
Ehrenbill, Erik (1667-1721) Volontär aug. 1684, lärstyrman 8/2 1687, medelstyrm. 1689, överstyrm. 1691, underlöjtn. 3/1 (?) 1695, överlöjtn. 19/4 1698, skeppskapten 26/3 1700, holmkapten och ekipagemästare i Göteborg 1/6 1703, holmmajor 14/5 1716. Född Strobill, adlad 16/1 1717, schoutbynachts avsked 13/2 1720.   Hade 1692 utrikes permission, var 1698 permitterad till kofferdi. Permitterad också 1699. Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Ehrenbill, Lars (1697-1747) Konstapelmat 1708, e.o. konstapel 1712,  konst. 1713, extra överlöjtn. på kapare 1714, överlöjtn. 21/2 1717, kaptenlöjtn. 1720. Död som holmmajor i Göteborg. Fregatten Varberg 1712, galären Ulysses 1715. Son till föreg. Gift med Juliana Charlotta Henck, dotter till amiralen Michael Henck. Lew. ; Horn II ; Elgenst. ; Börj. 
Ehrensköld, Carl (1678-1771?) Konstapelmat 26/8 1696, var konst. 1699, underlöjtn. 21/3 1700, överlöjtn. 15/6 1703, konfirm. 11/2 1707, avskedad i sin frånvaro 16/8 1710. Livland 1700, Västmanland 1700. 1698 hemkommen efter att ha varit permitterad till örlog. I holländsk tjänst under 1700-talets första decennium. Reste ut över Helsingborg 8/4 1703.

Skall enl. uppgift från Ennes ha avlidit i Kamchatka. För en oinvigd förefaller det kanske ändå som en särdeles ogästvänlig och osannolik vistelseort för en 93-åring.

Rulla 1698 ; Skånska guvernementskansliets arkiv D III a:9, LLA ; KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Ehrensköld, Nils (1674-1728) Volontär 1692, överstyrman 1694, underlöjtn. 10/12 1694, överlöjtn. 11/4 1698, kapten 20/3 1700, schoutbynacht 29/12 1712, vice am. 9/1 1716, amiral 2/11 1721, direktör för ekonomiverket i Karlskrona 14/12 1721. Livland 1700, Göteborg 1705, freg. Fröken Eleonora 1705, Norrköping 1708, Prins Carl Fredrik 1709, Ösel 1710, skottpråmen Elefanten 1714 Bror till föreg.

Gjorde många resor som skeppare på handelsfartyg från Göteborg 1695-97, ofta med last tillhörande David Amija. 

Permitterad till örlog 22/3 1698, gick i fransk tjänst. Var permitterad  även 1699. Skrev 19/12 1698 till Amiralitetskoll. från Angers.

Föll i rysk fångenskap vid Hangö 27/7 1714.

Jämte Gustaf von Psilander periodens mest berömde svenske sjöofficerare.

Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Munthe, A., Nils Ehrenskiöld. - Sthlm, 1900 ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj.  ;  ; SBL ; Dalhede, C., Handelsfamiljer på stormaktstidens Europamarknad. Vol 3. - Partille, 2001. - 1 CD.
Ehrenström, Casper (169?-17??) Löjtnant     Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Ehrenström, Nils (1675-1728) Var 1698 konstapelmat, konst., underlöjtn. 20/3 1700, e.o. överlöjtn. 2/5 1700, överlöjtn. 8/12 1700, konfirm. 11/2 1707, avsked 30/9 1707/9. Pommern 1700, Wrede 1700, Stettin 1701. Bror till föreg.

Avsked 1707 enl. Börj., 1709 enl. Lew.

Rulla 1698 ; KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Ekecrantz, Daniel (16??-1716) Lärstyrman 1/1 1696, var 1699 medelstyrm., e.o. underlöjtn. 2/5 1700, underlöjtn. 16/12 1705, konfirm. 11/2 1707, överlöjtn. 13/9 1709, konfirm. 9/5 1716. Ösel 1700, lastdr.   St. Andreas 1700, brig. Jungfrun 1706, freg. Thomas 1708, Livland 1709, Göteborg 1710,  galjoten Enhörningen 1715.   Rulla 1699 ; KÖS ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Börj.
Ekegren, Nils (16??-1738) Arklimästare 23/5 1699, konstapel, e.o. underlöjtn. 13/9 1709, e.o. överlöjtn. 14/4 1710, överlöjtn. 19/4 1714, skeppskapten 3/7 1717. Senare degraderad men avancerade åter till skeppskapten. Västmanland 1709, Göta 1711, Estland 1713. Lew. har dubblerat Ekegren. Han återfinns också under Ekengreen. KÖS ; Lew. ; Börj.
Ekelund, Christoffer (16??-17??) Konstapel 1691 (?), e.o. underlöjtn. 15/5 1700, dömd från tjänsten 4/2 1705. Blekinge 1700. Det finns i KrA, bland Sjöexp: loggböcker, en journal hållen av Ekelund under "kofferdietjänst" m.m. åren 1686-1698.

Skrev 6/2 1689 till Amiralitetskollegium från Amsterdam.

Hade 1692 utrikes permission. Skrev till Amiralitetskoll. från Amsterdam 29/7 1692. Var 1698 permitterad till kofferdi.

Enl. KÖS artillerilöjtn. 1700.

Amiralitetskollegium, kansliet, inkomna handlingar ; GMR 1692 ; Rulla 1698 ; KÖS ; Lew. ; Börj.
Ekelund, Håkan (16??-17??) Konstapel 20/4 1710?, e.o. underlöjtn. 12/8 1712, underlöjtn. 3/7 1717, avskedad 17/2 1720.   Enl. Börj. konstapel 22/5 1712.   Lew. ; Börj.
Ekenberg, Johan (16??-1693) Konstapelmat 15/1 1669, konstapel 27/6 1670, underlöjtn. 19/9 1671, överlöjtn. 18/8 1674, kapten 25/9 1675, kommendör 1679. Öland 1689.   GMR 1692 ; Holmberg, E., Sjökrigs-
rustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918, s. 185-193. ; Elgenst.
Ekestubbe, Ernst Johan (1683-1767) Volontär 23/8 1697, konstapelmat 20/12 1704, konstapel, e.o. underlöjtn. 13/9 1709, e.o. överlöjtn. 15/4 1710, konfirm. underlöjtn. 22/12 1712?, e.o. skeppskapten 13/4 1714, skeppskapten 3/7 1717, kommendörs avsked 15/4 1719. Gotland 1708, Göteborg 1709, Ösel 1710, Wenden 1712, Prins Carl 1714, Viss förvirring tycks råda om tidpunkterna för hans befordringar. KÖS ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Ekling, Carl (16??-1733) Konstapel, överstyrman, e.o. underlöjtn. 31/3 1716, löjtn. 3/7 1717, kaptenlöjtn. 1720.     Lew. ; Börj.
Eldberg, Carl (16??-17??) Överstyrman, var e.o. underlöjtnant 1715.     Marinens rullor I (1715-1796).
Ellerbrook, Daniel (16??-17??) Högbåtsman 15/5 1700, e.o. underlöjtn. 23/6? (4/7) 1700, avsked samma år. Åter e.o. underlöjtn. 4/6 1710.     Lew. ; Börj.
Elmerhorst, Johan (16??-17??) Konstapel, underlöjtn. 3/7 1717, avsked 17/2 1720.   Var 1718 sysselsatt med hamnarbeten i Ystad Skånska guvernementskansliets arkiv D III b:21, LLA ; Lew. ; Börj.
Eloander, Johan (16??-1711) Överlöjtnant, kapten 13/9 1709.   Drunknade under transporten till Pommern. Lew. ; Börj.
En, Lars Larsson (16??-17??) E.o. underlöjtn. 5/7 1712, överlöjtn. 21/2 1717, kaptenlöjtn. 1720, kaptens avsked 13/4 1720     Lew. ; Börj. ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
Enberg, Anders (1676?-1739) Arklimästare 1702, konstapel 1703, e.o. underlöjtn. 1711, underlöjtn. 21/2 1717. Solen 1701, galären Lucretia 1711, Anna Regina 1712, brig. Achilles 1714, galären Pollux 1716, galären Lovisa 1718, Andromeda 1718.   Lew. ; Börj.
Enberg, Petter (16??-1751) Konstapel, e.o. underlöjtn. 16/4 1710, underlöjtn. 3/7 1717, avsked 17/2 1720. Ösel 1710, Stockholm 1715.  

Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Börj.

Enebuske, Hubert (16??-1712) Konstapelmat 1689 (?), var konst. 1699, e.o. underlöjtn. 2/5 1700, underlöjtn. 27/6 1703, konfirm. 11/2 1707, e.o. överlöjtn. 15/4 1710, överlöjtn. 6/2 1711, konfirm. 1712. Blekinge 1700, Norrköping 1706, freg. Thomas 1707, freg. Falken 1708, Prins Carl Fredrik 1709, galeoten Jonas 1712. Drunknade 5/12 1712 under resa till Karlshamn.

Hade 1692 utrikes permission.

Skrev till Amiralitetskoll. från Amsterdam 16/11 1691 och 27/12 1692.

GMR 1692 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew ; Börj.
Engelholm, Carl (16??-1728) Konstapel, e.o. underlöjtn. 19/4 1710, underlöjtn. 20/10 1712, överlöjtn. 11/1 1716, kapten 28/5 1718. Bremen 1714, Estland 1715, Verden 1717, Öland 1718, galären Pelikan 1720, freg. Örns Pris 1721.   Lew. ; Börj.
Engelholm, Christoffer (16??-1739) Konstapelmat 16/12 1705, konstapel, , e.o. underlöjtn. 19/4 1710, underlöjtn. 25/1 1712, överlöjtn. 3/7 1717   I rysk fångenskap 1714-1722. Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2006-07-04 21:48

Föregående avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Dahl-Dynkarck

Nästa avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Fabritius-Fägerstråle